Kan de machtselite veranderingen in de Russische samenleving tegenhouden?

 

Vraag: Ik kom uit Rusland en ik heb een vraag over de bewustzijnsstaat van de Russische samenleving. Als ik met mensen praat, merk ik dat ze koppig zijn en hun standpunt over de oorlog met Oekraïne niet willen veranderen. Zelfs als sommigen erkennen dat de beslissing van Rusland om Oekraïne aan te vallen verkeerd was, geloven ze nog steeds dat het nodig is om na de invasie tot het einde door te strijden. En ik vraag me af of dit enorme offer van het Oekraïense volk niet tevergeefs is. Als ik het lijden van het Oekraïense volk vergelijk met ons leven in Rusland, dat ondanks alle sancties relatief welvarend is, kan ik moeilijk geen pijn, teleurstelling en apathie voelen.

Ik volg de leringen van de geascendeerde meesters al heel lang. Ik begrijp het concept van vrije wil. Ik gebruik de hulpmiddelen die de meesters ons hebben gegeven, maar ik vind het nog steeds erg moeilijk om te accepteren wat er op deze planeet gebeurt. Hoeveel levens van Oekraïners en van mijn landgenoten die in de oorlog strijden, moeten er nog worden genomen voordat er eindelijk een verandering in het bewustzijn van de Russen komt? En zou het kunnen dat de Russische machtselite erin slaagt om de omvang van de misdaden die ze tot nu toe in Oekraïne heeft begaan voor de samenleving verborgen houden? Zou het kunnen dat ze in het geval van vredesonderhandelingen zelfs de Russen voorhouden dat ze hun oorlogsdoelen hebben verwezenlijkt, waardoor ze niet de kans krijgen om de noodzakelijke lessen te leren?

Antwoord van de Geascendeerde Meester Moeder Maria – Webinar: Een spiritueel persoon zijn in een chaotische wereld

Hopelijk hebben de leringen van Gautama en Padmasambhava je geholpen om van perspectief te veranderen en hebben ze ook andere studenten van de geascendeerde meesters in zowel Oekraïne als Rusland geholpen. We willen natuurlijk niet dat onze studenten zich apathisch voelen en het gevoel hebben dat er niets aan te doen is. Je hebt natuurlijk gelijk dat er oppervlakkig gezien, op fysiek niveau, een zekere koppigheid heerst onder het Russische volk. Ik kan je echter verzekeren dat er al veel veranderingen zijn gekomen op identiteits-, mentaal en emotioneel niveau. Het is niet meer dan een kwestie van tijd voordat ze intenser zullen doordruppelen naar het fysieke vlak; naar de bewuste geest van mensen. De ontkenning van de Russen is sterk, maar die wordt geleidelijk aan aangevochten vanuit de drie hogere niveaus. En in zekere zin ook vanaf het fysieke vlak, naarmate er steeds meer informatie binnendruppelt en steeds meer mensen zich bewust worden van wat er werkelijk aan de hand is.

Het is duidelijk dat het grootste obstakel het gevoel is dat ze tot het einde moeten vechten, nu ze aan de oorlog zijn begonnen. Maar de vraag is wat is het einde? Er zal een punt komen waarop meer mensen, en zelfs leiders, zullen beseffen dat ze deze oorlog op geen enkele manier militair kunnen winnen. Wat is het einde? Er is geen einde dat gunstig is voor Rusland en het Russische volk.

Een punt van zorg is natuurlijk de machtselite. Zal die kunnen verbergen wat er gebeurt? Nou, niet voor altijd. En er zal zeker een moment komen waarop er een verschuiving zal plaatsvinden, waarop steeds meer mensen onder het Russische volk de leugens en de propaganda van de regering zullen doorzien en niet meer geloven.

Hoelang dit gaat duren? Het is moeilijk om iets te voorspellen wat met vrije wil te maken heeft. Maar in de loop van 2023 zullen er veel veranderingen bij de Russische bevolking komen. Het is mogelijk dat er een einde komt aan de oorlog. Het is geen absolute zekerheid, maar de kans is groot dat er komend jaar een einde aan komt. En ik kan je verzekeren dat zelfs als de gevechten eindigen, er geen einde zal komen aan de invloed die deze oorlog op de Russische samenleving en het Russische volk zal hebben. De gevolgen van deze oorlog zullen nog heel erg lang voelbaar zijn en het zal enorme veranderingen teweegbrengen in de Russische samenleving. Je kunt in feite zeggen dat het vooroorlogse Rusland zal ophouden te bestaan en zal worden vervangen door een nieuwe vorm van Rusland die dichter bij de Gouden Eeuw staat dan voor de oorlog. Er zijn verschillende scenario’s voor hoe dit precies zal uitpakken, maar hoe het er op bewust niveau ook uit zal zien, ik kan je verzekeren dat Rusland niet kan voorkomen dat het verandert, en een machtselite kan veranderingen in de Russische samenleving niet tegenhouden.