Een Tijdperk van Hoger Bewustzijn

 

Welkom in het Tijdperk van Hoger Bewustzijn

Deze sectie van de askrealjesus.nl website berust op het feit dat de aarde een tijd ingaat die wordt gekarakteriseerd door een hoger bewustzijn van alle aspecten van het persoonlijke leven en de samenleving; sommigen noemen dat een gouden eeuw. Die verandering ontstaat wanneer mensen afzonderlijk hun bewustzijn verhogen en dat op specifieke terreinen van de samenleving uiten.

Hier worden een groot aantal ideeën gepresenteerd die bedoeld zijn om de mensen die bewuster leven te inspireren. Er wordt niet beweerd dat de teksten gezaghebbend zijn. De ideeën staan op zichzelf en zijn alleen maar van waarde als ze je inspireren en helpen om een breder perspectief te krijgen of een intuïtief inzicht.

Het is de bedoeling dat mensen die bewuster zijn de voorloper worden van een verschuiving naar een hoger niveau van bewustzijn op specifieke terreinen van de samenleving. Ongeacht je interesses of expertise vind je hier ideeën die je inzichten en intuïtieve ervaringen kunnen stimuleren die je helpen om persoonlijk een bijdrage te leveren aan het veranderen van de verhoudingen op aarde.

We nodigen je uit om het Tijdperk van Hoger Bewustzijn in te gaan en een aha-erlebnis te krijgen. (Aha: Age of Higher Awareness)

(Alles is nog niet ingevuld bij onderstaande onderwerpen; het is werk in uitvoering.)

Democratie

Economie

Regering en Politiek

Machtselite

Technologie en Uitvindingen

Oorlogen en Conflicten

Samenleving

De Situatie van Vrouwen

Afzonderlijke Naties

Menselijk Potentieel

De Wereld begrijpen

Wereldbeeld

Goed en Kwaad

Religie en Spiritualiteit