De onvoorwaardelijke Vreugde van ware Dienstbaarheid

Geascendeerde Meester Lady Meester Nada, 19 april 2009

Nada is de naam die ik gekregen heb. Het is een naam die met de Zesde Straal van dienstbaar zijn en verzorging geven, wordt geassocieerd. Maar zoals jullie natuurlijk wel opgevallen is bij degenen die eerder dan ik gesproken hebben, BEN IK MEER. Waarom zeggen we dit? Wij hebben jullie onze vorig levens gegeven om jullie duidelijk te maken dat jullie, omdat wij hier geïncarneerd en geascendeerd zijn, ook kunnen ascenderen.

Wij weten ook dat de menselijke geest, de dualistische geest, alles in een gesneden beeld verandert en dan zegt: “Ah, ja, Nada. Ik heb een vakje in mijn database waar ik haar in kan leggen.” En als je mij in een vakje in je database legt, stem jij je natuurlijk niet af op de totaliteit van wie IK BEN, want ik pas in geen enkele database op aarde. IK BEN meer dan voorwaarden, en dienstbaarheid, echte dienstverlening, ontstijgt voorwaarden. Hoe komt dat?

Jullie zijn vrijwillig naar de dichtere rijken van dit materiële universum gekomen. Misschien zat je daarvoor in een hogere sfeer. Maar op een bepaald moment heb jij je aangeboden om te dienen om al het leven te helpen zich te verheffen. Hoe verhef je al het leven, mijn geliefden? Waarom moet je het leven verheffen? Omdat God, zoals Maitreya in zijn boek uitlegt, een sfeer creëert die een basisstructuur heeft, maar nog niet volledig met licht is gevuld. Vervolgens stuurt God verlengstukken van zichzelf naar die sfeer om de open deur te zijn om meer licht te brengen. En door te dienen in dat proces, groeien ze in zelfbewustzijn.

Jij kwam hier om licht te brengen
Jij kwam hier in de vorm om te dienen om het licht waar je uit voortgekomen bent op deze wereld te brengen, het te verheffen, het licht te verspreiden, de wereld met licht te vullen, bij wijze van spreken. Wat is het licht waar ik het over heb? Dat is spiritueel licht.

Als je een visuele illustratie wilt, bekijk dan het planetaire model van het atoom met een kern en elektronen die eromheen cirkelen. En denk dan eens na over hoeveel lege ruimte daarbinnen is. Als je naar de proporties van het atoom kijkt, vergeleken met de proporties van jullie solaire systeem, zit er eigenlijk meer ruimte tussen die elektronen en de kern dan tussen de Zon en de verste planeet.

Dan zie je dat er in de structuur van de materie, op het huidige niveau van het materiële universum, veel lege ruimte is. Er is veel ruimte die kan worden opgevuld met licht.

Jullie zijn hier naartoe gekomen om je licht te delen. Maar voor velen van jullie waren er al wezens die naar het dualiteitsbewustzijn waren afgedaald toen jullie hier kwamen. Jullie hebben ervaren dat je licht, toen je kwam, niet werd ontvangen. Niet alleen werd het niet ontvangen, het werd afgewezen, of je ontving de boodschap dat de mensen het alleen wilden ontvangen als je aan bepaalde voorwaarden voldeed,.

Geleidelijk ging je het idee accepteren dat je, óf je licht moest kleuren, óf de stroom van licht door jou heen onderdrukken. De waarheid over ziekte van welke aard ook in het fysieke lichaam is dat het in de hogere lichamen begon als de onderdrukking van het licht dat jij bent. En wanneer je het licht onderdrukt, ben je natuurlijk niet in de Rivier van Leven. Je voelt je niet tevreden, gelukkig, vredig, vreugdevol. Je voelt niet dat je leeft.

Ineens zijn er mensen die tot het besef komen dat ze een ziekte in het fysieke lichaam hebben die het lichaam wel eens zou kunnen doden. Wat proberen ze dan te doen? Ze proberen het nog meer te onderdrukken. Maar de onderdrukking zorgde voor de kettingreactie die tot de fysieke ziekte heeft geleid. Hoe kan meer onderdrukking jou helpen de fysieke situatie te overwinnen?

Wanneer mensen bij een spirituele beweging gaan, vormt hun ego een zogenaamd spiritueel ego of een spirituele persona die de eigenschappen aanneemt die hij denkt nodig te hebben. En in veel gevallen betekent dit dat mensen accepteren dat zij zich op een bepaalde manier moeten gedragen. Veel mensen groeien op in een omgeving waarin iedereen zijn emoties onderdrukt Sommigen hebben geleerd om zich op hun gemak te voelen als zij positieve emoties tot uitdrukking brengen, maar voelen zich niet net zo op hun gemak zijn als zij zogenaamd negatieve emoties tot uitdrukking brengen.

Veel van jullie zullen hetzelfde patroon herkennen. Je beseft dat er in een spirituele beweging bepaalde dingen gepast waren en bepaalde dingen niet. Waarom heb je vier lagere lichamen? Omdat het materiële universum op zo’n laag pitje staat qua vibratie dat jij hier niet rechtstreeks licht uit het etherische niveau tot uitdrukking kunt brengen. Je hebt vier lagere lichamen nodig die geleidelijk het licht verminderen en op den duur het niveau van het materiële universum met haar dichtheid bereiken.

Je hebt vier lichamen die ontworpen zijn als voertuig om het licht over te dragen. Als jij jouw licht in het materiële universum tot uitdrukking wil brengen, moet je dat tot uitdrukking brengen door het van je hogere wezen naar je identiteitslichaam, je mentale lichaam, je emotionele lichaam, en daarna naar het fysieke licht te laten stromen, waar je het op verschillende manieren tot uitdrukking brengt. Eén voorbeeld daarvan is natuurlijk het woord spreken, maar ook een glimlach, een blik, door een emotie die echt en oprecht is tot uitdrukking te brengen, waardoor jij op iemand anders een veredelende invloed hebt.

Onderdrukte emoties blokkeren de stroom van licht
Wat ik hier onder jullie aandacht wil brengen, is dat wat het licht tegenhoudt, het besluit is om iets te onderdrukken. Wanneer jij iets onderdrukt, kan dat niet stromen. En wanneer dat niet kan stromen, welnu dan moet zich dat ophopen. Er zijn veel mensen die een bepaald identiteitsgevoel accepteren dat beperkingen stelt. Zij accepteren mentale beperkingen over wat juist is om te denken of te geloven. Zij accepteren andere beperkingen over welke emoties gepast zijn en dan krijg je onderdrukking in het emotionele lichaam. Die onderdrukte emoties beginnen zich natuurlijk op te hopen. En omdat het emotionele lichaam zich vult, is er geen lichtstroom meer die door de onderdrukte emoties heen kan dringen.

Het licht kan niet jouw fysieke lichaam bereiken en de cellen vernieuwen. De cellen beginnen uit te vergroten dat ze niet kunnen stromen, dat ze geen nieuw leven kunnen voortbrengen en dus beginnen ze lagere manifestaties naar buiten te brengen. Kun jij, als spiritueel persoon, nu wel inzien dat wanneer je beseft dat je een bepaalde heling voor jouw lichaam nodig hebt, jouw spirituele verbeeldingskracht, jouw spirituele persona, jouw spirituele cultuur een directe blokkade voor heling kan vormen? Jij bent niet bereid te erkennen dat jij om te helen die lichtstroom door jouw lichaam weer op gang moet brengen. De enige manier om dit te doen, mijn geliefden, is door in de emoties te kruipen die zich daar verzameld hebben en die weer op gang te brengen.

In veel gevallen betekent dit dat je moet ophouden negatieve emoties te onderdrukken en ze van tijd tot tijd tot uitdrukking te brengen – hoe fout of oppervlakkig dat ook kan lijken. Sommige mensen schrijven verscheidene jaren in een dagboek, schrijven daarin op wat er ook maar in hen opkomt. Als je die niet tot uitdrukking brengt, kun je die stroom niet op gang brengen en daardoor de rest van jouw leven op een bepaald bewustzijnsniveau blijven. Jouw ego in de buitenwereld – die een aura van spiritualiteit heeft gekregen –  denkt dat hij om het beeld te versterken dat je spiritueel bent, geen negatieve emoties kunt tot uitdrukking kunt brengen. Als je dat doet, kun jij inderdaad een negatieve reactie krijgen en anderen negatief over jou laten denken.

Je wilt die emoties blijven onderdrukken, maar wat doe je als je die onderdrukt? Je blijft de stroom blokkeren. Je kunt geen doorbraak krijgen – naar jouw bewuste gewaarzijn – om bewust te accepteren wie jij echt bent. Jij blijft vastzitten in een lager identiteitsgevoel. De negatieve emoties zijn natuurlijk niet aangenaam. Die hoeven niet in een groepssetting tot uitdrukking gebracht te worden. Maar jij moet, individueel, die emoties tot uitdrukking brengen, zodat je ze kunt verwerken en niet alleen theoretisch begrijpen, maar rechtstreeks ervaren dat jij meer bent dan die emoties.

Wat er gebeurt, als jij ze tot uitdrukking brengt, is dat jij op een gegeven moment je een Aha-ervaring krijgt door het besef: “Maar dit ben ik niet. Ik ben meer. Dit is precies de energie die een bepaalde vibratie heeft aangenomen, een bepaalde voorwaarde. Maar dit is niet wie ik in totaliteit ben. Ik voel me zo, maar dat betekent niet dat ik zo ben.”

Tenzij je naar de emoties kijkt, kun je niet tot het inzicht komen dat je meer bent. Wanneer je wegloopt – niet wilt toegeven dat je zelfs maar negatieve emoties hebt en die niet tot uitdrukking wilt brengen – blijf je de kloof waar Moeder Maria het over had, tussen waar je bent en waar je wilt zijn, groter maken.

Je kunt die kloof niet overbruggen, omdat we eerder de illustratie hebben gegeven dat je niet van punt A naar punt B kunnen gaan door halverwege te gaan en dan naar halverwege naar de rest van de overblijvende afstand en zo door te gaan met die afstand in steeds kleinere stukken te breken. Jij kunt eindeloos hiermee doorgaan, omdat er altijd een kloof blijft.

De stroom moet weer op gang gebracht worden, mijn geliefden. Wanneer een rivier ’s winters bevroren is, kan de stroom enkel weer op gang gebracht worden door het ijs vloeibaar te maken. Maar voor het vloeibaar kan worden, moet er hitte bij komen. Die hitte wordt bij jouw opgekropte emoties gebracht, jouw bewuste gewaarzijn, door jouw bereidheid om ernaar te kijken, zelfs de bereidheid om toe te geven dat je die emoties op een bepaald moment had.

Ik zeg hiermee niet dat je die emoties als echt of permanent moet erkennen of accepteren. Je moet op het punt komen dat jij jezelf kunt accepteren als iemand die die emoties heeft, of ze in het verleden heeft gehad. Jij kunt dan beseffen dat je bepaalde emoties had of hebt, omdat je in een bepaalde bewustzijnsstaat bent. Dan kun je tot het besef komen – zoals al eerder is gezegd, het duidelijkst door Moeder Maria – dat God jou onvoorwaardelijk liefheeft welke bewustzijnsstaat jij ook hebt. Als God jou onvoorwaardelijk liefheeft, kun jij jezelf dan ook niet onvoorwaardelijk accepteren? Welnu, dat kun je wel als je bereid bent om je bewustzijn gewoon te veranderen.

Noot: De rest van dit dictaat staat in het boek ‘Heal Yourself by Clearing the Chakras’.