De Raadselachtige Beslissing: Loslaten en tegelijkertijd accelereren

ONDERWERPEN: Alles wordt gevormd door de snelheid van het licht te vertragen – Een samenleving gaat vooruit door het collectieve bewustzijn te accelereren – Waarom je de problemen van iemand anders niet kunt oplossen – Jullie hebben allemaal jullie unieke standpunt – De oorzaak van de meeste menselijke conflicten – Wat er in de retraite van Serapis Bey gebeurt – Bij de Vierde Straal is een nieuwe manier van denken nodig – De valkuil van het allerhoogste inzicht – Het potentieel van Europa om oude patronen te transcenderen – Geef elkaar de ruimte – De woorden zijn fohatische sleutels

Geascendeerde Meester Serapis Bey, 26 november 2011 – Sneek, Nederland

Serapis Bey is de naam die ik gebruik wanneer ik tot de evoluties van de aarde vanuit het geascendeerde rijk spreek. IK BEN, natuurlijk, meer dan welke naam ook kan overbrengen. Want wat ben ik? Ik ben – omdat je het concept kent – de Chohan van de Vierde Straal. En velen van jullie zijn bekend met de traditionele beschrijving van de Vierde Straal als de straal van zuiverheid, de straal van het witte licht van de Moeder. Toch heeft de straal van zuiverheid, zoals ik al eens eerder gezegd heb, nog een aspect. Namelijk dat het de straal van acceleratie is.

Alles wordt gevormd door de snelheid van het licht te vertragen
Want jullie zullen wel weten door jullie bestudering van de natuurkunde op de lagere school dat het witte licht, als het door een glazen prisma valt, zich in de kleuren van de regenboog verspreidt. En het symbool is, natuurlijk, dat het witte licht het witte licht van acceleratie is – omdat al die andere kleuren ontstaan door het vertragen van het witte licht.

Zoals je uit de natuurkunde weet en de vergelijking van Einstein E= MC2 verandert door die aan beide kanten door C2 te delen, er een nieuwe vergelijking staat die zegt dat E gedeeld door C2 gelijk is aan M.

En dan komt het besef dat alles in het materiële universum van energie wordt gemaakt die op veel hogere vibratie vibreert dan welke andere vibratie in het materiële rijk ook. Toch wordt het materiële rijk uit deze hogere energie geschapen, omdat er diverse vormen van factoren om de hogere energie te vertragen op worden toegepast, zodat het zich splitst, eerst in wit en daarna in de kleuren van de regenboog.

En wanneer je dit begrijpt, wanneer je hierover nadenkt, besef je dat alles wat je in de materiële wereld ziet, uit spiritueel licht wordt gevormd. En dat helpt ook om je te laten begrijpen dat de sleutel om elke situatie op de materiële wereld te zuiveren, is dat je die energie uit haar huidige niveau van vibratie accelereert.

Er is nog nooit, en die zal er ook nooit komen, een manier geweest om het probleem met hetzelfde bewustzijnsniveau op te lossen dat het probleem heeft gevormd. Dit was Einsteins eigen inzicht, maar alle spirituele mensen kunnen profiteren van dat inzicht door erover na te denken. Omdat jullie, de spirituele mensen, als jullie dit concept kunnen internaliseren, dat niet alleen kunnen gebruiken om je uit elke situatie te bevrijden – hetzij een materiële toestand of een psychologische – maar dan ook de open deur vormen om de samenleving te helpen inzien dat er bepaalde problemen zijn die we niet met hetzelfde niveau kunnen oplossen. En daarom moeten wij ons – onze samenleving, ons begrip, ons inzicht, onze bewustzijnsstaat – naar een hoger niveau accelereren.

Een samenleving gaat vooruit door het collectieve bewustzijn te accelereren
Dit kan in het begin misschien een vreemd concept lijken voor veel samenlevingen in het westen. Maar alleen omdat je niet beseft dat de samenleving dit letterlijk al eeuwen, zo niet millennia, doet. Hoe gaat een samenleving vooruit naar een ander, verschillend niveau? Dat gebeurt maar op één manier.

Eerst beginnen een paar mensen onder de bevolking hun individuele bewustzijn te verhogen naar een bepaald bewustzijnsniveau. En naarmate een kritieke massa wordt bereikt, volgt wat de natuurkunde een fasetransitie noemt, omdat anderen ineens op dezelfde lijn komen als de mensen die vooroplopen. En dan volgt er een omslag in het collectieve bewustzijn. Er kunnen zeker nog een paar achteraan komen, maar de omslag in het collectieve bewustzijn heeft al plaatsgevonden. En ineens wordt iets wat een poosje geleden nog een onoverkomelijk bezwaar leek gezien zoals het eigenlijk is: gewoon een andere situatie, waar we een manier voor kunnen vinden om die te overwinnen.

Kijk naar jullie moderne samenlevingen. Vergelijk die eens met samenlevingen van 200, 500, en 1000 jaar geleden. Verplaats je in de denkwijze die de mensen toen hadden. Besef dat er heel veel dingen waren die zij als onoverkomelijke obstakels beschouwden. En tegenwoordig vind je het vanzelfsprekend dat je die obstakels kunt overwinnen.

Denk eens na, als één heel simpel voorbeeldje, hoe jullie allemaal bepaalde afstand hebben overbrugd om naar dit evenement te komen. Bedenk eens hoe lang het 200 jaar geleden duurde om vanuit jullie huis op deze specifieke locatie te komen. Voor sommigen van jullie zou het weken geduurd hebben en nu zou je het in een paar uur per vliegtuig of een paar uur meer met de auto of trein kunnen doen.

Kunnen jullie inzien dat wat jullie tegenwoordig vanzelfsprekend vinden nog niet zo heel lang geleden een onoverkomelijk bezwaar voor de mensen leek. En kun jij je dan ook niet in de toekomst verplaatsen en beseffen dat als de geschiedenis een voorbeeld is, dat de mensheid dan haar bewustzijn zal blijven verhogen. En dat er een tijd komt waarin een paar obstakels die jullie tegenwoordig onoverkomelijk toe lijken, als heel eenvoudige problemen worden beschouwd, waar niemand zich meer druk over maakt.

En kunnen jullie dan ook niet beseffen dat de stap die zowel jou persoonlijk als de samenleving zou kunnen helpen, zou zijn dat de mensen zouden beseffen dat wij ons bewustzijn al geaccelereerd hebben. Maar dat wij, als wij ons hierop bewust richten en het bewuster leerden doen, de mate van acceleratie zouden kunnen opvoeren.

En dan zouden wij onze samenlevingen heel snel uit een paar situaties kunnen accelereren die we nu als een bedreiging voor die samenlevingen zien – of het nu de financiële crisis is, of dat het onrust is of conflicten zijn die ons onoverkomelijk toe lijken. En waarachtig, die ZIJN onoverkomelijk wanneer je die door het filter van een bepaalde bewustzijnsstaat bekijkt. En daarom vind je nooit de oplossing, wanneer je door dat filter kijkt.

Je kunt het probleem slechts transcenderen door je bewustzijn naar een hoger niveau te accelereren, omdat je dan kunt zien wat je daarvoor niet zag. En dan, met je nieuwe bewustzijn, je nieuwe visie, wordt de oplossing opeens heel duidelijk. En dit is de kracht van de Vierde Straal, wanneer je het ware innerlijke aspect, acceleratie, begrijpt.

Waarom je de problemen van iemand anders niet kunt oplossen
Ik zeg nu niet dat jullie je op elk willekeurig moment uit een situatie in je psyche kunnen accelereren. Want zoals heel veel van jullie hebben ervaren, is daar tijd voor nodig. Vele keren, is er tijd nodig om aan een toestand in je psyche te werken. Dat kan wel jaren duren!

Dit komt niet omdat jullie geestelijk onvolwaardig zijn. Degenen van ons die op aarde geïncarneerd zijn geweest, hebben precies hetzelfde proces meegemaakt. Jullie zijn zo geprogrammeerd te denken dat spirituele leraren – zoals Jezus, of Moeder Maria of de Boeddha of andere goeroes en leraren – fundamenteel anders dan jullie moesten zijn, omdat zij niet de problemen hadden die jij hebt.

Nu, het klopt wel dat een paar mensen in hun laatste incarnatie voor ze ascendeerden, niet wat van die problemen hadden. Omdat ze die al in eerdere levens hadden uitgewerkt. Maar loop niet in de val door te denken dat een geascendeerd wezen een gemakkelijker weg naar de ascensie heeft afgelegd dan jij zelf meemaakt. We hadden allemaal onze moeilijkheden en begrijp je niet dat de moeilijkheden die Jezus had net zo moeilijk voor hem waren als jouw moeilijkheden voor jou zijn? En hoe komt dat?

Omdat Jezus naar zijn moeilijkheden keek door het filter van dezelfde bewustzijnsstaat waarmee hij die situaties had gevormd. En jij kijkt natuurlijk naar jouw eigen moeilijkheden met dezelfde bewustzijnsstaat waarmee jij jouw moeilijkheden hebt geschapen. Daardoor bestaat het universeel te observeren feit dat jij heel gemakkelijk de problemen van iemand anders kunt oplossen, maar het heel moeilijk is om jouw eigen problemen op te lossen.

Dit komt niet omdat je geestelijk onvolwaardig bent, maar omdat je niet naar de problemen van iemand anders kijkt met de bewustzijnsstaat van die persoon. Dit houdt twee dingen in. In sommige gevallen zie je feitelijk de oplossing die zij niet zien. In andere gevallen zie je echter geen deugdelijke oplossing, want hoewel je misschien denkt dat je de oplossing voor hen ziet, zie je niet dat ze die oplossing niet kunnen toepassen, omdat jij in feite niet het volledige probleem ziet zoals zij dat van binnenuit bekijken.

En dan zie je een simpel feit: Je kunt het probleem voor iemand anders niet oplossen en in de meeste gevallen kunnen ze hun eigen probleem niet oplossen met jouw oplossing, jouw visie. Ze moeten een punt bereiken waarop ze een oplossing zien, die op hun bewustzijnsstaat wordt gebaseerd.

Jullie hebben allemaal jullie unieke standpunt
In de meeste gevallen is het voor jou onmogelijk om met een inzicht, redenering, of argument aan te komen, dat hen helpt in te zien wat jij ziet. Omdat het niet de bedoeling is dat zij het leven vanuit jouw waarneming, jouw standpunt, zien.

Begrijpen jullie dat één manier om naar een mens te kijken, of een individuele levensstroom, is door te beseffen wat je kunt zien met je fysieke lichaam. Jullie zitten hier in een kring en als je hierover nadenkt, besef je dat elk van jullie naar precies dezelfde ruimte kijkt, maar naar dezelfde ruimte kijken vanuit een enigszins andere hoek, een enigszins ander perspectief, een enigszins andere invalshoek.

Wat jij bent, als individuele levensstroom, kan worden omschreven als een van zichzelf bewust wezen, dat naar het universum kijkt vanuit een absoluut unieke invalshoek. En alle anderen ook. Dit betekent niet dat jullie je observaties niet kunnen delen, maar het betekent wel dat het geen nut heeft voor anderen – je anderen niet helpt – als je jouw invalshoek aan anderen probeert op te dringen. Want degene die naast jou zit, is een uniek persoon, door God geschapen. Het is niet de bedoeling dat hij of zij het leven vanuit jouw invalshoek bekijkt. Het is de bedoeling dat hij of zij zijn of haar unieke pad volgt vanuit die specifieke invalshoek. En het is de bedoeling dat elk van jullie je visie uitbreidt vanaf het punt waar jij bent begonnen. Maar het blijft nog steeds een uniek punt.

Er is een gemeenschappelijk bewustzijn dat je in vele religieuze bewegingen ziet, en zelfs in veel spirituele bewegingen, dat er maar één waarheid is, één juiste leer. En als iedereen die waarheid accepteerde, zouden ze allemaal het leven op precies dezelfde manier bekijken. Maar dit is iets wat je alleen in een bepaald stadium van het Pad moet geloven. En wanneer je een bepaald stadium op het Pad ontgroeit, moet je bewust toegeven dat dit een droom is die niet Gods droom is.

Waar het vandaan komt, is in dit bepaalde geval onbelangrijk, maar veel van jullie weten precies waar het vandaan komt. Het komt niet van God. Want God wil de individualisaties van zichzelf tot hun volledige individualiteit verheffen. God wil individualiteit – de goddelijke individualiteit – niet vernietigen. En dus is het de bedoeling dat jullie stuk voor stuk je eigen unieke invalshoek vinden met jouw goddelijke individualiteit als basis en van daaruit op jullie eigen unieke manier groeien.

Honderd geascendeerde meesters die zijn geascendeerd, hebben elk een unieke weg belopen. Er zal een punt komen waarop hun wegen zich beginnen samen te voegen, dus hebben ze veel dingen gemeen. Maar het blijven unieke individuen, die enigszins andere meningen hebben over het leven en het universum. Daarom behouden wij, als geascendeerde meesters, enige individualiteit en het is zeker nodig om de menselijke individualiteit achter te laten.

De oorzaak van de meeste menselijke conflicten
Maar wat de meeste conflicten op aarde veroorzaakt, is juist het bewustzijn dat mensen in de val lopen door te denken dat je door het vernietigen van de menselijke individualiteit menselijke conflicten kunt overwinnen, door iedereen te dwingen dezelfde menselijke individualiteit aan te nemen. Deze droom zag je bij het communisme, omdat je een systeem probeert te vormen dat vanaf de vroege jeugd kinderen probeert te programmeren op een manier die hun unieke individualiteit vernietigt en ontmoedigt en hen allemaal hetzelfde probeert te maken, automaten van hen te maken, die net computers zijn die een programma afdraaien in plaats van individuele beslissingen nemen.

Natuurlijk kun je naar het westen kijken en beseffen dat jullie daar precies hetzelfde doen, alleen op een subtielere manier. Ik probeer niet te zeggen dat de regeringen in het westen opzettelijk mensen proberen te brainwashen, zoals de communistische regeringen wel van plan waren. Maar ik zeg dat er op onderbewust niveau wel geprogrammeerd wordt, omdat jij, toen je opgroeide in een samenleving gewoon niet kon onderzoeken wat die samenleving niet onderzoekt. Dus je neemt heel veel dingen over, omdat je accepteert dat je die niet aan onderzoek hoeft te onderwerpen. En dat beperkt je dan meestal.

Dus je ziet dat de manier op menselijke conflicten op te lossen niet is door een bewustzijnsstaat die zegt: “Omdat ik deze religie heb, of omdat ik bij die partij hoor, of omdat ik deze superieure filosofie heb, is het mijn rol om op subtiele of dwangmatige manieren ervoor te zorgen dat iedereen vindt wat ik vind. Omdat wij, als we eenmaal allemaal hetzelfde accepteren, dan goed met elkaar kunnen opschieten.”

Je bent misschien in staat om met elkaar overweg te kunnen, als het mogelijk was om de individualiteit van mensen te vernietigen. Maar je zou niet aan de bedoeling van het leven beantwoorden, wat groei in individualiteit is. Maar je ziet in feite dat zelfs in communistische landen die 70 jaar lang kinderen hebben geprogrammeerd om ‘een goede communist’ te zijn, er veel mensen waren die hier eenvoudig niet op wilden reageren, ze wilden hun individualiteit niet laten vernietigen.

En daarom zag je in de landen die vijftig jaar of meer bezet werden door de Sovjet Unie dat zodra ze de kans kregen om dit juk af te werpen, ze dat deden. En er waren mensen die bereid waren hun individualiteit tot uitdrukking te brengen om hun samenlevingen te helpen het communistische verleden te transcenderen. Dus is het niet alleen onmogelijk om iedereen hetzelfde te maken, maar zelfs als het mogelijk was, zou het contraproductief zijn voor de bedoeling van het leven zelf.

Wat er in de retraite van Serapis Bey gebeurt
En ik breng dit naar voren om je te helpen meer inzicht te krijgen in iets wat al eerder is uitgebracht, namelijk dat studenten wanneer zij naar mijn retraite in Luxor komen, eerst in groepen worden geplaatst met andere studenten met wie ze botsende persoonlijkheden, karma, astrologie, of wat ook maar hebben. Ze worden in groepen geplaatst met mensen waarmee ze de grootste kans hebben om in botsing te komen en dan blijven ze in die groepen tot ze aan een bepaalde voorwaarde voldoen.

En ik wil met jullie wat dieper op die voorwaarde ingaan opdat jullie die begrijpen en je er voordeel mee doen. Jullie moeten een bepaald punt op je pad bereiken voor je klaar bent om de retraite van Serapis Bey op de Vierde Straal te betreden. Je moet al, in zekere mate, door de eerste drie stralen heen zijn en enig meesterschap op die stralen verworven hebben. Maar het is heel goed mogelijk dat je door de initiaties van de eerste stralen heengaat en bij dat proces een steeds sterkere individualiteit opbouwt. Dit is vaak een op het ego of op de gescheiden zelf gebaseerde individualiteit.

Nu opnieuw, je moet begrijpen dat jij, wanneer je aan het spirituele pad begint, heel erg wordt beïnvloed door het massabewustzijn dat probeert individualiteit te vernietigen en iedereen de grootste gemene deler te laten volgen. Dus is het nodig dat jij, in de beginstadia van het pad, een sterkere individualiteit vormt, zodat jij je aan het massabewustzijn kunt onttrekken. En dat doe je bij de eerste drie stralen.

Maar daarna, wanneer je bij de Vierde Straal komt, kom je hiermee niet verder. En daarom worden degenen die nog niet de noodzaak hebben ingezien dat zij deze persoonlijkheid in de buitenwereld moeten loslaten, in groepen geplaatst met mensen die dezelfde gemoedsgesteldheid hebben. Zodat zij, door met elkaar te botsen, die persoonlijkheid steeds extremer uitvergroten. En ik kan je garanderen dat als je ooit de soapopera’s die hier op aarde gemaakt worden, bekeken hebt, sommige dingen die studenten in mijn retraite elkaar aandoen, niet zo heel erg veel verschillen van wat jullie in die typische soapopera’s zien.

Het is soms zo erg dat ik, Serapis Bey, het gevoel krijg dat ik een stuk zeep moet pakken om hun mond te wassen, wanneer ik hoor wat deze studenten – spirituele studenten – tegen elkaar zeggen bij hun pogingen om andere mensen zover te krijgen dat zij hun mening over het leven en spiritualiteit accepteren die zij tot dusver op hun pad hebben opgebouwd.

Begrijpen jullie niet, als je eerlijk naar spirituele bewegingen kijkt, dat je precies hetzelfde patroon hebt? Er zijn mensen die een spirituele lering gebruiken om een hoger bewustzijnsniveau te krijgen. Dit is heel prijzenswaardig: dat moet ook. Maar dan zijn er mensen die op het punt komen dat zij het gevoel krijgen dat zij een of andere superieure waarheid bezitten of zo’n hoge bewustzijnsstaat of dat zij een hogere status in de organisatie in de buitenwereld hebben bereikt. En dan is het hun rol om leraar te zijn en de manier waarop ze de rol van leraar opvatten, is dat je andere mensen zover krijgt dat ze het spirituele pad op JOUW manier gaan bezien.

Zodat zij hun pad kunnen volgen op de manier waarop jij het gedaan hebt, omdat jij denkt dat dit de enige superieure manier is. Dit is precies wat er gebeurt met mensen wanneer ze naar mijn retraite komen. Veel van hen hebben het gevoel: “Maar ik heb een pad gevolgd, ik heb mijn bewustzijn verder verhoogd dan daarvoor. En daarom moet ik wel een deugdelijk pad hebben gevolgd. En als het dan een deugdelijk pad is, moet het wel het pad zijn dat iedereen zou moeten volgen, omdat ze dan dezelfde vooruitgang zouden ervaren die ik ervaren heb.”

Maar jouw pad IS een deugdelijk pad – voor JOU. Maar dit betekent niet dat dit ook voor anderen geldt. Ik zeg hiermee niet dat je niet door bepaalde universele initiaties bent heengegaan die iedereen moet ondergaan. Je kunt zeker anderen inspireren en helpen door jouw ervaringen met hen te delen. Maar heel veel mensen in spirituele bewegingen proberen hun gezichtspunt op andere mensen te projecteren in plaats van hun ervaringen te delen.

Wanneer je deelt komt het vanuit een niet agressieve invalshoek. Je zegt gewoon: “Laat mij vertellen wat voor mij heeft gewerkt.” En dan laat je de ander vrij om dat op de manier die hij of zij wil, aan te nemen. Maar wanneer je met de bedoeling komt om een bepaald standpunt op anderen te projecteren, heb je de intentie om hen te veranderen. En dan laat je hen niet vrij.

Maar weten jullie nog wat Jezus heeft gezegd? Wat je bij anderen doet, moet je eerst bij jezelf gedaan hebben! En in de meeste gevallen houdt dit onderbewust in dat jij jezelf niet bevrijdt. En begrijp je wat dit betekent? Het betekent dat je tot dusver een pad hebt gevolgd dat je op een hoger niveau heeft gebracht, maar dan denk je dat je dat pad moet blijven volgen en dat dit je ook op hogere niveaus zal brengen. Maar wanneer je bij de Vierde Straal komt, is dat niet meer zo!

Bij de Vierde Straal is een nieuwe manier van denken nodig
Het pad dat je door de eerste drie stralen heeft gebracht, zal je niet voorbij de initiaties van de Vierde Straal brengen, omdat jij je naar een heel nieuw niveau moet accelereren om voorbij de initiaties van de Vierde Straal te komen. En als je dan hetzelfde blijft proberen, ernaar streeft het pad te benaderen met dezelfde bewustzijnsstaat, zul je in de groepen blijven waarin je steeds ruzie maakt en redeneert en schermutselt met andere mensen die gevangenzitten in dezelfde bewustzijnsstaat. En je blijft daar net zolang als nodig is.

Want ik, Serapis Bey, kan dan wel bekend staan als de tuchtmeester, maar er komt een moment waarop straf niet meer werkt. Want die mensen zullen niet horen wat je zegt. Weet je waarom wij spreken over de harde leerschool? Wanneer mensen niet willen horen wat jij zegt. Ze kunnen – ze willen – de spirituele leraar niet horen, dus moeten ze hun eigen ervaringen opdoen, tot ze genoeg van die ervaringen krijgen en eindelijk zeggen: “Ik heb er genoeg van; er moet iets beters zijn, er moet meer zijn.”

Wanneer mensen door de eerste drie stralen heen zijn, gooien wij hen niet terug in het normale leven, omdat zij moeten leren door fysieke ervaringen. Dus we geven hen iets er tussenin, waarbij ze in groepen kunnen zitten die met elkaar hun eigen ervaringen kunnen creëren of proberen altijd iemand anders te overtuigen en te projecteren dat de ander ongelijk heeft als die de dingen niet zoals jij ziet.

Op dat punt helpt straf niet. Ze moeten gewoon de ervaring krijgen tot ze het gevoel krijgen, ervaren, weten: “Ik heb er genoeg van. Ik heb er eindelijk genoeg van! Ik ben toe aan een betere manier. Ik ben eraan toe om te ontdekken of er een betere manier is.” En op dat moment kan ik hen – opnieuw, zoals ik al vele keren heb gedaan – een betere manier presenteren. Maar dan kunnen ze er in ieder geval aspecten van gaan zien die zij daarvoor niet konden zien, omdat hun verlangen om naar buiten te projecteren hun vaardigheid om het op te nemen, had geblokkeerd.

Je kunt niet tegelijkertijd naar voren en naar achteren kijken. Als je een beeld op andere mensen projecteert, kun je niet een hogere visie van een spirituele leraar aannemen. Het is eigenlijk heel simpel, mijn geliefden. Je kunt het niet opnemen, als je het constant naar buiten projecteert. Niemand kan dat!

Je denkt misschien dat jij anders bent, maar dat is niet zo. Dit is één van de prachtige lessen van het materiële universum. Zwaartekracht werkt op dezelfde manier voor iedereen, wat je ook gelooft. Hoe hoog en machtig jij ook in een samenleving denkt te zijn, het is zoals ze als vanouds over de koningen zeggen: “Zij doen ook nog steeds hun broek met één been tegelijk aan.”

Deze nivellerende factor heeft waarde, omdat je beseft dat jouw manier om naar iets te kijken, niet superieur is aan die van iemand anders. Jouw manier is uniek en door dat unieke, hebben vergelijkingen en waardeoordelen, gewoon geen betekenis. En dat gebeurt er met studenten die nadat ze – soms heel lang – elkaar aanpakken, altijd elkaar aftroeven, altijd proberen gelijk te krijgen, elkaars ongelijk te bewijzen, altijd op hen projecteren dat zij ongelijk hebben, dat zij moeten veranderen en waarom zij dan moeten veranderen.

Op enig moment moeten ze op dit punt komen, waardoor ze plotseling stilvallen. En je kunt zien hoe iets in hun wezen zich dan gewoon ontspant en voor de eerste keer in heel lange tijd, kun jij als de leraar zien: “Ah, nu is de student eraan toe. Nu kan ik verschijnen, omdat de student mij nu echt kan zien.” Terwijl ze daarvoor slechts een mentaal beeld in hun geest zagen. En als ik niet aan dat beeld voldoe, zouden ze mij en alles wat ik zeg, afwijzen.

En dat is het moment waar wij naar zoeken. Veel van jullie weten dat jullie die ervaringen op je eigen pad heb gekregen, waardoor iets je uit jouw normale bewustzijnsstaat heeft losgeschud. Ineens viel je óf stil óf ontstond er openheid. Je stond open voor iets nieuws en plotseling verscheen dat nieuwe uit het niets. Velen van jullie hebben beschreven hoe jullie de AskRealJesus website hebben gevonden op schijnbaar wonderbaarlijke of geheimzinnige manieren. Maar er was niets wonderbaarlijks of geheimzinnigs aan. Jullie waren op het punt beland dat er een openheid ontstond.

De valkuil van het allerhoogste inzicht
Maar val daarna niet in de kuil waar heel veel andere spirituele mensen in gevallen zijn door te denken: “Ah, nu heb ik de allerhoogste lering gevonden. Nu hoef ik alleen nog maar deze lering te bestuderen en die oefeningen in de buitenwereld te doen, dan zal ik het halen.” Nee, je haalt het alleen als je dit openstaan voor de innerlijke leiding blijft houden. Er komt geen uiterlijke leiding uit de hemel die je door de ascensiespiraal heen kan halen. Er is geen mechanische manier om een wezen te laten ascenderen. Dit was Lucifers droom, mensen dwingen om zich te laten redden. Maar dat kan niet!

Het moet van binnenuit komen en het is niet een correct standpunt – zoals zo vele traditionele religies hebben – dat God boven zit en een stellige wil heeft over hoe jij jouw pad moet volgen – en het slechts een kwestie is van je aansluiten bij die wil. Je kunt eigenlijk niet ascenderen door naar het advies van een externe leraar te luisteren. Je moet op het punt komen dat je niet altijd advies vraagt aan iemand buiten jou. Want je bent bereid beslissingen te nemen!

Je ascendeert niet door de beslissing te nemen om nooit jouw eigen beslissingen te nemen, maar altijd te doen wat deze zogenaamd onfeilbare spirituele leraar jou zegt. Zo ascendeer je niet. Een spirituele leraar volgen, kan je helpen om door de eerste drie stralen te komen, maar niet om te slagen voor de initiaties van de Vierde Straal. Want op de Vierde Straal is de enige manier om voor de initiatie te slagen op het punt te komen dat jij je bewustzijn van binnenuit accelereert.

Dit gebeurt niet door menselijke kracht, maar wordt gedaan door toe te geven: “Ik heb een opening naar het spirituele rijk in mijn eigen geest. En daarom kan ik van binnenuit spiritueel licht naar mijn geest laten stromen.” Niet door een externe bron, niet door een goeroe die God is die geïncarneerd is, niet door iemand die meer licht dan mij heeft, niet door de geascendeerde meesters buiten mij – het komt van binnenuit. Maar om op dat punt te komen, moet je de beslissing nemen om jouw bewustzijn te accelereren naar het punt waarop jij openstaat voor dit licht.

Overgave heeft waarde, omdat er veel dingen zijn die je moet opgeven en loslaten. Maar overgave alleen kan je niet voorbij de Vierde Straal brengen. Overgave heeft meer waarde op de Vijfde Straal, hoewel het ook een vereiste is voor de eerste drie stralen. Maar de Vierde Straal is het centrum van het spectrum van de zeven stralen, juist omdat dit het punt is waarop je het besluit moet nemen om te accelereren – jouw bewustzijn te accelereren. Het is niet, zoals sommige mensen denken, een kwestie van iets begrijpen.

Je ziet mensen die in hun groep ruzie met elkaar maken, zij denken dat het een kwestie is van tot het allerhoogste inzicht komen. En wanneer ik het allerhoogste inzicht heb, doe ik als bij toverslag de volgende stap. Maar zo is het niet; inzicht is het niet! Het is een beslissing: het is de beslissing dat ‘ik niet meer in deze eindeloze cirkels door wil blijven gaan in deze eindeloze tredmolen. Ik beslis nu, op dit moment, om mezelf uit mijn huidige niveau te accelereren en ik laat alle dingen los die mij op dat niveau houden.’

Dit is het moment van beslissing, van beslistheid, maar het is geen beslissing van de dagelijkse denkgeest. Het komt van binnenuit! Het is een heel delicaat proces. Je kunt het niet met je dagelijkse denkgeest forceren.

Maar als je het niet uit vrije wil doet, gebeurt het niet! Je kunt niet stilzitten en er passief op wachten. Hoe lang je ook wacht, het gebeurt niet. Aan de andere kant kun je het ook niet met je dagelijkse denkgeest proberen te forceren, omdat hoe meer je probeert iets te forceren, hoe meer je iets wegduwt. Dus het is een raadsel, maar het kan worden opgelost. Wij hebben het opgelost, wij hebben het veel studenten zien oplossen. Enkelen van jullie hebben dat al opgelost en jullie kunnen het allemaal.

Maar het is een kwestie van dat punt vinden, waardoor je ziet hoe jij gevangenzit in een eindeloze tredmolen die echt nergens toe leidt. En daarom weet je dat je bewust moet beslissen om verder te reiken, je eruit te accelereren. Het is niet een kwestie van iets oplossen; het is een kwestie van je uit die situatie, uit die bewustzijnsstaat, accelereren.

Het potentieel van Europa om oude patronen te transcenderen
Waarom geef ik deze lering nu net hier in Holland? Omdat Holland op vele manieren symboliseert waar de westerse wereld op dit moment zit. Er zijn natuurlijk vele andere landen die op hetzelfde punt zitten. Maar Holland is er wel een heel typisch voorbeeld van, omdat jullie de welvaartsmaatschappij, de materiële welvaartsmaatschappij, hebben geschapen. Maar jullie zijn niet bij machte om te gaan met het feit dat hoe meer welvaart je aan de mensen geeft, hoe ongelukkiger ze zijn, hoe meer psychologische problemen ze hebben.

En jullie weten niet hoe jullie ermee om moeten gaan en dat komt omdat jullie niet bereid zijn te erkennen dat jullie huidige aanpak – gebaseerd op een vreemde mengeling van traditioneel christendom en materialistische wetenschap – jullie niet op het volgende niveau kan brengen. Het kan jullie niet uit de problemen halen die jullie nu maken. Jullie kunnen op geen enkele manier die psychologische problemen oplossen, omdat die niet psycho- en niet –logisch zijn. Het zijn spirituele problemen!

Hier kan geen logica op toegepast worden. De enige oplossing is je bewustzijn uit dit niveau te accelereren. De ENIGE oplossing! Daarom kunnen jullie in kringetjes blijven rondlopen en, of proberen naar oplossingen te zoeken bij het traditionele christendom, of bij het materialisme, over hoe je de psychologische problemen van mensen oplost. Maar die lossen jullie nooit op, tenzij je erkent dat mensen een universele spirituele behoefte hebben.

Je hoeft het zelfs niet eens spiritueel te noemen, maar je moet erkennen dat men behoefte heeft om hogerop te komen. Men heeft behoefte aan een gevoel van zingeving, een gevoel van richting, het gevoel dat het leven ertoe doet, dat hun bewustzijnsstaat ertoe doet, dat zij hun bewustzijnsstaat kunnen verhogen en accelereren en dat dit hen helpt om een gelukkiger, vrediger en tevredener leven te leiden. Er is geen andere manier dan de mensen een pad te tonen om hun bewustzijn te accelereren.

Noem het spiritueel of niet spiritueel, wat maar je wilt. Er zijn veel manieren om dat tot uitdrukking te brengen, maar het is een universeel principe. Als jij je bewustzijn niet accelereert, als jij het leven niet als een proces ziet om je bewustzijn te accelereren, kun je geen vrede hebben, kun je niet gelukkig zijn, kun jij je niet tevreden voelen! En je wordt een gesloten systeem dat steeds meer problemen in jouw eigen bewustzijn vormt tot je steeds meer last krijgt van die problemen en je gewoon niet meer kunt functioneren.

Er is geen andere manier. En dat houdt, opnieuw, in: de samenleving, de westerse samenleving, moet om op een hoger niveau te komen, zich eerst bewust worden van het feit dat wat we nu aan het doen zijn een tredmolen is, die nooit ergens toe leidt. En daarna moeten we het besluit nemen om te accelereren!

Begrijpen jullie dat wanneer jij in kringetjes loopt, jij daarmee oneindig kunt doorgaan? Als je op één etage van een gebouw bent, en je blijft in een kring rondlopen, kom je nooit op de volgende etage van dat gebouw. Maar als je nu eens de beweging van de cirkel een richting geeft die buiten de cirkel ligt en wat vorm je dan?

Je maakt van de circulerende beweging een spiraal die naar boven leidt. En dan kun je naar het volgende niveau op wenteltrap opklimmen, omdat je dan beseft dat dat het leven is – niet het doodlopende stuk dat het eerst leek. Maar je moet het besluit nemen om dit inzicht te overstijgen, tot je feitelijk de impuls krijgt, de stuwende kracht, die de circulerende beweging in een ascenderende spiraal verandert.

Begrijpen jullie niet, als je eerlijk kijkt, dat heel veel spirituele en religieuze mensen het inzicht wel hebben, maar het lijkt of ze dit niet in een actie kunnen omzetten, het lijkt alsof zij niet uit deze oude impulsen kunnen komen. En dat heeft maar één reden. Hun inzicht is een gesloten cirkel geworden!

En er moet een acceleratiefactor komen die de circulerende beweging in een opwaartse spiraal verandert. Er is geen andere manier. Die is er nooit geweest en zal er ook nooit zijn!

Je kunt achter verkeerde leraren aanlopen die je het automatische pad naar verlossing, de sluiproute, de snelle manier, de manier om te ascenderen zonder naar jezelf te kijken en een beslissing te nemen, beloven. Je kunt er net zo lang achteraan lopen als je wilt, mijn geliefden. Omdat jullie, zolang je achter hen aanloopt, niet toe zijn aan wat ik te bieden heb. En daarom kan ik niets voor jullie doen. Ik oordeel of veroordeel je daarmee niet; ik noem alleen het feit dat je als leraar alleen degenen kunt onderwijzen die toe zijn aan wat jij onderwijst!

Niemand kan alles onderwijzen, niemand kan iedereen onderwijzen! Ik ben de meester van de Vierde Straal. Ik maak me niet druk om mensen te onderwijzen over de eerste straal, omdat ik weet dat mijn geliefde broeder MORE daartoe heel goed in staat is. Ik weet dat Master More meer dan bekwaam is om mensen, studenten, over de eerste straal te onderwijzen.

Ik zit hierboven niet naar de leerlingen van Master More te kijken en zeg: “O, waarom snappen ze het niet!” En dan ga ik naar Darjeeling en drink een kopje thee met Morya en zeg ik: “Kun je niet inzien dat jij jouw studenten niet op de juiste manier onderwijst? Ze snappen het niet; je moet het ze op mijn manier leren; op mijn manier snappen ze het wel.” Zo werken we niet, omdat wij deze behoefte getranscendeerd hebben. Ik onderwijs wat ik onderwijs en Master More onderwijst wat hij onderwijst. Lanto onderwijst wat hij onderwijst. En we weten dat wat wij elk onderwijzen, goed genoeg is om de studenten naar het volgende niveau te brengen.

We weten ook dat er geen volmaakte lering bestaat die een student op het volgende niveau brengt, omdat er geen garantie kan zijn, omdat het uiteindelijk allemaal de beslissing van de student is. Wij hebben oneindig geduld en we laten de studenten de ervaring hebben die zij moeten hebben, om op dat niveau te komen, waarop ze eraan toe zijn de beslissing te nemen om de volgende stap te doen.

Geef elkaar de ruimte
Kunnen jullie niet op dezelfde manier naar elkaar kijken? Kun je niet inzien dat jij, zolang je nog naar buiten projecteert en andere mensen probeert te veranderen, zelf in kringetjes loopt! Omdat jij zo op andere mensen gefocust bent – hun mening, hun beslissingen te veranderen – dat jij je er niet van bewust bent of dat er geen stil zijn is, om bij jezelf naar binnen te gaan en die ene beslissing te nemen die jouw circulerende beweging in een opwaartse spiraal verandert. Kunnen jullie dit niet begrijpen, mijn geliefden?

En dan beseffen, dat jij, als je dit bewustzijn van projecteren, kunt loslaten, naar een heel nieuw niveau opklimt, waardoor je echt kunt beginnen andere mensen te onderwijzen op de enige manier waarop je anderen kunt onderwijzen – door jouw eigen voorbeeld.

Dit is de visie die ik voor de studenten wereldwijd heb op dit specifieke moment in de tijd. Dit is ook de visie die ik heb voor een paar van de rijkere landen in Europa heb die de noodzaak kunnen inzien dat ze het besluit moeten nemen naar een hoger niveau te accelereren.

De woorden zijn fohatische sleutels
En omdat ik deze woorden op het fysieke vlak heb uitgesproken, zijn de woorden fohats geworden. Een fohat is een woord dat niet alleen iets betekent wat je normaal met woorden associeert, namelijk een betekenis die je geest kan interpreteren. Maar die worden lichtkelken, die bevatten licht.

En dus is dit dictaat een fohatische uitdrukkingsvorm geworden, omdat het licht naar buiten is gekomen, niet alleen door de woorden die de boodschapper heeft gesproken, maar door de aura en chakra’s van jullie allemaal, omdat jullie persoonlijk in staat en bereid zijn om de open deur te zijn. En dus is er, waar jullie ook vandaan komen, een boog van licht van waar je nu bent naar jouw eigen vaderland. En er is een lichtstroom geweest die sommigen van jullie opgemerkt hebben, maar wees niet ontmoedigd als dat niet zo is, want die lichtstroom is er toch wel.

En zodoende hebben we woorden gegeven, zodat de geest kan doen wat de geest doet – interpreteren met de huidige bewustzijnsstaat. Maar ik heb ook een fohatische uitgave van licht gegeven, die degenen die daartoe bereid zijn, kunnen opnemen en gebruiken als impuls om jezelf te accelereren.

Maar je kunt alleen maar accelereren als je bereid bent jouw aandeel uit te voeren, wat het besluit is om met het licht mee te gaan. Jij produceert het licht niet, begrijp je dat? Niemand kan dat licht zelf produceren, maar je kunt dat uit jezelf halen door je te openen voor de stroom van de geest, de Heilige Geest.

Maar daar is een beslissing voor nodig, omdat je bereid moet zijn om dat licht jou te laten brengen waar het je zal brengen, om je uit je huidige niveau te halen. En dat vereist een beslissing. En het is, in zekere zin, zowel de beslissing om te accelereren als de beslissing om los te laten. Het is de beslissing om het oude los te laten, het is de beslissing om het nieuwe te omarmen en nooit om te kijken, om nooit weer in die oude patronen terug te vallen, omdat je weet dat je die permanent ontstegen bent.

Dit is de kans die je krijgt, en als de leraar die IK BEN, zeg ik: “Het is aan jou of je accelereert, of naar mijn retraite terugkomt en naar je gebruikelijke therapiegroep teruggaat en blijft doen wat je tot nu toe gedaan hebt, hoe lang dat ook mogelijke zijn. Ik heb je lief, wat jij ook kiest, ik verwelkom jou, wat jij ook kiest. Maar ik kan oneindig veel meer doen om jou te helpen, als je bereid bent om de beslissing te nemen om met mij mee te accelereren.”

Dus er is ‘genoeg gepraat’ zoals ze zeggen want er valt niets meer te zeggen. Er kunnen geen meer inzichten gegeven worden. Het is enkel een kwestie van beslissen, en de beslissing is aan jou, omdat ik die van mij al heel lang geleden genomen heb.

Dus is het klaar. Het is af en ik laat je achter in de oneindige vrede van de Vlam van Acceleratie die geen behoefte heeft iemand anders te veranderen, omdat die stroomt met de eeuwig bewegende vreugde van de vlam van acceleratie, die altijd maar hoger gaat zonder zich druk te maken over iets buiten haar eigen sfeer van vrije wil. Daarom BEN IK Serapis!