INV24: Aartsengel Michaël, bescherm mij

In naam van IK BEN DIE IK BEN en de universele Christusgeest in al het leven, roep ik Aartsengel Michaël op de leiding te nemen over alle aspecten van mijn leven en mijn vier lagere lichamen te beschermen. Ik roep op dat die bescherming ook toevalt aan alle mensen in mijn invloedssfeer. Ik roep speciaal op dat Aartsengel Michaël de leiding neemt over… (Doe nu je eigen oproepen.)

Deel 1

1. Aartsengel Michaël, ik verwelkom jou in mijn leven, mijn geest en mijn energieveld en ik aanvaard dat jouw Aanwezigheid altijd bij mij is.

Aartsengel Michaël, licht zo blauw,
mijn hart heeft enkel ruimte voor jou,
Mijn geest is één en niet meer twee,
jouw liefde voor mij blijft altijd bestaan.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

2. Aartsengel Michaël, hul mijn fysieke lichaam in een ondoordringbaar schild van jouw Blauwvlammende Bescherming.

Aartsengel Michaël, ik ben
totaal één met jouw waarheid.
Geen enkele angst kan mij nog gevangen houden,
deze wereld heeft geen macht over mij.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

3. Aartsengel Michaël, bescherm mijn fysieke lichaam tegen alle ongelukken en verteer elke karmische kwetsbaarheid voor zulke gebeurtenissen.

Aartsengel Michaël, houd mij vast,
vernietig nu de duisterste nacht.
Zuiver mijn chakra’s met jouw licht,
herstel het innerlijk weten in mij.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

4. Aartsengel Michaël, bescherm mijn fysieke lichaam tegen oorlogen, conflicten en geweld en verteer elke karmische kwetsbaarheid voor zulke gebeurtenissen.

Aartsengel Michaël, nu sta ik daar,
met jouw licht geef ik het bevel.
Ik zal mijn hart altijd vergroten
tot ik begrijp wat de hoogste waarheid is.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

5. Aartsengel Michaël, bescherm mijn fysieke lichaam tegen alle natuurrampen of door mensen opgewekte rampen en verteer elke karmische kwetsbaarheid voor zulke gebeurtenissen.

Aartsengel Michaël, in mijn hart,
jij laat mij nooit in de steek.
Ik vorm een onderdeel van de hiërarchie,
ik aanvaard dat ik nu helemaal opnieuw begin.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

6. Aartsengel Michaël, bescherm mijn fysieke lichaam tegen alle bacteriën en virussen en verteer elke karmische kwetsbaarheid voor zulke gebeurtenissen.

Aartsengel Michaël, blauw zwaard,
je klieft alle duisternis door.
Ik ga nu op zoek naar mijn Christusschap,
onderscheidingsvermogen toont mij wat de waarheid is.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

7. Aartsengel Michaël, bescherm mijn fysieke lichaam tegen alle gif en verontreiniging en verteer elke karmische kwetsbaarheid voor ziekte.

Aartsengel Michaël, onder jouw vleugels
laat ik nu alle kleine dingen los.
Ik hoor Gods oproep om thuis te komen in mijn hart,
mijn hart zingt eeuwig samen met dat van jou.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

8. Aartsengel Michaël, bescherm mijn fysieke lichaam tegen alle onvolmaakte vibraties thuis en op mijn werk en verzegel mij tegen de invloed van lagere vibraties.

Aartsengel Michaël, breng mij naar huis,
ik wil door de hogere sferen zwerven.
Ik word herboren uit kosmisch licht,
mijn leven is een heilig gedicht.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

9. Aartsengel Michaël, verteer alle onvolmaakte energie en onvolmaakte patronen in mijn zeven chakra’s op het fysieke niveau. Zuiver mijn chakra’s van elke matrix die fysieke ziekte kan veroorzaken.

Aartsengel Michaël, jij bestaat uit licht
dat straalt als de allerblauwste ster.
Jij bent een kosmische avatar,
met jou kom ik heel erg ver.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

Deel 2

1. Aartsengel Michaël, hul mijn emotionele lichaam in een ondoordringbaar schild van jouw Blauwvlammende Bescherming. Ik verwelkom jouw licht om alle tekortkomingen in mijn emotionele lichaam bloot te leggen.

Aartsengel Michaël, licht zo blauw,
mijn hart heeft enkel ruimte voor jou,
Mijn geest is één en niet meer twee,
jouw liefde voor mij blijft altijd bestaan.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

2. Aartsengel Michaël, bescherm en verzegel mijn emotionele lichaam tegen alle duistere krachten, zielen die geëxcarneerd zijn, massa-entiteiten, demonen en andere krachten die mij via mijn emoties willen beheersen.

Aartsengel Michaël, ik ben
totaal één met jouw waarheid.
Geen enkele angst kan mij nog gevangen houden,
deze wereld heeft geen macht over mij.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

3. Aartsengel Michaël, bescherm en verzegel mijn emotionele lichaam tegen het massabewustzijn en alle duistere maalstromen die mijn emoties proberen te overweldigen en willen dat ik mij aanpas aan de grootste gemene deler in de samenleving.

Aartsengel Michaël, houd mij vast,
vernietig nu de duisterste nacht.
Zuiver mijn chakra’s met jouw licht,
herstel het innerlijk weten in mij.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

4. Aartsengel Michaël, bescherm en verzegel mijn emotionele lichaam tegen de laagste niveaus van het emotionele octaaf, het astrale rijk en alle energie van dood en verderf die hier geconcentreerd zijn.

Aartsengel Michaël, nu sta ik daar,
met jouw licht geef ik het bevel.
Ik zal mijn hart altijd vergroten
tot ik begrijp wat de hoogste waarheid is.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

5. Aartsengel Michaël, bescherm en verzegel mijn emotionele lichaam tegen alle duistere krachten en de mensen die mij in hun macht proberen te krijgen, mij proberen te manipuleren of te vernietigen door mij te dwingen tot zelfvernietigende emotionele patronen te vervallen.

Aartsengel Michaël, in mijn hart,
jij laat mij nooit in de steek.
Ik vorm een onderdeel van de hiërarchie,
ik aanvaard dat ik nu helemaal opnieuw begin.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

6. Aartsengel Michaël, overspoel mijn emotionele lichaam met jouw alles overwinnende Blauwe Vlam en los alle maalstromen van energie op die mij in zelfvernietigende emotionele reacties gevangenhouden.

Aartsengel Michaël, blauw zwaard,
je klieft alle duisternis door.
Ik ga nu op zoek naar mijn Christusschap,
onderscheidingsvermogen toont mij wat de waarheid is.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

7. Aartsengel Michaël, zuiver mijn emotionele lichaam van alle zelfvernietigende patronen die zich in dit leven en al mijn vorige levens hebben gevormd.

Aartsengel Michaël, onder jouw vleugels
laat ik nu alle kleine dingen los.
Ik hoor Gods oproep om thuis te komen in mijn hart,
mijn hart zingt eeuwig samen met dat van jou.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

8. Aartsengel Michaël, zuiver mijn emotionele lichaam van alle stress, ontmoediging, depressie, boosheid, haat en alle andere negatieve energie.

Aartsengel Michaël, breng mij naar huis,
ik wil door de hogere sferen zwerven.
Ik word herboren uit kosmisch licht,
mijn leven is een heilig gedicht.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

9. Aartsengel Michaël, verteer alle onvolmaakte energie en patronen in mijn zeven chakra’s op het emotionele niveau. Zuiver mijn chakra’s van elke matrix die emotionele ziekte kan veroorzaken.

Aartsengel Michaël, jij bestaat uit licht
dat straalt als de allerblauwste ster.
Jij bent een kosmische avatar,
met jou kom ik heel erg ver.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

Deel 3

1. Aartsengel Michaël, hul mijn mentale lichaam, in een ondoordringbaar schild van jouw Blauwvlammende Bescherming. Ik verwelkom jouw licht om alle tekortkomingen in mijn mentale lichaam bloot te leggen.

Aartsengel Michaël, licht zo blauw,
mijn hart heeft enkel ruimte voor jou,
Mijn geest is één en niet meer twee,
jouw liefde voor mij blijft altijd bestaan.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

2. Aartsengel Michaël, bescherm en verzegel  mijn mentale lichaam tegen de leugen dat ik machteloos ben en niet het potentieel heb om de leiding over mijn eigen leven en lot te hebben.

Aartsengel Michaël, ik ben
totaal één met jouw waarheid.
Geen enkele angst kan mij nog gevangen houden,
deze wereld heeft geen macht over mij.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

3. Aartsengel Michaël, bescherm en verzegel mijn mentale lichaam tegen de ontkenning van mijn potentieel om persoonlijk Christusschap te manifesteren in dit leven.

Aartsengel Michaël, houd mij vast,
vernietig nu de duisterste nacht.
Zuiver mijn chakra’s met jouw licht,
herstel het innerlijk weten in mij.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

4. Aartsengel Michaël, zuiver mijn mentale lichaam van alle energie en maalstromen die mijn vermogen blokkeren om mijn spirituele potentieel te begrijpen en mijn goddelijke plan te zien.

Aartsengel Michaël, nu sta ik daar,
met jouw licht geef ik het bevel.
Ik zal mijn hart altijd vergroten
tot ik begrijp wat de hoogste waarheid is.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

5. Aartsengel Michaël, zuiver mijn mentale lichaam van alle leugens en matrixen die de duistere krachten daar hebben geplaatst om te voorkomen dat ik de open deur wordt voor mijn IK BEN Aanwezigheid en de geascendeerde meesters.

Aartsengel Michaël, in mijn hart,
jij laat mij nooit in de steek.
Ik vorm een onderdeel van de hiërarchie,
ik aanvaard dat ik nu helemaal opnieuw begin.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

6. Aartsengel Michaël, zuiver mijn mentale lichaam van alle leugens en matrixen die mij gevangen houden in een patroon van redetwisten met andere mensen of te strijden voor zaken die niets met mijn Goddelijke plan te maken hebben.

Aartsengel Michaël, blauw zwaard,
je klieft alle duisternis door.
Ik ga nu op zoek naar mijn Christusschap,
onderscheidingsvermogen toont mij wat de waarheid is.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

7. Aartsengel Michaël, zuiver mijn mentale lichaam van alle leugens en matrixen die de gevallen wezens daar hebben geplaatst door middel van hun kromme logica.

Aartsengel Michaël, onder jouw vleugels
laat ik nu alle kleine dingen los.
Ik hoor Gods oproep om thuis te komen in mijn hart,
mijn hart zingt eeuwig samen met dat van jou.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

8. Aartsengel Michaël, zuiver mijn mentale lichaam van alle leugens en matrixen die bedacht zijn om mij zo verward te houden en zo slecht te laten concentreren dat ik de onverdeelde Christuswaarheid niet kan zien of accepteren die onder alle dualistische leugens zit.

Aartsengel Michaël, breng mij naar huis,
ik wil door de hogere sferen zwerven.
Ik word herboren uit kosmisch licht,
mijn leven is een heilig gedicht.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

9. Aartsengel Michaël, verteer alle onvolmaakte energie en patronen in mijn zeven chakra’s op het mentale niveau. Zuiver mijn chakra’s van elke matrix die mentale ziekte kan veroorzaken.

Aartsengel Michaël, jij bestaat uit licht
dat straalt als de allerblauwste ster.
Jij bent een kosmische avatar,
met jou kom ik heel erg ver.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

Deel 4

1. Aartsengel Michaël, hul mijn identiteitslichaam in een ondoordringbaar schild van jouw Blauwvlammende Bescherming. Ik verwelkom jouw licht om alle tekortkomingen in mijn identiteitslichaam bloot te leggen.

Aartsengel Michaël, licht zo blauw,
mijn hart heeft enkel ruimte voor jou,
Mijn geest is één en niet meer twee,
jouw liefde voor mij blijft altijd bestaan.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

2. Aartsengel Michaël, bescherm en bevrijd mij van het valse identiteitsgevoel dat zegt dat ik slechts een materieel wezen ben en geen spiritueel potentieel bezit.

Aartsengel Michaël, ik ben
totaal één met jouw waarheid.
Geen enkele angst kan mij nog gevangen houden,
deze wereld heeft geen macht over mij.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

3. Aartsengel Michaël, bescherm en verzegel mij tegen het valse identiteitsgevoel dat zegt dat ik een zondaar ben en niet de werken kan doen die Jezus heeft gedaan.

Aartsengel Michaël, houd mij vast,
vernietig nu de duisterste nacht.
Zuiver mijn chakra’s met jouw licht,
herstel het innerlijk weten in mij.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

4. Aartsengel Michaël, zuiver mijn identiteitslichaam van de interne geesten die mij zo verdeeld maken dat ik niet weet wie ik ben of mijn spirituele identiteit niet durf te accepteren.

Aartsengel Michaël, nu sta ik daar,
met jouw licht geef ik het bevel.
Ik zal mijn hart altijd vergroten
tot ik begrijp wat de hoogste waarheid is.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

5. Aartsengel Michaël, zuiver mijn identiteitslichaam van mijn ego dat juist de kern is van het gevoel dat ik een apart wezen ben.

Aartsengel Michaël, in mijn hart,
jij laat mij nooit in de steek.
Ik vorm een onderdeel van de hiërarchie,
ik aanvaard dat ik nu helemaal opnieuw begin.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

6. Aartsengel Michaël, zuiver mijn identiteitslichaam van elk gevoel dat ik alleen ben en door God of mijn spirituele leraren in de steek gelaten.

Aartsengel Michaël, blauw zwaard,
je klieft alle duisternis door.
Ik ga nu op zoek naar mijn Christusschap,
onderscheidingsvermogen toont mij wat de waarheid is.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

7. Aartsengel Michaël, zuiver mijn identiteitslichaam van alle wrok of boosheid op de materiële wereld, het Moederaspect van God, dat mij dwingt om de consequenties van mijn eigen keuzes onder ogen te zien. Help mij om van elke consequentie iets te leren.

Aartsengel Michaël, onder jouw vleugels
laat ik nu alle kleine dingen los.
Ik hoor Gods oproep om thuis te komen in mijn hart,
mijn hart zingt eeuwig samen met dat van jou.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

8. Aartsengel Michaël, zuiver mijn identiteitslichaam van alle wrok of boosheid op God omdat ik besta en vrije wil bezit. Help mij vrede met God te sluiten en het leven als een geweldige kans te beschouwen.

Aartsengel Michaël, breng mij naar huis,
ik wil door de hogere sferen zwerven.
Ik word herboren uit kosmisch licht,
mijn leven is een heilig gedicht.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

9. Aartsengel Michaël, verteer alle onvolmaakte energie en patronen in mijn zeven chakra’s op het identiteitsniveau. Zuiver mijn chakra’s van elke matrix die ervoor kan zorgen dat ik in een lager identiteitsgevoel blijf vastzitten.

Aartsengel Michaël, jij bestaat uit licht
dat straalt als de allerblauwste ster.
Jij bent een kosmische avatar,
met jou kom ik heel erg ver.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

Verzegeling

In naam van IK BEN DIE IK BEN, de universele Christusgeest in al het leven, accepteer ik dat Aartsengel Michaël, Astrea en Saint Germain een ondoordringbaar schild rondom mij, alle mensen in mijn invloedssfeer en alle spirituele mensen op aarde vormen, die ons verzegelt tegen alle onvolmaakte energie en duistere krachten in alle vier octaven. Ik accepteer dat de violette vlam alle onvolmaakte energie in ons wezen transformeert, zodat de prins van deze wereld niets bij ons vindt.