De democratie in Amerika herstellen

Deze sectie bevat een reeks artikelen over de noodzaak om de Amerikaanse democratie meer in het Tijdperk van Hoger Bewustzijn te brengen, die vooral berusten op de uitdagingen voor de democratie die je sinds de verkiezing in 2020 hebt gezien.

 

Christenen houden de vooruitgang van de democratie in Amerika tegen

Democratie kan niet berusten op een manier van denken die op geweld berust

Bevrijd zijn van het zelfbevestigende systeem van de menselijke geest

Amerika, wat heb je gedaan met de talenten die je hebt gekregen?

De matigende stem van vrouwen in Amerika is noodzakelijk

Wat voor leiders wil je?

Een gevoel van hopeloosheid transcenderen