In het kort wat ideeën over naties

 

Naties die kijken naar hun nationale psyche
In het Tijdperk van Hoger Bewustzijn zullen de mensen het materierijk niet meer de schuld te geven van hun ongelukkige situatie en in plaats daarvan beseffen dat het een product van hun bewustzijn is. Dit begint op persoonlijk niveau, maar er zal een moment komen waarop landen er collectief naar gaan kijken en zeggen: “Wat in ons collectieve bewustzijn heeft voor de huidige beperkingen en problemen gezorgd waar we mee te maken hebben en wat kunnen we doen om dit te veranderen? Hoe kunnen we veranderen?”

Je denkt misschien dat dit veel verder gaat dan wat de naties bereid zijn te doen, maar is dat wel zo? Zijn niet veel landen tot op zekere hoogte al aan dit proces begonnen? Waarom is er tegenwoordig in veel landen meer welvaart dan een generatie of twee geleden? Komt dat niet omdat er iets is veranderd in de collectieve psyche van dat land, wat de weg heeft geëffend voor de opkomst van grotere fysieke welvaart? Kunnen we dat niet meer doen? Waarom is er meer politieke vrijheid? Waarom is er meer tolerantie?

Zouden we ons er niet meer van bewust kunnen worden hoe we op bepaalde omstandigheden reageren? Zouden we die reactie niet bewust kunnen veranderen en beseffen dat we daardoor een hogere mate van vrijheid, welvaart en tolerantie zouden kunnen manifesteren? Zouden we niet kunnen erkennen dat wanneer we worden geconfronteerd met uitdagingen, zoals terrorisme of vluchtelingen, dit komt omdat we iets in ons bewustzijn niet hebben opgelost? In plaats van ons uitsluitend te concentreren op een crisis, kunnen we ons ook concentreren op dat element van de nationale en zelfs internationale psyche en het probleem transcenderen in plaats van het probleem op te lossen of de oorzaak van het probleem te vernietigen. De manipulatoren zien geen andere oplossing dan de fysieke oorzaak van het probleem te vernietigen of op een of andere manier naar een oplossing te zoeken in de materiële wereld waar het probleem is. In het Tijdperk van Hoger Bewustzijn wordt het veel mensen duidelijk dat er geen oplossing is voor materiële problemen op de materiële wereld. De enige oplossing is het bewustzijn transcenderen.

Gelijkheid tussen naties
Wanneer jij je de enorme economische groei van het Tijdperk van Hoger Bewustzijn voorstelt, kun je gaan nadenken over de gevolgen die dit zal hebben voor samenlevingen. Je ziet bijvoorbeeld dat er op dit moment zo’n ongelijke verdeling van welvaart op de wereld is dat het nauwelijks te bevatten is dat mensen hier daadwerkelijk mee kunnen leven. Natuurlijk kun jij je niet druk maken over elk probleem dat er op de planeet is, maar hoe kunnen de meer ontwikkelde landen dit accepteren? Naarmate de economie begint te groeien, kom je op een punt waarop je gewoon geen excuus meer hebt om de levensstandaard in andere landen niet te verhogen. Je kunt zelfs in een situatie komen waarin nieuwe ideeën in de landen opkomen die ze het meest nodig hebben in plaats van de landen die ze niet langer nodig hebben.

De situatie kan zo veranderen dat de rest van de wereld heel snel op een materiële levensstandaard zal worden gebracht die dichter bij die van de meest welvarende landen van tegenwoordig komt. Dit betekent natuurlijk niet dat de welvarende naties zullen stagneren. Die zullen ook groeien, maar er komt wel een punt waarop er minder afstand is tussen de rijke en minder rijke naties. Dit zal heel veel dingen die je op de wereld ziet, veranderen. Er zullen minder ziektes zijn. Er zal geen hongersnood zijn. Hoe kun je zelfs accepteren dat er elk jaar kinderen sterven van de honger? Er komt een moment waarop de wereld zich daar gewoon van bewust wordt en zegt: “Hoe konden we dit ooit accepteren? Dit kunnen we zeker niet meer accepteren.” En nog veel meer van dit soort dingen.

Er zal een enorme omschakeling plaatsvinden qua focus, qua doelgerichtheid. Waarom zijn we hier op aarde? Waarom zijn we eigenlijk hier op deze planeet? Is dat gewoon om met elkaar te vechten en onszelf te vernietigen in een oorlog of door de instorting van het milieu of hebben we een hoger doel? Wanneer je begint in te zien dat jij persoonlijk een hoger doel hebt, dan kun je natuurlijk ook begrijpen dat je als geheel, als menselijk ras, een hoger doel hebt. Ineens begin je te begrijpen dat een van deze doelen, in ieder geval op korte termijn, is dat alle mensen gelijke kansen krijgen om hun bewustzijn te vergroten en een tevreden leven te leiden waarin ze zich goed voelen over zichzelf. Bedenk eens hoeveel mensen op de wereld in zulke slechte materiële omstandigheden leven dat het concept van een goed gevoel over jezelf gewoon een utopie lijkt, een luxe die ze zich niet eens konden voorstellen. Wat maakt het uit of je een goed gevoel hebt over jezelf of niet wanneer je honger hebt. Er zal een moment komen waarop men inziet dat het onze collectieve verantwoordelijkheid is om een planeet te scheppen waarop mensen deze kans krijgen.