Jouw spirituele zelf

door Kim Michaels

De meeste spirituele mensen beseffen wel dat wij meer zijn dan ons fysieke lichaam. Veel mensen geloven dat wij een ziel zijn die slechts een tijdje in een specifiek lichaam verblijft, maar dat het in het verleden in andere lichamen heeft gewoond. Velen geloven dat wij oorspronkelijk uit het spirituele rijk komen en dat wij de mogelijkheid hebben om daar naar terug te keren. Velen geloven ook dat een hoger deel van ons wezen ons hier naar toe heeft gezonden.

We zouden dit deel van ons wezen ons spirituele zelf of hogere Zelf kunnen noemen. Sinds de jaren (19)30 hebben de geascendeerde meesters dat deel ook ‘IK BEN Aanwezigheid’ genoemd. Dit is gedeeltelijk om aan te duiden dat dit ons ons basale gevoel van zijn of bestaan, het gevoel dat ‘IK BEN’, geeft. Het geeft ook aan dat de IK BEN Aanwezigheid onze link met God is die Mozes de naam ‘IK BEN’ heeft gegeven.

Traditioneel wordt de relatie van de IK BEN Aanwezigheid met jouw lagere wezen weergegeven zoals op de volgende kaart:

 

De IK BEN Aanwezigheid bestaat in de innerlijke sfeer boven jou, omgeven door de gekleurde ringen die jouw causale lichaam symboliseren (zie hierna). Jouw lagere wezen of ziel is de onderste figuur en je wordt door een tunnel van licht of een kristallen koord met de IK BEN Aanwezigheid verbonden. Tussen die twee in staat jouw Christuszelf, die de bemiddelaar, een verbindende schakel is, tussen jouw Aanwezigheid en je ziel.

Er mankeert niets aan deze traditionele kaart, maar het is belangrijk dat je doorhebt dat het gewoon één van de symboliseringen van jouw Aanwezigheid is en die is nogal lineair. Hij toont overduidelijk de traditionele mening dat de hemel of het spirituele rijk geografisch boven jou ligt.

In de middeleeuwen geloofden de christenen dat je als je van de aarde naar boven reisde, door een membraan zou breken en Gods koninkrijk ingaan. Moderne raketten hebben bewezen dat die veronderstelling onjuist was, dus het kan nuttig zijn om een ruimer beeld van die kaart te krijgen. Opnieuw, de volgende kaart is weer een – en een enigszins lineaire – manier om de relatie tussen jou en jouw IK BEN Aanwezigheid te symboliseren.

 

Deze nieuwe kaart beeldt de IK BEN Aanwezigheid en causale lichaam precies onder jou af, wat niet gescheiden door ruimte inhoudt. Dit wordt gebaseerd op het inzicht in de hiërarchische structuur van de wereld van vorm. Zoals elders wordt uitgelegd, heeft de Schepper de eerste sfeer uit zijn eigen Wezen geschapen, wat inhoudt dat God overal in ingebed zit.

Nadat de eerste sfeer geascendeerd was, schiepen de wezens in die sfeer de tweede sfeer uit hun eigen wezen. Dit proces ging zo door tot de huidige sfeer, waar het materiële universum een onderdeel van vormt. Met andere woorden, het traditionele concept van een God die ver boven ons is, klopt gewoon niet. Er bestaat een hiërarchie van spirituele wezens die van de Schepper door zeven niveaus heen gaat. Elk niveau wordt niet van de ene die erboven zit gescheiden, maar is daar een verlengstuk van.

Dit betekent dat er eigenlijk geen gescheidenheid bestaat. Jouw IK BEN Aanwezigheid is een verlengstuk van een wezen in het spirituele rijk en de Bewuste Jij, – de jij die oorspronkelijk is afgedaald – is een verlengstuk van jouw IK BEN Aanwezigheid. Dus in feite ben je niet gescheiden van jouw IK BEN Aanwezigheid. Jij bestaat binnenin die ruimte, de sfeer, van jouw Aanwezigheid.

Gescheidenheid is een product van jouw waarnemingsfilter van dit moment. Als je denkt dat jouw waarnemingsfilter jou de waarheid toont, dan vereenzelvig jij je met wat je door het filter heen ziet – een gescheiden wezen. Maar als jij je aan het waarnemingsfilter onttrekt (jouw zelfgevoel), dan keer je terug naar die staat van zuiver gewaarzijn waarmee jij oorspronkelijk bent afgedaald. Je zult dan een verdiepend eenzijn met jouw IK BEN Aanwezigheid voelen, tot je met Jezus kunt zeggen: “Ik en mijn Vader zijn één.”

Op dat moment beantwoord je ook aan een andere uitspraak die Jezus heeft gedaan: “Ik ben de open deur die niemand kan sluiten.” Je bent dan de open deur voor jouw IK BEN Aanwezigheid om zichzelf vrijuit op deze wereld tot uitdrukking te brengen. Zolang jij je nog met dat zelf in de buitenwereld vereenzelvigt, blokkeert (filtert eruit) je waarnemingsfilter iets (of alles) van de stroom van jouw Aanwezigheid.

Dit houdt in dat er stadia zijn in jouw relatie tot je Aanwezigheid, van lager naar hoger:

  • Je hebt geen verbinding met je Aanwezigheid. Je weet er niets vanaf, of het is een theoretisch concept, zonder innerlijk, intuïtief contact.
  • Je hebt een beetje contact met jouw Aanwezigheid, maar die zie je nog steeds gescheiden van jou door een afstand of een barrière. Dus je werkt eraan om jouw contact (vaak beschouwd als intuïtie) te verbeteren, maar het concept van een verbinding tussen twee delen houdt onvermijdelijk in dat die twee gescheiden zijn. In dit stadium krijgen we vaak intuïtieve, mystieke, ervaringen of het gevoel dat wij met iets groters verbonden zijn – en dat opent jou voor het spirituele pad. Maar jouw waarnemingsfilters beperken nog steeds de vooruitgang die jij op het pad boekt.
  • Je gaat beseffen dat jij je uit jouw waarnemingsfilter moet losmaken en de staat van zuiver gewaarzijn moet bereiken. Dus je begint systematisch jouw waarnemingsfilter te onderzoeken en streeft ernaar om de wereld zonder filter te bekijken.
  • Je gaat jezelf met je IK BEN Aanwezigheid vereenzelvigen, als verlengstuk van jouw IK BEN Aanwezigheid. Dit betekent dat je weet dat jij geen lager wezen of lichaam bent, hoewel jij nog steeds je vier lagere lichamen als voertuig om je in het materiële rijk tot uitdrukking te brengen, gebruikt. Jij weet dat jij niet de persoonlijkheid in de buitenwereld, jouw ego of het gescheiden zelf bent. Jij bent gewoon de open deur, een helder vensterraam.

Jouw goddelijke blauwdruk
Jouw IK BEN Aanwezigheid bevat de goddelijke blauwdruk van jouw individualiteit, alle eigenschappen die jou tot een unieke uitdrukkingsvorm van Gods Wezen maken. Deze blauwdruk werd door jouw spirituele ouders gemaakt – spirituele Wezens die in een van de spirituele rijken bestaan – en die is permanent en onveranderlijk.

Juist om deze goddelijke blauwdruk tot uitdrukking te brengen als geschenk aan planeet aarde, heeft de IK BEN Aanwezigheid jou, de Bewuste Jij, geschapen. Hij moet de open deur vormen waardoor de Aanwezigheid zijn geschenk tot uitdrukking kan brengen en ook de materiële wereld ervaren. Met andere woorden, jouw hoogste potentieel is een open deur zijn, waardoor de individualiteit die in de Aanwezigheid wordt verankerd zich vrij tot uitdrukking kan brengen. Dit bedoelde Jezus toen hij zei: “De vader in mij doet al het werk.”

Omdat de IK BEN Aanwezigheid in een rijk woont met een vibratie die boven het materiële universum is, kan die niet negatief beïnvloed worden door een fout die jij in het materiële rijk maakt. Welke fouten jij ook maakt, ze hebben geen invloed op jouw ware identiteit. Hoe ellendig jij je misschien voelt, of welke fouten jij misschien maakt, jij hebt ALTIJD de mogelijkheid om je opnieuw met jouw IK BEN Aanwezigheid te verbinden en je ware spirituele potentieel te ontsluiten.

Dit is een veiligheidsmechanisme dat in Gods ontwerp van het universum zit en je kunt NOOIT de vaardigheid kwijtraken om het gevoel van eenzijn met jouw hogere Wezen te vormen. Jouw ego werkt dit contact tegen en probeert jou in een gemoedsgesteldheid te houden waarin jij je van God gescheiden voelt.

De twee aspecten van jouw IK BEN Aanwezigheid
Eén van de fundamentele leringen die de geascendeerde meesters geven, is dat alles in de wereld van vorm een uitdrukkingsvorm is van de ene, ondeelbare Schepper. Maar om een wereld met verschillende vormen te maken, heeft de ene Schepper zichzelf eerst als twee complementaire polariteiten tot uitdrukking gebracht. Die kun je Yin en Yang, mannelijk en vrouwelijk, uitbreidend of samentrekkend, Alpha en Omega noemen.

Maar het punt is dat elke vorm die duurzaam is uit een evenwichtige combinatie van die twee krachten wordt geschapen. Dus in elke vorm die vanuit eenzijn met de spirituele hiërarchie werd geschapen, vind je beide aspecten terug. Dit houdt in dat jouw Aanwezigheid ook twee basale aspecten heeft.

Eerder werd al genoemd dat de naam ‘IK BEN Aanwezigheid’ naar de naam verwijst die God aan Mozes heeft gegeven. In de meeste Bijbels wordt dit vertaald met ‘IK BEN DIE IK BEN’. Maar sommige Bijbelgeleerden zijn zich ervan bewust dat een betere vertaling van het oorspronkelijke Hebreeuwse ’IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN’ is.

Jouw Aanwezigheid heeft beide aspecten:

De IK BEN DIE IK BEN is het Alpha-aspect van jouw Aanwezigheid en dit is het onveranderlijke, onbeweeglijke centrum dat jou met de spirituele hiërarchie en uiteindelijk met de IK BEN DIE IK BEN van de Schepper verbindt.

Het IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN aspect is wat jouw Aanwezigheid motiveert om zichzelf op de materiële wereld tot uitdrukking te brengen. Wat inhoudt dat het IK ZAL ZIJN-aspect van de Bewuste Jij wordt uitgebreid.

Het is belangrijk om erover na te denken dat het IK BEN-aspect het onveranderlijke, nooit-veranderde centrum van jouw Aanwezigheid is, terwijl het IK ZAL ZIJN-aspect constant verandert of liever zichzelf transcendeert. Dit is vooral belangrijk voor jou, omdat het jou helpt te beseffen dat je inderdaad elke beperking in de materiële wereld kunt transcenderen of elke ‘fout’ die jij in het verleden hebt gemaakt.

De manier om echt te transcenderen is door je aan te sluiten bij de constante stroom van het IK ZAL ZIJN-aspect, zodat jij niet ten prooi valt aan de leugen – die jouw ego en de krachten op deze wereld wordt aangeprezen – dat jij aan materiële omstandigheden vastzit of nooit aan de fouten kunt ontsnappen die jij hebt gemaakt. Dat heeft Jezus de ‘prins van deze wereld’ genoemd, die wil dat jij – als Geest – aan de omstandigheden of fouten van deze wereld blijft vastzitten. De Bewuste Jij is een verlengstuk van het IK ZAL ZIJN-aspect van jouw Aanwezigheid en als je dat eenmaal accepteert, kun je inderdaad elke situatie transcenderen.

De prins van deze wereld is echter een heel krachtige en subtiele programmering dat het collectieve bewustzijn al heel lang doordringt en wij zijn er allemaal door beïnvloed. De enige manier om daar uit te komen, is weten dat de Geest zich nooit aan iets laat binden op deze wereld en op elk moment zichzelf tot uitdrukking brengt als zichzelf en zichzelf tot uitdrukking wil brengen als zichzelf. Dit is NIET hetzelfde als de motivatie van het ego om maar te doen waar hij zin in heeft zonder de consequenties te dragen.

De Geest wil de beperkte omstandigheden op deze wereld transformeren in hun hoogste potentieel. En jij kunt deze wereld gewoon niet transformeren, als je denkt dat jouw uitdrukkingsvorm aan de huidige omstandigheden gebonden is. Dus wanneer de Bewuste Jij de open deur wordt, ben je in staat om echt mee te gaan met de onvoorwaardelijke – en dus onbeperkte creatieve stroom van jouw IK ZAL ZIJN Aanwezigheid.

Met andere woorden, de Bewuste Jij zou nooit moeten denken of zeggen ‘ik ben’. In plaats daarvan moet hij altijd denken in termen van ‘ik zal zijn’. Als je denkt: “Ik ben dit beperkte zelf”, is jouw enige optie om aan dat zelf te ontsnappen door jezelf in iets anders te veranderen. Maar als je denkt: “Ik zal zijn”, hoef jij jezelf niet te veranderen; jij zegt gewoon: “Ik zal meer zijn dan dit zelf.” Het verschil is diepgaand.

‘Tool’ om het contact met jouw IK BEN Aanwezigheid te vergroten

De volgende is: Jouw causale lichaam