De oorsprong en de methoden van het kwaad verklaren

Deze website geeft een uitleg over het kwaad die je nergens anders kunt vinden

De korte uitleg van het kwaad is dat het noch natuurlijk noch onvermijdelijk is, maar dat het wordt geschapen door een specifiek type wezens, van wie sommigen een menselijk lichaam bezitten en andere niet geïncarneerd zijn. Hier wordt uitgelegd waar zij vandaan zijn gekomen en hoe zij erin geslaagd zijn om hun bestaan en methoden zo lang verborgen te houden.

De reden dat er nog steeds kwaad op de wereld is, is dat de gevallen wezens zichzelf heel goed kunnen verbergen en camoufleren. Zij zullen er alles aan doen om onherkenbaar te blijven.

Dit is de reden dat zij heel veel middelen hebben gemaakt, waaronder religies, politieke ideologieën, filosofieën en andere gedachtesystemen. Het belangrijkste wapen waarachter de gevallen wezens zichzelf schuil houden, is de GIN (Geprogrammeerde Illusie over wat Normaal is).

De GIN is de kijk op het leven die de meeste mensen zijn gaan accepteren, en het gevolg daarvan is dat de mensen veel aspecten van het leven niet onderzoeken. De gevallen wezens kunnen zich achter die niet onderzochte aannames verbergen. De mensen vragen zich gewoon niet af waarom er kwaad op de wereld is, of dat er ook een alternatief voor is.

Bedenk eens dat de mensen vaak het gevoel hebben dat oorlogen, armoede, conflicten, ongelijkheid, lijden en dood onvermijdelijk zijn. De mensen onderzoeken niet waarom deze situaties er zijn en of die ook verwijderd kunnen worden.

Kijk verder dan je GIN

De GIN die je in elke samenleving vindt, is opzettelijk gemanipuleerd om het bestaan en de methoden van de wezens te verbergen die het kwaad in het leven hebben geroepen. De enige manier om het kwaad te begrijpen, is dat je verder kijkt dan je GIN. Als je het kwaad wilt begrijpen, dan sta je voor een eenvoudige keuze:

  • Wil ik mij aan mijn GIN vastklampen? (In dat geval zul je het kwaad nooit begrijpen.)
  • Ben ik bereid om verder dan mijn GIN te kijken? (Als dat zo is, hoe ver wil ik dan gaan om het kwaad te begrijpen?)

Als je verder wilt kijken dan je huidige GIN, dan zal deze website je alle inzichten geven die je nodig hebt om:

  • de wezens te herkennen die het kwaad in het leven roepen
  • te weten te komen waar gevallen wezens vandaan zijn gekomen
  • te weten te komen hoe gevallen wezens de geschiedenis hebben beïnvloed en gemanipuleerd
  • de methoden van gevallen wezens te kennen om de mensen op aarde in hun macht te hebben
  • te weten te komen hoe jij je kunt bevrijden van hun invloed
  • te weten te komen hoe jij een bijdrage kunt leveren om het kwaad van de aarde te verwijderen

Noot: Als je het kwaad het best wilt begrijpen, lees dan de pagina’s op volgorde, zodat je geleidelijk aan die kennis opbouwt. Gebruik gewoon de link aan het einde van elke pagina om naar de volgende pagina te gaan.

Volgende pagina: Ontkenning – een machtig wapen voor het kwaad