Bestaat er Onrechtvaardigheid in het Universum?

ONDERWERPEN: Hoe kun je weten wat de werkelijkheid is? – Wat is goddelijke rechtvaardigheid? – Het is essentieel dat je de vrije wil begrijpt – Geen keuze zonder consequenties – Hoe planetaire eenheden evolueren – Hoe het ego de verantwoording projecteert – Hoe de gevallen wezens je gevangenhouden in de dualistische strijd – Hoe planeten door het universum worden opgetrokken – De definitie van Satan – Hoe je weet wat goddelijke rechtvaardigheid is – De oorzaak van alle menselijke conflicten – De kans om aan de strijd te ontsnappen

Geascendeerde Meester Portia, de Godin van Rechtvaardigheid, 30 mei 2011

Vajra Vajra Vajra Vajra Vajra! Laat het dan bekend worden dat ik, de Godin van Rechtvaardigheid mijn intrek heb genomen op aarde in een meer tastbare manifestatie dan ooit tevoren. Want ik heb besloten dat het tijd is om een impuls van goddelijke rechtvaardigheid – de vlam, de levende vlam, de stromende vlam van goddelijke rechtvaardigheid – aan deze aarde toe te voegen. Want één van de belangrijkste uitdagingen waar de mensheid voor staat en die individuele spirituele zoekers tegenkomen, is daadwerkelijk het enigma van rechtvaardigheid oplossen, om uit te zoeken wat rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid is. En om natuurlijk na te denken over de belangrijker vraag: “Bestaat er wel rechtvaardigheid in het universum?”

De Godin van Rechtvaardigheid is het ambt dat ik bekleed. Portia is de naam die jullie hebben gekregen, maar ik ben natuurlijk veel meer dan jullie kunnen doorgronden door een naam of de titel van een ambt te horen. Want is niet één van de dingen die wij hebben geprobeerd jullie te laten zien – door de uitgaven die we jullie nu al een poosje door deze boodschapper geven – is dat de belangrijkste uitdaging op aarde natuurlijk het feit is dat de waarneming van mensen hun kijk op de realiteit heeft verdraaid. Omdat de mensen zijn gaan geloven dat een beperkt, een gekleurd, een bevooroordeelde waarneming hetzelfde is als de waarheid.

Daarom zou men inderdaad kunnen spreken over het spirituele pad als een proces dat verscheidene keerpunten kent. En één van de belangrijkste keerpunten is wanneer je bij het niveau komt waarop je bereid bent over de vraag na te denken: “Is wat ik zie echt de werkelijkheid? Of zie ik slechts een vervormd beeld?” En daarnaast nog de belangrijker vraag: “Kan mijn huidige waarnemen mij de waarheid tonen? Of moet ik mijn huidige waarneming ontstijgen om de waarheid te weten te komen?”

Hoe kun je weten wat de werkelijkheid is?
En zoals we geprobeerd hebben jullie te helpen inzien, is het antwoord op deze vraag echt dat jullie huidige waarneming je niet de werkelijkheid toont en dat je nooit te weten kunt komen wat de werkelijkheid is zolang jullie denken dat je alleen maar met je huidige waarneming hoeft te zien. Want moeten jullie de waarneming overwinnen voor je kunt weten wat de werkelijkheid is.

Want hoe weet je wat de werkelijkheid is? Je leert de werkelijkheid niet kennen met je dagelijkse denkgeest, met de gescheiden, lineaire, analytische geest, die slechts met objecten kan werken die ze als ver weg en gescheiden van zichzelf beschouwt. De dagelijkse denkgeest kan alleen maar iets op afstand leren kennen. Maar om iets echt te kennen, moet je één worden met wat het is dat je probeert te leren kennen. Maar je kunt niet één worden met een object.

Je kunt slechts één worden door de dagelijkse denkgeest los te laten – het gescheiden identiteitsgevoel – en terug te gaan naar een staat van zuiver gewaarzijn. En vanuit die staat van zuiver gewaarzijn kun je één worden met het bewustzijn dat die objecten ontstijgt of het bewustzijn dat die objecten ontstijgt. En dan kun je het door gnosis te weten komen; niet door waarneming en inzicht.

Dus hoe zou je dan te weten kunnen komen wat goddelijke rechtvaardigheid is? Welnu, enkel door gnosis, door de open deur te worden, waardoor deze spirituele vlam van goddelijke rechtvaardigheid door jou deze wereld in kan stromen. Maar zie je, de open deur worden voor een spirituele vlam vraagt dat jij je volledig leeg maakt van de uiterlijke waarneming die gebaseerd wordt op je beeld van die vlam waar je één mee probeert te worden.

Wat is goddelijke rechtvaardigheid?
Dus laten we eens naar het concept rechtvaardigheid kijken, zelfs het concept goddelijke rechtvaardigheid. Het beeld dat de meeste mensen in gedachten hebben, is die van een vrouwelijk figuur in wapperende japonnen die een weegschaal vasthoudt, de ene lager dan de andere. En dan heeft deze vrouw een doek over haar ogen, want men veronderstelt dat ze blind is.

Welnu, mijn geliefden, is dit een accurate afbeelding van goddelijke rechtvaardigheid? Ben ik, de Godin van Rechtvaardigheid, echt blind? Zie ik niet? Oh, ik zie natuurlijk alles wat er op aarde aan de hand is. Het is natuurlijk de droom van het ego dat goddelijke rechtvaardigheid blind zou moeten zijn, zodat het ego zich achter een uiterlijke façade, een definitie in de buitenwereld, een mentaal beeld van wat goddelijke rechtvaardigheid is, kan verbergen. Vanaf het moment dat de eerste wezens naar die vierde sfeer vielen, hebben ze geprobeerd om zich op te stellen als degenen die bepalen wat goddelijke rechtvaardigheid is en wat niet. En daardoor is het hun droom – de droom van de gevallen wezens – dat de Godin van Rechtvaardigheid blind moet zijn.

Maar ik ben niet blind. Ik zie alles en er is niets wat jij of ieder ander voor mij kan verbergen. Denk je nu echt dat ik door iets op aarde voor de gek kan worden gehouden? O ja, mijn geliefden, er zijn veel mensen geïncarneerd die geloven dat ik voor de gek kan worden gehouden – die geloven dat ze voor God kunnen verbergen wat ze voor elkaar kunnen verbergen. Dit is een bewustzijnsstaat die jullie waarneming kleurt, omdat jullie denken dat jullie een god zijn geworden die bepaalt wat goed en slecht is.

Beseffen jullie niet, nu misschien beseffen jullie het niet, maar dan wordt het tijd dat jullie je beginnen af te vragen of de Bijbel het onfeilbare woord van God is. Want ik kan je natuurlijk vertellen dat het verhaal in Genesis over hoe de slang Eva heeft verleid om van de verboden vrucht te eten, niet door God werd geschreven. Dat werd geschreven door de gevallen wezens. De gevallen wezens die geprobeerd hebben de mens naar hun beeld en gelijkenis te scheppen. Want als je het beeld en de gelijkenis van de gevallen wezens aanneemt, dan zit je ook vast in de dualiteit van weten wat goed en kwaad is, van denken dat je een god bent die kan bepalen wat goed en kwaad is – wat rechtvaardig en wat onrechtvaardig is.

Maar dit is een bewustzijnsstaat die gebaseerd wordt op gescheidenheid en dualiteit en verschilt daarom fundamenteel van goddelijke rechtvaardigheid. Want wat is goddelijke rechtvaardigheid? Nu, je kunt goddelijke rechtvaardigheid pas begrijpen wanneer je vrije wil begrijpt. En toch hebben de gevallen wezens alles gedaan wat ze maar konden bedenken – en in alle eerlijkheid ze kunnen nogal veel bedenken – om er zeker van te zijn dat niemand op aarde vrije wil begrijpt.

Het is essentieel dat je de vrije wil begrijpt
Opnieuw, je kunt de vrije wil natuurlijk niet echt begrijpen als een concept ver weg. Je kunt één worden met de Rivier van Leven, zodat je erin meegaat. En dan weet je dat vrije wil echt vrij is. Vrij om uit te drukken wat de Aanwezigheid op aarde wil uitdrukken en vrij van alle dwang die door de gevallen wezens, het massabewustzijn en je eigen ego zijn geschapen.

Je kunt niet vrij zijn om jouw wil in alle vrijheid tot uitdrukking te brengen zolang je denkt dat je aan een of andere norm op aarde moet voldoen. En het was natuurlijk niet de bedoeling van de Schepper, toen God van zichzelf gewaar zijnde wezens vrije wil gaf, om hen aan een maatstaf op aarde te laten voldoen, omdat de aarde toen zelfs nog niet eens bestond. En omdat de eerste wezens nog niet waren gevallen en dus waren er geen wezens in het gevallen bewustzijn om een maatstaf aan de wezens met vrije wil op te leggen.

Maar zie je niet in dat alleen de dualistische geest een maatstaf kan maken, kan definiëren, van wat goed en slecht is, rechtvaardig en onrechtvaardig? Enkel de gescheiden geest creëert een maatstaf. Wij hebben geprobeerd jullie te helpen dit in te zien, sinds Moeder Maria de eerste keer haar prachtige boek over het overvloedige leven heeft uitgegeven, waarin ze het concept gaf dat je niet een zelf bent dat volgens een maatstaf of mentaal beeld op aarde kan worden vastgesteld. Je bent een zelf dat geen aardse, geen wereldse, geen op vorm gebaseerde definitie is. Want je bent zuiver gewaarzijn. Je bent ontworpen om de open deur te zijn en niets meer.

Als verstandige student op het pad moet je op nog een keerpunt komen, het punt waarop je beseft dat woorden inherent beperkingen opleggen. Lees het begin van Maitreya’s boek als je niet erg bekend bent met de beperkingen van woorden. Elk woord kan verdraaid en veranderd worden en je kunt woorden gebruiken om er zo ongeveer elk argument dat je wilt mee te ondersteunen.

Er zijn mensen die ervan houden om woorden als wapens te gebruiken tegen hun medemens, een of ander machtsspel spelen om te proberen hen te overtuigen of tot iets te dwingen. Je zult deze mensen overal in de geschiedenis zien, je zag Jezus altijd tegen hen ingaan, je ziet dat de Boeddha zich enigszins met hen bezighield zonder zich met hen in te laten. En je ziet dat ze altijd opduiken waar de Levende Christus ook maar in vorm verschijnt. Het zijn woordsmeden, de verdraaiers van woorden die slimme interpretaties van woorden proberen te gebruiken tegen de Levende Christus. Je vindt ze overal, je vindt ze overal waar de Levende Christus verschijnt. Dus je moet een keuze maken: ga je woorden verdraaien en veranderen, of ga je boven de woorden staan? Word je de open deur, zodat je de realiteit kunt ervaren van wat het is dat je probeert te weten te komen, zoals goddelijke rechtvaardigheid?

Bestaat er wel onrechtvaardigheid in het universum? Hoe kan dat, wanneer de allerhoogste wet van de vorm vrije wil is? Begrijp je niet dat de vrije wil vrij is? En die is individueel. Jij bent een geïndividualiseerd verlengstuk van de Schepper – je werd niet geschapen als gescheiden wezen, maar als verlengstuk van de Schepper. Toch kreeg je, op het moment dat je geïndividualiseerd werd, volledig de vrije wil om alles te ervaren wat je wenst te ervaren. En je werd daarna naar een wereld gezonden die het potentieel heeft om jou elke ervaring te geven die jij wenst, omdat het Ma-terlicht elke vorm kan aannemen die erop wordt geprojecteerd. En de Moeder – de Goddelijke Moeder – heeft beloofd elke vorm aan te nemen opdat jij elke ervaring kunt krijgen die je wenst. Dit is de simpelste, meest basale vorm van goddelijke rechtvaardigheid.

Geen keuze zonder consequenties
Je bent vrij om elk mentaal beeld dat je wilt te scheppen en dat beeld op het moederlicht te projecteren en dan zal de moeder omstandigheden naar jou in de wereld van vorm reflecteren, die het beeld dat je hebt geprojecteerd, reflecteren. Dit is de meest basale vorm van goddelijke rechtvaardigheid – wat je zaait, zul je ook oogsten. Kan het nog eenvoudiger? Toch, zouden degenen onder jullie die bereid zijn geweest de leringen over niet-dualiteit te bestuderen en toe te passen, die we jullie nu al verscheiden jaren geven, open moeten staan om een geheim te begrijpen dat maar weinig mensen hebben begrepen. Het is de essentie van hoe de gevallen wezens – of zou ik zelfs moeten zeggen: het gevallen bewustzijn – de van zichzelf bewuste wezens in de eindeloze strijd luizen.

Begrijpen jullie niet wat ik je net verteld heb? Je kunt twee verschillende standpunten innemen. Je kunt naar het leven kijken van binnenuit je huidige situatie, je huidige bewustzijnsstaat, je huidige waarneming. Of je kunt je vermogen gebruiken om naar zuiver gewaarzijn terug te keren, zodat je het grote plaatje kunt zien en het leven van buitenaf bekijken.

Dus laten we uit de mentale kaders stappen en naar het grote plaatje kijken! Wat heb ik zojuist uitgelegd over hoe vrije wil en het universum werkt? Je hebt volledig vrije wil, maar hoe oefen je die vrije wil uit? Je oefent je wil uit door keuzes te maken! Maar wat zijn keuzes? Als je de straat uitloopt en je bij een punt komt waarop de straat zich splitst in een Y, sta je voor een keuze: Moet ik de rechter of de linker weg nemen?

Maar wat als deze weg zich gewoon een poosje blijft splitsen, door twee tunnels gaat die precies hetzelfde zijn en dan de twee vertakkingen van de weg weer samenkomen op hetzelfde punt. Heb je in dat geval dan eigenlijk wel een keuze, aangezien het volgen van een van de twee wegen jou precies dezelfde ervaring geeft en je op precies dezelfde plek laat uitkomen? Met andere woorden, of je nu kiest om de rechter of de linker weg te nemen, het maakt geen verschil; het heeft geen gevolgen! En heb je in dat geval wel een keuze gemaakt?

Maar als de wegen nu andere richtingen opgaan, jou andere uitzichten, andere ervaringen opleveren en je op andere plekken brengen, dan kun je daadwerkelijk zeggen dat je een keuze hebt. Maar waarom heb je een keuze? Omdat er verschillende consequenties zijn die afhangen van welke weg je kiest. Dus wat het voor jou mogelijk maakt om je vrije wil uit te oefenen, is dat er consequenties zijn van, of je dit doet of iets anders. Als er geen consequenties zijn, dan zou jij je vrije wil niet kunnen uitoefenen.

Hoe creëer je consequenties? Je maakt de keuze om een bepaald mentaal beeld te vormen, daarna projecteer je dit op het Ma-terlicht en het Ma-terlicht neemt de vorm aan van jouw beeld. Daardoor vorm jij je eigen consequenties. Dit is een waarheid die voor de meeste mensen heel erg moeilijk te accepteren is.

Het is totaal onmogelijk voor het ego en het gescheiden zelf om dit concept te accepteren. Want het ego zal nooit – nooit – de verantwoording op zich nemen dat hij consequenties creëert. En in zekere zin kun je dit het ego ook niet kwalijk nemen, wanneer je begrijpt waarom het ego geschapen werd. Dus laten we hier eens naar kijken.

Hoe planetaire eenheden evolueren
Natuurlijk is het allemaal goed en wel voor mij om te zeggen dat jullie een individuele vrije wil hebben en dat jullie je eigen consequenties creëren. Maar volgens het oude gezegde is geen enkel mens een eiland. De waarheid is dat je niet als apart individu geschapen werd, naar een hele wereld gestuurd waar je het enige wezen bent en jij daar de enige bent die keuzes maakt. Je werd geschapen als onderdeel van een grotere groep wezens die naar een planetair systeem werd gestuurd in de materiële wereld. En dus moet jij je vrije wil binnen de context van een groter geheel uitoefenen, waar nog meer andere individuele wezens zijn die ook hun individuele vrije wil uitoefenen.

Dit is eigenlijk een mechanisme dat snellere groei bevordert, want als je helemaal alleen in jouw eigen gescheiden wereld was, is het heel goed mogelijk dat je in een gemoedstoestand raakt waarin jij je op je gemak voelt en jij daar onbepaalde tijd zou kunnen blijven. En hoe zou je dan beantwoorden aan het oorspronkelijke doel om jou te scheppen, namelijk dat je in zelfbewustzijn groeit tot jij het niveau van Godbewustzijn bereikt? Het was door de oneindige wijsheid van de Schepper duidelijk dat door veel individuele wezens te scheppen en hen in een groter geheel bijeen te brengen, zoals een planeet, zij sneller vooruitgang zouden boeken door elkaar te observeren of zelfs, als ze ervoor kozen, een bepaalde bewustzijnsstaat te krijgen, met elkaar in botsing te komen.

Wat in de meeste van deze – laten we zeggen planetaire eenheden – die je in dit materiële universum vindt, is gebeurd, is dat na een lange periode van experimenteren en conflicten er een bepaalde samenhang boven komt drijven. Er zijn overal in het universum natuurlijk miljoenen en miljoenen planeten met intelligent leven. En het merendeel hiervan is inderdaad door een periode van aanvankelijke, wat wetenschappers graag chaos noemen, heengegaan. Maar wat in werkelijkheid slechts het uitvergroten van de vrije wil is tot je ziet, zoals wetenschappers in bepaalde gassen hebben geobserveerd, dat de moleculen, de afzonderlijke moleculen, geleidelijk aan of zelfs plotseling op één lijn komen.

En dit is op de meeste planeten gebeurd, omdat wezens een tijdje hebben geëxperimenteerd, met elkaar in botsing komen, elkaar uitdagen, in conflict met elkaar raken, maar daarna geleidelijk beseffen dat het veel leuker is om met elkaar aan meer eenheid, een hogere visie, te werken. En dus zijn ze coherent geworden en dan brengen zij hun planetaire eenheid in een opwaartse spiraal – een ascenderende spiraal.

Dus je begrijpt dat het hele materiële universum natuurlijk een ascenderende spiraal is. Maar wanneer je dit universum bekijkt, zie je dat er nog steeds een paar planeten zijn – niet een groot aantal vergeleken met het totaal, maar een groot aantal als je alleen naar het aantal kijkt – die nog niet in de Ascensiespiraal zitten of dit punt waarop samenhang ontstaat, nog niet gepasseerd zijn. Planeet aarde zit al in een ascenderende spiraal, maar de mensheid is nog niet op dit punt aangekomen dat er een fasetransitie ontstaat die het bewustzijn van de meeste mensen voor een hogere visie, een hoger eenzijn, een hogere eenheid, op één lijn brengt. En wat zie je dan, op deze planeten, waar nog chaos heerst, waar nog conflicten zijn tussen mensen?

Hoe het ego de verantwoording projecteert
Welnu, wat je ziet is dit: het conflict is een product van de mentale beelden die de wezens op het planetaire systeem in hun gedachten handhaven en op het Ma-terlicht projecteren. Het Ma-terlicht neemt gewoon de vorm aan van wat erop wordt geprojecteerd en creëert dan een planeet met fysieke omstandigheden en een maatschappij met bepaalde voorwaarden die deze mentale beelden uitvergroten.

Begrijp je wat ik hier uitleg? Jij, als individu hebt in gedachten een mentaal beeld gevormd. Je projecteert dat mentale beeld op het Ma-terlicht en het Ma-terlicht reflecteert gewoon de consequentie, die je hebt gekozen te produceren door de manier waarop jij je vrije wil hebt uitgeoefend, daarvan naar jou.

Nu kun je natuurlijk zeggen: “Maar ik heb niet alleen die situatie geproduceerd die op aarde bestaat!” En je hebt helemaal gelijk. De mensheid heeft collectief de huidige situatie geschapen, maar waarom ben jij op aarde? Welnu, omdat je hetzelfde soort bewustzijn hebt aangenomen dat wordt gedeeld door de meerderheid van de mensen op deze planeet.

Jij hebt meegedaan om de huidige situatie op aarde te scheppen. En wat je op aarde ziet, is een consequentie van het uitoefenen van vrije wil. Maar natuurlijk zou je dit misschien kunnen zien wanneer jij je buiten je huidige bewustzijnsstaat projecteert, je huidige zelfgevoel als gescheiden wezen. Maar het is niet mogelijk dit te zien wanneer je het leven van binnenuit je gescheiden geest, jouw gescheiden zelfgevoel, bekijkt. Wanneer je de dingen van binnenuit bekijkt, denk je dat de situatie die je ervaart op aarde niet het gevolg is van jouw eigen keuzes uit vrije wil, of zelfs de keuzes die de mensheid heeft gemaakt. Je zult de neiging hebben te geloven in de leugen die door de gevallen wezens is geprojecteerd, dat wat je ervaart iets is wat aan je opgedrongen werd door een kracht van buitenaf – hetzij de boze, ver verwijderde God in de lucht, of andere mensen of een paar onveranderlijke natuurwetten die door zuiver toeval werden geschapen.

Hoe de gevallen wezens je gevangen houden in de dualistische strijd
Begrijp je niet dat de belangrijkste gedachtesystemen – hetzij religieus of wetenschappelijk of politiek – die je op aarde ziet, je als slachtoffer van omstandigheden die boven jouw macht liggen, afschilderen? En wat doet dit slachtofferbewustzijn met jou? Welnu, het zorgt ervoor dat je denkt dat de enige manier om je situatie te verbeteren, is door te proberen de omstandigheden in de buitenwereld te veranderen, de consequenties te veranderen. En het simpelste mechanisme – dat toegepast wordt door de gevallen wezens bij hun poging om jou in de dualistische strijd te houden – is natuurlijk jou de consequenties te laten bestrijden. Maar zie je niet in waarom dit jou nooit gemoedsrust zal geven?

Mijn geliefden, stel je voor dat je in een bioscoop zit. Je kijkt naar de film die op het scherm wordt gedraaid en je besluit dat je de film niet leuk vindt. Maar omdat de film op het scherm wordt afgedraaid, haal je het je in je hoofd dat de enige manier om de film te veranderen, is door het scherm te veranderen. Dus je haalt een emmer zwarte verf en een kwast en je begint het scherm zwart te verven. En ja, dat verandert de film enigszins, maar hetzelfde beeld wordt nog steeds op het scherm geprojecteerd. Dus wat kun je echt veranderen als je het scherm verandert?

Want wordt de film niet ver van het scherm vandaan gemaakt? Is het beeld op het scherm niet de consequentie van een oorzaak die ergens anders ligt? En in een bioscoop is die oorzaak de filmstrook die in de filmprojector zit. Maar zie je de parallel dan niet? Wat je op aarde ervaart, is de consequentie van een oorzaak. En de oorzaak zit in jouw bewustzijn en in het collectieve bewustzijn.

Als je denkt dat je de consequenties moet bestrijden – in plaats van de oorzaak te veranderen – zul je onvermijdelijk jouw leven in een voortdurende en mogelijk nooit eindigende strijd veranderen. Hoewel de strijd natuurlijk op een bepaald moment ophoudt, zoals door de wet van vrije wil wordt verordend, dat jij, hoewel je vrije wil hebt om elke ervaring te krijgen die je wilt, niet het recht hebt om die ervaring tot in eeuwigheid te hebben, een bepaalde ervaring te houden. Goddelijke rechtvaardigheid is gewoon dat je de vrije wil hebt om keuzes te maken, maar dat je wel de consequenties van die keuzes ervaart. Omdat jij je wanneer je een bepaalde bewustzijnsstaat krijgt, naar een planetaire eenheid magnetiseert waarop een meerderheid van de wezens diezelfde bewustzijnsstaat hebben. En dan zul je onvermijdelijk in de verleiding worden gebracht om een strijd tegen andere mensen met dezelfde bewustzijnsstaat aan te gaan, te strijden tegen de consequenties die door het collectieve bewustzijn op die planeet worden geproduceerd.

Hoe planeten door het universum worden opgetrokken
Ja, het is ook goddelijke rechtvaardigheid dat geen enkele planetaire eenheid een eiland is. En daarom kunnen de bewoners van een planetaire eenheid niet doen wat ze maar willen zonder aangesloten te zijn op het geheel van het materiële universum. Als het hele universum in een Ascensiespiraal zit, zullen de bewoners van een planeet zoals de aarde, verbonden zijn met die spiraal. En dan moeten zij, om weerstand te bieden aan de Ascensiespiraal, steeds meer kracht gebruiken. En dit intensiveert de strijd weer.

Je zou dan kunnen zeggen – als je hiernaar kijkt terwijl je in die strijd zit – dat dit je dan opgedrongen wordt door een externe God die je dwingt om met de Ascensiespiraal verbonden te zijn. Maar zo simpel is het niet. Want de waarheid is dat als deze planetaire eenheid een geïsoleerde eenheid was, en als de bewoners van die eenheid hun planeet echt in een neerwaartse spiraal konden brengen zonder verbonden te zijn aan een groter geheel, welnu, dan zou die neerwaartse spiraal wel heel snel accelereren naar het punt waarop de planetaire eenheid vernietigd zou worden. En de wezens die dan verantwoordelijk waren voor die spiraal, zouden dan nergens anders heen kunnen, zodat hun individualiteit moet oplossen in iets wat de tweede dood is genoemd.

En als de aarde niet verbonden was met het geheel, zou die zichzelf al heel lang geleden vernietigd hebben en de wezens die haar in die spiraal gebracht hebben, zouden zichzelf ook vernietigd hebben. En dan zouden ze geen vrije wil meer hebben – de kans om te kiezen. Geen enkel van zichzelf bewust wezen kan op zichzelf bestaan, want hij is een uitdrukkingsvorm van het Wezen van de Schepper zelf. En natuurlijk geeft de Schepper er de voorkeur aan dat alle uitdrukkingsvormen van zijn wezen door de Ascensiespiraal heengaan. De Schepper heeft je ongelooflijk veel tijd gegeven en de vrije wil om te beslissen welke weg je inslaat naar het punt van ascensie. Maar de grondslag vormt wet die zegt dat je, of omhoog, of naar beneden moet gaan, want je kunt niet stilstaan. Want dat zou tegen de bedoeling van de schepping zelf ingaan. En het zou zeker tegen de bedoeling ingaan van waarom jij gekozen hebt om deze spiraal die de schepping is, die de wereld van vorm is, in te gaan. Want welke beelden de wetenschap of diverse religies ook hebben geschapen, de wereld van vorm is niet statisch. Die staat niet stil, noch is die cyclisch van aard door van de ene staat in de andere over te gaan en dan weer terug naar de eerste, terug naar de tweede en zo voort tot in het oneindige. De wereld van vorm is een opwaartse spiraal die een duidelijke richting en bedoeling heeft. Je kunt ertegen vechten – dat is jouw keuze – maar je vecht niet tegen God of Gods plan. Je vecht tegen de consequenties die jij hebt gemaakt en allen op je planetaire eenheid samen.

De definitie van Satan
En begrijp je dan niet wat de eenvoudigste definitie van de Satan is? Hij is het bewustzijn dat ervoor zorgt dat je de consequenties bestrijdt in plaats van het Christusperspectief te hebben door gewoon de oorzaak te veranderen en daardoor onvermijdelijk de consequenties te veranderen.

De mensen die dit bewustzijn van vechten tegen de consequenties hebben aangenomen, worden onvermijdelijk de epische denkwijze ingezogen die de gevallen wezens hebben geschapen. Dat natuurlijk zegt dat er iets met Gods plan, met Gods oorspronkelijke ontwerp, is misgegaan. En dat kan natuurlijk alleen maar wanneer je gelooft in een maatstaf van evalueren wat er wel of niet zou moeten gebeuren. En dat jij degene bent die die maatstaf kan bepalen, of dat de mensen die jij als het allerhoogste gezag op aarde beschouwt die norm kunnen bepalen voor wat er met Gods plan is misgegaan.

En als jij eenmaal accepteert dat zo’n maatstaf bestaat, word je gemakkelijk in de epische strijd gezogen door dan te proberen om te veranderen wat er volgens jouw definitie is misgegaan. En dat leidt onvermijdelijk tot de conclusie dat het fout was dat een paar mensen hun vrije wil op zo’n manier hebben gebruikt dat dit Gods plan met het universum bedreigt. En dus is het jouw taak om die mensen te veranderen, hetzij door rechtstreeks fysiek geweld te gebruiken of door hen over te halen, of hen op een bepaalde manier proberen over te halen of te manipuleren om zich aan jouw norm aan te passen – jouw mentale beeld van hoe de aarde eruit zou moeten zien.

Dit is het bewustzijn van Satan waar Petrus Jezus toe probeerde te dwingen in die cruciale situatie die in de evangeliën beschreven wordt waarin Jezus zich naar hem toekeerde, hem streng aankeek en zie: “Ga achter mij, Satan!” Want Jezus had zich gewijd aan het grotere proces van Gods plan met het universum. Jezus had aangeboden de rol van Levende Christus op zich te nemen, om te incarneren en de mensen die vastzaten in het dualistische bewustzijn met hem te laten doen wat ze maar wilden, maar toch te demonstreren dat wat zij hem ook aandeden, zij hem niet zouden kunnen veranderen. Want hij weigerde zich aan consequenties te binden en bleef steeds trouw aan de waarheid dat jij als individueel wezen geen consequentie bent. Je bent medeschepper, wat betekent dat jij het potentieel hebt om een oorzaak te zijn en de consequentie op aarde te veranderen.

Maar hoe verander je echt de consequentie op aarde? Je verandert die niet door de huidige omstandigheden te bestrijden. Je verandert die door de verantwoording te nemen en te zeggen: “Ik ben een individu dat bestaat op deze planetaire eenheid. Ik heb niet het recht om de vrije wil van anderen te schenden, maar ik heb wel het recht om mijn vrije wil niet door hun keuzes te laten inperken of schenden. En daarom heb ik het recht om de verantwoording te nemen voor mijn eigen bewustzijn en mijn bewustzijnsstaat te veranderen en een hogere bewustzijnsstaat tot uitdrukking te brengen, wat de meerderheid van de planeet ook doet. Opdat ik het licht der wereld kan zijn – een licht dat op een heuvel wordt geplaatst en niet kan worden verborgen. Opdat degenen die dat willen het als voorbeeld kunnen zien en erdoor geïnspireerd raken zonder dat ik met hen hoef te vechten of hen tot iets te dwingen of hen op een of andere manier over te halen. Ik ben gewoon het licht der wereld. Ik ben de open deur dat het licht door mijn wezen laat schijnen en daardoor ben ik de open deur voor de vlam van goddelijke rechtvaardigheid.” Of voor welke vlam jij ook maar de open deur wenst te zijn, en die door je heen te laten stromen.

En het is niet zo dat het licht naar binnen gaat en een of ander specifieke lering wordt die andere leringen aanvecht. Want zoals ik zei, wat in woorden wordt uitgedrukt, heeft haar beperkingen. De hele lering die de geascendeerde meesters door de eeuwen heen hebben gegeven, heeft op zich geen waarde, want als het eenmaal een ontkoppelde lering wordt die slechts in de vorm van woorden bestaat, dan is het gewoon een lering en over woorden kunnen je oneindig muggenziften. Het heeft pas waarde wanneer mensen boven de lering gaan staan en die als middel gebruiken om zich af te stemmen op het bewustzijn van de geascendeerde meesters en dan de open deur worden.

Hoe je weet wat goddelijke rechtvaardigheid is
Want hoe leer je de Godin van Rechtvaardigheid kennen? Niet door een lering in de buitenwereld die met woorden wordt geformuleerd. Je leert mij niet kennen zolang je mij als een object beziet dat je van een afstandje kunt zien. Je zult mij alleen leren kennen wanneer jij jouw mentale beelden ontstijgt; zuiver gewaarzijn wordt, de open deur wordt en het wezen dat IK BEN – de stroom van bewustzijn die IK BEN – door jou heen kan stromen en zich op aarde tot uitdrukking brengen. En dan zul je mij kennen, dan zul je weten wie de Godin van Rechtvaardigheid is. Maar ik ben een eeuwig stromende stroom en ik zal op elk ogenblik zijn die ik zal zijn. En in elke situatie zal ik iets anders tot uitdrukking brengen, want het is niet mijn doel om een of andere allerhoogste waarheid tot uitdrukking te brengen. Mijn doel is om in elke situatie waarin ik toegang krijg tot deze wereld, mensen uit te dagen hogerop te komen, hun huidige bewustzijnsstaat, hun huidige mentale kader, te transcenderen.

En daardoor zal mijn uitdrukkingsvorm worden aangepast aan het huidige mentale kader en op zo’n manier aangepast dat het hen de kans geeft om die te transcenderen, om de volgende stap te doen. Niet de allerhoogste stap, waar ze nog niet klaar voor zijn, omdat die nog te hoog gegrepen is. Zo brengt de Levende Christus zich op aarde tot uitdrukking. Wanneer iemand de open deur wordt, brengt het grotere bewustzijn dat de geascendeerde meesters zijn, zich tot uitdrukking in overeenstemming met die situatie en probeert altijd al het leven te verheffen, probeert nooit anderen naar beneden te halen. Zie je niet in dat heel veel mensen anderen proberen te vernederen? Eerst proberen ze anderen in hun macht te krijgen en wanneer sommige mensen niet de baas over zich laten spelen, proberen ze die te vernederen, zelfs te vernietigen of te straffen. En dit komt natuurlijk omdat de gevallen wezens dit valse beeld van goddelijke rechtvaardigheid hebben geprojecteerd dat zegt dat er een maatstaf bestaat voor hoe jij je ‘vrije’ wil moet uitoefenen. Welnu, als er een maatstaf is, kan jouw wil niet echt vrij zijn, toch?

Zij hebben zelfs geprojecteerd dat God een norm heeft bepaald voor hoe jij je vrije wil zou moeten uitoefenen. En dan zeggen ze dat als je iets doet wat niet de norm is, jij dan gestraft moet worden. En dan zie je dat op planeet aarde het concept rechtvaardigheid onlosmakelijk is gekoppeld aan het idee van straf. Maar God heeft niet de wens om iemand te straffen. Want God hoeft niemand te straffen, omdat God jou vrije wil heeft gegeven en God heeft het Ma-terlicht gemaakt om je de consequenties van je eigen keuzes te laten reflecteren.

Dus wie straft jou, mijn geliefden? Jij! Jij straft jezelf!

Wie straft de mensheid? De mensheid straft zichzelf collectief door de gemaakte keuzes. En totdat een kritieke massa zich van dit feit bewust wordt – en besluit te stoppen met het bestrijden van de consequenties en in plaats daarvan de oorzaak, hun eigen bewustzijnsstaat, te veranderen – nu, tot dat gebeurt, zal de mensheid niet op dat punt van samenhang komen om zich te kunnen verenigen in een hogere visie. In plaats daarvan zullen ze in hun huidige staat blijven waarin ze elkaar blijven bestrijden. Maar omdat de hele rest van het universum natuurlijk wel doorgaat, zal de strijd verhevigen tot het op den duur zo erg wordt dat mensen zeggen: “Genoeg, we hebben hier genoeg van, er moet een betere manier zijn.”

De oorzaak van alle menselijke conflicten
En natuurlijk hebben al veel mensen dat punt bereikt. En daardoor zijn we natuurlijk optimistisch dat we steeds dichter bij dat keerpunt komen, naarmate de planeet zich de komende jaren en decennia vooruit beweegt. Maar er kunnen zich voor die tijd natuurlijk wel ernstige confrontaties voordoen. Want er zijn zeker veel mensen op deze planeet die totaal verblind zijn door het bewustzijn van Satan, omdat ze denken dat ze de consequenties van hun eigen keuzes moeten bestrijden in plaats van het bewustzijn veranderen dat tot die keuzes heeft geleid.

En daarom denken ze dat ze tegen andere mensen moeten strijden en de gemoedstoestand van andere mensen veranderen in plaats van hun eigen gemoedstoestand. Zie je niet in dat dit ene mechanisme de oorzaak is van alle menselijke conflicten? Je denkt dat je het denken van andere mensen moet veranderen in plaats van jouw eigen manier van denken. Juist dit is de oorzaak van alle conflicten van zogenaamde onrechtvaardigheid op deze planeet.

Want zie je niet dat de wet van echte, vrije wil verordent dat je niet het recht hebt om andere mensen van gedachten te laten veranderen? Wanneer je dat doet, schendt je hun vrije wil zelf en zij zullen dit voelen als een schending van hun vrije wil, zelfs al begrijpen ze de Wet van Vrije Wil niet. En daardoor zullen ze dit, als ze niet aan jouw schending van hun vrije wil kunnen ontkomen, als een onrechtvaardigheid ervaren. En natuurlijk is dit alles bedacht door de gevallen wezens om mensen vast te zetten in deze eindeloze strijd van tegen elkaar vechten, omdat ze elkaar hun wil proberen op te dringen, en schenden dan elkaars vrije wil en creëren het gevoel van onrechtvaardigheid. En zo gaat het steeds maar door en door en door.

Hoe zal hier ooit verandering in komen? Alleen door de spirituele mensen die gaan inzien dat je hier niet bent om anderen van gedachten te laten veranderen. Je bent hier om je eigen bewustzijnsstaat te veranderen tot je het licht wordt dat op een heuvel staat en niet kan worden verborgen. Laat je licht voor de mensen schijnen opdat ze kunnen zien dat dit licht niet van jou kan komen; het moet uit een grotere bron komen. Je hebt het niet geproduceerd, jij bent er de open deur voor geworden.

Ach, mijn geliefden, dit is het echte doel van een Christuswezen. Het is nooit het doel en zal nooit het doel van een Christuswezen worden om tegen anderen te vechten, om anderen te straffen, om anderen te vernederen, om anderen volgens jouw maatstaf te ontmaskeren, hen te beoordelen of op een of andere manier van gedachten te laten veranderen. Als jij de grootste vorm van persoonlijke vrijheid wilt ervaren die je op aarde kunt ervaren, dan moet je het idee opgeven dat je hier bent om iemand anders te veranderen. Dit is een ongelooflijke vrijheid, mijn geliefden!

De kans om aan de strijd te ontsnappen
Begrijp je niet dat ik, Portia, ook de Godin van Kansen genoemd wordt? Wat is de grootste kans voor jou? Dat je de wens loslaat om anderen te veranderen. Want wanneer je de wens hebt om anderen te veranderen, waar gaat je aandacht dan naartoe? Die gaat buiten jou! Maar waar vind je het koninkrijk van God volgens Jezus? Zei hij niet dat het koninkrijk van God binnenin jou is?

Dus zolang jouw aandacht naar buiten wordt gericht, anderen probeert te veranderen, hoe kun je dan het koninkrijk binnenin jou vinden? En dus is het verlangen opgeven om anderen te veranderen de grootste kans voor jou om naar binnen te gaan en dit simpele feit beseffen: je hebt individuele vrije wil gekregen en de belangrijkste betekenis hiervan is dat je totaal vrij bent om jouw gemoedstoestand uit te kiezen. Omdat jouw gemoedstoestand niet afhangt van iets buiten jou!

Ja, je leeft op planeet aarde, ja er zijn veel dingen op deze aarde die inbreuk op jou maken, zelfs jouw vrije wil tot iets proberen te dwingen! Maar je hebt nog steeds het potentieel om door die dingen heen te gaan en jouw gemoedsrust te bewaren. Maar je kunt die gemoedsrust niet krijgen zolang je aandacht op buiten wordt gericht, en probeert anderen te veranderen. Je krijgt pas gemoedsrust wanneer je jouw aandacht op binnen richt en probeert jezelf te veranderen – jouw eigen gemoedstoestand.

Dan krijg je de kans om Christusschap te manifesteren. En daarna, wanneer je de open deur wordt om het licht door jou heen te laten schijnen, geef je andere mensen de kans om dat licht te zien en het, óf te accepteren, óf af te wijzen. Maar je geeft anderen niet de kans door ernaar toe te gaan, hen tot iets te dwingen, hen proberen te verlichten, hen proberen te laten zien, wat jij denkt dat ze zouden moeten zien.

Zo geef je ze niet de kans om aan de strijd te ontsnappen, die verwikkelt hen of jou alleen maar meer in de strijd. Het licht worden, de open deur worden, zo geef je mensen een kans – en dan heb jij de kans om op de wereld te zijn zonder door de wereld beïnvloed te worden, maar waarachtig de open deur te zijn om de vreugde en de liefde van de Aanwezigheid door jou heen te laten stromen, waardoor jij je rustig voelt. Je zult je voldaan voelen door de Godkwaliteit van je Aanwezigheid door jou heen tot uitdrukking te brengen en te ervaren. Dit is je grootste kans!

En toch weten we natuurlijk dat het niet eenvoudig is om mensen te bereiken die al in vele levens geïncarneerd zijn in de dichtheid van dit bewustzijn van strijd. Degenen onder ons die geïncarneerd zijn geweest, weten dit heel goed. Want veel geascendeerde meesters hebben vele jaren doorgebracht in het bewustzijn van strijd en dachten zelfs dat ze moeten werken voor een of andere ultiem goed door tegen andere mensen te strijden, zoals je in het leven van diverse meesters ziet. Hoe werden zij desondanks geascendeerde meesters? Door tot het besef te komen dat je nooit de ultieme strijd kunt winnen, want de strijd zal pas ophouden als jij het bewustzijn transcendeert dat de strijd heeft gemaakt.

Om jullie de kans te geven dat bewustzijn te transcenderen, hebben wij besloten deze laatste vier invocaties uit te brengen. Beschouw deze vier invocaties dus als de allergrootste kans om een bijdrage te leveren om de rest van de mensheid te helpen het bewustzijn van strijd te transcenderen. Dit is onze hoop: dat je er op deze manier naar kijkt, dat je ze gebruikt en dat je die ingewikkelde invocaties, die heel ingewikkelde uitspraken, jouw bewustzijnsstaat laat veranderen.

Want het is natuurlijk één ding om een boek of een dictaat te lezen, maar het is iets anders om een lering in de vorm van een invocatie tot uitdrukking te laten brengen, omdat je die niet met de intellectuele geest leest, maar het op een dieper niveau jouw bewustzijn ingaat en daarom veel meer een transformerend effect heeft dan iets wat jij gewoon leest.

Want opnieuw, je wordt niet verlicht door te denken dat verlichting een of ander object is dat je van afstand kunt bestuderen. Je wordt pas verlicht door eerst zuiver gewaarzijn te worden en daarna de open deur, waardoor de stroom van bewustzijn die verlichting is, door jou heen kan stromen. Want verlichting is niet een statische staat, hoe veel spirituele meesters dat zo afschilderen. Het is natuurlijk de levende, stromende Rivier van Leven die altijd verandert, eeuwig transcendeert, omdat die altijd in het proces zit van meer worden – op elk moment meer te worden dan daarvoor.

Dit is het leven! Het leven is constante zelftranscendentie. De dood is stilstand! Daarom zeg ik, zoals al eerder gezegd is: KIES VOOR HET LEVEN! Kies dus verstandig en gebruik deze invocaties om jou te helpen jouw bewustzijnsstaat te transformeren, tot je die keuze niet maakt met de dagelijkse denkgeest – je maakt contact met de diepere keuze die je tot deze incarnatie gebracht heeft. En daardoor maak je eigenlijk niet die keuze met de lagere geest, je gaat op de Rivier van Leven mee. Je gaat mee met een keuze die al door je hogere wezen is gemaakt en met die van je broeders en zusters in de wereld van vorm die ook in de Rivier van Leven zijn gegaan.

Daardoor is mijn uitgave compleet! Maak er naar eigen inzicht gebruik van. Want ik geef je totale vrijheid! Toch laat ik je weten, dat ik jullie ook – met deze uitgave en deze vier invocaties – volledig de kans geef om aan het bewustzijn van strijd te ontsnappen – het bewustzijn van Satan. Zodat je op het punt kunt komen waarop je niet eens meer hoeft te zeggen: “Ga achter mij, Satan!” Want de Satan staat niet meer voor jou. Want wat voor jou staat, is jouw IK BEN Aanwezigheid en daarachter de geascendeerde meesters en de hiërarchie van wezens die je helemaal terugbrengen bij jouw bron – de Schepper zelf.