De houding van christelijke kerken tegenover de Russische agressie

 

Vraag: Noch in het westen noch in Rusland zelf is er een krachtig protest van de priesters zelf tegen de agressieve oorlog van Poetin. Hoe kan dit worden verklaard? Is men in Rusland bang voor de kerkelijke autoriteiten of worden de monniken ook beïnvloed door de imperialistische Russische illusies? Zowel de paus als de Dalai Lama zijn behoorlijk voorzichtig in hun uitspraken. Hoeveel invloed heeft Russisch geld op de Vaticaanse Bank?

Antwoord van de Geascendeerde Meester Jezus – webinar Pasen 2023:

Er zijn veel complexe problemen. Geld is niet het grootste probleem. Het is meer dat de christelijke kerken, als je kijkt naar wat we over ze hebben gezegd, zijn overgenomen door bepaalde collectieve beesten. En deze beesten betekenen dat de kerken, noch de oosters-orthodoxe, noch de katholieke kerk, noch veel protestantse kerken, op één lijn staan met Christus en daarom kunnen ze geen open deur zijn voor de levende Christus. Geen van de geascendeerde meesters kan met die kerken werken. En daardoor omhult een groter beest deze mensen en dit beest zit niet vast aan een specifieke religie, maar probeert te voorkomen dat mensen zich uitspreken tegen de gevallen wezens. En dit heeft veel gevolgen over de hele wereld, maar je kunt het zien aan het feit dat de katholieke kerk zich hier niet meer tegen heeft uitgesproken, of dat de oosters-orthodoxe kerk niets heeft gezegd.

In Rusland is de situatie zo dat de patriarch van Moskou door Poetin is geïnstalleerd en eigenlijk niet meer dan een woordvoerder van Poetin is in een poging om het te laten lijken alsof God en zelfs Christus goedkeurt wat Poetin in Oekraïne doet. Dit is ook een duidelijk voorbeeld van een kerk die is overgenomen door dit beest waar je geen bezwaar tegen kunt maken. Dit beest werd tijdens de Middeleeuwen heel veel sterker omdat de katholieke kerk een duivels pact aanging met de koningen en edelen in het middeleeuwse Europa, waarin je opnieuw zag dat een groep gevallen wezens de leiding had over de kerk en een andere groep gevallen wezens de koningen en de edelen vormden.

En ze hadden een soort staakt-het-vuren tot stand gebracht en vreedzaam samenleefden met elkaar, waarbij beide partijen profiteerden van de ander. Ze hielpen elkaar om de mensen in de val te houden. En dit is een sterk momentum dat je ook heel krachtig terugzag bij het communisme, maar zelfs in de moderne democratische naties ziet, omdat men zich nog niet bewust is van hoe de machtselite de economie beheerst, en ze een antidemocratische economie in democratische landen scheppen.

Je ziet dat maar weinig politici hierover spreken en dat weinig mediamensen hierover willen schrijven. Dit is niet uniek voor de oorlog in Oekraïne of Rusland of China, hoewel het natuurlijk heel sterk in Rusland, China en andere dictatoriale landen aanwezig is. Het is duidelijk sterker in een dictatoriale natie dan in het westen, omdat er veel meer straf op staat als je iets zegt in een dictatoriale natie. Mensen in het westen zouden er iets over kunnen zeggen zonder opgesloten of vermoord te worden, maar ze zouden wel belachelijk gemaakt kunnen worden. En dit is tot nu toe grotendeels genoeg geweest om te voorkomen dat mensen zich tegen de machtselite keren. Dit zal natuurlijk veranderen als we in de Gouden Eeuw komen, maar die is nog niet echt doorgebroken, zoals in de toekomst zal gebeuren.