8e Straal, Eenzijn met God affirmeren

8.51 IK BEN één met God, de Vader

Ik bevestig dat God de Vader de uitbreidende kracht is die de Rivier van Leven opstuwt tot een staat van voortdurende zelftranscendentie – een staat van méér zijn. Ik bevestig dat God de Vader juist de kracht van onvoorwaardelijke liefde is die geen enkele omstandigheid laat verhinderen méér te zijn. Ik bevestig dat deze onvoorwaardelijke liefde God de Schepper het verlangen heeft gegeven om méér te ZIJN en dat alles wat God heeft geschapen een uitdrukking is van zijn verlangen om méér te ZIJN.

Ik bevestig dat God een Levende God is die voortdurend groeit en transcendeert en méér is door alle zelfbewuste wezens. Zodoende erken ik dat God mij als medeschepper naast hem heeft geschapen en dat hij verlangt méér te ZIJN door mij. Ik beloof daarom dat ik zeker bereid ben al mijn menselijke beperkingen te transcenderen opdat ik het gevoel van één te zijn met mijn IK BEN Aanwezigheid kan bereiken en daardoor het gevoel van eenzijn met mijn Schepper. Ik ben bereid de stroom van de Rivier van Leven in te gaan en één te worden met Gods creatieve bedoeling en daarbij mijn lagere zelf in Gods onvoorwaardelijke liefde te verliezen. Ik ben bereid méér te ZIJN op deze wereld.

 

8.52 IK BEN één met God, de Zoon

Ik erken dat het bewustzijn van de antichrist de manier van denken is die mij mijn eenheid met God laat ontkennen en God de vaardigheid ontzegt om door mij heen te werken. Het zorgt ervoor dat ik ontken dat ik de mogelijkheid heb méér te ZIJN. De geest van de antichrist heeft de illusie in het leven geroepen dat deze wereld van Gods volmaaktheid gescheiden is en dat God de problemen op aarde niet kan oplossen – dat deze wereld niet méér kan zijn.

Ik beloof met alle liefde in mijn wezen te stoppen te ontkennen dat God ook is waar ik ben en te stoppen de stroom van Gods onvoorwaardelijke liefde door mij heen te negeren. Ik beloof eerst op zoek te gaan naar het koninkrijk van God, wat het Christusbewustzijn is dat mij de kracht geeft om méér te ZIJN. Ik beloof rechtschapenheid te hebben, het juiste gebruik van mijn scheppende vermogens, die mijn talenten vermenigvuldigt en méér van mij maakt. Ik bevestig dat het voor mij een hogere prioriteit is om méér te ZIJN in God dan op aarde iets te bereiken.

Ik erken dat ik een Christuspotentieel heb, het potentieel om méér te ZIJN. Ik beloof mijn oog op één doel gericht te houden, zodat ik aan de illusie, de dualiteit van de geest van de antichrist voorbij kan zien, dat ik minder ben. Ik beloof mijn talenten te vermenigvuldigen, zodat ik de stroom in de vorm van een acht kan sluiten die de ware sleutel is om Gods koninkrijk in mijn persoonlijke leven en wereld te manifesteren.

Ik houd mijn aandacht op mijn IK BEN Aanwezigheid gericht en ik laat Gods liefde door mij heen stromen. Ik toon die liefde door anderen royaal te geven wat ik royaal ontvangen heb. Ik geef echter met het onderscheidingsvermogen van Christus dat voorkomt dat ik mijn parels voor ‘het zwijn’ van het menselijke bewustzijn gooi. Daarom vermenigvuldig ik de stroom in de vorm van een acht, die zeker méér van mij zal maken volgens mijn Goddelijke plan.

Ik erken dat ik niet in dit leven geïncarneerd ben om een materialistische levensstijl te leiden door voortdurend te streven naar bezittingen, macht en plezier. Ik ben hier niet gekomen om minder te zijn dan ik geschapen werd te ZIJN. Ik ben gekomen om een spiritueel leven te leiden en aan mijn goddelijke plan te voldoen met inbegrip van mijn unieke geschenk aan deze wereld. Zodoende beloof ik in elke situatie méér te ZIJN opdat mijn goddelijke plan zich kan ontvouwen en ik mij hier bewust van kan worden. Ik breng mijn leven door met hier beneden alles te ZIJN, wat ik Boven al BEN – en méér .

8.53 IK BEN één met God, de Moeder

Ik erken het feit dat het leven op deze wereld een voortdurende uitdaging is om te kiezen tussen minder of méér zijn. Ik word door het bewustzijn van de antichrist uitgedaagd om de tekortkomingen op deze wereld als echt, permanent en onvermijdelijk te accepteren. Ik word uitgedaagd te geloven dat deze wereld onafscheidelijk verbonden is met beperkingen en dat ze niet het overvloedige leven kan manifesteren. Ik word uitgedaagd te geloven dat deze wereld aan de krachten van de antichrist toebehoort en dat ik niet het recht noch het vermogen heb om hun gezag aan te vechten. Ik word uitgedaagd ervoor te kiezen minder te zijn dan hoe God mij schiep te ZIJN.

Ik erken nu in dat de kromme logica die door de krachten van de antichrist gebruikt worden, op een illusie wordt gebaseerd en dat het een leugen is. Ik ben bereid mijn Christuszelf alle kromme leugens in mijn wezen en wereld bloot te laten leggen opdat ik de Christuswaarheid kan zien die mij bevrijdt om méér te ZIJN. Ik bevestig nu dat ongeacht onvolmaakte verschijnselen, de werkelijkheid van het leven is dat met God alles mogelijk is. Dus kan ik méér ZIJN in elke situatie die ik tegenkom.

Ik bevestig dat alles op deze wereld van het Moederlicht wordt gemaakt en dat het Moederlicht alleen maar de voorstellingen vergroot uitbeeldt die mensen er met hun gedachtekracht op projecteren. Zo kan het Moederlicht elke voorstelling uitbeelden, waaronder het koninkrijk van God. Ik ben bereid méér te ZIJN en ik gebruik de Christusgeest om aan alle tekortkomingen op deze wereld voorbij te zien. Ik zie het zuivere Moederlicht achter alle verschijnselen. Ik projecteer de volmaakte visie van de Christus op het Moederlicht in elke situatie die ik tegenkom. Ik projecteer de Christusvisie op de hele planeet en ik aanvaard volledig dat de aarde méér is, zoals ik méér BEN.

8.54 IK BEN één met God, de Heilige Geest
Ik erken dat de Heilige Geest een uitdrukking van Gods onvoorwaardelijke liefde is, namelijk de drang om méér te ZIJN door voortdurende zelftranscendentie. Ik ben bereid de Heilige Geest door mijn eigen wezen te laten stromen en al mijn gehechtheid aan mijn beperkingen en wonden te laten verteren. Ik ben bereid de Heilige Geest mij van alle illusies te laten bevrijden en mij van al mijn psychische en fysieke wonden te genezen. Ik ben zeker bereid de Heilige Geest de heelheid in mij te laten herstellen waarmee ik werd geschapen, de heelheid die mij in staat stelt méér te ZIJN.

Ik erken dat ik om volledig heel te zijn, mijn bestaansreden op deze wereld moet vervullen, wat betekent dat ik mijn geschenk moet geven om al het leven te helpen zich te verheffen. Ik ben bereid mijn Godvlam door mij heen te laten stromen en door de kracht van de Heilige Geest tot uitdrukking te brengen. Ik ben bereid de Heilige Geest te laten waaien waarheen hij wil en méér te ZIJN door mij, zelfs meer dan mijn uiterlijke geest acceptabel of noodzakelijk vindt. Ik ben bereid het instrument te ZIJN om diegenen te wekken die nog steeds slapen, zelfs als dat met zich meebrengt dat hun gesneden beelden door de Christuswaarheid aangevochten worden.

Ik ben bereid om niet enkel in de Rivier van Leven te zijn, maar om de Rivier van Leven op deze wereld te ZIJN. Ik laat de Heilige Geest door mij heen stromen en alle obstakels opruimen die door de geest van de antichrist gemaakt werden. Ik ben bereid méér te zijn en het oordeel te brengen aan het grote aantal geesten dat zich van God heeft gescheiden door ervoor te kiezen minder te zijn. Ik ben bereid het voorbeeld te ZIJN van een spiritueel wezen dat zich er geheel aan wijdt méér worden. Ik geef nu volledig en definitief mijn sterfelijke identiteitsgevoel op en laat mijn Wezen één met de Rivier van Leven worden en ik eis de identiteit die ik van God gekregen heb weer op.

Ik ben bereid mijn Godvlam haar rol te laten vervullen om alles te verteren, wat er niet aan gelijk is en daardoor het wezen van Gods volmaaktheid achter alle onvolmaakte verschijnselen bloot te leggen. Ik ben de wind van de Heilige Geest die overal naar toe waait waar mijn Godvlam méér in de vorm wenst te ZIJN. Ik heb God de Heilige Geest lief en ik ben bereid elke dag méér van God te ZIJN.