Voldoen aan jouw hoogste Potentieel door verder te gaan dan de het-voelt-goed Spiritualiteit

ONDERWERPEN: De uitdagingen als je geïncarneerd bent – Er staat nu meer informatie tot je beschikking – Het probleem met een overdosis informatie – De verkeerde hiërarchie is met opzet tegen spirituele vooruitgang – Hoe het christendom, het materialisme en het agnosticisme de mensen onder de duim houden – De initiaties van 2014 – De beperkingen van de ‘het-voelt-goed spiritualiteit’ – Hoe de verkeerde hiërarchie spirituele vooruitgang belemmert – Jouw bedoeling om te incarneren – Jij kunt meer doen – Gemakzucht zorgt ervoor dat jij niet voor je missie slaagt – Wat er gebeurt wanneer jij jezelf verdooft – Span je in om je af te stemmen en het bewustzijn te verhogen – Het oordeel brengen over de gevallen wezens door de Christus te zijn – De vooruitzichten voor het conflict in Syrië – De geascendeerde meesters willen graag een vredige overgang naar een democratie – De diepere oorzaak van het conflict in het Midden-Oosten – Hoe totalitaire regeringen tot stand komen – De situatie in Oekraïne – Hoe Rusland de vooruitgang van de mensen vertraagt

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 13 februari 2014

Mijn geliefde harten, IK BEN de Geascendeerde Meester Moeder Maria. Ik wil jullie graag dit hele jaar en de komende jaren regelmatig op de hoogte houden van hoe ik de wereldomstandigheden zie, en van bepaalde onderwerpen die te maken hebben met jullie spirituele pad. Het is voor jullie natuurlijk moeilijk, wanneer je geïncarneerd bent, om het grote overzicht, het grote plaatje, te hebben van wat er aan de hand is op deze planeet. Jullie zitten in die situatie die wij volledig begrijpen, omdat wij in diezelfde situatie zijn geweest, toen wij waren geïncarneerd.

De uitdagingen als je geïncarneerd bent
Wij begrijpen heel goed dat jullie, wanneer je een fysiek lichaam hebt, de wereld bekijken, het leven bekijken, vanuit het lokale gezichtspunt van jullie lichaam, jullie dagelijkse denkgeest, jullie zelf in de buitenwereld. Jullie hebben te maken met de dagelijkse omstandigheden. Jullie moeten leven, jullie moeten eten, jullie moeten werken, jullie hebben kinderen, jullie hebben familie, jullie hebben verplichtingen die je moet vervullen. Toen ik geïncarneerd was in mijn laatste incarnatie, was ik niet alleen de Moeder van Jezus, maar ik had zeven kinderen. Toen mijn man Jozef stierf, was ik alleen met zeven kinderen. Hoewel zij volwassen waren geworden, en mij konden helpen met de familie te steunen, was dit helemaal geen gemakkelijke taak.

Ik begrijp heel goed hoe moeilijk het voor veel van jullie is om jullie dagelijkse leven in evenwicht te brengen met jullie spirituele leven, jullie spirituele pad. Destijds was ik in staat om mij op mijn eigen onmiddellijke situatie te richten. Er waren geen nieuwsberichten. Er waren geen kranten, geen radio, geen televisie, geen internet. Ik kon op geen enkele manier aan de weet komen hoe het er in de wereld aan toeging, wat er in afgelegen gebieden van de wereld aan de hand was. Ik wist het niet, zoals de meeste mensen het destijds niet wisten. Ik wist alleen iets over het relatief kleine gebied waar ik woonde. Ik begrijp heel goed dat jullie in de tijd van tegenwoordig, een heel speciale uitdaging staat te wachten.

Er staat nu meer informatie tot je beschikking
Jullie hebben natuurlijk met jullie dagelijkse situatie, jullie dagelijkse verantwoordelijkheden, te maken. Tegelijkertijd hebben jullie toegang niet alleen tot radio en televisie, maar ook het internet. Jullie hebben toegang tot zo’n brede reeks informatie en nieuws dat het ervoor zorgt dat jullie daardoor overweldigd raken. Wanneer ik kijk naar wat er in de slechts kleine tijdsspanne is gebeurd sinds deze boodschapper met de AskRealJesus website is begonnen, zie ik hoe er een omslag is geweest in het bewustzijn van de meeste spirituele mensen.

Je herinnert je misschien nog wel hoe het was toen jij voor het eerst online ging, zoals ze zeggen, toen je voor het eerst toegang tot het internet kreeg. Ineens kreeg je het gevoel dat er een heel nieuwe wereld aan informatie voor jou openging. Vergelijk dit eens met de hoeveelheid informatie waar je daarvoor toegang tot had, via boeken of radio en televisie en kranten, je had ineens het gevoel dat je leven werd verrijkt door al die informatie die je kon krijgen, vooral de informatie die buiten de gewone media omging, en waar je, daarom, daarvoor nooit iets van had geweten. Nu was er internet met heel veel websites die heel veel verschillende informatie hadden die tot dusver het gewone zo overtrof, dat het in het begin heel, heel erg opwindend was.

Terugkijkend zien we hoe, in de begintijd van de AskRealJesus website veel mensen die vonden en versteld stonden van het feit dat er zulke informatie beschikbaar was. Wij zien ook dat er tegenwoordig verschillende dingen zijn gebeurd. Het eerste is natuurlijk dat de hoeveelheid informatie die op het internet staat, niet alleen verdubbeld of verdrievoudigd is, maar exponentieel is uitgegroeid, vele vele malen meer dan in 2002 bijvoorbeeld.

Dit houdt in dat er nu zo veel informatie beschikbaar is, dat het de uitdaging wordt dat je geen nieuwe informatie vindt. De uitdaging is de informatie die je tot je beschikking hebt te sorteren. Ik moet je eerlijk zeggen dat wanneer ik aan de bewustzijnsstaat terugdenk die ik 2000 jaar geleden in mijn laatste incarnatie had, ik mij afvraag hoe ik ooit met die hoeveelheid informatie waar jullie elke dag mee gebombardeerd worden, was omgegaan.

Dit is natuurlijk een enigszins academische vraag, omdat ik, als ik tegenwoordig geïncarneerd zou zijn, een andere bewustzijnsstaat zou hebben dan ik destijds had. Ik zou net als jullie opgegroeid zijn met een veel groter bewustzijn van de wereld. Daarom zou het natuurlijk niet zo’n schok voor mij zijn als wanneer ik met de bewustzijnsstaat was gekomen die ik destijds had en ineens op de moderne wereld werd geworpen en die explosie aan informatie had gehad. Niettemin wil ik dat jullie weten dat ik begrijp hoe moeilijk het is om met zoveel informatie te worden gebombardeerd en daarmee om te gaan.

Ik begrijp echt dat het moeilijk is. Ik begrijp dat het bijna onvermijdelijk is dat je een bepaalde doofheid moet ontwikkelen, omdat jij je moet doof houden tegen bepaalde vormen van informatie die je óf niet kunt verwerken, waar je niet mee om kunt gaan, óf dat je het gevoel hebt dat het geen praktische gevolgen voor jouw dagelijkse leven heeft. Ik begrijp wel dat je bepaalde informatie filtert, gewoon omdat je het gevoel hebt dat jij niets aan die situatie kunt doen die de mensen zo ernstig beïnvloeden. Je hebt het gevoel dat jij niet veel kunt doen voor die mensen, waar jij woont, dus je filtert die informatie eruit.

Het probleem met een overdosis informatie
Ik wil je graag laten weten dat ik dat probleem volledig begrijp. Ik begrijp helemaal dat je informatie moet filteren. Ik wil je ook laten weten dat wat jullie ervaren, in grote mate, een opzettelijk complot is dat door de verkeerde leraren is beraamd, de verkeerde hiërarchie, op deze planeet. Zoals wij al eerder hebben gezegd, weten zij – zowel de machtselite die is geïncarneerd als de machtselite die niet is geïncarneerd op het mentale en emotionele vlak – dat de sleutel voor alles om deze planeet onder de duim te houden, informatie is.

Duizenden jaren lang hadden zij het gebrek aan technologie aan hun zijde en daarom hadden zij redelijk veel succes met het onderdrukken van informatie, zodat de bevolking eenvoudig geen toegang had tot informatie. Nu, vanwege Saint Germain, die de technologie heeft gebracht als fundament voor de Gouden Eeuw, hebben zij de technologie niet meer zo zeer aan hun zijde. Zoals jullie weten, bestaat er geen technologie die niet verkeerd kan worden gebruikt. Een atoom splitsen kan gigantische hoeveelheden energie bevrijden en elektriciteit opwekken, of een geweldige explosie veroorzaken die een hele stad, zelfs een hele planeet, vernietigt.

Natuurlijk is het mogelijk om technologie te gebruiken om informatie achter te houden, of in ieder geval informatie te verdraaien die verschijnt. Maar het belangrijkste gebruik van technologie is dat bepaalde mensen die geïncarneerd zijn, die in de macht zijn van bepaalde niet geïncarneerde krachten, zo’n gigantische hoeveelheid informatie verspreiden dat iemand die daarover, of maar een klein segment ervan, wil beschikken, wordt overweldigd. Dit is natuurlijk het complot. Ze willen je overweldigen met informatie zodat jouw geest er niet mee om kan gaan en jij je ervoor afsluit. Ze zouden maar al te graag willen dat je alle informatie betwijfelt, zodat je in principe teruggaat naar de situatie waarin de mensen 2000 of 200 jaar geleden leefden doen zij zich hier niet van bewust waren.

In jullie geval zijn jullie je er niet van bewust, omdat je geen toegang tot de informatie hebt, omdat jij die toegang daartoe niet gebruikt. Je maakt geen gebruik van de informatie omdat jij je geest hebt afgesloten en je vaardigheid en je bereidheid om die informatie op te nemen, te verwerken en daarnaar te handelen. Dit is nu juist wat zij willen. Zij willen mensen vormen die door het leven gaan en het overgrote deel van de informatie die zij krijgen, negeren.

Uit de praktijk weet je zelf wel dat wanneer je in een winkel naar het tijdschriftenrek gaat, er honderden tijdschriften over allerlei onderwerpen staan. Wanneer je daar naar kijkt, is er niets wat je opvalt; alles gaat in elkaar over. Denk eens aan een grote boekhandel en de planken met de vele boeken die daarop staan. Je kunt die onmogelijk allemaal lezen; je moet de meerderheid negeren. De verkeerde hiërarchie probeert jullie zover te krijgen dat je bijna alle informatie die er beschikbaar is, negeert of de informatie die beschikbaar is te betwijfelen, zodat je niet echt gelooft dat er iets van waar is of van waarde bij zit. Je krijgt de moderne denkwijze van een agnosticus, die niet echt kan zeggen wat waar is.

De verkeerde hiërarchie is welbewust tegen spirituele vooruitgang
Begrijpen jullie dat de verkeerde leraren op deze planeet zich er heel goed van bewust zijn wat wij, de geascendeerde meesters, proberen te bereiken door het bewustzijn van de mensheid te verhogen, vooral die van de top tien procent? Begrijpen jullie dit echt, mijn geliefden? Begrijpen jullie echt en erkennen jullie ook dat er een valse hiërarchie op deze planeet is die welbewust iedere positieve ontwikkeling die op deze planeet plaatsvindt, probeert tegen te houden?

Zij zien wel wat wij doen en zij proberen er alles aan te doen om iedere stap tegen te houden. Ik zeg dit niet om jullie bang te maken. Juist het feit dat de mensheid niet meer in de fase van holbewoner zit, bewijst dat de verkeerde hiërarchie onze stappen niet kan tegenhouden. Maar zoals je in de donkere middeleeuwen hebt gezien, zijn ze in staat om de vooruitgang van de mensheid een hele tijd tegen te houden. Eén van de allereerste manieren waarop zij vooruitgang tegengaan, is door óf die informatie tegen te houden, óf door zoveel verkeerde informatie te geven dat de mensen óf die leugens accepteren, óf zich ervoor afsluiten en niet meer weten wat zij moeten geloven.

Hoe het christendom, het materialisme en het agnosticisme de mensen onder de duim houden
Begrijpen jullie dat het belangrijkste middel om te bepalen wat de mensen in de westerse wereld wisten en geloofden, de christelijke religie, in het bijzonder de katholieke kerk, was. Dat was, zoals wij al vaker hebben gezegd, één van de meest effectieve en succesvolle mind control machines die op deze planeet was gevormd. Meer dan duizend jaar domineerde die het denken van de mensen in de westerse wereld. Ze heeft nog steeds enorme invloed, niet alleen op de katholieke kerk, maar de nazaten van de katholieke kerk in de vorm van christelijke kerken, die voor het overgrote deel voortbouwen op de funderingen die de kerkvaders 1600-1700 jaar geleden hebben gelegd.

Het westerse denken werd heel lang door de christelijke bewering gedomineerd dat er maar één ware religie is, dat er maar één ware weg naar verlossing is, dat er maar één ware doctrine is: Wij hebben de absolute macht en hoogste waarheid, omdat wij het hoogste gezag van God en Christus hebben. De verkeerde hiërarchie op deze planeet was heel lang in staat om de katholieke kerk en het christelijke geloof te gebruiken om de mensen in hun macht te hebben.

Zoals Saint Germain heeft uitgelegd, wanneer er een gevestigde machtselite van gevallen wezens bestaat die de macht over de bevolking heeft gekregen, ontstaat er onvermijdelijk een opkomende machtselite van gevallen wezens. Zij beweren dat zij de mensen willen bevrijden, maar zij willen eigenlijk de positie van de gevestigde machtselite overnemen, zodat zij zelf de gevestigde machtselite worden. De opkomende machtselite begon de wetenschap te gebruiken als hun middel om de macht van de religie tegen te gaan en af te pakken. Zij maakten van de wetenschap een geheel materialistische onderneming die ook beweerde dat zij de absolute waarheid bezat, namelijk dat er geen God bestond en dat elke vorm van spiritualiteit uit subjectieve illusies bestond.

Het nettoresultaat van de strijd tussen die twee subjectieve benaderingen van het leven was, wat ik zojuist de moderne staat van agnosticisme heb genoemd. Dus veel mensen hebben nu de denkwijze dat zij de misvatting inzien van de orthodox christelijke bewering. Zij hebben ook het gevoel dat er iets aan de orthodox materialistische bewering ontbreekt, maar omdat zij niet weten wat het is, gaan ze in de staat van niet weten wat zij moeten geloven. Ze accepteren de subtiele manoeuvre die ook door de verkeerde hiërarchie wordt aangeprezen, dat er geen absolute waarheid bestaat, er geen hogere waarheid bestaat, er niets is wat je zeker kunt weten of geloven. Daarom accepteren zij ook geen gezag die boven het menselijke niveau staat.

Wat is de intrige die daaraan ten grondslag ligt? Je kunt naar de hoofdrichtingen van het christendom kijken, naar het wetenschappelijk materialisme, het agnosticisme, en zeggen dat ze totaal van elkaar verschillen vanuit een bepaald standpunt. Maar als je een stap achteruit doet, zie je dat die allemaal op dezelfde denkwijze worden gebaseerd, die juist de denkwijze van de gevallen wezens is, namelijk dat het dualiteitsbewustzijn de waarheid kan definiëren over wat echt of onecht is. Dit is het onderliggende geloof van de gevallen wezens, mijn geliefden. Dit willen ze jou laten geloven.

De hoofdrichting van het christendom was een door mensen gevormde religie waar een stel door mensen gemaakte doctrines voor nodig was. Ja, ze waren gebaseerd op de leringen van Jezus, maar het waren vervormingen van de leringen van Jezus zoals iedereen die de Bijbel en het Decreet van Nicea leest, kan zien. Zij verheven die door mensen gemaakte doctrines tot absolute waarheid. Het wetenschappelijk materialisme wordt gebaseerd op selectieve bevindingen die tot absolute waarheid worden verheven. Het agnosticisme wordt gebaseerd op de denkwijze dat er geen absolute waarheid bestaat, dat er niets anders bestaat dan de materiële wereld.

Zien jullie in dat het orthodoxe christendom zei dat de gescheiden geest, de dualistische geest, de doctrines van Christus kan definiëren? De materialistische wetenschap zegt dat wetenschappelijke metingen en conclusies kunnen bepalen wat echt en onecht is, wat wel en niet bestaat. De denkwijze van het agnosticisme zegt dat de dualistische geest kan definiëren dat er geen absoluut wezen, geen hogere waarheid, bestaat en daarom is geen enkel idee of bewering belangrijker dan een andere. Maar het is allemaal dezelfde manier van denken, omdat jij – gescheiden en in de dualiteit – bepaalt wat waar is. Dit is de intrige. Die is natuurlijk op elk gebied van onze samenleving gebruikt.

De initiaties van 2014
Zoals wij al hebben genoemd, is 2014 het jaar dat door de initiaties van de Tweede Straal van Wijsheid wordt gedomineerd. Wijsheid betekent in de eerste plaats onderscheid tussen wat echt en onecht is. Kunnen jullie inzien dat de initiaties die de planeet dit jaar krijgt, vooral hiermee te maken hebben? Kunnen wij de waarheid met de menselijke geest bepalen of bestaat er iets naast de menselijke geest dat wij kunnen grijpen, een glimp van opvangen, en dat van waarde is? Zitten wij eeuwig in dit relatieve dualisme, of is er nog iets behalve onze eigen geest waar wij ons aan vast kunnen houden en dat de reddingslijn is die ons uit het drijfzand van onze geest kan halen?

Dit komende jaar moet je hierover nadenken. Jullie, de spirituele mensen, zijn natuurlijk zoals altijd de voorlopers. Als je hier niet over wilt nadenken, hoe verwacht je dan dat de rest van de bevolking dit doet? Hoe verwacht je dat de rest van de bevolking je kan volgen, als jij niet in een bepaalde richting loopt? Wat volgen zij als jij niet de beslissende stap zet? Met dit in het hoofd, wil ik het graag over een specifiek fenomeen hebben dat ik de ‘het-voelt-goed spiritualiteit’ zou willen noemen.

De beperkingen van de ‘het-voelt-goed spiritualiteit’
Al ongeveer tien jaar wordt het internet overspoeld met allerlei vormen en types spiritualiteit – allemaal channelers, goeroes en zogenaamde boodschappers die hun waren voor het publiek uitstallen. Wij gaan op geen enkele manier de vrijheid van spreken, de vrijheid om je uit te drukken, tegen. Wij wijzen er alleen op dat het een welbewuste strategie is van de verkeerde hiërarchie op deze planeet om het internet met spirituele leringen te overspoelen, waarvan er veel worden gebaseerd op het zwart-wit denken of het grijs denken.

Er staat natuurlijk een grote diversiteit op die, net als de fundamentalistische christenen, worden gebaseerd op het zwart-wit denken. Het zijn vaak onheilsprofeten of complottheorieën die zeggen dat het Laatste Oordeel over de mensheid wordt geveld, het zwaard van Damocles kan elk moment op jullie vallen en de wereld vernietigen of in ieder geval diverse rampen ontketenen. Als jij je daarmee inlaat, ga je al gauw naar de staat om jezelf doof te houden, want je kunt hier emotioneel niet mee omgaan.

Wat doen veel mensen? Ze gaan op het andere uiterste over, de tegenovergestelde polariteit: het grijs denken, wat ik de ‘het-voelt-goed spiritualiteit’ noem. Alles is goed, alles is geweldig en de aarde zit in een opwaartse spiraal en verschuift naar de vijfde dimensie omdat er een welwillende macht is – of het nu geascendeerde meesters, of ruimtebroeders, of waar men het ook maar over heeft – en die kosmische wezens geven die heerlijke energie uit die automatisch de aarde opstuwt naar een nieuwe dimensie of Gouden Eeuw.

Alles wat je als spiritueel persoon hoeft te doen, is je gang gaan en vriendelijk en positief naar iedereen toe zijn. Je hoeft geen moeilijke onderwerpen te bestuderen, je hoeft niet ijverig specifieke technieken uit te voeren, omdat alles geweldig is als jij je maar ontspant en met die heerlijke liefde meegaat. Mijn geliefden, deze vorm van spiraal, de ‘het-voelt-goed spiritualiteit’, vormt enigszins een vertraging voor de plannen van de geascendeerde meesters. Je kunt ernaar kijken en dan zeggen: “Wat mankeert eraan? Deze mensen zijn positief.” Ze proberen positieve vibraties te creëren en jullie hebben toch de leringen gegeven over energie, namelijk dat je positieve energie moet oproepen als tegenhanger voor de verzamelde negatieve energie die door de mensheid wordt geproduceerd

Er bestaat een subtiel onderscheid. Je kunt gemakkelijk de zwart-wit manier van denken aannemen en zeggen dat deze vorm van spiritualiteit helemaal verkeerd is en helemaal geen positieve invloed uitoefent, omdat het van de verkeerde hiërarchie afkomt, of op illusies wordt gebaseerd. De waarheid is natuurlijk dat iets nooit zwart-wit is. Er zitten veel mensen in die nieuwe spirituele beweging die positieve invloed op de planeet uitoefent. Als jij een vriendelijke, positieve en liefdevolle gemoedstoestand houdt, heb je heus wel positieve invloed in tegenstelling tot mensen die zich in een negatieve, op angst gebaseerde of op boosheid gebaseerde toestand bevinden.

Ik zeg dus niet dat de mensen die zich met deze het-voelt-goed spiritualiteit inlaten geen positieve invloed op de planeet uitoefenen. Dus zullen sommigen zeggen: “Nu, als dat het geval is, laat ons dan met rust en ons voelen zoals wij willen.” Gezien de vrije wil zal ik natuurlijk iedereen met rust laten die niet openstaat voor mijn boodschap. Maar ik wil fysiek uitspreken dat de het-voelt-goed spiritualiteit de vooruitgang op deze planeet vertraagt, hoewel die wel positieve invloed op de planeet uitoefent. Zie je, mijn geliefden, als je een auto aan een touw voortsleept, gaat de auto wel vooruit, maar lang niet zo snel als wanneer je erin stapt, de motor aanzet, hem in de versnelling zet en het gaspedaal indrukt. De auto gaat vooruit als je hem sleept, maar niet met de snelheid die hij echt aankan. Zo zit het ook met deze brede, new age, het-voelt-goed beweging.

Hoe de verkeerde hiërarchie spirituele vooruitgang belemmert
De verkeerde hiërarchie op deze planeet, in ieder geval degenen die meer ervaring hebben, weet dat zij niet eeuwig de voorwaartse beweging van de mensheid kunnen vertragen. Zij zijn tevreden met wat zij maar enigszins daaraan kunnen doen. Om dat te kunnen, hebben ze een strategie die uit drie delen bestaat. Jullie weten dat wij leringen hebben gegeven over de bevolking verdelen in de top tien procent, de laagste tien procent en tachtig procent in het midden. De verkeerde hiërarchie op deze planeet heeft indelingen, departementen, die met de laagste tien procent aan het werk zijn, en zij proberen zoveel mogelijk tumult en chaos te creëren als maar mogelijk is. Zij proberen alles zoveel mogelijk te controleren.

Dan hebben zij ook nog departementen die met de tachtig procent in het midden werken en die proberen de tachtig procent in een staat van verlamming te houden, waardoor zij niets willen veranderen, zij willen alleen maar een goed materieel leven te leiden. Dan zijn er nog de departementen die werken met de top tien procent en hoewel zij tamelijk intelligent zijn, is één van hun hoofddepartementen natuurlijk die ene die deze ‘het-voelt-goed spiritualiteit’ probeert te promoten. Dit zorgt ervoor dat mensen een gemoedstoestand krijgen waarin zij vooruitgang boeken en zij leveren een positieve bijdrage, maar niet het volledige potentieel. Daardoor maakt de planeet niet de snelle vooruitgang die zij kan maken, maar op vele gebied, boekt zij niet meer vooruitgang dan de laagste tien procent die de voorwaartse beweging van de mensheid weer naar beneden haalt.

Opnieuw, je kunt wel iets doen wat positief is, maar als iemand anders iets negatiefs doet, kan dit tegengaan wat jij doet. Als zij ijveriger zijn of effectiever in het opwekken van negatieve energie dan jij aan positieve energie opwekt, dan is het nettoresultaat voor de planeet geen winst. Als jij je heiliger dan heilig voelt, omdat jij een positieve houding hebt en voelt ‘alles is goed’, dan houd jij jezelf voor de gek en doe jij niet waarvoor jij hier gekomen bent.

Ik spreek in deze verhandeling niet tegen de laagste tien procent of de tachtig procent in het midden van de doorsneebevolking. Ik spreek slechts tegen de top tien procent omdat zij de enigen zijn die het potentieel hebben om open te staan voor mijn boodschap. Ik zeg dat zij het potentieel hebben, omdat heel veel van hen niet aan hun hoogste potentieel voldoen. Zij zijn door de houding van alles-is-oké in slaap gezongen, waardoor zij denken dat het goed is om langzaam te lopen in plaats van snel op hun doel af te gaan. Ik kan jullie met absolute zekerheid zeggen dat alle mensen in de top tien procent specifiek zijn geïncarneerd om te helpen het collectieve bewustzijn te verhogen en planeet aarde naar een Gouden Eeuw toe te brengen.

Jouw bedoeling om te incarneren
Je kunt niet geïncarneerd zijn op dit cruciale moment op het keerpunt van de geschiedenis van de aarde zonder de liefde voor Saint Germain om de Gouden Eeuw te brengen te voelen en de wens om deel uit te maken van de manifestatie van die Gouden Eeuw. Dat kan gewoon niet. Je zou dan óf niet geïncarneerd zijn, óf je zou op een andere planeet zijn geïncarneerd. Als jij één van de spiritueel bewuste mensen bent, voel jij die liefde voor Saint Germain, je voelt liefde voor de mensheid, je voelt liefde voor deze planeet, je voelt liefde voor het streven om het bewustzijn te verhogen en de Gouden Eeuw te brengen.

Jij laat die wens, jouw goddelijke plan, niet in vervulling gaan door rond te lummelen en je goed te voelen. Je voert je goddelijke plan uit door het contact met jouw IK BEN Aanwezigheid te openen, zodat het vuur van jouw IK BEN Aanwezigheid – het vuur van Saint Germain, het vuur van de geascendeerde meesters – door jou heen kan stromen. De het-voelt-goed spiritualiteit kan geen tegenhanger vormen voor de negativiteit die door de laagste tien procent van de verkeerde hiërarchie wordt gemaakt. Alleen het vuur van de geascendeerde meesters kan de tegenhanger vormen voor de negativiteit en deze planeet vooruit brengen.

Jij kunt meer doen
Er bestaat geen alternatief. Er bestaat absoluut geen alternatief. Laat mij eens teruggaan naar wat ik in het begin heb gezegd. Ik begrijp heel goed hoe moeilijk het is om op dit moment geïncarneerd te zijn en je evenwicht te bewaren in je dagelijkse leven met alles waarmee je wordt gebombardeerd. Ik begrijp heel goed hoe moeilijk het is om het lokale bewustzijn van jouw persoonlijke situatie in evenwicht te brengen met het bewustzijn op wereldniveau van wat er aan de hand is op de planeet. Ik begrijp volkomen hoe verleidelijk het is om tegen jezelf te zeggen: “Ik heb die spirituele lering gevonden. Ik doe spirituele oefeningen. Ik ben in een positieve geestesgesteldheid. Ik ben aardig en liefdevol voor iedereen, zo goed als ik kan. Ik doe zeker alles wat ik kan om een positieve persoon te zijn in een negatieve wereld.”

Maar je doet zeker niet alles wat jij kunt doen. Jij kunt meer doen. Jij kunt de open deur zijn voor het vuur van de geascendeerde meesters, de aarde transformeren, de aarde sneller laten vooruitschieten dan de duistere krachten en de laagste tien procent die weer naar beneden kunnen trekken. Dat kun jij doen en alleen hiervoor ben jij hiernaartoe gekomen. Je kwam niet hier om een saaie ervaring mee te maken waarin ‘alles oké’ is, maar er niets gebeurt, niets wat gevolgen heeft, niets wat ooit verandert.

Gemakzucht zorgt dat jij niet voor je missie slaagt
Mijn geliefden, jullie krijgen misschien het gevoel – waarvan ik weet dat veel mensen zo denken – dat de echte Moeder Maria, de echte Moeder van God, de ware Goddelijke Vrouwelijke, nooit zo zou kunnen spreken. Dit kan maar van één plek afkomen: de gemoedsgesteldheid waar ik het over had, die gelooft dat die de waarheid kan definiëren.

Heel veel mensen in de top tien procent zijn overgegaan tot de geestesgesteldheid waarin zij geloven dat zij kunnen bepalen hoe God is, wat de spirituele waarheid is, wie wij, de geascendeerde meesters, zijn en hoe wij moeten spreken, of niet, zodat wij jou niet lastig vallen in jouw comfortabele situatie. Jij zult niet aan jou potentieel voldoen, jouw eigen verlangens om te incarneren door je comfortabel te voelen. Jezus voelde zich niet op zijn gemak in zijn incarnatie als Jezus, ik voelde mij niet op mijn gemak als Maria.

Dit wil niet zeggen dat jij geen vrede kunt ervaren, dat jij geen vreugde kunt voelen, maar er bestaat verschil tussen innerlijke vrede en een comfortabele situatie. De comfortabele situatie is de verlamming die voortkomt uit wat er op de wereld gebeurt, maar negeren wat er voortkomt uit jouw IK BEN Aanwezigheid en jouw Christuszelf.

Wat er gebeurt wanneer jij jezelf verlamt
Wat is het ware effect van de hoeveelheid informatie waar jij van buitenaf mee gebombardeerd wordt? Dat jouw geest overladen wordt en jij dat stillegt. Jij filtert de informatie weg die van buitenaf op jou af komt, maar wat is het subtiele effect hiervan? Dat jij ook je geest afsluit voor de intuïtieve inzichten die je IK BEN Aanwezigheid jou geeft. Heel veel spirituele mensen, heel veel mensen in de totaal, hebben precies dat gedaan.

Zij zijn op een bepaald niveau, een bepaald plateau, op hun persoonlijke pad aangekomen en hebben gezegd: Dit is vast en zeker voldoende voor dit leven. Ik hoef vast niet alles te doen en het hoogste niveau van Christusschap manifesteren dat ik in potentie kan manifesteren. Dit is vast en zeker voldoende. Het is allemaal goed; laten wij het ons gemakkelijk maken. Laten wij van het leven genieten. Laten wij naar alle goeroes en channelers gaan die onze zintuigen prikkelen, die ons belangrijk laten voelen omdat wij naar hen luisteren, en laten wij ons niet druk maken over het feit dat wij watertrappelen in plaats van naar de overkant te zwemmen.”

Wanneer jij jezelf verlamt op een bepaald gebied in het leven, een bepaald gebied van informatie, wat doe jij dan? Je zegt: “Ik ben niet in de positie om iets fysiek te veranderen in deze kwestie, dus negeer ik hem maar.” Maar wat doe je dan ook nog? Nu, in veel gevallen zeggen de mensen dan tegen zichzelf: “Er is ook niets in spiritueel opzicht dat ik in deze kwestie kan doen” en dat kan in feite wel niet waar zijn.

Je kunt naar de vele problemen op deze planeet kijken. Je kunt kijken naar de voortdurende gevechten en conflicten in Afrika. Je kunt naar de afschuwwekkende situatie in Syrië kijken en zeggen: “Ik kan fysiek niets aan die situaties doen.” Maar het kan heel goed zijn dat jij in spiritueel opzicht iets zou kunnen doen door onze decreten en invocaties te gebruiken om licht op te roepen voor die situatie. Iedereen moet dit natuurlijk niet doen, omdat er heel veel gebieden in het leven zijn waar je licht voor moet oproepen. Daarom zeg ik niet dat jullie nu allemaal oproepen voor Syrië of Afrika of wat anders moeten doen.

Span je in om je af te stemmen en het bewustzijn te verhogen
Wat ik zeg, is dat jullie, individueel, je moeten inspannen om je op je Christuszelf af te stemmen, jouw IK BEN Aanwezigheid, je goddelijke plan, op je geascendeerde meesters en te weten te komen welke onderwerpen belangrijk voor jou zijn. Stap dan uit je gemakszone. Je verdiept je in het onderwerp, zodat jij weet welke spirituele oproepen jij moet doen. Dan gebruik je de hulpmiddelen, onze decreten en invocaties om spiritueel licht op te roepen met de op een laser gelijkende nauwkeurigheid voor de gebieden die jou na aan het hart liggen. Dat kun jíj doen – als jíj bereid bent uit je gemakszone te stappen.

Je kunt nog meer doen. Je kunt je eigen bewustzijn verhogen en steeds dichter bij het Christusschap komen, waardoor jij het instrument wordt om de laagste tien procent te oordelen en een aantal mensen uit hun incarnatie haalt die de planeet naar beneden trekken. Jij brengt het oordeel over de niet geïncarneerde machten op het astrale valk, zodat die door Aartsengel Michaël kunnen worden gebonden en van de aarde worden gehaald.

Breng het oordeel over de gevallen wezens door de Christus te zijn
Wij hebben deze lering al eens eerder gegeven. Een gevallen wezen, geïncarneerd of niet geïncarneerd, kan pas van de aarde worden weggehaald als iemand die geïncarneerd is het niveau van Christusschap heeft behaald dat het gevallen wezen had voor die viel. Dit is de wet; dat kan op geen enkele andere manier. Je kunt die gevallen wezens niet verwijderen door rond te lummelen en je goed te voelen. Je kunt die verwijderen door Christusschap te bereiken op het cruciale niveau en als die gevallen wezens niet worden verwijderd, kan de aarde niet verder vooruitgaan dan een bepaald niveau.

De tachtig procent van de gewone bevolking kan zich niet aan de invloed van de gevallen wezens onttrekken. Ze kunnen enkel verwijderd worden wanneer iemand uit de top tien procent naar het noodzakelijke niveau van Christusschap stijgt. Er zijn tegenwoordig veel mensen geïncarneerd die voor zij incarneerden, zagen hoe deze planeet ervoor stond en de noodzaak inzagen om een bepaald niveau van Christusschap te bereiken om een bepaald gevallen wezen te verwijderen. Zij hebben zich vrijwillig aangeboden, zij zeiden: “Ik heb wel het potentieel om dat niveau te halen, en ik zal incarneren om dat voor elkaar te krijgen.” Maar wanneer je incarneert, word je overweldigd door de druk van het dagelijkse leven en je vergeet die missie.

Daar kom ik jou nu aan herinneren. Span je in om uit je gemakszone te stappen. Durf jezelf te vragen: “Kan ik soms meer doen? Wilde ik meer doen voor ik incarneerde?” Durf op het antwoord te wachten. Als je een antwoord krijgt dat buiten jouw gemakszone ligt, streef dan dat antwoord na. Ga niet akkoord met het één na beste. Ga voor wat jij persoonlijk het best in dit leven kunt doen.

Mijn geliefden, als je eerlijk naar de planeet kijkt, zou je moeten inzien dat het niet allemaal goed gaat. Er is zoveel aan de hand, op deze planeet wat niet zou mogen gebeuren en ik heb jullie nu de essentiële sleutel gegeven om de dingen te veranderen. Die is dat jij naar het hoogste niveau van Christusschap opklimt, waartoe jij in dit leven in staat bent. Dan heb je gedaan waarvoor jij bent geïncarneerd, dan heb jij alles gedaan wat jij kunt, en dan is het allemaal oké wat jou betreft, want jij hebt aan je reden van bestaan voldaan.

De vooruitzichten voor het conflict in Syrië
Laat mij het vandaag even kort hebben over de omstandigheden op de wereld. Wanneer je naar planeet aarde kijkt vanuit mijn gezichtspunt als geascendeerd wezen, kun je de aarde en de energie op aarde zien. Die lijkt wel een beetje op de kaarten die wetenschappers maken om diverse criteria te bekijken en de kaart bepaalde kleuren geven. Bijvoorbeeld, je kunt de temperatuur op aarde scannen, je kunt zien waar zich warme lucht of warm water bevindt of waar de aarde zelf is opgewarmd en waar het kouder is. Wanneer je nu naar de aarde kijkt en ziet waar de grootste concentratie negatieve energie is, zie je overal op de planeet bepaalde zones. Op dit moment zijn daar een aantal, maar ik wil het over twee daarvan hebben.

De eerste is de situatie in Syrië en het Midden-Oosten in het algemeen. De vraag die in veel mensen omgaat, is: Wat had de internationale gemeenschap met Syrië moeten doen? Wat hadden zij moeten doen? Hadden zij meer moeten doen dan nu? Hadden zij iets moeten doen om het vechten, het bloedbad, de martelingen, te stoppen? Hadden zij tussenbeide moeten komen en het vermoorden van ouders vlak voor de ogen van hun kinderen, het vermoorden van kinderen voor de ogen van de ouders, de opzettelijke martelingen van degenen die tegenstander zijn van één van de twee kanten? Wat had de internationale gemeenschap met Syrië moeten doen?

Het antwoord vanuit het perspectief van de geascendeerde meesters zal ongetwijfeld veel mensen schokken, maar het antwoord is dat de internationale gemeenschap niets had moeten doen. Dit kan een schok bij je teweegbrengen, maar het klinkt alsof de internationale gemeenschap niet tussenbeide had moeten komen om die afschuwwekkende omstandigheden die ik zojuist heb genoemd, te stoppen, maar dat heb ik in feite niet gezegd. Je kunt naar het uitbreken van de burgeroorlog kijken, en je kunt de gruweldaden bekijken die toen die oorlog begon, hebben plaatsgevonden en je kunt zeggen dat de internationale gemeenschap tussenbeide had moeten komen om die gruweldaden en het vechten te laten ophouden.

Wanneer ik zeg dat de internationale gemeenschap niets had moeten doen, zeg ik dan niet dat zij niets hadden moeten doen om een eind te maken aan het afschuwwekkende misbruik van mensenrechten en menselijke levens? Ik zeg eigenlijk dat de burgeroorlog in Syrië, het uitbreken van de gevechten, niet het begin van het probleem was. Het probleem gaat natuurlijk veel verder terug. Als je naar de geschiedenis kijkt, zie je dat er nogal wat landen zijn die van een totalitaire vorm van regering op een democratische regeringsvorm zijn overgestapt zonder enig of zonder belangrijk bloedvergieten en zeker zonder burgeroorlog.

De geascendeerde meesters willen graag een vreedzame overgang naar een democratie
Wat willen de geascendeerde meesters graag zien? Nu, wij willen dat de vele naties overal ter wereld de overgang naar een democratische regeringsvorm maken en wij willen dat dit zonder bloedvergieten verloopt. Als dat niet zonder bloedvergieten kan, hadden wij liever dat de overgang naar een democratie werd uitgesteld tot de mensen en het collectieve bewustzijn van die natie eraan toe zijn om dat zonder bloedvergieten te laten verlopen. Kijk eens naar de wereldgeschiedenis. Kijk eens naar de grote conflicten in de vorige eeuw, de zogenaamde Koude Oorlog tussen de Sovjet Unie en het westen. Realiseren jullie je niet dat als deze koude oorlog een hete oorlog was geworden, het een afschuwelijke oorlog was geworden?

Er bestaat toch geen twijfel over dat wij, de geascendeerde meesters, het uiteenvallen van de Sovjet Unie wilden en dat de landen die gedwongen werden onder die Sovjet Unie te vallen, of daartoe gedwongen werden door het Warschaupact, werden bevrijd en democratische regeringen kregen. Wij wilden natuurlijk dat Rusland een democratische regeringsvorm kreeg. Maar dit betekent niet dat wij dit zo graag wilden, en in een bepaald tijdsbestek, dat wij een derde Wereldoorlog wilden om de Sovjet Unie te vernietigen. Wij waren en wij zijn geduldig. Wij kijken naar de lange termijn.

Wanneer je een situatie zoals in Syrië ziet escaleren in een burgeroorlog, weet je dat die situatie niet is wat wij, de geascendeerde meesters, willen. Wij hadden liever dat ze de totalitaire regeringsvorm behielden tot de mensen eraan toe zijn, tot het collectieve bewustzijn zo verhoogd is dat dit zonder bloedvergieten kan.

De diepere oorzaak van het conflict in het Midden-Oosten
Kijk naar Irak. Nu komt de oudste democratische natie ter wereld, één die er trots op is een voorstander te zijn van vrijheid, liberté, gerechtigheid en democratie. De Verenigde Staten besluit dat zij in Irak tussenbeide komt en de totalitaire dictator afzet. Bepaalde leiders geloven dat als zij dat doen, er automatisch vrijheid en democratie en harmonie in die natie tot stand komt. Maar zoals je duidelijk ziet, is dat tot op de dag van vandaag nog niet gebeurd en de reden is dat het volk er nog niet aan toe is, omdat zij nog steeds onderling verdeeld zijn.

De situatie in het Midden-Oosten gaat duizenden jaren terug. Het collectieve bewustzijn is over een heel lange periode gevormd door mensen die steeds maar weer in dezelfde karmische cirkels incarneren. Het is totaal en absoluut arrogant van westerse naties te geloven dat zij tussenbeide kunnen komen en het Midden-Oosten oplappen door hun versie van democratie aan die regio op te dringen. Dat kan nooit. Dat wil niet zeggen dat er geen democratie in het Midden-Oosten kan komen, maar het kan nooit een democratie in westerse stijl worden. De mensen in die regio moeten hun eigen vorm van zelfbestuur vinden en dat kan zeker niet van buitenaf aan hen opgedrongen worden.

Dit moet het enige zijn dat in het Midden-Oosten is bewezen in duizenden jaren. Die mensen zullen nooit van anderen leren. Ze zullen alleen leren wanneer zij die fouten zo vaak hebben gemaakt dat zij er uiteindelijk genoeg van krijgen en zeggen: “Wij willen meer dan dit.” Er zijn vast en zeker al veel mensen onder de bevolking van het Midden-Oosten die al op dat punt zijn aanbeland en die hebben gezegd: “Wij willen meer dan dit.” Maar zij zijn nog niet op het punt dat zij beseffen dat dit kan en moet worden bereikt zonder geweld en bloedvergieten. Zij willen niet toegeven dat het geweld en het bloedvergieten een uitdrukkingsvorm is van hun eigen bewustzijnsstaat, de verdeeldheid in hun eigen bewustzijnsstaat.

Zolang zij niet op dat punt komen, kan er niet een vreedzame overgang zijn naar een democratische regeringsvorm. Dat is niet mogelijk. Dat zie je aan Syrië. Kunnen jullie – uit je hoofd – noemen hoeveel strijdende groeperingen er in Syrië zijn? Ik denk dat de meesten dat niet kunnen, omdat het er zo veel zijn dat je dat niet kunt bijhouden. Dit toont hoe diep het collectieve bewustzijn is verdeeld en dat is het ware probleem. Hier moet je oproepen voor doen, als je oproepen doet voor het Midden-Oosten. Roep op dat die groeperingen worden blootgelegd, dat de duistere krachten worden verwijderd die die divisies hebben gevormd, die ze gebruiken om de mensen te verdelen en overheersen.

Wat was de ware visie die de grondslag vormde voor de islam? Hen een spiritueel kader te geven om het Arabische volk te verenigen opdat er niet langer die zinloze en eindeloze strijd van broeder tegen broeder zou zijn. Geen enkel volk op aarde is meer verdeeld dan het Arabische volk. Dat moet erkend worden, en dat moet aangepakt worden, zowel op een wereldlijke als spirituele manier.

Hoe totalitaire regeringen tot stand komen
Wanneer ik zeg dat de internationale gemeenschap niets had moeten doen aan de situatie in Syrië, zeg ik niet simpelweg dat zij niets hadden moeten doen om het vechten te laten ophouden. Ik bedoeling dat zij in de eerste plaats niets hadden moet doen om die gevechten te laten beginnen.

Je hebt nu verscheidene naties gezien waar omstandigheden zijn die op burgeroorlog lijken. Je hebt dat in Libië gezien; je ziet dat in Syrië. Wanneer je een totalitaire regeringsvorm hebt, heb je een regering die veel macht over haar burgers uitoefent. Als onderdeel van die macht zal die regering er alles aan doen wat in haar macht ligt om te voorkomen dat er zich een groep vormt die groot genoeg is en de wapens heeft om haar macht aan te vechten.

Wanneer zich zo’n groep formeert in een totalitair land dat is staat is om oorlog te voeren tegen de totalitaire regering, dan weet je dat die groep niet alleen maar in dat land is ontstaan. Die is gesteund, misschien zelfs wel in het leven geroepen, door krachten buiten dat land. Die heeft vanzelfsprekend wapens en geld en andere vormen van steun van machten van buitenaf gekregen. Wat ik zeg, is dat de burgeroorlog in Libië, in Syrië, en het potentieel tot omstandigheden die op burgeroorlog lijken, zelfs tot stand kunnen komen omdat er machten buiten die landen zijn die actief en agressief tussenbeide komen.

Jullie weten heel goed dat een paar van die machten heel actief zijn en in Syrië actief zijn. Er zijn een paar die je niet heel goed kent, maar je weet vast wel dat Rusland belangen in Syrië heeft. Je weet dat de Verenigde Staten dat ook heeft en bedekte operaties in Syrië uitvoert. Jullie weten dat er militante islamitische groepen met diverse overtuigingen operaties in Syrië uitvoeren en hun agenda bestaat uit de vorming van een islamitische staat, zelfs om het hele Midden-Oosten in een militante islamitische staat te veranderen.

Wanneer je vraagt wat de internationale gemeenschap had moeten doen met Syrië, is mijn antwoord: “Niets, niets op dit moment, niets in het verleden.” Laat de mensen in Syrië zelf de situatie in Syrië oplossen. Zolang de mensen in Syrië niet in staat zijn om de overgang naar een democratische regeringsvorm zonder bloedvergieten te maken, dan is het beter dat de mensen in Syrië het dictatoriale regime behouden, om een beetje stabiliteit en de rechtsorde te handhaven.

De situatie in Oekraïne
Dit is een zorg die overal op van toepassing is. En die kan zeker op Oekraïne worden toegepast, omdat je ook weet dat er krachten uit zowel het oosten als het westen proberen de situatie te destabiliseren, omdat zij een agenda hebben.

Maar in Oekraïne heb je een andere situatie dan het Midden-Oosten – in ieder geval enigszins anders. Wanneer je vanuit spiritueel opzicht naar Oekraïne kijkt, zie je dat Oekraïne een specifieke geschiedenis heeft in het scenario van de Koude Oorlog tussen het communistische oosten en het kapitalistische westen. Je ziet in Oekraïne een verdeling tussen het oostelijke en westelijke deel, het oostelijke deel wordt door Rusland en de Russische denkwijze gedomineerd en het westelijke deel staat meer open voor de westerse denkwijze.

Wat in spirituele zin in zekere zin speelt, is de uitvergroting van de spirituele beesten die de Koude Oorlog aanstuurden. Die beesten zijn enorm verminderd nadat de Sovjet Unie uitelkaar viel, maar zij zijn nog niet helemaal weg. De energie
is nog niet getransformeerd, omdat er niet genoeg mensen in de top tien procent specifieke oproepen hebben gedaan en invocaties opgezegd om die energie te transmuteren.

Ze dachten dat het allemaal verleden tijd was, dat het allemaal voorbij was en dat het nu allemaal goed is. Maar het is niet allemaal goed, omdat de afschuwwekkende annalen op het astrale vlak die door de Tweede Wereldoorlog en het communisme werden gegenereerd, zich niet zo gemakkelijk laten verwijderen. Iedereen die in een land woont dat onderdeel uitmaakte van de Sovjet Unie en spiritueel gevoelig is, zou in staat moeten zijn om het gewicht van die energie te voelen.

Je moet weten dat er nog steeds beesten zijn die proberen te overleven en meer energie proberen te krijgen. Juist op dit moment concentreren die beesten zich in Oekraïne en proberen het volk van Oekraïne te gebruiken om conflicten en bloedvergieten in het leven te roepen om zich van hun eigen voortbestaan te verzekeren door als vampieren de mensen van hun spirituele licht te beroven. Dit zijn de oproepen die je moet doen op die situatie op te lossen, namelijk dat die beesten worden gebonden, dat de energie wordt getransformeerd en dat de gevallen wezens, wel of niet geïncarneerd, die de situatie gebruiken, worden geoordeeld en van deze planeet weggehaald.

Wij hebben natuurlijk suggesties van wat er misschien in de Oekraïne zou kunnen gebeuren, maar ik zal wachten tot een later moment. Tot die energie is getransformeerd, kan iemand die geïncarneerd is er nauwelijks voor openstaan dat die suggesties deugdelijk en realistisch zijn. Op dit moment wil ik zeggen dat Oekraïne een belangrijke rol speelt bij de grotere ontwikkeling en de manifestatie van de Gouden Eeuw. Om dit op het hoogste potentieel te laten manifesteren, is het nodig dat de verdeeldheid op het noordelijk halfrond tussen oost en west volledig moet zijn overwonnen.

Hoe Rusland de vooruitgang van de mensen vertraagt
Vraag jezelf eens af waarom de Russische regering probeert een zwart-wit situatie in het leven te roepen, waarbij het lijkt alsof het feit dat Oekraïne lid van de EU wordt, een vijandige daad ten opzichte van Rusland is. Waarom probeert Rusland haar eigen vrijehandelsovereenkomst te maken in plaats van lid te worden van de EU? Lijkt dit niet precies op wat Peter de Grote probeerde voor elkaar te krijgen door St. Petersburg in een moeras te bouwen? Probeerde hij niet Rusland tegen het westen op te zetten, want hij wist dat dat haar toekomst was als moderne intelligente natie?

Waarom probeert de Russische regering dan tegen de opening van Rusland voor nieuwe ideeën in te gaan of die te vertragen? Waarom is er een machtselite in Rusland die niet wil dat het Russische volk aan hun hoogste potentieel voldoet? Waarom wil die machtselite de meerderheid van het Russische volk in een lagere bewustzijnsstaat houden, waarin zij als de werkbijen, de slaven, fungeren? Ik kan je ervan verzekeren dat de machtselite in Rusland geen liefde voor het Russische volk voelt. Zij kijken erop neer als primitieve boertjes.

Ik, en alle geascendeerde meesters, voelen echter veel liefde voor het Russische volk en wij willen dat zij overeind komen en aan hun hoogste potentieel voldoen. Dit kan niet door je van de rest van de democratische wereld te isoleren. Dat kan alleen als je de tijdloze spirituele principes aanhangt die dienen als het fundament voor de democratische wereld. Dat kan alleen maar als jij jezelf als een waardevol lid van de familie van naties beschouwt en doet wat er eigenlijk nodig is om een waardevol lid van die familie van democratische naties te worden.

Mijn geliefden, zoals je hoort, heb ik jullie nog veel te vertellen, maar jullie kunnen niet meer bevatten. Ik zal proberen jullie dit jaar en de komende jaren updates te geven. IK BEN jullie Moeder Maria, en IK BEN hier bij jullie op aarde, altijd. Want de aarde bestaat uit mijn Wezen, het Wezen van de Goddelijke Moeder.