Alpha, Omega en het Christusperspectief op creativiteit

Vraag: Beste Saint Germain, ik heb onlangs een zelf ontdekt dat zich heel gemakkelijk ontmoedigd voelt als het erop aankomt mezelf uit te drukken of iets naar voren te brengen. Zodra ik me realiseer dat er al iets in een vergelijkbare vorm beschikbaar is in het materiële rijk, of dat iemand anders het op een vergelijkbare manier deelt, voelt het zinloos om dit zelfs maar na te streven of het tot uitdrukking te brengen. Iets hierin voelt echter nog steeds waarheidsgetrouw. Het kan de wens zijn om iets te doen wat nog niet bestaat. Ik zou hier graag een hoger perspectief op hebben.

Antwoord van de Geascendeerde Meester Saint Germain – webinar Pasen 2023:

Je moet dit bekijken vanuit het perspectief van Alpha en Omega. Wat is creativiteit? Het
Alpha-aspect van creativiteit is dat je iets voortbrengt wat nog niet eerder naar voren is gebracht. Je stemt je af op het geascendeerde rijk, je stemt je af op een geascendeerde meester en je brengt iets naar buiten wat nog niet op aarde is voortgebracht. Dit is het Alpha-aspect van creativiteit.

Het Omega-aspect is echter net zo belangrijk. Dat je naar iets kijkt wat al bestaat en ziet dat er een betere manier is om iets te doen en dan verbeter je dit. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden, maar je kunt wel een betere versie van het wiel maken. Je zou kunnen zeggen dat het eerste wiel misschien een stenen schijf was met een eenvoudige houten as die een ossenkar voorttrok, maar kijk nu eens naar de wielen die tegenwoordig worden gebruikt voor moderne auto’s en motors. Er is een enorme hoeveelheid technologie en kennis en vindingrijkheid voor nodig om deze wielen te maken. Als de mensen hadden gezegd: “Het oude wiel is goed genoeg. We hoeven het niet te verbeteren”, dan had je geen moderne auto’s, motorfietsen, fietsen, vliegtuigen en al dat soort uitvindingen kunnen hebben.

Er is altijd behoefte aan beide, maar dan is er nog een derde aspect van creativiteit. We hebben het misschien over een Alpha en Omega, maar je hebt ook nog het Christusperspectief dat de uitbreidende en samentrekkende krachten in evenwicht houdt. En dat is dat er altijd ruimte is voor individuele expressie. Je zou kunnen zeggen: “Ja, de mensen schilderen al eeuwen op een canvas. Je kunt niets nieuws bedenken. Alles wat nieuw is, is al gedaan. Iemand heeft erover nagedacht. Vergeet schilderen maar.” Maar er is oneindig veel ruimte voor individuele expressie. Het hoeft niet beter te zijn dan iets wat iemand anders heeft bedacht. Het hoeft niet origineel te zijn, iets wat niemand anders heeft gedaan. Het moet gewoon een persoonlijke uiting zijn. En dat heeft nog steeds waarde, zowel voor degene die het tot uitdrukking brengt als voor andere mensen die er misschien van genieten. En dit kan natuurlijk van toepassing zijn op veel andere aspecten van het leven.

Is er maar één manier om dingen te doen? Je kunt altijd, zoals het gezegde luidt, een betere muizenval bedenken. Maar het gaat niet alleen om een betere muizenval, het gaat om het feit dat er verschillende manieren zijn om dingen te doen.

Nu kunnen we deze discussie op het niveau van spirituele leringen brengen. Er is al heel lang een discussie over wat de superieure spirituele leer is. Is er maar één waarheid en wat is de hoogste spirituele leer? We hebben gezegd dat de geascendeerde meesters progressieve openbaringen geven. Als onderdeel van progressieve openbaringen is het Alpha-aspect van progressieve openbaringen dat we leringen naar voren brengen die nog nooit eerder op aarde zijn gegeven. Maar het Omega-aspect van progressieve openbaringen is dat we spirituele ideeën uitdrukken in een vorm die gemakkelijker te bevatten is, die door meer mensen kan worden begrepen, zodat we spirituele ideeën over een steeds breder publiek verspreiden. En het Christusperspectief is dat er ruimte is om spirituele ideeën op individuele manieren te presenteren.

Je kunt zeggen dat jij een student van de geascendeerde meesters bent. Je hebt een lering van de geascendeerde meester die rechtstreeks van ons afkomstig is, maar die kun je op je eigen manier, op veel verschillende manieren, tot uitdrukking brengen. Wanneer je met mensen praat, wanneer je schrijft, wanneer je een video maakt, van alles, omdat jij het idee in je eigen woorden formuleert. En waarom is dit belangrijk? Dit is belangrijk voor jouw individuele expressie. Je zult de leringen in feite beter begrijpen wanneer je dit doet, maar het kan ook belangrijk zijn omdat de woorden die we gebruiken wanneer we een dictaat geven, effect zullen hebben op sommige mensen en hen een doorbraak zullen geven, een aha-ervaring geven, omdat ze plotseling iets zien op basis van de woorden die we gebruiken, maar die woorden kunnen niet alle mensen bereiken. Je hebt een bepaalde achtergrond. Er is een bepaald aantal mensen met wie jij een klik hebt, die met jou resoneren, het heeft dus waarde wanneer jij de leringen op jouw persoonlijke manier uitdrukt, omdat het die mensen de aha-ervaring zou kunnen geven die ze niet konden krijgen van onze directe, gedicteerde woorden.

Nogmaals, is het nodig om ergens door ontmoedigd te raken? Daarom moet je om je heen kijken en naar jezelf kijken en zeggen: “Waarom voel ik me ontmoedigd? Wat voelt zich ontmoedigd?” Dat is altijd een gescheiden zelf. En dat gescheiden zelf zou weleens de wens kunnen hebben om ‘origineel’ te zijn, om speciaal te zijn, omdat hij iets kan wat nog niemand anders heeft gedaan. En als hij ziet: “O, nu kan ik niet speciaal zijn, iemand anders heeft het al gedaan, dan raakt hij ontmoedigd, maar jij raakt niet ontmoedigd tenzij jij je met dat zelf vereenzelvigt. Gebruik de hulpmiddelen en leringen, scheid je van dat zelf af, zie de illusie, laat hem sterven en ga door met creatief zijn.