Het overwinnen van de eeuwenoude woede op vrouwen

 

De katholieke kerk is woedend op vrouwen. Deze woede is immens. Deze woede is een immense vortex die is veroorzaakt door de katholieke kerk. Maar hij is eigenlijk ouder dan de katholieke kerk, want het christendom nam het Oude Testament natuurlijk over van de joodse religie en daarin vind je het verhaal van de val van Eva. Deze woede gaat ver terug tot in de nevelen van de geschiedenis, en natuurlijk is de katholieke kerk niet de katholieke kerk; het is de rooms-katholieke kerk. Het woord ‘katholiek’ betekent ‘universeel’, het zou eigenlijk de roomse kerk moeten heten, want die is negenennegentig procent rooms en voor maar één procent katholiek.

En in het Romeinse rijk, zoals je duidelijk kunt zien als je het bestudeert, heerste ook enorme woede op vrouwen. Kijk eens naar de keizer die zijn eigen moeder vermoordt, omdat hij zich bedreigd voelt door de vrouwelijke energie. Zie dat vrouwen werden onderdrukt, bijna als slaaf werden behandeld, dat mannen seksuele omgang hadden met hun eigen zuster, of ze verkrachtten vrouwen, behandelden ze als seksobjecten. Er bestaat dus immense woede, een combinatie, die begint in de joodse religie, vermengd met de woede van het Romeinse rijk, en daarna met de woede van zowel de wereldlijke, seculiere, richting als de spirituele richting nu.

Woede en het Petrusbewustzijn
Dit wordt allemaal geconcentreerd in Petrus zelf. Als je het evangelie van Maria Magdalena leest, dan wordt daarin duidelijk beschreven dat Petrus jaloers was op Maria Magdalena, omdat Jezus een speciale band met haar had en haar zelfs een speciale spirituele instructie had gegeven die de mannelijke discipelen niet kregen. Petrus was de opening om de rol van de vrouw in het christendom te verwerpen.

Het is geen toeval dat de katholieke kerk beweert dat ze berust op Petrus, want de woede op het vrouwelijke element, de woede op vrouwen, is daadwerkelijk een uitdrukking van het bewustzijn van Petrus. Maar daarnaast is er de woede op het vrouwelijke in jezelf, want iedereen is mannelijk en vrouwelijk in die zin dat we allemaal beide polariteiten in ons wezen bezitten. En we hebben allemaal te maken met de dynamiek die staat beschreven in het boek Genesis over de val van Eva. Achter de oude mythen gaat een diepere betekenis schuil die je kunt begrijpen als je verder wilt kijken dan de letterlijke, oppervlakkige, interpretatie. Dus als je verder kijkt, weet je dat niet alleen vrouwen vielen; het vrouwelijke element was bij wijze van spreken gevoelig om de lagere vorm aan te nemen. Maar de wezenlijke waarheid die nog nooit op een openbaar forum naar voren is gebracht, is dat niet het vrouwelijke element viel; de Bewuste Jij besloot de verantwoordelijkheid voor zichzelf af te wijzen, de Bewuste Jij weigerde deze verantwoordelijkheid te nemen.

Door te weigeren de verantwoordelijkheid te nemen, schiep de Bewuste Jij verdeeldheid in zichzelf, in zijn eigen wezen. Nadat je die verdeeldheid had geschapen, wilde je die niet onder ogen zien. Hoe kun je onder ogen zien dat jij de keuze hebt gemaakt om verdeeldheid te scheppen als je niet bereid bent om de verantwoordelijkheid voor jezelf te dragen? Dus die liet je achter, je wilde ervan weg – en je dacht dat je die in het bos kon achterlaten en weggaan. Maar die stierf niet in het bos, want je kon niet weglopen van je eigen waarneming.

Je begon de wereld te zien door iets wat je niet in jou wilde zien. Je begon die bewustzijnsstaat op de wereld te projecteren; het vrouwelijke aspect van je eigen wezen. En het vrouwelijke kan alleen aannemen wat erop geprojecteerd wordt en dus klopt het dat het vrouwelijke element een onvolmaakte vorm manifesteerde. Maar niet het vrouwelijke element koos ervoor om van de verboden vrucht van de dualiteit te eten, maar de Bewuste Jij.

Je hebt het recht om te experimenteren met je vrije wil, je medescheppende vermogens. Je hebt het recht om elke gewenste ervaring te creëren. Je hebt het recht om de wereld te ervaren door het filter van de dualiteit, en daar is op zich niets mis mee als je bereid bent het als een leerervaring te gebruiken, maar niet als je dat ontkent en er niet naar wilt kijken. Zolang je niet bereid bent ernaar te kijken, moet je het buiten jezelf blijven projecteren, wat betekent dat de Bewuste Jij het vervolgens op het vrouwelijke aspect van jouw wezen projecteert; jij projecteert dit op andere mensen.

En dan begin je andere mensen de schuld te geven, het moederlicht de schuld te geven, het vrouwelijke element van je eigen wezen de schuld te geven. En zo ontstaat de situatie dat velen die in een vrouwelijk lichaam zitten, de schuld die de vrouwen krijgen, op zich nemen, het gevoel hebben dat ze die schuld op zich moeten nemen, zich er schuldig over moeten voelen. En velen die in een mannelijk lichaam zitten, hebben dat ook geaccepteerd en voelen daarom dat ze op vrouwen moeten neerkijken, moeten proberen vrouwen in hun macht te krijgen of woede op vrouwen te voelen. En in het Romeinse rijk werd een meedogenloze poging gedaan om vrouwen in hun macht te krijgen en ze te straffen en ze een bepaalde plaats te geven, waardoor ze geen bedreiging voor mannen konden vormen.

Waarom de vrouw aanleiding geeft tot woede bij de man
Maar waarom bestaat de behoefte om het vrouwelijke element te straffen? Wat vertegenwoordigt het vrouwelijke element dat zoveel woede veroorzaakt bij het mannelijke element? Twee dingen.

In de eerste plaats is het vrouwelijke element, het vrouwelijke aspect van de schepping, niet verstoken van bewustzijn en wijsheid. Het vrouwelijke element weet precies wat de consequenties zullen zijn van alles wat erop wordt geprojecteerd door het mannelijke element van bewustzijn. En als je bereid bent om te luisteren naar het vrouwelijke aspect van jouw eigen wezen, weet je altijd wat de consequenties van je keuzes zijn voordat je ze maakt of implementeert. Maar als je niet naar jezelf wilt kijken, als je niet in de spiegel wilt kijken en het onderzoeken, dan wil je hier natuurlijk niet naar luisteren. Alleen iemand die verantwoordelijkheid voor zichzelf neemt, is bereid te luisteren en over de consequenties na te denken. Degenen die geen verantwoordelijkheid nemen, vallen ten prooi aan het dualiteitsbewustzijn, dat zegt dat ze kunnen ontsnappen aan de gevolgen van hun daden of dat ze iets kunnen compenseren met iets anders wat hen de toegang tot het hemelrijk zal garanderen, ook al hebben ze niet naar de balk in hun eigen oog gekeken.

Dit is één aspect van het vrouwelijke en daarom kunnen vrouwen zelfs in de samenleving, vooral in een samenleving die door mannen wordt gedomineerd, de stem van de rede vertegenwoordigen, de stem die je kan helpen om de juiste beslissingen te nemen – als je dat wilt. Die stem kan ook een enorme bedreiging vormen voor het mannelijke ego dat wil doen wat het wil zonder zich druk te maken over de consequenties. Daar zullen we morgen wel iets aan proberen te doen, want vandaag willen we oorlog voeren, willen we seks hebben, willen we pakken wat we maar willen en het ervaren – en dan zullen we ons later wel zorgen maken over het karma, maar we denken dat we ons daar wel met bedrog uit kunnen praten.

Dit is een van de redenen waarom de vrouwen werden vernederd, zodat ze niets konden zeggen om het evenwicht te bewaren dat had kunnen voorkomen dat de mannen oorlog voerden en zichzelf of hun samenleving vernietigden. Kijk naar het Romeinse rijk: Als vrouwen een stem hadden gekregen, was er geen verdeeldheid in het rijk geweest en was het ook niet kwetsbaar geweest. Maar als vrouwen vanaf het begin een stem hadden gekregen, zou het Romeinse rijk natuurlijk niet zo’n expansief rijk zijn geworden dat berustte op veroveringen. Het zou een duurzame cultuur en beschaving zijn geweest die niet zou zijn ingestort.

Een ander vrouwelijk element is iets natuurlijk wat de wetenschap de tweede wet van de thermodynamica heeft genoemd; de samentrekkende kracht van de moeder die zal afbreken wat in de dualiteit is geschapen. En dat hebben de mannen ook aan vrouwen toegeschreven met het concept erfzonde en veel andere subtiele ideeën. Door deze twee aspecten – de wijsheid en alles afbreken wat niet in evenwicht is, omdat die beide het evenwicht bewaren – is de woede op vrouwen ontstaan, die immense woede die wil vernietigen, die wil verkrachten, die vrouwen wil vermoorden, ze wil straffen zodat ze nooit kunnen opstaan en de door mannen gedomineerde cultuur kunnen bedreigen – die denkt dat het de perfecte structuur op aarde heeft gecreëerd. De structuur die de sleutels bevat tot het koninkrijk der hemelen, zoals de katholieke kerk beweert.

Ze denken dat ze gegarandeerd naar de hemel zullen gaan vanwege de structuur die ze op aarde hebben gecreëerd. En ze willen niet dat de vrouwen in hun wijsheid hen komen vertellen dat dit niet zo is; ze willen ook niet dat de samentrekkende kracht van de moeders hun structuren of het bewustzijn erachter afbreekt of vernietigt. Dit is een heel sterke en krachtige energie op deze planeet, die je overal op de planeet ziet, maar die nergens zo’n krachtig brandpunt vormt als in Rome. Het brandpunt voor deze energie bevindt zich onder de Sint-Pietersbasiliek in de crypte met het graf van Petrus.

Dit is natuurlijk niet uitsluitend de verantwoordelijkheid van Petrus of de ziel van Petrus. Het is gewoon het middelpunt geworden, omdat het zo’n brandpunt is voor de rooms-katholieke kerk als instituut die haar gezag claimt op basis van Petrus. Door de focus van die kerk wordt de woede op vrouwen juist daar in die ruimte, in die tombe, geconcentreerd. Omdat veel mensen over de hele wereld die woede op vrouwen zijn gaan zien, heeft het hogere bewustzijn besloten om de vortex onder de Sint-Pietersbasiliek te verwijderen die deze woede tegen vrouwen mogelijk maakt.

Dit wil niet zeggen dat deze vortex zich wereldwijd terugtrekt, maar wel als steeds meer vrouwen voor zichzelf opkomen en steeds meer mannen naar zichzelf in de spiegel beginnen te kijken in plaats van vrouwen de schuld te geven of omdat ze weigeren te luisteren naar de stem van evenwicht die van vrouwen komt. Het is inderdaad de hoop en bedoeling dat dit zich gaat verspreiden en dat deze vortex van woede op vrouwen wereldwijd kan worden teruggetrokken. Maar het feit dat het planetaire brandpunt voor deze energie is teruggetrokken, vormt een belangrijke stap voorwaarts die het voor vrouwen veel gemakkelijker zal maken om het juk van onderdrukking en schuldgevoel af te werpen en het voor mannen veel gemakkelijker zal worden om van het juk van woede af te werpen dat hen nog meer in de val lokt dan vrouwen. Want de vrouwen kunnen in hun wijsheid vaak verder kijken, maar door hun ontkenning kunnen de mannen dat natuurlijk niet.

Degenen die het minst zien, zitten het meest vast
Wie zitten het meest vast? Zoals altijd: “Degenen die het minst zien, zitten het meest in de val.” Dat is een zin die je misschien in je geheugen moet laten branden, want dit is op ieder van jullie van toepassing. De mensen die het minst zien, zitten het meest in de val, want wat je niet ziet, houd je gevangen. De ketens die je ziet, baren je geen zorg, want die worden vaak veroorzaakt door de lage bewustzijnsstaat van planeet aarde en de keuzes uit vrije wil van andere mensen. En hoewel ze misschien onaangenaam zijn en je bepaalde beperkingen en verdriet bezorgen, houden die je uiteindelijk niet tegen, want geen enkele situatie op aarde kan je ervan tegenhouden om op hogere bewustzijnsniveaus te komen, niets buiten jou kan je groei in bewustzijn tegenhouden.

Wat zich in je bewustzijn bevindt, houdt je groei tegen, juist omdat je dit niet ziet. Wat je niet ziet, houd je gevangen. Onthoud dit als je op een hoger bewustzijn wilt komen. En onthoud dan ook dat wat niet wordt gezien, wel wordt gezien, maar niet zoals het echt is, want je waarneming wordt vervuild. En zodoende zul je vaak woede op anderen projecteren en hen de schuld geven omdat ze boos zijn, terwijl jij in werkelijkheid boos bent, maar niet in staat bent om dat te zien. Want wat jij doet, zie je niet als boosheid – terwijl je heel snel iets wat anderen doen als boosheid beschouwt.

Alles is een kwestie van perspectief; alles is een kwestie van perceptie. Wanneer je jouw Bewuste Jij de dualiteit in laat gaan, zie je alles vanuit het perspectief van de dualiteit. Daardoor wordt jouw waarneming vervuild en zie je niet wat je doet. Zoals Jezus zei: “Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.” Ze zagen niet wat ze de levende Christus aandeden. Toch zou het hogere bewustzijn zeggen: “Wat heeft het voor zin om ze te vergeven als ze er niets van leren?” Het is beter dat ze de gevolgen van hun bewustzijnsstaat ervaren, zodat ze zich daadwerkelijk gaan afvragen waarom ze een bepaald probleem maar blijven tegenkomen, waarom ze een bepaald soort mensen steeds blijven tegenkomen, totdat ze beginnen te beseffen dat misschien iets in hen deze omstandigheden of mensen aantrekt en dat in werkelijkheid de eeuwige les is: dat je moet leren dat wat je projecteert, door de kosmische spiegel naar jou weerspiegeld zal worden.

Waar komt creativiteit vandaan?
Wat zal de kosmische spiegel naar jou reflecteren wanneer je boosheid op vrouwen projecteert? Op een of andere manier zal die tegenstand weerspiegelen, omdat je het Romeinse rijk vanuit bijna elke hoek voortdurend op tegenstand zag stuiten. Je ziet dat het Romeinse rijk zichzelf als de superieure beschaving op aarde beschouwde; ze vonden dat ze een superieure cultuur, organisatie en leger hadden. Toch werd het uiteindelijk onder de voet gelopen door de zogenaamde barbaren en vanuit een bepaald perspectief zou je kunnen zeggen dat zij wel een lager niveau van beschaving, organisatie en cultuur hadden. Maar toch veroverden zij het Romeinse rijk; waren ze dan echt zo inferieur en was het Romeinse rijk wel zo superieur?

Wat weerhield het Romeinse rijk ervan om zich aan te passen aan de aanwezigheid van de barbaren, zodat ze hen konden tegenhouden? Dat het Romeinse rijk niet bereid was te veranderen, niet bereid was zich aan te passen, niet bereid was zichzelf opnieuw uit te vinden, niet bereid was te transcenderen en creatief te zijn. Waar komt creativiteit vandaan? Dit komt van zowel het mannelijke als het vrouwelijke aspect van God, maar trap niet in de val door te denken dat de basisenergie passief een vorm aanneemt en het vrouwelijke element dus passief en niet-creatief is, want dat is niet zo.

Er zit wijsheid in het vrouwelijke en bezit daardoor de ideale balans; het mannelijke element beslist wat hij moet doen – stelt zich voor wat hij wil doen – en het vrouwelijke element visualiseert hoe iets gedaan kan worden. En als er geen evenwicht is – omdat je boos bent op het vrouwelijke element – dan heb je misschien wel een visie, misschien zelfs wel de juiste of constructieve visie, maar als je de moeder haat, boos bent op het vrouwelijke element, dan zie je niet hoe iets moet. En dan zul je iets niet manifesteren, maar de barbaren die naar Rome kwamen, beheersten het vrouwelijke element veel beter, want van het weinige dat ze hadden, maakten ze het meest creatief gebruik. En zo vonden ze manieren om zich aan te passen aan de Romeinse militaire organisatie, zodat ze de Romeinse legioenen konden verslaan die eeuwenlang onverslaanbaar leken.

Organisatie en structuur werken slechts tot op een bepaald punt, want als de organisatie een gevangenis wordt die creativiteit tegenhoudt, kan ze zich niet langer aanpassen. En dan zal de samentrekkende kracht van de moeder er onvermijdelijk voor zorgen dat het instort. Er zal onvermijdelijk iemand komen die de agressie en het verlangen om te veroveren, reflecteert die door het Romeinse rijk werd uitgezonden. Maar omdat ze meer verbonden waren met het moederelement, en dus flexibeler en creatiever, vonden ze een manier om de Romeinen te verslaan, die hun strategie en tactiek niet konden veranderen.

Waarom de roomse kerk het Romeinse rijk wel heeft overleefd
Kijk naar het Romeinse rijk en de gebouwen. Alles was gereglementeerd, alles was gebouwd rond een thema en herhaalde dat thema zonder dat er ruimte was voor creativiteit of variatie. De individualiteit en creativiteit werd gedood – en daardoor stond men niet open voor aanpassingen naarmate de tijd veranderde. Een element van de moeder is juist dat er dingen veranderen. Dit staat geschreven in de tweede wet van de thermodynamica.

Wanneer een systeem gesloten wordt – wat betekent dat het niet verandert – dan zal het na verloop van tijd afgebroken worden, want de tijd vraagt om veranderingen. De tijd zegt dat iets wat uit de dualiteit is ontstaan, nooit kan stilstaan, nooit in stand kan worden gehouden door de tijd heen. Want tijd is de grote gelijkmaker die alles afbreekt tot op het laagst mogelijke niveau van organisatie en structuur. Tijd is de vijand van structuur, want structuur – eenmaal gemaakt – wordt een beest dat zichzelf in stand wil houden in plaats van zichzelf voortdurend transcenderen, zoals de creatieve stroom van het leven vereist.

Je ziet dat het Romeinse Rijk faalde omdat het zich niet aanpaste en daardoor overleefde het Romeinse Rijk het niet, niet de seculiere militaire tak van het rijk, maar wel een latere schepping van het rijk, namelijk de Roomse Kerk die gedeeltelijk omdat die berustte op de leer van Christus en gedeeltelijk omdat die eeuwenlang door de Romeinen was vervolgd, de staatsgodsdienst werd –veel meer aansloot op het materiële aspect, het moederaspect.

De christelijke kerk werd tot aan Constantijn gedwongen om zich aan te passen om het te kunnen overleven. Toen de Roomse Kerk werd gesticht, waren er dus nog genoeg restanten van creativiteit voor de Roomse Kerk over om het Romeinse rijk te overleven. Maar toen de leiders van de kerk begonnen te denken dat ze het allemaal voor elkaar hadden, kwam de periode van de donkere middeleeuwen, waarin er geen creativiteit was; de vlam van creativiteit was gedoofd. En toen had men alleen maar een onophoudelijk verlangen om de structuur te behouden door alle echte of vermeende bedreigingen van die structuur te vernietigen.

Hoe sterker het verlangen, hoe meer tegenstand er kwam die de structuur wilde afbreken. En dus kreeg je de kruistochten, de inquisitie, ook onophoudelijke vervolgingen van vrouwen tijdens de zogenaamde heksenjachten. Weet je hoeveel duizenden, tienduizenden, honderdduizenden vrouwen werden gedood tijdens de heksenjachten en de inquisitie? Elke vrouw die zich had afgestemd op de wijsheid van de moeder – met behulp van wat je tegenwoordig natuurlijke genezingsmethoden zou noemen – werd vervolgd en waarschijnlijk vermoord door de katholieke kerk. Wat een aanfluiting, want het had een ongelooflijke uitbarsting van creativiteit kunnen opleveren en de Europese samenleving veel eerder uit de middeleeuwen kunnen halen dan de mannelijke wetenschappers.

De woede van de katholieke kerk op vrouwen
Veel mensen in de moderne tijd zijn beginnen dit te begrijpen. Er is nog geen openbare verontwaardiging geweest over die woede en vervolging van vrouwen door de katholieke kerk. Men wil de vuile was van de geschiedenis nog niet buiten hangen en zien wat er werkelijk is gebeurd en het bewustzijn erachter bloot te leggen.

Toch zie je dat dit bewustzijn er zelfs tegenwoordig nog is. Als je de geheime bijeenkomsten zou kunnen horen die plaatsvinden tussen de paus en de kardinalen en andere belangrijke figuren van de katholieke kerk, zou je schrikken van de woede op vrouwen die openlijk wordt geuit op die bijeenkomsten. Je zou schrikken van de houding ten aanzien van vrouwen door sommige van die mannen die beweren de vertegenwoordiger van Christus op aarde te zijn – maar dat natuurlijk niet zijn. Als de wereld zou weten wat er in de gangen van het Vaticaan en de katholieke structuur gebeurt; dat vrouwen worden gebruikt als seksobjecten door priesters en kardinalen en bisschoppen – en vervolgens in het geheim worden weggestopt of worden betaald om te zwijgen – dan zou de wereld geschokt zijn over het misbruik van vrouwen en de neerbuigende houding ten aanzien van vrouwen die er vandaag de dag nog steeds kan bestaan in de westerse wereld.

En juist omdat er een groeiend besef van dit probleem komt, heeft het hogere bewustzijn besloten om mensen de kans te geven om in opstand te komen en te eisen dat het bewustzijn van woede op vrouwen wordt blootgelegd. En dat ze ook de kans krijgen om de impulsen en de blindheid te overwinnen door het niet alleen bloot te leggen, maar ook die oude annalen op te ruimen – en daardoor de weg vrijmaken voor het Tijdperk van Hoger Bewustzijn, waarin mannen en vrouwen beschouwd moeten worden als volkomen gelijken.

Mannen en vrouwen in het tijdperk van hoger bewustzijn
In het Tijdperk van Hoger Bewustzijn moet men begrijpen dat er zowel mannen als vrouwen nodig zijn en dat geen enkele samenleving in evenwicht kan zijn als deze uitsluitend door mannen of uitsluitend door vrouwen wordt geleid. Maar men moet ook begrijpen dat er alleen vrede en samenwerking tussen mannen en vrouwen kan komen als er harmonie en vrede is in de relatie tussen mannen en vrouwen, te beginnen bij het huwelijk en het gezin.

En dan begrijp je hoe belangrijk het is voor de progressie naar het Tijdperk van Hoger Bewustzijn om dit soort dingen naar buiten te brengen en de oude structuren te transcenderen die mannen en vrouwen gevangenhouden in traditionele rollen die feitelijk de individualiteit en creativiteit van zowel mannen als vrouwen vernietigen. Geen van beiden kan hun volledige potentieel waarmaken in een samenleving die niet in balans is, in een gezin dat niet in balans is, in een relatie die niet in balans is – of in een geest waarin geen balans zit tussen man en vrouw, het mannelijke en vrouwelijke.

De eerste hindernis die overwonnen moet worden, is de woede van de man op de vrouw. Daar begint het allemaal mee en als die getranscendeerd wordt, kan alle andere verdeeldheid tussen de seksen snel overwonnen worden. En natuurlijk is de woede tegen vrouwen slechts een uitdrukking van de innerlijke woede op het vrouwelijke aspect van jouw eigen wezen, de woede van het bewuste zelf, de Bewuste Jij die geen verantwoordelijkheid voor zichzelf wil nemen.

Overwin dat – als je deel wilt uitmaken van het Tijdperk van Hoger Bewustzijn. Je hebt de leringen, je hebt de hulpmiddelen; alles wat je nodig hebt, is de beslissing dat je iets wilt zien wat je tot nu toe niet bij jezelf hebt gezien. Wees bereid om die tweeling van de dualistische beslissing te zien die je in het bos hebt achtergelaten om ze daar te laten sterven. Wees bereid om te zien hoe ze zijn grootgebracht door de wolvin die nu een machtige kracht zijn geworden die je probeert te beheersen. Kijk haar recht in de ogen. Zie het, geef het dan op, los het op, transcendeer het. Doe de juiste oproepen om de energie te transmuteren en jezelf los te snijden van de planetaire vortex waarin je eigen bewustzijn jou vasthoudt.

Transcendeer boosheid als je deel wilt uitmaken van het Tijdperk van Hoger Bewustzijn
De behoefte op dit moment is dat jij je bewustzijn sneller verhoogt, want alleen als jij sneller werkt, kun je verder en streven naar innerlijke vrede. Transcendeer die woede sneller. Wat heeft het voor zin om boos te zijn op anderen als je vrije wil echt begrijpt. En wat heeft het voor zin om boos op jezelf te zijn wanneer je de beslissing die je tegenhoudt, meteen kunt veranderen.

Niets op deze wereld kan je tegenhouden wanneer je naar jezelf wilt kijken, de verantwoordelijkheid wilt nemen voor de beslissing om je oude beslissingen te transcenderen. Niets kan jou ervan weerhouden om die beslissing te nemen. Je kunt nu meteen beginnen, want je krijgt de ruimte om een andere beslissing te nemen. Wanneer je met je perceptie van het dualistische bewustzijn naar je leven kijkt, zal het lijken alsof er geen ruimte is om de beslissing te nemen om het verleden los te laten; om die gewoon te transcenderen. Het zal lijken alsof je niet zomaar weg kunt lopen, er niet aan kunt ontsnappen, er niet omheen kunt – je zit gevangen in een catch 22, waardoor je nergens heen kunt, omdat je denkt dat er geen ruimte is.

Toch heb jij de ruimte om elke dualistische situatie te transcenderen. Als je wilt blijven geloven dat die ruimte er niet is, zal het hogere bewustzijn jouw vrije wil respecteren. Je hebt de ruimte om juist nu te veranderen; je hebt de tijd. Maar het zou onverstandig zijn om aan te nemen dat je eeuwig de tijd hebt. En de overgang naar het Tijdperk van Hoger Bewustzijn zal natuurlijk niet eeuwig duren, en de mensen die de oude impulsen niet willen transcenderen zullen geen deel uitmaken van een gouden eeuw. Zij zullen worden achtergelaten, want er komt een tijd dat je zo ver achter bent dat het heel moeilijk wordt om het Gouden Eeuwbewustzijn in te halen. Maak gebruik van zowel de ruimte als de tijd zolang je nog tijd hebt. Het hogere bewustzijn kan je die ruimte garanderen; niemand kan je tijd garanderen.

Wanneer je ruimte begrijpt en de oneindige aard van de ruimte ervaart, zul je vrede leren kennen – de vrede die niet in de dualiteit bestaat; de vrede die geen tegendeel heeft. Want ruimte heeft natuurlijk geen tegenovergestelde; die is er gewoon. En iets wat in de ruimte bestaat, is er ook gewoon. Tegenstellingen zijn slechts een illusie. Denk hier eens over na, want dan zul je grote stappen maken om vrede te voelen, de vrede omdat je gewoon alles accepteert zoals het is, en niet als goed of slecht. Het is er gewoon – totdat het meer wordt door transcendentie.