Mentale beelden versus een directe ervaring

 

Vraag: Op een bepaald moment tijdens onze spirituele reis worden we geconfronteerd met de noodzaak om alle beelden die we hebben gecreëerd over onze identiteit, onze meesters, God en al onze ervaringen los te laten. Maar dit lijkt me een zeer moeilijke taak om te volbrengen. Aan de ene kant zijn we er zelfs zo aan gewend om onszelf, God, onze meesters, onze ervaringen, te zien door de filters van ons materiële lichaam die we al eeuwenlang gebruiken, dat het een ongelooflijk moeilijke taak is om al die beelden los te laten. We weten ook dat we, totdat we erin slagen om dit te doen, in de dualiteit zullen blijven en ons niet echt met onze Ik Ben Aanwezigheid, onze meesters, ons ware wezen kunnen verenigen. Maar aan de andere kant, hoe stijgen we dan op ons spirituele pad? Doen we dat dan niet door een nieuw beeld van onszelf, onze meesters, enzovoort te vormen? Wanneer we bijvoorbeeld afgestemd zijn op onze Ik Ben Aanwezigheid en de liefde uit de kern van ons wezen voelen komen en het verlangen formuleren: “Ik wil een instrument van liefde zijn”, creëren we een nieuw beeld van onze identiteit.

En als we afgestemd zijn op onze meesters en voelen dat de eenpuntige visie die ons doet groeien, ware vrijheid is die onlosmakelijk verbonden is met onvoorwaardelijke liefde, creëren we dan ook niet opnieuw een beeld? Maar we weten ook dat alle beelden een scheiding creëren, een filter dat nog steeds in de dualiteit is.

Hoe beginnen we werkelijk aan de dualiteit te ontsnappen en ascenderen we? Wat is er nodig om de scheiding tussen de beelden op te heffen? Is dat de diepe en absolute liefde van onze Ik Ben Aanwezigheid die we kunnen voelen als we onze analytische geest het zwijgen opleggen en gewoon luisteren, en zal er dan op een gegeven moment een enorme kwantumsprong komen zodat we geen beelden meer nodig hebben tussen ons en onze ware identiteit, onze meesters en God?

Antwoord van Geascendeerde Meester Gautama Boeddha – Webinar: Een spiritueel persoon zijn in een chaotische wereld

Een van de manieren om met deze paradox om te gaan, een paradox waar we allemaal mee te maken hebben gehad, is dat je onderscheid maakt tussen beelden en een directe ervaring. In de vroege stadia van het spirituele pad vind je een spirituele leer die spreekt over geascendeerde meesters, jouw Ik Ben Aanwezigheid, de mogelijkheid om te ascenderen, en je kijkt natuurlijk naar die leer met je bewustzijnsniveau van dat moment. Je filtert hem met je huidige niveau. Het gevolg is dat je er bepaalde beelden overheen legt. Die beelden komen van je gedachten die al verblind zijn door de gescheidenheid en de dualiteit. Het zijn beelden die berusten op gescheidenheid en zolang je die houdt, eraan gehecht bent, zullen ze dat gevoel van gescheidenheid natuurlijk alleen maar versterken, of jou op zijn minst in die gescheidenheid houden.

Je kunt een pad inslaan waarbij je decreten en invocaties gebruikt om de energie te transformeren die op deze beelden berust en die aan je geest trekken om de beelden te accepteren en ze te blijven accepteren. Je kunt onze leringen gebruiken om die beelden te onderzoeken en je bijvoorbeeld te realiseren dat een geascendeerde meester veel meer is dan welk beeld ook. Hier hebben studenten in eerdere dispensaties niet veel aandacht aan besteed. Ze hebben een heel erg vaststaand beeld gevormd van bepaalde meesters, bijvoorbeeld van El Morya, en wilden dat beeld niet in twijfel trekken. Daarom besloot El Morya om zijn naam te veranderen in Master MORE om hen van hun stuk te brengen en hen te dwingen om hiermee om te gaan, óf het te verwerpen óf het te accepteren.

Wat is het alternatief? Dat zijn de leringen die we hebben gegeven over de Bewuste Jij en het vermogen om uit je vier lagere lichamen te treden en een soort intuïtieve mystieke ervaring te krijgen. Dit is een directe ervaring die niet door je vier lagere lichamen en beelden wordt gefilterd. De uitdaging na zo’n ervaring is dat je er geen beelden overheen legt wanneer je de ervaring verwerkt of interpreteert. In feite zou je ernaar moeten streven om de ervaring niet te interpreteren en niet te verwerken met je normale waarnemingsfilter. Je moet heel voorzichtig zijn opdat een mystieke ervaring niet je huidige waarnemingsfilter bevestigt.

De vraag is natuurlijk hoe je zo’n ervaring krijgt? Hoe bevrijd je de Bewuste Jij van zijn identificatie met je dagelijkse gedachten? Nogmaals, het enige antwoord is dat je echt het pad bewandelt, de hulpmiddelen toepast en, zoals ik onlangs heb gezegd, wanneer jij je emotionele, mentale en identiteitsgeest zuivert van de illusies en de energie, zul je dit duidelijker beginnen te zien omdat er niet zoveel belemmeringen meer zijn om je Ik Ben Aanwezigheid en de geascendeerde meesters rechtstreeks te ervaren.

Het is waar dat je andere beelden vormt als je het pad bewandelt, als je een bepaald niveau van het pad transcendeert. We hebben gezegd dat je bepaalde illusies zult houden tot het honderdvierenveertigste niveau. Je hebt altijd een bepaald beeld, want als je geen bepaald beeld van jezelf zou hebben in relatie tot de aarde, hoe zou je dan een bepaalde band met de aarde kunnen hebben? Hoe zou je dan zelfs in je fysieke lichaam kunnen blijven? Je houdt bepaalde beelden, of liever, je verfijnt je beelden, en bepaalde beelden heb je altijd bij je op het pad. Dit is slechts een deel van het pad en iets wat je moet accepteren. Je kunt natuurlijk zover komen dat je, vooral wanneer je de initiatie van het zesennegentigste niveau bent gepasseerd, die beelden steeds minder baseert op de dualiteit en gescheidenheid en de beelden verfijnt. Niet alle beelden zijn dualistisch. Ze zijn slechts een noodzakelijk voertuig om met het materiële universum om te kunnen gaan.