Thomas More, Thomas Moore en Master MORE

 

Vraag: Hoe komt het dat sommige geascendeerde meesters dezelfde naam of vrijwel dezelfde naam hebben in verschillende levens met een tussenpoos van een paar honderd jaar. Bijvoorbeeld, Master MORE was geïncarneerd als Thomas More in de tijd van Hendrik de VIII, en hij incarneerde later als Thomas Moore, de gelauwerde Ierse dichter een paar honderd jaar na het Tudortijdperk?

Antwoord van de Geascendeerde Meester Master MORE. Webinar voor Amerika, 2022 – De Wederopstanding van de Democratie

Welnu, er bestaat een geheim hierover, er valt meer te begrijpen. Nee, mijn geliefden, ik maak maar een grapje, maar er zit natuurlijk wel een bepaalde continuïteit in je ziel, in je levensstroom, naarmate je dichter bij het moment van ascensie komt. Daarom kun je bepaalde dingen meenemen. Je hebt bepaalde herinneringen, je hebt dingen verworven en dit betekent ook dat je de kans krijgt om te kiezen waar je geboren wilt worden.

En ik, mijn levensstroom, wijdde zich altijd aan meer worden, de vlam van meer worden. Dit gaat verder dan de incarnaties die bekend zijn, maar ik wijdde me daar altijd al aan. Vanzelfsprekend was mijn incarnatie als Thomas Moore in Ierland een van mijn latere incarnaties. En op dat moment, tussen incarnaties in, had ik de mogelijkheid om te kiezen en ik koos voor een familie met die naam zodat ik die mee kon nemen. Dit had eigenlijk niets om de hakken, behalve dan dat je het een gril van mij zou kunnen noemen, omdat ik het wel grappig vond om dit te doen.

Nu, we hebben hier al eerder op gezinspeeld, maar ik zal het nog een keer zeggen. We hebben jullie over onze vorige levens verteld, omdat mensen zich dan kunnen realiseren dat wij in vorige levens niet altijd een supermens, een perfect menselijk wezen, zijn geweest, maar dat we ook enkele zeer menselijke kenmerken hadden. In mijn leven als Thomas More zie je dat ik mensen vervolgde die niet goed katholiek waren. En in mijn leven als Akbar de Grote zie je dat ik zeer strijdlustig was. We willen dat je begrijpt dat we menselijke wezens zijn geweest.

Bij de Summit Lighthouse waar we veel over incarnaties hebben verteld, sprak de organisatie in de eerste plaats over incarnaties als historisch persoon en dit had tot gevolg dat de mensen zich daar in de eerste plaats op concentreerden. De neiging bestond om ons te verafgoden vanwege onze vorige levens. Dat is de belangrijkste reden waarom we in deze dispensatie niet veel praten over onze vorige levens, omdat we willen dat mensen dat transcenderen.

En de waarheid is dat er een bepaalde continuïteit is wanneer je incarneert, dat er iets is wat je met je meedraagt. Dat kunnen bepaalde uiterlijke kenmerken zijn, of een bepaalde persoonlijkheid. Maar hoe ascendeer je? Wat hebben we gezegd? Je laat je persoonlijkheid op de wereld los, je laat alles los. In eerdere dispensaties was men geneigd om naar onze vorige levens te kijken en dan gebruikten mensen hun menselijke lineaire geest om te projecteren dat onze vorige levens, mijn vorige levens, hen iets zouden kunnen vertellen over hoe ik was als de geascendeerde meester El Morya of Master MORE. Maar dat is niet het geval. Mensen geloofden dat destijds en moesten dat geloven omdat ze niet openstonden voor de hogere leringen die we tegenwoordig geven dat jij je hele uiterlijke persoonlijkheid verliest.

Veel christenen geloven bijvoorbeeld dat Jezus hen na dit leven zal komen redden als ze lid zijn van de katholieke kerk en de regels en doctrines van de kerk gehoorzamen en dat ze in principe naar de hemel zullen gaan met dezelfde persoonlijkheid als de persoonlijkheid die ze nu hebben. En dit is natuurlijk erg onnauwkeurig. Veel studenten van de geascendeerde meesters geloofden iets soortgelijks, namelijk dat je als je aan bepaalde vereisten voor jouw ascensie voldoet, als je al je karma in evenwicht hebt gebracht, als jij je Goddelijke plan hebt uitgevoerd, in principe ascendeert met dezelfde persoonlijkheid en individualiteit als je in dit leven hebt. En nogmaals, dit klopt gewoon niet. Je moet je wereldlijke persoonlijkheid loslaten, al die zelven loslaten die jouw uiterlijke persoonlijkheid vormen, zodat alleen de individualiteit van je IK BEN Aanwezigheid overblijft.

Alleen de man die uit de hemel is afgedaald, die uit de hemel is neergedaald, kan weer naar de hemel opstijgen, zoals Jezus tweeduizend jaar geleden heeft gezegd. Wees heel voorzichtig als je naar deze vorige levens kijkt opdat je niet projecteert: “Ah, nu weet ik wie Master MORE is, want hij is natuurlijk dezelfde als Thomas Moore of Thomas More. Maar dat is gewoon niet zo en het zal je er in werkelijkheid van weerhouden om je op ons af te stemmen zoals wij zijn als geascendeerde meester.