Wees méér dan Normaal!

ONDERWERPEN: De grootste bedreiging voor jullie vrijheid – Durf je niet aan de normen van jullie samenleving te houden – Het concept een ‘gewoon menselijk wezen’ aanvechten – De uitdaging voor jullie is om een cultuur te vormen zonder normen – Gebruik spirituele verworvenheden niet als maatstaf om anderen te beoordelen – Laat de norm je er niet van weerhouden om jouw licht tot uitdrukking te brengen

Geascendeerde Meester Saint Germain (4), 14 juli 2007

IK BEN Saint Germain, en IK BEN echt. Jullie zijn ook echt, en het grootste geschenk dat jullie de mensheid kunnen geven, is het verschil te kennen tussen wat echt en onecht is. Want er zijn natuurlijk veel mensen op aarde die dat verschil niet kennen. Niet alleen degenen die zo overduidelijk gestoord lijken en problemen hebben met weten wat echt en onecht is in de normale zin – vanuit het normale perspectief. Maar ik zou jullie aandacht willen vragen voor het feit dat er veel mensen gewoon lijken, maar die geen enkel idee hebben wat echt en onecht is.

In zekere zin is het beter om verward te zijn over wat echt en wat onecht is dan in die staat verkeren waarin je er absoluut zeker bent van wat echt is, maar wat jij denkt dat echt is, helemaal niet echt is. Want dan heb je zelfs geen opening om mee aan het werk te gaan – want deze mensen denken dat zij geen spirituele crisis hebben. Ze denken niet dat zij moeten veranderen, dat zij iets moeten leren, dat zij hun perspectief moeten veranderen, dat zij moeten worden geheeld, dat zij opnieuw moeten nadenken over wat echt is. En daardoor zijn ze onbereikbaar voor een spirituele leraar, want zij zijn er zo van overtuigd door de verkeerde leraren dat zij zeker weten dat het onechte echt is. Dus heb ik jullie voorbereid – in deze serie verhandelingen – om met mij mee te gaan op het avontuur van de millennia, dat is hogerop in bewustzijn komen door bereid te zijn over alles opnieuw na te denken.

De grootste bedreiging voor jullie vrijheid
Wij zijn nu op een punt aanbeland waarop ik je kan vragen om over de grootste bedreiging voor jouw vrijheid en de vrijheid van de mensheid na te denken, de grootste hindernis om de Gouden Eeuw van Aquarius tevoorschijn te halen. Dit mijn geliefden, is een factor die altijd het grootste obstakel voor de spirituele groei van de mensheid, voor het ontwaken van de mensheid, is. Over welke factor heb ik het?

De heel subtiele, heel verraderlijke, programmering waaraan jullie allemaal vanaf het allereerste moment dat je op deze planeet incarneerde en zeker in dit leven, onderworpen zijn. De programmering dat jullie een gewoon menselijk wezen moeten zijn. Maar wat betekent gewoon zijn? Is het niet een poging van de duistere krachten en de machtselite om jullie in een kader te plaatsen, waardoor je zo geconcentreerd raakt op het navolgen van de normen die door jullie maatschappij worden gedefinieerd dat je die normen niet durft aan te vechten – en daarom niet de status-quo durft aan te vechten die de elite aan de macht houdt? Want zolang jij in die vorm past van een gewoon menselijk wezen zijn, durf jij niet jouw goddelijke plan ten uitvoer te brengen en zeker je Christusschap niet tot uitdrukking te brengen. Want er is nog geen één maatschappij op deze planeet geweest – in ieder geval niet in de recente geschiedenis – waarin de Christus in actie zijn, een normaal gegeven was voor de overheid.

Voor degenen die bij mij horen – die in deze tijd zijn geïncarneerd om te helpen de Gouden Eeuw van Aquarius te manifesteren –vormt het zeker een onderdeel van hun goddelijke plan dat zij hun mening geven over de omstandigheden in de maatschappij en de leugens en de illusies aanvechten. Maar waar je mij het beste mee kunt helpen, is bereid te zijn de allergrootste illusie, de illusie dat jij gewoon moet zijn, aan te vechten. Want als je naar het leven van Christus kijkt, zie je dat hij ook werd uitgedaagd om normaal te zijn, zelfs door zijn eigen moeder en zijn broers en zussen die bij hem kwamen terwijl hij aan het preken was, verstoord door het feit dat hij hun waarneming van wat het betekent om gewoon te zijn, had vernietigd.

Het is zo gemakkelijk om degenen die niet aan de norm van een bepaalde maatschappij voldoen mooie medische termen op te plakken: bipolair, krankzinnig, schizofreen, depressief, borderline problemen hebbend of wat dies meer zij. Maar ik kan je ervan verzekeren dat er in deze natie mensen in psychiatrische inrichtingen zitten die meer op de werkelijkheid zijn afgestemd dan de gemiddelde mens. Er zijn natuurlijk ook mensen in psychiatrische ziekenhuizen die geen contact met de werkelijkheid hebben en niet weten wat echt en onecht is. Maar wat ik wil dat jullie zien, is het feit dat de gemiddelde mens op deze planeet – het ‘gewone’ menselijke wezen – echt geen idee heeft van wat echt en onecht is – en inderdaad geprogrammeerd is te denken dat deze materiële wereld en de omstandigheden die je nu op dit moment ziet, echt en normaal zijn en daarom moeten worden gehandhaafd.

Durf je niet aan de normen van jullie samenleving te houden
Dit is natuurlijk de programmering van de machtselite die wil dat mensen de status-quo handhaven die hun privileges en hun macht overeind houden. Want toen zij zich eenmaal in die posities met privileges en macht gevestigd hadden, was hun belangrijkste zorg die niet weer te verliezen. En daarom proberen ze juist de vooruitgang tegen te houden, ze proberen een nieuwe uitvinding, een nieuwe idee, een nieuwe filosofie, een nieuw concept tegen te houden. En wanneer ze de opkomst van die nieuwe ideeën niet kunnen tegenhouden, zoals nieuwe ideeën over spiritualiteit en religie, nu dan proberen ze te verhinderen dat de bevolking die ideeën omarmt door het wapen te gebruiken dat je gewoon moet doen – en dit nieuwe idee is niet gewoon, maar een cultus, het is slecht, het is gevaarlijk.

De boodschap die ik hier over wil brengen, is dat als jullie je goddelijke plan willen uitvoeren, als jullie Christusschap willen manifesteren en doen waarvoor je hier bent gekomen – namelijk om Saint Germain te helpen de Gouden Eeuw van Aquarius te brengen – nu dan moet je eens goed lang in de spiegel kijken en zeggen: “Waardoor ben ik gehecht aan het gewoon zijn, mij aan de normen te houden die door mijn samenleving, mijn familie, of zelfs mijn dagelijkse denkgeest of door mijn ego worden gesteld?” Je moet evalueren, óf jij je drukker maakt over als een gewoon mens door de maatschappij bezien te worden, óf dat jij je drukker maakt over het uitvoeren van jouw goddelijke plan. Ik heb het natuurlijk niet over iets manifesteren wat duidelijk waanzin is, want de Christus zijn betekent niet dat je krankzinnig bent in die betekenis van het woord. Maar het betekent wel dat je bereid bent je niet aan de normen te houden, en zelfs dingen doen die ‘gewone’ mensen misschien een beetje ‘niet sporen’ vinden, zoals het gezegde wil.

Maar toch vraag ik niet van jullie om niet te ‘sporen’, ik vraag jullie om wel te ‘sporen’ in je hart, waardoor je weet wat goed voor jou en jouw missie is – zodat een kracht van buitenaf er niet voor kan zorgen dat jij die missie afbreekt, en vooral niet de kracht van normaal moeten doen. Zoals ik vandaag al eerder heb uitgelegd, kun je de Heilige Geest niet in een kader stoppen. Het is niet gemakkelijk om met een maatstaf aan te komen voor hoe de Heilige Geest zich op deze wereld tot uitdrukking moet brengen. En nu zie je zelfs een dieper inzicht, want wanneer de Heilige Geest stroomt, probeert hij mensen te bevrijden uit hun mentale kader en daardoor moet hij hun maatstaf voor wat normaal is, aanvechten.

Wij hebben al vele malen uitgelegd dat jij bent wie jij denkt dat je bent, omdat je een beeld, dat gebaseerd wordt op jouw huidige identiteitsgevoel, op de kosmische spiegel projecteert, en het Ma-terlicht manifesteert letterlijk fysiek wat met jouw beeld correspondeert. Wanneer een kritieke massa mensen in een maatschappij, of een hele planeet, in een bepaalde maatstaf zijn gaan geloven voor wat gewoon menselijk gedrag is, nu dan wordt het heel moeilijk voor hen om zich niet aan die maatstaf te houden – tenzij ze iemand zien die bereid is die maatstaf van gewoon doen, te trotseren. Niet op een krankzinnige, gekke manier, maar door de grenzen, de beperkingen, te vernietigen die door die norm worden gesteld.

Het concept van een ‘gewoon menselijk wezen’ aanvechten
Wat betekent het precies om gewoon te zijn? Nu, dat je grenzen accepteert in wie jij bent, wat jij kunt zijn, en hoe jij je tot uitdrukking kunt brengen, zolang jij een geaccepteerd lid van de maatschappij wilt zijn. De taak van de geïncarneerde Levende Christus is het gevoel van de mensen over wat gewoon is te tarten, wat je Jezus zag doen door zijn wonderen en woorden. Kijk eens hoe het zelfs in de Bijbelboeken wordt beschreven dat de mensen wilden dat hij gewoon was, aan hun norm te voldoen, niet te ver buiten het boekje te gaan, niet te veel doorduwen, de limieten overschrijden van wat er als mogelijk werd beschouwd voor een menselijk wezen.

En dus zie je opnieuw de ongelooflijke diepte in de uitspraak van Christus: “Bij mensen is dit onmogelijk, maar met God is alles mogelijk.” Want je ziet dat je bij de mensen – met hun menselijke bewustzijn, met hun maatstaf voor wat normaal is – nu wanneer je die bewustzijnsstaat hebt, moet je accepteren dat er grenzen en limieten bestaan voor wat kan worden bereikt. En dat gebruikt de machtselite juist om de status-quo te handhaven door mensen zover te krijgen dat ze de leugen geloven dat bepaalde problemen, of zelfs bepaalde omstandigheden, niet kunnen worden opgelost – zoals ik in mijn vorige verhandelingen heb uitgelegd – waardoor je bent gaan geloven dat het natuurlijk, normaal, is, omdat de natuur gewoon zo is en er niets aan kan worden gedaan om die te veranderen.

In werkelijkheid bestaat er geen norm, geen maatstaf. Hoe komt dat? Omdat de Schepper miljarden uitdrukkingsvormen van zichzelf heeft geschapen, elk daarvan uniek in God. Hoe kan er een maatstaf zijn als iedereen een uniek individu is met een uniek door God gegeven individualiteit en identiteit? Hoe kan er een norm zijn? Hoe kunnen er normen bestaan voor individualiteit? Hoe kan er een maatstaf zijn voor uniek zijn?

De uitdaging voor jullie is om een cultuur te scheppen zonder normen
Deze denkwijze beïnvloedt zelfs het gebied van religie, in zoverre dat de meeste religies en spirituele bewegingen, zelfs de meeste new age-bewegingen, een maatstaf vaststellen voor hoe jij je behoort te gedragen om gered te worden – hoe zij deze verlossing ook definiëren. Dus dit is nog iets waar je opnieuw over moet nadenken, want je krijgt de lering om een geheel nieuwe omgeving te creëren, waardoor iemand, wanneer hij voor de eerste keer bij je komt, niet het gevoel krijgt dat hij in jouw kader moet passen om erbij te mogen. Maar in tegendeel, ze krijgen het gevoel dat ze welkom zijn en geaccepteerd worden zoals ze op dit moment zijn. Omdat jij geen maatstaf hebt voor wat gewoon, liefdevol, is. Want jij hebt de voorwaardelijke liefde getranscendeerd en je bent op het punt gekomen waarop jij onvoorwaardelijke liefde voor al het leven hebt.

De enige manier om onvoorwaardelijke liefde te hebben, is natuurlijk door geen voorwaarden te hebben. Wat inhoudt dat jij geen verwachtingen hebt over hoe mensen zich wel of niet moeten gedragen. Je hebt geen maatstaf voor wat normaal of aanvaardbaar gedrag is.

Ieder mens is – op dit moment – in een bepaalde bewustzijnsstaat. En je weet niet waarom iemand die bewustzijnsstaat heeft. Het kan zijn dat iemand bepaalde keuzes heeft gemaakt die op de dualiteit werden gebaseerd, maar het kan ook zijn dat iemand, die heel erg belast lijkt, in feite iets voor het massabewustzijn op zich heeft genomen en die last voor veel andere mensen draagt, zodat het voor hen gemakkelijker wordt om vooruitgang te boeken. Je kijkt naar iemand en je accepteert hem zoals hij op dit moment is. En daarom verwelkom jij hen in jouw hart. Je geeft hen onvoorwaardelijke liefde en de acceptatie dat ze welkom zijn zoals ze zijn.

Dan handhaaf jij natuurlijk ook nog het volmaakte concept dat zij alle beperkingen of lasten kunnen transcenderen die zij nu moeten ondergaan. Maar je handhaaft het volmaakte concept niet door in jouw geest een maatstaf te hebben die zegt: “Ah, dit is gewoon voor een spirituele zoeker, en die persoon voldoet niet aan de normen, dus moet ik hem helpen aan die normen te voldoen.” Want opnieuw, er kunnen mensen zijn die omstandigheden op zich hebben genomen die ze de rest van hun leven moeten dragen – en dus is het niet de bedoeling dat een bepaalde omstandigheid wordt geheeld. En dus wordt de vraag dan, kun jij nog steeds onvoorwaardelijk van die persoon houden zonder een norm te hebben over wat er wel of niet zou moeten gebeuren?

In beginsel is iedere religie op deze planeet ten prooi gevallen aan het dualiteitsbewustzijn door een norm vast te stellen voor wat het betekent om lid van die religie te zijn. En daarom voelden zoveel mensen zich niet welkom en geaccepteerd in bepaalde religies. En als je naar de maatschappij van tegenwoordig kijkt, zie je dat er heel veel mensen zijn die de religie de rug hebben toegekeerd – of het nu een specifieke religie is, of zelfs alle religies – juist omdat zij zich daar niet welkom voelen. Dit kwam niet beslist omdat er niets mis was met de gemoedsrust van deze mensen. In feite hadden in vele gevallen die mensen de innerlijke afstemming om te weten dat de religie, de oude veroordelende denkwijze, in het Aquariustijdperk ook moet transcenderen.

Gebruik spirituele verworvenheden niet als maatstaf om anderen te beoordelen
Hier is nog een concept waar jullie over moeten nadenken. Ik heb gesproken over de noodzaak om Christusonderscheid te krijgen en wanneer jij onderscheid maakt, maak je onderscheid tussen wat echt en onecht is. Maar ik moet zeggen dat het mogelijk is dat zelfs mensen die enig Christusonderscheid hebben verworven, ten prooi vallen aan de heel subtiele verzoekingen van de kromme geest door het Christusonderscheid te gebruiken om een maatstaf vast te stellen waarmee jij andere mensen beoordeelt. Heeft Christus niet gezegd: “Oordeel niet opdat gij niet geoordeeld worde,” mijn geliefden? En de reden is, zoals wij al eerder hebben uitgelegd, dat wij jullie niet beoordelen, jullie beoordelen jezelf. En de manier waarop jij andere mensen beoordeelt, is een weerspiegeling van jouw bewustzijnsstaat – en dat is de bewustzijnsstaat die jij ook gebruikt om jezelf te beoordelen, zelfs als jij je hier niet bewust van gewaar bent.

Ik breng onder jouw aandacht dat op de lagere niveaus van Christusschap – wanneer jij enig Christusonderscheid begint te krijgen, maar niet de volledige openheid van hart hebt, jij nog niet helemaal onvoorwaardelijke liefde hebt – nu dan is het mogelijk dat het Christusonderscheid wordt bezoedeld door de neiging om te oordelen, gebaseerd op een maatstaf van wat normaal of acceptabel is. En daarom geef ik jullie die lering, zodat je de gelegenheid krijgt om die norm te onderzoeken. En opdat jij niet de normen van jouw samenleving on-onderzocht met jou meedraagt, waardoor jij onbewust jouw Christusonderscheid kleurt met de normen van de maatschappij.

Weten wat onecht en echt is in iemand anders – wanneer je echt weet wat echt is en onecht – zal je boven jouw menselijke oordeel laten uitstijgen – en dit is de reden. Wanneer je echt het verschil ziet tussen wat echt en onecht is, zie je duidelijk wat onecht is in een ander menselijk wezen, maar je kijkt ook verder dan het onechte en ziet de diepere realiteit die misschien verborgen zit achter de uiterlijke persoonlijkheid of het gedrag in de buitenwereld. Wanneer jij ziet wat echt is in een ander menselijk wezen, hoe kun je dan iemand anders beoordelen? Want je weet dan dat die persoon uit dezelfde bron is gekomen waar jij ook uit voortgekomen bent. En daarom is die persoon onderdeel van hetzelfde Lichaam van God waar jij een deel van bent en daarom ben JIJ die persoon.

En wanneer je ziet wat echt is en onecht, zie je aan de uiterlijke verschijnselen voorbij die verschillen en conflicten creëren en je ziet het onderliggende eenzijn van al het leven. En je bevestigt dat eenzijn. En dan kun je waar Maitreya over heeft gesproken, de gemeenschap van het Eenzijn, de Sfeer van Eenzijn, vormen waarmee jij je eenzijn in Christus met andere mensen bevestigt en je wijst nooit iemand af. Maar je geeft hen de keus of zij één willen worden met Christus, of dat ze zich zullen verwijderen, omdat zij dat eenzijn nog niet aankunnen. Ze hebben nog wat meer tijd nodig om gescheidenheid en dualiteit te ervaren tot ze er uiteindelijk genoeg van krijgen.

Maar je hebt ze in ieder geval de echte keus gegeven door in het Eenzijn te zijn en hen in jouw Eenzijn te verwelkomen, zodat zij kunnen zien dat er een alternatief is voor de gescheidenheid die hen door de maatstaven, de normen, van de maatschappij wordt opgelegd. Want zien jullie niet dat wat normaal gedrag is – wat in jullie huidige maatschappij als normaal gedrag wordt beschouwd – de maatstaf is die geheel op de dualiteit wordt gebaseerd – en daarom de leugen bevestigt dat alle mensen gescheiden wezens zijn en daarom niet één kunnen worden.

Laat de norm niet verhinderen dat jij je licht tot uitdrukking brengt
En onderzoek de norm dus, onderzoek het onbetwistbare, denk het ondenkbare, accepteer wat niet te accepteren valt. Wees wat je niet verondersteld wordt te zijn – durf hier beneden alles te zijn wat jullie boven al zijn. Accepteer een nieuwe norm, die is dat jij een spiritueel wezen bent en dat het normaal en juist is dat jij je spirituele realiteit tot uitdrukking brengt in welke vorm het ook van binnenuit komt. En accepteer dat er geen norm op deze wereld is die jou ervan weerhoudt om jouw spirituele realiteit tot uitdrukking te brengen, zelfs als dat inhoudt dat jij een website maakt of boeken schrijft die een paar mensen laten denken dat jij gek of krankzinnig bent.

Zelfs als het inhoudt dat je op manieren spreekt die andere mensen uitdagen en daarom ervoor zorgen dat er een reactie van hun ego komt – door te zeggen dat er iets aan jou mankeert. Wat hen dan het excuus geeft om jou te negeren, zodat zij niet hoeven te veranderen. Daarbij het feit negerend dat als jij anders kunt zijn, zij ook anders mogen zijn, dus blijven zij zitten waar ze zitten en hoeven dan ze geen verantwoording voor zichzelf te nemen.

Want zien jullie niet dat normaal zijn in jullie maatschappij altijd de behoefte van jou afneemt om verantwoording voor jezelf te nemen, te ontdekken wie jij bent en tot uitdrukking te brengen wie jij bent? Want je hoeft alleen maar gewoon te zijn en met het massabewustzijn mee te gaan. En dit is een heel gemakkelijke en comfortabele manier van leven, want je hoeft niet echt na te denken – want de norm heeft al het denkwerk al voor jou gedaan.

Ik feliciteer jullie met jullie bereidheid om na te denken en onvoorwaardelijk te zijn. En je kunt deze impuls uitbouwen door dit zelfs nog verder te doen en zelfs nog hogere gradaties van onvoorwaardelijkheid te manifesteren. Want hoewel het heel tegenstrijdig kan lijken, zijn er natuurlijk gradaties in onvoorwaardelijkheid in die zin dat hoewel onvoorwaardelijke liefde onvoorwaardelijk is, het mogelijk is dat mensen gedeeltelijk onvoorwaardelijkheid hebben bereikt, maar op een ander gebied nog wel voorwaarden stellen.

Wees bereid om naar jezelf te kijken en te overwegen: “Waar heb ik nog voorwaarden in mijn liefde?” Want ik verzeker je dat als je ziet waar je nog voorwaarden hebt die verhinderen dat jij jouw liefde voor anderen tot uitdrukking brengt, jij ook een voorwaarde vindt die verhindert dat jij Gods liefde voor jou accepteert en er dan voor zorgt dat jij jezelf beoordeelt naar de norm, naar de maatstaf. En dit voorkomt dat jij bent wie jij bent en die overwinning bereikt van hier beneden zijn wat jij boven al bent.

Mijn geliefden, draag dat etiket van NIET gewoon zijn als een eremedaille, want wanneer je het koninkrijk van God binnenin jou zoekt – en wanneer je dat koninkrijk boven alles zoekt wat je op deze wereld ziet – nu dan streef je zeker naar een hogere norm, de norm van uniek in God zijn, zelfs op deze wereld – waar alles erop is gericht dat jij je uniek zijn niet tot uitdrukking brengt, zoals je hebt gezien hoe de krachten waren gericht tegen Jezus en zijn manier om het Christusschap tot uitdrukking te brengen. Maar hij had de moed om te zijn en ik weet dat jullie die moed ook hebben en dus kijk ik naar jullie ZIJN. En dus verzegel ik jullie in mijn liefde met dankbaarheid in het hart van een vader.