INV25: Astrea, snijd mij los

In naam van IK BEN DIE IK BEN en de universele Christusgeest in al het leven, roep ik Elohim Astrea op mij van alle duistere geesten of onvolmaakte matrixen in mijn vier lagere lichamen los te snijden. Ik roep op dat deze uitgave zich uitstrekt tot alle mensen in mijn invloedssfeer Ik vraag speciaal of Astrea de leiding neemt over… (Doe persoonlijke oproepen.)

1. Geliefde Astrea, hul mijn fysieke lichaam in jouw cirkel en zwaard van blauw en wit licht en snijd mij los van alle banden en gehechtheid aan iets in het fysieke octaaf.

Astrea liefdevol wit wezen,
jouw aanwezigheid brengt mij in verrukking,
Jouw zwaard en cirkel, wit en blauw,
doorklieven het astrale vlak.

Astrea, kom, accelereer,
dat ik van zuiverheid vibreer.
Breng het vuur zo blauw en wit:
mijn aura vol vibrerend licht.

2. Geliefde Astrea, snijd mij los van mensen die mij in patronen houden die mijn goddelijke plan tegenhouden.

Astrea, kalmeer de woeste storm,
opdat zuiverheid wordt de norm.
Mijn aura, gevuld met wit en blauw,
lijkt op het glanzende harnas van een ridder.

Astrea, kom, accelereer,
dat ik van zuiverheid vibreer.
Breng het vuur zo blauw en wit:
mijn aura vol vibrerend licht.

3. Geliefde Astrea, snijd mij los van plaatsen die mij in patronen houden die mijn goddelijke plan tegenhouden.

Astrea, snijdt mij los van iedere
entiteit die mij gevangen houdt.
Laat de astrale krachten gebonden worden,
ik krijg dan meteen de ware vrijheid.

Astrea, kom, accelereer,
dat ik van zuiverheid vibreer.
Breng het vuur zo blauw en wit:
mijn aura vol vibrerend licht.

4. Geliefde Astrea, snijd mij los van bedrijven, organisaties of religies die mij in patronen houden die mijn goddelijke plan tegenhouden.

Astrea, ik dring er erg bij jou op aan
om mij van alle demonen te purgeren.
Verteer die en breng mij hogerop,
ik houd het in jouw reinigende vuur wel uit.

Astrea, kom, accelereer,
dat ik van zuiverheid vibreer.
Breng het vuur zo blauw en wit:
mijn aura vol vibrerend licht.

5. Geliefde Astrea, snijd mij los van financiële stelsels of schulden die mij in patronen houden die mijn goddelijke plan tegenhouden.

Astrea, bind alle geesten vast,
opdat ik niet meer blind ben.
Ik zie de geest en zijn kompaan,
de overwinning van Christus komt eraan.

Astrea, kom, accelereer,
dat ik van zuiverheid vibreer.
Breng het vuur zo blauw en wit:
mijn aura vol vibrerend licht.

6. Geliefde Astrea, snijd mij los van culturen, misdaden of oorlogen en conflicten die mij in patronen houden die mijn goddelijke plan tegenhouden.

Astrea, zuiver mij van elke cel
met de energie van dood en hel.
Mijn lichaam kan dan verder groeien,
elke cel een innerlijke gloed uitstralen.

Astrea, kom, accelereer,
dat ik van zuiverheid vibreer.
Breng het vuur zo blauw en wit:
mijn aura vol vibrerend licht.

7. Geliefde Astrea, snijd mij los van de hele materialistische cultuur die steeds meer geld of materiële bezittingen probeert te vergaren in een nooit eindigende spiraal.

Astrea, zuiver mijn voelende geest,
in zuiverheid vind ik vrede.
Met het hogere gevoel dat jij mij geeft,
schep ik mede in totale harmonie.

Astrea, kom, accelereer,
dat ik van zuiverheid vibreer.
Breng het vuur zo blauw en wit:
mijn aura vol vibrerend licht.

8. Geliefde Astrea, snijd mij los van alle virussen, bacteriën, of andere fysieke oorzaken van ziekte.

Astrea, zuiver mijn mentale rijk;
mijn Christuszelf altijd aan het roer.
Ik begrijp nu hoe ik de matrix kan scheppen
die voor iedereen het beste is.

Astrea, kom, accelereer,
dat ik van zuiverheid vibreer.
Breng het vuur zo blauw en wit:
mijn aura vol vibrerend licht.

9. Geliefde Astrea, snijd mij los van alle onvolmaakte energie en patronen in mijn zeven chakra’s op het fysieke niveau. Zuiver mijn chakra’s van alle matrixen die fysieke ziekte kunnen veroorzaken.

Astrea, met grote helderheid
eis ik mijn nieuwe identiteit op.
Ik zie nu de etherische blauwdruk
en schep bewuster samen.

Astrea, kom, accelereer,
dat ik van zuiverheid vibreer.
Breng het vuur zo blauw en wit:
mijn aura vol vibrerend licht.

Deel 2

1. Geliefde Astrea, hul mijn emotionele lichaam in jouw cirkel en zwaard van blauw en wit licht en snijd mij los van alle banden en gehechtheid aan iets in het emotionele octaaf.

Astrea liefdevol wit wezen,
jouw aanwezigheid brengt mij in verrukking,
Jouw zwaard en cirkel, wit en blauw,
doorklieven het astrale vlak.

Astrea, kom, accelereer,
dat ik van zuiverheid vibreer.
Breng het vuur zo blauw en wit:
mijn aura vol vibrerend licht.

2. Geliefde Astrea, snijd mij los van alle demonen, geëxcarneerde zielen en massa-entiteiten die verslavingen veroorzaken, speciaal die die voor verslavingen aan alcohol zorgen.

Astrea, kalmeer de woeste storm,
opdat zuiverheid wordt de norm.
Mijn aura, gevuld met wit en blauw,
lijkt op het glanzende harnas van een ridder.

Astrea, kom, accelereer,
dat ik van zuiverheid vibreer.
Breng het vuur zo blauw en wit:
mijn aura vol vibrerend licht.

3. Geliefde Astrea, snijd mij los van alle demonen, geëxcarneerde zielen en massa-entiteiten die verslavingen veroorzaken, speciaal die die voor verslavingen aan drugs zorgen.

Astrea, snijdt mij los van iedere
entiteit die mij gevangen houdt.
Laat de astrale krachten gebonden worden,
ik krijg dan meteen de ware vrijheid.

Astrea, kom, accelereer,
dat ik van zuiverheid vibreer.
Breng het vuur zo blauw en wit:
mijn aura vol vibrerend licht.

4. Geliefde Astrea, snijd mij los van alle demonen, geëxcarneerde zielen en massa-entiteiten die verslavingen veroorzaken, speciaal die die voor verslavingen aan de levensstijl van feestvieren, waarin alles mag en niets er toe doet, zorgen.

Astrea, ik dring er erg bij jou op aan
om mij van alle demonen te purgeren.
Verteer die en breng mij hogerop,
ik houd het in jouw reinigende vuur wel uit.

Astrea, kom, accelereer,
dat ik van zuiverheid vibreer.
Breng het vuur zo blauw en wit:
mijn aura vol vibrerend licht.

5. Geliefde Astrea, snijd mij los van alle demonen, geëxcarneerde zielen en massa-entiteiten die verslavingen veroorzaken, speciaal die die voor verslavingen aan boosheid, haat en nooit eindigende conflicten met andere mensen zorgen.

Astrea, bind alle geesten vast,
opdat ik niet meer blind ben.
Ik zie de geest en zijn kompaan,
de overwinning van Christus komt eraan.

Astrea, kom, accelereer,
dat ik van zuiverheid vibreer.
Breng het vuur zo blauw en wit:
mijn aura vol vibrerend licht.

6. Geliefde Astrea, snijd mij los van alle demonen, geëxcarneerde zielen en massa-entiteiten die verslavingen veroorzaken, speciaal die die voor verslavingen aan het slachtofferbewustzijn en het gevoel dat ik mijn huidige beperkingen niet kan overwinnen, zorgen.

Astrea, zuiver mij van elke cel
met de energie van dood en hel.
Mijn lichaam kan dan verder groeien,
elke cel een innerlijke gloed uitstralen.

Astrea, kom, accelereer,
dat ik van zuiverheid vibreer.
Breng het vuur zo blauw en wit:
mijn aura vol vibrerend licht.

7. Geliefde Astrea, snijd mij los van alle demonen, geëxcarneerde zielen en massa-entiteiten die verslavingen veroorzaken, speciaal die die voor verslavingen aan depressie en het gevoel dat alles hopeloos is en niets er toe doet, zorgen.

Astrea, zuiver mijn voelende geest,
in zuiverheid vind ik vrede.
Met het hogere gevoel dat jij mij geeft,
schep ik mede in totale harmonie.

Astrea, kom, accelereer,
dat ik van zuiverheid vibreer.
Breng het vuur zo blauw en wit:
mijn aura vol vibrerend licht.

8. Geliefde Astrea, snijd mij los van alle demonen, geëxcarneerde zielen en massa-entiteiten die verslavingen veroorzaken, speciaal die die voor verslavingen aan zichzelf in de weg staande emotionele reacties op andere mensen en situaties, zorgen.

Astrea, zuiver mijn mentale rijk;
mijn Christuszelf altijd aan het roer.
Ik begrijp nu hoe ik de matrix kan scheppen
die voor iedereen het beste is.

Astrea, kom, accelereer,
dat ik van zuiverheid vibreer.
Breng het vuur zo blauw en wit:
mijn aura vol vibrerend licht.

9. Geliefde Astrea, snijd mij los van alle onvolmaakte energie en patronen in mijn zeven chakra’s op het emotionele niveau. Zuiver mijn chakra’s van alle matrixen die emotionele ziekte kunnen veroorzaken.

Astrea, met grote helderheid
eis ik mijn nieuwe identiteit op.
Ik zie nu de etherische blauwdruk
en schep bewuster samen.

Astrea, kom, accelereer,
dat ik van zuiverheid vibreer.
Breng het vuur zo blauw en wit:
mijn aura vol vibrerend licht.

Deel 3

1. Geliefde Astrea, hul mijn mentale lichaam in jouw cirkel en zwaard van blauw en wit licht en snijd mij los van alle banden en gehechtheid aan iets in het mentale octaaf.

Astrea liefdevol wit wezen,
jouw aanwezigheid brengt mij in verrukking,
Jouw zwaard en cirkel, wit en blauw,
doorklieven het astrale vlak.

Astrea, kom, accelereer,
dat ik van zuiverheid vibreer.
Breng het vuur zo blauw en wit:
mijn aura vol vibrerend licht.

2. Geliefde Astrea, snijd mij los van de leugens van het kromme denken, vooral de leugen dat ik een God kan zijn die bepaalt wat goed of slecht is.

Astrea, kalmeer de woeste storm,
opdat zuiverheid wordt de norm.
Mijn aura, gevuld met wit en blauw,
lijkt op het glanzende harnas van een ridder.

Astrea, kom, accelereer,
dat ik van zuiverheid vibreer.
Breng het vuur zo blauw en wit:
mijn aura vol vibrerend licht.

3. Geliefde Astrea, snijd mij los van de leugens van het kromme denken, vooral de leugen dat het doel de middelen heiligt en dat je iets slechts moet doen om iets wat beter is voor iedereen op te leveren.

Astrea, snijdt mij los van iedere
entiteit die mij gevangen houdt.
Laat de astrale krachten gebonden worden,
ik krijg dan meteen de ware vrijheid.

Astrea, kom, accelereer,
dat ik van zuiverheid vibreer.
Breng het vuur zo blauw en wit:
mijn aura vol vibrerend licht.

4. Geliefde Astrea, snijd mij los van de leugens van het kromme denken, vooral de leugen dat ik een verlosser van buitenaf nodig heb om Gods koninkrijk in te gaan.

Astrea, ik dring er erg bij jou op aan
om mij van alle demonen te purgeren.
Verteer die en breng mij hogerop,
ik houd het in jouw reinigende vuur wel uit.

Astrea, kom, accelereer,
dat ik van zuiverheid vibreer.
Breng het vuur zo blauw en wit:
mijn aura vol vibrerend licht.

5. Geliefde Astrea, snijd mij los van de leugens van het kromme denken, vooral de leugens die voorkomen dat ik het bestaan van een systematisch spiritueel pad accepteer dat mij naar een hogere bewustzijnsstaat voert.

Astrea, bind alle geesten vast,
opdat ik niet meer blind ben.
Ik zie de geest en zijn kompaan,
de overwinning van Christus komt eraan.

Astrea, kom, accelereer,
dat ik van zuiverheid vibreer.
Breng het vuur zo blauw en wit:
mijn aura vol vibrerend licht.

6. Geliefde Astrea, snijd mij los van de leugens van het kromme denken, vooral de leugens die voorkomen dat ik accepteer dat ik het potentieel heb om in dit leven persoonlijk Christusschap te bereiken.

Astrea, zuiver mij van elke cel
met de energie van dood en hel.
Mijn lichaam kan dan verder groeien,
elke cel een innerlijke gloed uitstralen.

Astrea, kom, accelereer,
dat ik van zuiverheid vibreer.
Breng het vuur zo blauw en wit:
mijn aura vol vibrerend licht.

7. Geliefde Astrea, snijd mij los van de leugens van het kromme denken, vooral de leugens die voorkomen dat ik accepteer dat ik een Goddelijk plan heb of die voorkomen dat ik een duidelijk beeld van mijn Goddelijke plan krijg.

Astrea, zuiver mijn voelende geest,
in zuiverheid vind ik vrede.
Met het hogere gevoel dat jij mij geeft,
schep ik mede in totale harmonie.

Astrea, kom, accelereer,
dat ik van zuiverheid vibreer.
Breng het vuur zo blauw en wit:
mijn aura vol vibrerend licht.

8. Geliefde Astrea, snijd mij los van de leugens van het kromme denken, vooral de leugens die mij in eindeloze patronen vasthouden omdat ik het oneens zijn met iemand of ideeën, die mij ervan weerhouden om mijn Goddelijke plan uit te voeren.

Astrea, zuiver mijn mentale rijk;
mijn Christuszelf altijd aan het roer.
Ik begrijp nu hoe ik de matrix kan scheppen
die voor iedereen het beste is.

Astrea, kom, accelereer,
dat ik van zuiverheid vibreer.
Breng het vuur zo blauw en wit:
mijn aura vol vibrerend licht.

9. Geliefde Astrea, snijd mij los van alle onvolmaakte energie en patronen in mijn zeven chakra’s op het mentale niveau. Zuiver mijn chakra’s van alle matrixen die mentale ziekte kunnen veroorzaken.

Astrea, met grote helderheid
eis ik mijn nieuwe identiteit op.
Ik zie nu de etherische blauwdruk
en schep bewuster samen.

Astrea, kom, accelereer,
dat ik van zuiverheid vibreer.
Breng het vuur zo blauw en wit:
mijn aura vol vibrerend licht.

Deel 4

1. Geliefde Astrea, hul mijn fysieke lichaam in jouw cirkel en zwaard van blauw en wit licht en snijd mij los van alle banden en gehechtheid aan iets in het identiteitsoctaaf.

Astrea liefdevol wit wezen,
jouw aanwezigheid brengt mij in verrukking,
Jouw zwaard en cirkel, wit en blauw,
doorklieven het astrale vlak.

Astrea, kom, accelereer,
dat ik van zuiverheid vibreer.
Breng het vuur zo blauw en wit:
mijn aura vol vibrerend licht.

2. Geliefde Astrea, snijd mij los van elk vals identiteitsgevoel, vooral de leugen dat ik een materieel wezen ben zonder enig spiritueel potentieel.

Astrea, kalmeer de woeste storm,
opdat zuiverheid wordt de norm.
Mijn aura, gevuld met wit en blauw,
lijkt op het glanzende harnas van een ridder.

Astrea, kom, accelereer,
dat ik van zuiverheid vibreer.
Breng het vuur zo blauw en wit:
mijn aura vol vibrerend licht.

3. Geliefde Astrea, snijd mij los van elk vals identiteitsgevoel, vooral de leugen dat ik een zondaar ben of een onvolmaakt wezen dat het niet waard is om de open deur voor de Geest te zijn.

Astrea, snijdt mij los van iedere
entiteit die mij gevangen houdt.
Laat de astrale krachten gebonden worden,
ik krijg dan meteen de ware vrijheid.

Astrea, kom, accelereer,
dat ik van zuiverheid vibreer.
Breng het vuur zo blauw en wit:
mijn aura vol vibrerend licht.

4. Geliefde Astrea, snijd mij los van elk vals identiteitsgevoel, vooral de leugen dat ik lossta van de materiële wereld en dat het Moederelement mijn vijand is.

Astrea, ik dring er erg bij jou op aan
om mij van alle demonen te purgeren.
Verteer die en breng mij hogerop,
ik houd het in jouw reinigende vuur wel uit.

Astrea, kom, accelereer,
dat ik van zuiverheid vibreer.
Breng het vuur zo blauw en wit:
mijn aura vol vibrerend licht.

5. Geliefde Astrea, snijd mij los van elk vals identiteitsgevoel, vooral de leugen dat ik alleen maar vrijheid kan krijgen als ik tegen God en Gods plan met de kosmos in opstand kom.

Astrea, bind alle geesten vast,
opdat ik niet meer blind ben.
Ik zie de geest en zijn kompaan,
de overwinning van Christus komt eraan.

Astrea, kom, accelereer,
dat ik van zuiverheid vibreer.
Breng het vuur zo blauw en wit:
mijn aura vol vibrerend licht.

6. Geliefde Astrea, snijd mij los van elk vals identiteitsgevoel, vooral de leugen dat God een boos en veroordelend wezen in de lucht is die probeert mij zijn wil op te leggen.

Astrea, zuiver mij van elke cel
met de energie van dood en hel.
Mijn lichaam kan dan verder groeien,
elke cel een innerlijke gloed uitstralen.

Astrea, kom, accelereer,
dat ik van zuiverheid vibreer.
Breng het vuur zo blauw en wit:
mijn aura vol vibrerend licht.

7. Geliefde Astrea, snijd mij los van elk vals identiteitsgevoel, vooral de leugen dat ik tot in eeuwigheid van mijn IK BEN Aanwezigheid en spirituele leraren gescheiden blijf.

Astrea, zuiver mijn voelende geest,
in zuiverheid vind ik vrede.
Met het hogere gevoel dat jij mij geeft,
schep ik mede in totale harmonie.

Astrea, kom, accelereer,
dat ik van zuiverheid vibreer.
Breng het vuur zo blauw en wit:
mijn aura vol vibrerend licht.

8. Geliefde Astrea, snijd mij los van elk vals identiteitsgevoel, vooral de leugen dat ik niet het gezag of het vermogen heb om verschil op de wereld uit te maken op een manier die het leven in stand houdt.

Astrea, zuiver mijn mentale rijk;
mijn Christuszelf altijd aan het roer.
Ik begrijp nu hoe ik de matrix kan scheppen
die voor iedereen het beste is.

Astrea, kom, accelereer,
dat ik van zuiverheid vibreer.
Breng het vuur zo blauw en wit:
mijn aura vol vibrerend licht.

9. Geliefde Astrea, snijd mij los van alle onvolmaakte energie en patronen in mijn zeven chakra’s op het identiteitsniveau. Zuiver mijn chakra’s van alle matrixen die mij in een lager identiteitsgevoel vasthouden.

Astrea, met grote helderheid
eis ik mijn nieuwe identiteit op.
Ik zie nu de etherische blauwdruk
en schep bewuster samen.

Astrea, kom, accelereer,
dat ik van zuiverheid vibreer.
Breng het vuur zo blauw en wit:
mijn aura vol vibrerend licht.

Verzegeling

In naam van IK BEN DIE IK BEN, de universele Christusgeest in al het leven, accepteer ik dat Aartsengel Michaël, Astrea en Saint Germain een ondoordringbaar schild rondom mij, alle mensen in mijn invloedssfeer en alle spirituele mensen op aarde vormen, die ons verzegelt tegen alle onvolmaakte energie en duistere krachten in alle vier octaven. Ik accepteer dat de violette vlam alle onvolmaakte energie in ons wezen transformeert, zodat de prins van deze wereld niets bij ons vindt.