De Uitdaging begrijpen om van Individualiteit op Broederschap over te gaan

ONDERWERPEN: De wake voor de Olympische Spelen – De Russische inval in Georgië – Het oordeel over de oorlogszuchtige mensen – Waarom Christus naar de aarde kwam – De Olympische Spelen en het eenzijn – Het massabewustzijn begrijpen – De overgang van persoonlijke groei naar Christusschap begrijpen – De hogere en de lagere weg – De rol van geld begrijpen – Kunnen individualisten broederschap opbouwen?

Geascendeerde Meester Jezus, 24 augustus 2008

In de vrede van Christus zijn jullie, nu ik, Jezus mijn Aanwezigheid manifesteer bij elk van jullie, waar jullie je ook op deze planeet bevinden. Want ik ben natuurlijk overal in het bewustzijn van God. En omdat jullie bijeenkomen in de Geest van eenzijn, zijn jullie ook in het bewustzijn van God. En daardoor verdienen jullie mijn Aanwezigheid bij jullie – elk van jullie, omdat je bereid bent mij te ontvangen en omdat jullie in staat en bereid zijn uit je normale bewustzijnsgevoel, je normale identiteitsgevoel, te treden en mijn Aanwezigheid echt bij jullie te accepteren in plaats van de afgod te bevestigen, het gesneden beeld van Christus als het ver verwijderde wezen in de lucht, of als iemand die aan het kruis hangt aan het eind in de kerk.

Want het was natuurlijk nooit mijn bedoeling dat mensen mij zo ver van hen verwijderd zouden zien. Degenen die de ware boodschap van Christus wilden verdraaien, waren heel slim door de gekruisigde Christus aan een kruis in de meeste christelijke kerken neer te hangen om de mensen een beeld van Christus te geven als degene die bloedt en lijdt aan het kruis, zodat de mensen zich niet in mij zouden herkennen. Want wie wil er natuurlijk het lot delen van een wezen dat gekruisigd is en bloedend aan het kruis hangt met een doornenkroon op zijn hoofd, met spijkers door zijn armen en benen heen?

Kunnen jullie begrijpen dat dit een opzettelijke manoeuvre was om ervoor te zorgen dat het beeld van Christus geassocieerd wordt met bloedvergieten en lijden. En daarom ook de onderbewuste boodschap uitzendt: “Waag het niet je persoonlijke Christusschap te manifesteren, want dit gaat er dan met jou gebeuren!” Toch hebben wij een cyclus in de geschiedenis van de aarde bereikt, waarin dit ouderwetse, dualistische, op angst gebaseerde, beeld van Christus zijn tijd heeft gehad. Want er zullen echt 10.000 mensen opstaan en dat onttronen. En miljoenen meer zullen weigeren om erin verstrikt te zitten en zullen het inderdaad wagen om de ware betekenis van mijn woorden te overwegen: “Het koninkrijk van God is binnenin jou.”

De wake voor de Olympische Spelen
En ik kom ook namens Moeder Maria om onze dankbaarheid betuigen, onze felicitaties over te brengen voor de wake die jullie tijdens deze Olympische Spelen hebben gedaan. Want het was echt, zoals Moeder Maria zei, een unieke kans om het bewustzijn van de wereld te richten. En dan kunnen wij, wanneer dat bewustzijn op één gebeurtenis geconcentreerd is, in het spirituele rijk – door jullie oproepen en decreten, door jullie invocaties, door het gezag dat jullie ons hebben gegeven – die stroom terugzenden naar alle mensen die op deze gebeurtenis gericht zijn.

En we hebben natuurlijk volledig gebruik gemaakt van het gezag en de energie die jullie ons hebben gegeven, het met 10.000 vermenigvuldigd, en die Geest van Eenzijn dat visioen van eenzijn, dat er iets meer is naast de dualiteit, er iets is naast de verdeeldheid, het lijden, de worsteling, het conflict, het oorlog voeren.

De Russische inval in Georgië
Op een bepaalde manier was het echt in ons voordeel dat de Russische regering besliste te doen wat zij in Georgië heeft gedaan. Want heeft het niet het volmaakte contrast opgeleverd tussen het vreedzame samenkomen van de wereld bij een sportevenement en vervolgens werd er opzettelijk zo’n daad van agressie en oorlog bedacht die plaats vond toen de aandacht van de wereld ergens anders bij was.

Maar de mensen op de wereld zijn niet zo stom als de mensen die de Sovjet Unie runden, geloven. Want zij zitten nog vast in de oude denkwijze van de oude Sovjet Unie en de KGB, toen zij dachten dat hun propaganda-apparaat het denken van het Russische volk, en zelfs in beperkte mate het denken van de wereld, kon beheersen of in ieder geval hun waarneming van de Sovjet Unie en het communisme. Maar het Russische volk zelf ontwaakt en beseft wat er aan de hand is. Maar we willen dat jullie zelfs nog verder kijken dan de Russische regering.

Het oordeel over de oorlogszuchtige mensen
Want jullie geloven toch ook niet dat dit alleen de beslissing en actie was van de Russische regering? Want zij zijn ook pionnen, zoals zelfs de oude Sovjet Unie een pion was in een groter spel – dat wij de verkeerde hiërarchie hebben genoemd of de internationale machtselite die altijd conflicten in het leven probeert te roepen als manier om de mensen onderling te verdelen en veroveren. En hen te dwingen tot oorlog voeren die de elite de mogelijkheid geeft de mensen onder de duim te houden en ook het levensbloed, hun spirituele energie, uit de mensen te melken en laten we het geld natuurlijk ook niet vergeten. Want je moet natuurlijk de voetsporen van de geldwisselaars bij deze gebeurtenis zien die proberen een nieuwe wapenwedloop tussen Rusland en de Verenigde Staten te creëren, zodat zij zelfs nog meer geld bij de mensen kunnen weghalen.

Je denkt misschien dat zij al genoeg geld hebben gekregen door het conflict in Irak. Maar voor deze mensen, en de geesten achter hen, bestaat er niet zoiets als genoeg. Ze zitten gevangen in een nooit eindigende spiraal die enkel tot hun eigen vernietiging kan leiden. Maar we willen niet dat die vernietiging hier op deze planeet uitvergroot opgevoerd wordt.

In plaats daarvan willen wij graag dat de mensen opstaan om de waarheid van Christus te erkennen en te kiezen om boven de dualistische strijd te gaan staan en zich niet bezig te houden met het zinloze oorlog voeren en conflicten. Zodat de mensen door dat eenzijn het oordeel tot stand brengen van degenen in de machtselite die geïncarneerd zijn en degenen in de verkeerde hiërarchie die niet geïncarneerd zijn. Zodat zij van deze planeet verwijderd kunnen worden en door de neerwaartse spiraal van zelfvernietiging naar een ander rijk gaan waarin ze niet de aarde en de prachtige mensen op deze planeet met zich mee zullen sleuren. De Invocatie die jullie hebben opgezegd, de Eén Wereld Invocatie, is een heel belangrijke daad die dient als het oordeel voor de krachten van verdeeldheid op deze planeet – degenen die de plannen hebben gesmeed om de mensen onderling te verdelen, maar niet alleen onderling, maar ook om de mensen van hun God te scheiden.

Waarom Christus naar de aarde kwam
Wat precies de reden is dat ik 2000 jaar geleden naar de aarde kwam – om de mensen een brug te geven om zich met hun God te verenigen door het bewustzijn van Christus, de enige waarheid van de Christusgeest, in tegenstelling tot de dualistische ‘waarheid’ van de dualistische geest, de geest van de antichrist. En dit werk is niet tevergeefs geweest, zelfs al heeft het 2000 jaar geduurd om naar het fysieke te circuleren. Jullie zelf zijn het bewijs daarvan. Iedereen die mijn website en mijn leringen over het ego en onze boeken over non-dualiteit hebben bestudeerd – zijn ons bewijs dat zij niet aan het winnen zijn. Wij zijn natuurlijk aan het winnen. En wij wonnen al vanaf het begin, zoals Master MORE zo graag zegt. Want dat is natuurlijk de waarheid.

Wanneer je Maitreya’s leringen bestudeert over de sferen, zie je dat het gewoonweg niet mogelijk is dat de verkeerde hiërarchie en degenen die dat op planeet aarde belichamen, het tegen de hele opwaartse kracht van het materiële universum kunnen opnemen. En dus is het onvermijdelijk dat de aarde en het universum verheven zullen worden naar de permanente volmaaktheid van het spirituele rijk. Het is slechts een kwestie van tijd. Toch bestaat tijd NIET – voor de Boeddha. En zelfs als de verkeerde hiërarchie dan denkt dat zij iets kunnen vertragen waarvan zij weten dat het onvermijdelijk is, hebben ze toch niets vertraagd. Want tijd is de eeuwig stromende stroom van de Rivier van Leven. En in die stroom kan niet stilstaan, niets kan in de andere richting gaan.

Want alles moet onvermijdelijk met de grotere Rivier van Leven mee gaan. Het kan slechts de illusie zijn die in het bewustzijn van de mensen bestaat, waardoor het lijkt alsof een planeet of een volk buiten die Rivier kan bestaan, zelfs de andere kant op kan gaan. Dat is maar een illusie en jullie hebben geweldig actie ondernomen door die illusie in het collectieve bewustzijn te vernietigen. Natuurlijk, er is nog meer nodig, maar dit komt vanzelf, omdat wij erop vertrouwen dat jullie, naar jullie eigen goeddunken, gebruik blijven maken van dit middel om de invocatie uit te zenden.

De Olympische Spelen en het eenzijn
Laat mij dan nu mijn aandacht weer richten op de Olympische Spelen. Want jullie beseffen als spirituele studenten natuurlijk wel dat elke menselijke activiteit jullie belangrijke lessen kan leren over het bewustzijn van de mensheid. Dus laat mij jullie een beetje een geheim verklappen waar niet veel mensen zich van bewust zijn. Kijk nu eens naar een sportevenement zoals de Olympische Spelen of de voetbal- of rugbywedstrijden of andere wedstrijden die iedere week in jullie plaatselijke streek gespeeld worden. Je ziet dat mensen op één plek bij elkaar komen, in een grote hal en zij juichen hun team toe. En ze zijn uitgelaten of hun hart breekt, afhankelijk van of hun team wint of verliest.

Maar wat is het onderliggende verlangen dat maakt dat mensen bijeenkomen voor zo’n gebeurtenis? Welnu, is het niet dat zij naar iets meer verlangen dan hun gewone, normale dagelijkse leven dat gevuld wordt met routine en hen niets meer biedt dan het gebruikelijke? Waar verlangen zij naar? Waar verlangen ze meer naar dan het gebruikelijke? Welnu, ze verlangen naar eenzijn, maar ze weten dat niet, ze begrijpen dit niet helemaal. Toch voelen ze dat er door samen te komen in een grote menigte mensen, een bepaalde mate van eenzijn is, door hun team aan te moedigen. Natuurlijk zijn er in veel gevallen ook supporters voor de tegenstanders die hun team aanmoedigen.

En wat zij dan vaak ervaren, is een dualistische staat waarin een groep – de supporters van het ene team – samenkomen in een staat van eenzijn, maar die wordt bepaald door de tegenstelling tot de supporters van het andere team. En dus zie je – zelfs in de sportarena’s – de dualistische worsteling die al zo lang aan de gang is, vergroot terug. Maar mijn punt is nu jullie te helpen in te zien dat het onderliggende verlangen is dat mensen naar iets meer verlangen. En dat meer is de ervaring van eenzijn. Nu, het is natuurlijk heel goed mogelijk om een materiële staat van eenzijn te ervaren, wat wij hier beneden de Omegastaat van eenzijn zouden kunnen noemen, waarin mensen het eenzijn met elkaar onderling voelen. En dit kan hen het gevoel geven dat zij iets unieks ervaren hebben dat hun normale dagelijkse leven ontstijgt.

Het massabewustzijn begrijpen
In veel gevallen geven dergelijke sportgebeurtenissen de mensen niet waar zij echt naar verlangen. Omdat dit, zelfs als ze bijeenkomen met een bepaald gevoel van eenzijn, wordt gekleurd door de geest van concurrentie, het verlangen dat hun team wint. Toch is het tot op zekere hoogte, een uitdrukkingsvorm van dat verlangen naar eenzijn, dat verlangen naar iets meer, iets wat het gewone ontstijgt. Alleen, opnieuw, begrijpen de mensen niet waar zij naar verlangen.

Maar de meeste mensen op deze planeet zijn niet in een bewustzijnsstaat waarin zij de ware Geest van Eenzijn kunnen vatten. En dus zijn ze in feite op een bepaald bewustzijnsniveau waar ik 2000 jaar geleden naar verwees als de ‘de grote massa’. De grote massa zijn geweldige mensen, maar zij hebben nog niet een graad van individualiteit gemanifesteerd die hoog genoeg is om boven het maaiveld uit te komen, om boven dat bewustzijnsniveau te gaan staan dat wij misschien het massabewustzijn zouden kunnen noemen of het bewustzijn van de grote menigte.

Natuurlijk hebben zij enige individualiteit, maar die is niet sterk genoeg om tegen de massa in te gaan en dus volgen zij de massa. Niet alleen bij sportevenementen, maar bij alle aspecten in het leven, waaronder waar zij in geloven, hoe zij aanbidden, naar welke kerken ze gaan, op welke politieke partijen zij stemmen en ga zo maar door. Zelfs als het gaat om de details over hoe zij zich kleden of hun haar knippen. Dus wat ik nu aan jullie probeer uit te leggen, is dat veel mensen op aarde – in feite de meerderheid van de mensen op aarde – inderdaad op dit niveau van het bewustzijn van de grote massa zijn. Ze hebben niet genoeg individualiteit, maar zij verlangen wel naar die individualiteit. En dus proberen zij die te vinden door hun team aan te moedigen.

Want wie zijn de mensen in dat team? Welnu, dat zijn natuurlijk de mensen die meer individualiteit hebben, een sterkere individualiteit dan de grote massa. En dat is de reden dat zij graag in een sportteam willen zitten, waarin zij buiten ‘gewoon’ kunnen excelleren. En waardoor zij kunnen opvallen in de massa – en veel van hen verlangen er zelfs naar aanbeden te worden door die massa.

Want begrijp je, wanneer jij je begint te verheffen boven het bewustzijn van de grote massa, zul je een sterker gevoel van individualiteit opbouwen. Maar het is onvermijdelijk dat dat gevoel van individualiteit gekleurd zal zijn door – zelfs in grote mate gebaseerd op – de illusie van gescheidenheid die mensen hun individualiteit probeert op te laten bouwen als een aparte individualiteit. En daardoor streven ze er naar om te excelleren, dat gevoel dat zij anders zijn op te bouwen, dat zij beter zijn dan anderen. En wat zij proberen te verheffen, is, natuurlijk, het gescheiden zelf.

Wat ik echter graag wil dat jullie begrijpen, is dat dit een onvermijdelijke fase in de voorwaartse voortuitgang van het individu is. Want zolang je blind de stromingen van het massabewustzijn volgt, kun je eigenlijk niet het spirituele pad aflopen en persoonlijk Christusschap manifesteren. Want persoonlijk Christusschap is individueel Christusschap. Individueel Christusschap moet door jou als individueel wezen veroverd worden, jou verheffen en direct contact leggen met jouw eigen hogere wezen en spirituele leraren.

De overgang van persoonlijke groei naar Christusschap begrijpen
Dit is nooit – en zal ook nooit, en kan ook nooit worden – een collectief pad. Je kunt een broederschap vormen, en jullie kunnen elkaar helpen, maar jullie moeten het elk individueel doen. Want elk moet individueel dat contact met zijn of haar Christus Zelf en IK BEN Aanwezigheid en spirituele leraar maken. Want enkel als die verticale mate van eenzijn er is, kan er waarachtig horizontaal eenzijn zijn.

Zelfs degenen die in de sportteams van de wereld zitten of degenen die individueel naar excellentie streven, zijn in zekere zin op het pad van persoonlijke groei – van het verheffen van het gescheiden zelf boven de massa – zodat ze het potentieel kunnen verdienen om dat gescheiden zelf in een hogere zoektocht te veranderen. Veel van de mensen die je op de Olympische Spelen ziet, zijn met recht mensen zijn die het collectieve bewustzijn van de massa zijn ontstegen en een sterker gevoel van individualiteit hebben gemanifesteerd. Veel van hen hebben zich grote persoonlijke opofferingen getroost om in hun sport uit te blinken en hebben veel andere gewone inspanningen opzij gezet. En dit heeft ervoor gezorgd dat ze grote zelfdiscipline hebben ontwikkeld, grote concentratie, grote toewijding aan een zaak die werkelijk in een hoger streven kan worden omgezet om verder te gaan dan het gescheiden zelf verheffen.

En ik kan wel zeggen dat veel van de mensen die deze uitmuntendheid in de sportwereld – tijdens dit leven – hebben geproefd, gaan beseffen dat zelfs al werden ze volledig in beslag genomen door dit streven naar uitmuntendheid en competitie – zelfs al gaf het hen een grote adrenalinestoot, een fantastisch gevoel van begaafdheid, zelfs superioriteit – het hen nog altijd leeg heeft gelaten. Het heeft hen nog steeds achtergelaten met het gevoel van meer willen. Dit maakt het hen nog steeds moeilijk om terug te keren naar hun ‘gewone leven’, nadat ze niet meer in hun sport konden uitblinken.

Sommigen van hen zullen zeker verder dan die fase kijken van het krijgerbewustzijn, naar de beginfases van het bewustzijn van de wijze die begint te zoeken naar iets meer dan deze wereld te bieden heeft. Want wanneer je in de sportarena hebt gestaan en miljarden mensen hun aandacht – via de televisie – op jou hebben gericht, dan heb je, in zekere zin, iets van het hoogste wat deze wereld kan bieden, geproefd wat betreft de aandacht voor het gescheiden zelf.

En dan, wanneer het bewuste zelf gaat beseffen dat dit niet genoeg was, dat er meer moet zijn, nu dan heeft de levensstroom het potentieel om zich met het ware pad naar Christusschap bezig te houden – om te proberen niet zichzelf te verheffen maar verder te gaan dan dat gescheiden zelf en zijn talenten en bekwaamheden te gebruiken om het Al te dienen. Zodat de allermeest opvallende persoon echt degene is die de grootste dienstbaarheid bewijst. Want heb ik niet gezegd dat degene die de grootste van jullie wilde zijn, de dienaar van allen moest zijn?

Veel van deze sportsterren zullen in hun volgende incarnatie inderdaad spiritueler worden en serieus het spirituele pad beginnen te bewandelen. Enkele van jullie die tegenwoordig het spirituele pad aflopen, hebben die faam of glorie natuurlijk geproefd in vorige levens, hetzij door sport, door oorlog, politiek, of op andere gebieden van menselijke inspanningen, zoals kunst. Dit is een volmaakt natuurlijk onderdeel in de evolutie van iemand. Natuurlijk kijk ik naar jullie, die een bewust gewaarzijn van het spirituele pad hebben bereikt, om verder te kijken en in te zien dat er iets na dit streven in de buitenwereld naar materiële uitmuntendheid komt – en dat is spirituele uitmuntendheid. Wat niet, zoals sommigen van jullie nog steeds denken – gewijd is aan het verheffen van het gescheiden zelf, maar om het Al te verheffen in dienst van al het leven.

De hogere en de lagere weg
Wat ik nu vertel, is dat veel van de mensen die de laagste 10 procent, zoals wij ze noemen, vormen natuurlijk ook mensen zijn die dit pad om hun individuele zelfgevoel te verheffen boven de grote massa uit, bewandeld hebben. Zelfs voor je – bij wijze van spreken –kunt uitblinken in de machtsspelletjes, in de spelletjes om geld te verdienen, moet je eerst wat individualiteit krijgen – zelfs die zucht naar macht hebben, naar overheersing en naar geld, die in handen van één persoon geconcentreerd wordt.

Wanneer een individueel wezen voorbij het bewustzijn van de grote massa reikt, heeft hij het potentieel om het pad van persoonlijk Christusschap te vinden. Maar hij heeft ook het potentieel om het linker pad te nemen – niet de brede weg die leidt naar vernietiging die door de grote massa wordt genomen – maar het verkeerde pad, het pad van de antichrist, van daadwerkelijk zijn talenten gebruiken om dat gescheiden zelf te verheffen ter meerdere glorie van het gescheiden zelf of een of andere materiële zaak.

Sommige mensen die veel macht en veel geld op deze planeet hebben verworven, hebben dat pad natuurlijk bewandeld om eerst het gescheiden zelf te verheffen op het pad van persoonlijke groei, maar het daarna in het linker pad, het pad van de antichrist, hebben veranderd om hun talenten te gebruiken om macht en roem voor het gescheiden zelf te bereiken. Als je voorbeelden wilt, kijk dan naar China, voorzitter Mao Tse-Tung, die hier een voorbeeld van was. Kijk naar Noord Korea, kijk naar de voormalige Sovjet Unie – Stalin en Lenin. Kijk naar Hitler. Kijk naar Napoleon, die de kans kreeg om met Saint Germain te werken, maar uiteindelijk het linker pad heeft gekozen.

Kijk naar veel andere wereldleiders die dat pad hebben genomen. En leer dan van hun voorbeeld en besef dat zelfs jullie, de spirituele studenten – zelfs jullie die studenten van mijn cursus in Christusschap zijn – voor die initiatie staan – die zeer subtiele initiatie, omdat jij weet dat je veel bereikt hebt, omdat je weet dat je een hoog niveau hebt bereikt met betrekking tot je individuele zelf verheffen. Maar dan wordt de vraag, of je dan het pad vervolgt om het gescheiden zelf te verheffen ten gunste van het gescheiden zelf, of zul je het pad van Christus nemen, omdat jij je de waarheid realiseert van mijn uitspraak – dat hij die probeert zijn leven te redden, het zal verliezen, hij die probeert dat gescheiden zelf te redden, het op den duur zal verliezen. Maar hij die bereid is dat leven te geven, dat gescheiden zelf, om Christus te volgen, zal inderdaad het eeuwige leven vinden door de Geest van eenzijn met al het leven. Dit is de uitdaging waar jullie allen voor staan, wat de uitdaging is waartoe ik jullie oproep in mijn cursus naar Christusschap.

De rol van geld begrijpen
Tot slot van deze toespraak zal ik jullie een paar opmerkingen geven over het onderwerp geld. Want je begrijpt dat ik regelmatig mensen zie die mijn website vinden en enigszins kritisch zijn – en of ze het zich nu bewust realiseren of niet – ze proberen een manier te vinden om hem af te wijzen, zoals de Schriftgeleerden en de farizeeërs 2000 jaar geleden met mij persoonlijk hebben gedaan. En dus komen enkelen van hen bij het moment waarop ze een donatieknop zien of ze zien dat wij geld vragen voor de boeken. En zij zeggen: “O, dit kan niet de echte Jezus zijn, want toen hij 2000 jaar geleden op aarde rondliep, gaf hij zijn leringen gratis. En dus moet dit wel een valse Christus zijn. Want de echte Christus zou nooit geld vragen.”

Zoals ik begon te spreken over het verkeerde beeld van mij hangend aan het kruis, zijn er veel verkeerde beelden van Christus. En één van hen is inderdaad het beeld dat ik geen geld nodig had. Want hoewel de maatschappij destijds heel erg anders was, moet jij je eens afvragen: “Heb ik wel gegeten tijdens die laatste drie jaar – behalve dan bij het Laatste Avondmaal?” En als je beseft dat ik dat wel deed, moet jij je eens afvragen waar dat eten vandaan kwam? Denk je dat ik de tijd had om het zelf te verbouwen? Denk je dat ik tijd had om te werken in een timmermanswerkplaats en voedsel te kopen voor het geld dat ik verdiende? Nee. Je ziet de realiteit – ik richtte al mijn aandacht op mijn missie en reisde rond met mijn discipelen.

En die discipelen verbouwden ook niet hun eigen voedsel en werkten niet, want ze besteedden al hun tijd om met mij rond te reizen. Dus waren wij afhankelijk van de liefdadigheid van de mensen die bereid waren ons iets van hun voedsel te geven, van hun gastvrijheid en om alle behoeften die wij maar hadden te vervullen, die natuurlijk bescheiden waren. Maar waarom waren ze bescheiden? Omdat ik een praktische realist was en ik besefte dat gezien de staat van de maatschappij in die tijd, de staat van de technologie, er geen andere manier was waarop wij een groter publiek konden bereiken dan het kleine gebied dat ik fysiek kon bereizen.

Ik wist dat er geen enkele manier was om buiten dat gebied te reiken terwijl ik nog geïncarneerd was, omdat ik er trouwens op was gericht een voorbeeld te stellen door met de meest recalcitrante mensen op de planeet te werken. Degenen die zo vastzaten in hun gesneden beeld van het uitverkoren volk zijn, dat zij hete perfecte onderwerp voor de test waren om te zien of ze bereid waren die spirituele hoogmoed op te geven en hun leven te verliezen – hun superioriteitsgevoel, hun identiteit van superioriteit – om dat leven op te geven en Christus te volgen naar een hogere identiteit, op basis van het eenzijn dat niet kan zien of één volk Gods favoriete volk of Gods uitverkoren volk is.

Ik richtte me in die tijd op mijn missie, maar ik kan je ervan verzekeren dat ik – als de technologie beschikbaar was geweest – er gebruik van zou hebben gemaakt om mijn boodschap verder te verspreiden dan dat plaatselijke geografische gebied. En dus vertrouw ik erop dat jullie kunnen begrijpen dat de omstandigheden op de wereld tegenwoordig heel anders zijn. Als ik tegenwoordig op aarde zou rondlopen in een fysiek lichaam – zoals ik inderdaad door velen van jullie hoop te doen – denk je dan dat ik op blote voeten door het Midden-Oosten zou lopen? Of denk je dat ik gebruik zou maken van de technologie die beschikbaar is om mijn boodschap wijd en zijd te verspreiden?

Je moet begrijpen dat ik mij natuurlijk altijd zal aanpassen – dat de Levende Christus zich altijd aanpast aan de huidige omstandigheden. En daarom leven jullie in een maatschappij waarin je veel dingen eenvoudig niet zonder geld kunt doen. En dus is de vraag opnieuw: Gebruik je een groot deel van je tijd en aandacht om dat geld te verdienen en dan kun jij vervolgens de leringen weggeven die jij in je vrije tijd uit kunt brengen? Of zou jij je erop concentreren full time boodschapper te zijn en andere mensen dan voor het inkomen laten zorgen door geld te doneren of door hen de diensten en producten te laten kopen die jij aanlevert?

Dit is een totaal legitieme uitwisseling. Want als jij je leven wijdt aan het in dienst zijn van al het leven, dan heb je het recht om iets terug te krijgen, zelfs op materieel gebied. Zodat jij door kunt gaan met wat je doet en zelfs je werk uitbreiden om meer mensen te bereiken. Jullie weten vast wel dat zelfs de oude goeroes een symbolische offerande vroegen, hetzij voedsel of bloemen van de student die aan de voeten van de goeroe kwam zitten. Zoals ik zelf ook vaak heb gedaan bij vele gelegenheden die niet in de Bijbel staan genoteerd. En zoals de kerken tegenwoordig doen wanneer ze tienden vragen, want zelfs dit is, natuurlijk, een legale uitwisseling – hoewel de kerken in veel gevallen het geld misbruiken dat zij van hun volgelingen krijgen, omdat ze niet overeenkomen met de waarheid van Christus.

Niettemin is het natuurlijk legaal – volgens Gods wetten – dat mensen iets van hun overvloed geven. En ik vraag niet van iemand om onverantwoord geld uit te geven, maar ik vraag je om iets van jouw overvloed te geven, en daarbij mijn parabel in gedachten te houden over de dienaren die hun talenten vermenigvuldigden en die meer kregen.

Kunnen individualisten broederschap opbouwen?
Wat wij als spirituele leraren van de mensheid altijd onder ogen moeten zien, is de uitdaging dat het pad naar Christusschap daadwerkelijk een individueel pad is – een wandeling tussen jou en God, tussen jou en je hogere Zelf. Maar om het pad uiteindelijk succesvol te laten verlopen, moet het tot uitdrukking worden gebracht door dienstbaarheid aan het leven. En dat betekent een bepaalde vorm van broederschap, zoals je natuurlijk zag bij de Boeddha toen hij de Sangha vormde, zoals je mij de broederschap zag vormen, niet alleen met mijn discipelen, maar velen die hen ondersteunden.

Er is altijd een Alpha en Omega en de uitdaging is dan: hoe kunnen degenen die het individuele pad van persoonlijke groei al vele levens en decennia in dit leven hebben belopen, hoe kunnen ze die gerichtheid op zichzelf en hun eigen groei transcenderen en bijeenkomen om een broederschap te vormen? Hoe? Dit is de uitdaging voor jullie die onze website hebben bestudeerd, die onze boeken hebben gekocht en naar conferenties zijn gekomen, dit is de uitdaging waar je nu voor staat. Zoals wij op Hawaï heb uitgelegd, ben je er zo dicht bij dat wij het in ieder geval kunnen proeven. Kunnen jullie het al proeven?

Want ik zeg je wel, het is zaak dat jullie individueel die laatste horden nemen die voorkomen dat jullie jezelf zien als deel van een broederschap. En dan daarnaar handelen en zeggen: de broederschap, de grotere zaak, de dienstbaarheid aan anderen is belangrijker dan mijn individuele pad, zelfs mijn individuele materiële omstandigheden. En daarom ben ik bereid te transcenderen, ik ben bereid mijn leven te geven, mijn gescheiden leven – in materieel en spiritueel opzicht – om groter eenzijn te bereiken met het grotere leven van de broederschap.

Zodoende laat ik jullie achter met deze uitdaging, waarvan ik weet dat het enkelen van jullie nogal in beroering zal brengen – die zo gewend zijn om zich op zichzelf te richten als de eenzame zwerver. En je moet je bewustzijn opnieuw afstemmen op, zelfs opnieuw nadenken– opnieuw ervaren – over je identiteit, om jullie een eenheid te laten vormen, als de broederschap van Christus en de vrede van de Boeddha en de Moeder en van Saint Germain – in het Aquariustijdperk. Wees zodoende verzegeld in de vrede van Christus, en de vrede van Boeddha en de vrede van Jezus Christus als de Boeddha. Geliefden, ik schenk jullie mijn vrede, de vrede van Jezus Christus als de Boeddha. Geliefden, ik schenk jullie mijn vrede, de Boeddhische vrede van Jezus Christus.