1.05 Aartsengel Michaël, jij bent hier

In naam van de IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik mijn Ik Zal Zijn Aanwezigheid op door mijn wezen heen te stromen en deze decreten uit volle kracht op te zeggen. Ik roep geliefde Aartsengel Michaël en Faith (Geloof) op mij met jullie elektrischblauw licht te beschermen en alle onvolmaakte energie en duistere krachten te verteren, waaronder… (Doe persoonlijke oproepen)

1. Aartsengel Michaël, licht zo blauw,
in mijn hart slechts ruimte voor jou.
Mijn geest is één, geen twee meer,
jouw liefde voor mij blijft eeuwig bestaan.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid blijft altijd nabij,
jij bent mij zo dierbaar.

2. Aartsengel Michaël, ik zal
totaal één met jouw waarheid zijn.
Geen enkele angst kan mij weerhouden,
ik zie dat de wereld geen macht over mij heeft.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid blijft altijd nabij,
jij bent mij zo dierbaar.

3. Aartsengel Michaël, houd mij vast,
vernietig nu de duisterste nacht.
Zuiver mijn chakra’s met jouw licht,
herstel voor mij mijn innerlijke zicht.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid blijft altijd nabij,
jij bent mij zo dierbaar.

4. Aartsengel Michaël, ik sta nu
met jou het licht bevelen te geven.
Ik zal mijn hart steeds groter maken
tot ik de hoogste waarheid begrijp.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid blijft altijd nabij,
jij bent mij zo dierbaar.

5. Aartsengel Michaël, in mijn hart,
jij laat mij nooit achter.
Ik vorm een onderdeel van de hiërarchie,
ik accepteer nu een heel nieuw begin.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid blijft altijd nabij,
jij bent mij zo dierbaar.

6. Aartsengel Michaël, zwaard zo blauw,
jij klieft alle duisternis.
mijn Christusschap streef ik na,
mijn onderscheidingsvermogen toont mij de waarheid.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid blijft altijd nabij,
jij bent mij zo dierbaar.

7. Aartsengel Michaël, onder jouw vleugels
laat ik nu alles los wat minder is.
God die mij naar huis roept in mijn hart,
mijn hart jubelt tot in eeuwigheid samen met dat van jou.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid blijft altijd nabij,
jij bent mij zo dierbaar.

8. Aartsengel Michaël, breng mij thuis,
ik wil door de hogere sferen zwerven.
Ik kom herboren uit het kosmische schuim tevoorschijn,
mijn leven is nu een heilig gedicht.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid blijft altijd nabij,
jij bent mij zo dierbaar.

9. Aartsengel Michaël, jij bent het licht
dat schijnt als de blauwste ster.
Jij bent een kosmische avatar,
met jou zal ik heel ver komen.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid blijft altijd nabij,
jij bent mij zo dierbaar.

Verzegeling
In naam van de Goddelijke Moeder accepteer ik volledig dat de kracht van deze oproepen wordt gebruikt om het Ma-terlicht te bevrijden opdat de volmaakte visie van Christus zich in mijn eigen leven, in dat van alle mensen en op de planeet kan openbaren. In naam van IK BEN DIE IK BEN, het is af! Amen.