Hoe je omgaat met jongeren

 

Vraag: Ik heb het gevoel dat mijn Goddelijke plan is dat ik ga werken met jongeren en misschien wel meer met meisjes. Ik wil lessen geven over het aangaan van relaties met het andere geslacht, over een volwassen gezin stichten. Kunnen de leraren me inzichten geven over wat de belangrijkste dingen van dit moment zijn om bij jongeren te benadrukken? Nu heb ik daar informatie en materiaal over dat grotendeels berust op katholieke leerstellingen, hun verzamelde onderzoeken en films.

Antwoord van de Geascendeerde Meester Moeder – Webinar 2023: Een spiritueel persoon zijn in een chaotische wereld

Afhankelijk van het land waarin je leeft en de cultuur daar en wat de heersende religie is, kun je in de meeste gevallen de leringen van de geascendeerde meesters niet rechtstreeks naar voren brengen. Je kunt in ieder geval niet aangeven waar ze vandaan komen. Je zult moeten proberen onze leringen universeler te maken, zodat de mensen niet in geascendeerde meesters of karma of reïncarnatie of dat soort dingen meer hoeven te geloven. In een katholiek land zal het moeilijk worden om mensen te laten geloven in reïncarnatie, en zeker in geascendeerde meesters.

Je moet je misschien enigszins aanpassen aan de cultuur waarin je leeft, maar je moet een manier vinden om iets in algemene bewoordingen te beschrijven, die gericht kan zijn op de psyche. Waardoor functioneer jij als individu? Het gaat om de psyche; het oplossen van je psychologische problemen. Wat zorgt ervoor dat mensen niet kunnen functioneren in de samenleving? Dat zijn hun psychologische problemen. Wat helpt je om een volwassen relatie te hebben? dat jij je psychologische problemen oplost, dat je iets begrijpt van de psychologische problemen van je partner en die kunt helpen om zijn of haar psychologische problemen op te lossen. Hoe word je een volwassen ouder? Opnieuw: je psychologische problemen oplossen.

Heel veel jonge mensen in de huidige tijd zijn zich er terdege van bewust dat hun ouders zware en onopgeloste psychologische problemen hadden die hun jeugd op een diepgaande manier heeft beïnvloed en zij willen hieraan ontsnappen en zichzelf erboven verheffen en dit is dus de plek om daarmee te beginnen. Kijk waar mensen aan toe zijn, kijk naar disfunctionele patronen in relaties en laat mensen vervolgens zien hoe ze hun psychologische problemen kunnen leren oplossen opdat ze zich kunnen bevrijden van iets wat ze bij de generatie van hun ouders hebben gezien.