Gevallen wezens als plaatsvervangende leraren

 

Vraag: In deze dagen hebben we in het bijzonder de mentaliteit van de dictator zien terugkomen in de acties van Poetin. Wanneer we terugkijken op de geschiedenis, zien we dat niet alleen hij maar ook veel gevallen wezens zoals Stalin, Mao of intellectuelen zoals Marx een spoor achterlaten in de geschiedenis. Dit moet ons aan het denken zetten als dezelfde neigingen terugkomen of de wereld bereid is om hun ambities tegen te gaan? Incarneren alle gevallen wezens in deze tijd weer? Zijn onze inspanningen als studenten van de geascendeerde meesters en als democratische samenlevingen een manier om sociale omgevingen te creëren waarin ze niet zo gemakkelijk aan de macht komen, of met ideeën te kunnen komen om mensen te misleiden. Kunnen de meesters beoordelen wat we kunnen verwachten van deze figuren die steeds weer op deze planeet worden gerecycled, en hoe we ermee moeten omgaan?

Antwoord van de Geascendeerde Meester Moeder Maria. Webinar voor Amerika, 2022 – De Wederopstanding van de Democratie

We hebben al eerder gezegd dat als een bevolking op de Harde Leerschool belandt, de klappen hard genoeg moeten worden om de mensen wakker te schudden. En wie kunnen beter harde klappen uitdelen dan de gevallen wezens, en dat betekent dat de gevallen wezens een soort plaatsvervangende leraar worden.

Het is duidelijk dat we in deze tijd bezig zijn met de overgang van Vissentijdperk naar het Aquariustijdperk en dit houdt in dat de lessen die niet werden geleerd tijdens het Vissentijdperk, moeten worden geleerd voordat we echt het Aquariustijdperk in kunnen gaan. Een van de lessen die geleerd moest worden, was het overwinnen van de neiging die mensen hebben om de machtselite te volgen of zich te onderwerpen aan de machtselite van gevallen wezens. Natuurlijk is het karmisch toegestaan dat veel gevallen wezens in dit tijdperk incarneren, omdat heel veel mensen die les niet hebben geleerd. Het hoeven niet beslist steeds dezelfden te zijn die keer op keer incarneren, maar veel van hen zijn natuurlijk in vroeger tijden ook geïncarneerd. Zoals we eerder hebben gezegd, is het niet zo dat Hitler of Stalin of Lenin of Mao op dit moment weer incarneren. Er mogen ook andere gevallen wezens incarneren.

Dit is een fenomeen dat steeds prominenter zal worden omdat het bewustzijn van mensen zal worden verhoogd. Je ziet nu al dat men zich bewust wordt dat er narcisten, sociopaten, zijn en dat zal alleen maar doorgaan. Er zal een moment komen waarop de psychologen de niet uitgesproken afspraak niet langer kunnen volhouden dat ze de ideeën over narcisten en sociopaten en psychopaten niet op wereldleiders toepassen. Dit kunnen ze niet volhouden. Als de psychologen het niet doen, dan zullen andere mensen het op een bepaald moment wel doen, en dat doen ze al enigszins.

Het is eigenlijk een kwestie van het bewustzijn verspreiden dat een bepaald type mensen een bepaalde houding heeft ten aanzien van menselijke wezens, ten opzichte van andere mensen. Maar ze zien zichzelf niet als menselijke wezens, en ze beschouwen mensen inferieur aan hen en daarom hoeven ze hen niet als menselijke wezens te beschouwen. Ze hoeven niet na te denken over hun rechten, hun leven of het leed dat ze bij mensen aanrichten. Je kunt aan Poetin zien dat hij niets geeft om de soldaten, de Russische soldaten, die in Oekraïne zijn gedood of voor het leven verminkt zijn. Hij geeft zelfs niet eens iets om zijn eigen volk.

En dit is wat je moet begrijpen, wat mensen moeten gaan zien bij deze leiders, zodat je misschien een excuus kunt vinden voor degenen die zich niet bekommeren om andere mensen die zij als vijand zien. Maar welk excuus kun je bedenken voor het feit dat ze niets geven om hun eigen volk en het lijden van hun eigen volk? Je moet begrijpen dat deze mensen een persoonlijke ambitie hebben, een persoonlijke agenda, en dat ze bereid zijn om de levens en het lijden van de mensen die onder hen staan, bijna onbeperkt op te offeren om hun eigen ambitie te verwezenlijken.

Iedereen met enige vorm van menselijkheid zou in de eerste plaats niet hebben gedaan wat Poetin deed, maar zou daar zeker niet mee zijn doorgegaan, omdat het de Russische soldaten alleen maar steeds meer leed bezorgt. Evenmin zou hij hen in de situatie hebben gebracht dat ze slecht getraind zijn, slecht uitgerust, gepusht om zijn ambitie waar te maken, om iets te doen wat militair gezien niet in Oekraïne kan worden gedaan. Je ziet dat hij bereid is om die levens op te offeren en zogenaamd zijn eigen volk te laten lijden. Dit moet het Russische volk gaan begrijpen voordat er een verschuiving in het collectieve bewustzijn zal komen. Dat betekent dat Poetin en de machthebbers om hem heen afgezet worden en dat er een nieuwe vorm van leiderschap in Rusland kan ontstaan. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor andere naties: Iran waar de opstand van de mensen al een ongekend niveau bereikt, en uiteindelijk ook in Noord-Korea, China, enzovoort.

Het lijdt geen twijfel dat de dagen van deze mensen, deze leiders, zijn geteld. Zij mogen dit slechts bepaalde tijd doen, maar het exacte tijdsbestek zal afhangen van de reactie van de mensen, niet alleen de mensen die onder deze leiders staan, maar de mensen op de wereld. Als de mensen in de democratische landen een bepaalde mentaliteit kunnen transcenderen, dan kan dat ook impact hebben op het verwijderen van dat soort leiders op de planeet. Mensen moeten begrijpen dat oorlogvoering en conflicten niet zullen stoppen zolang dit soort personen zijn geïncarneerd. Niet de mensen veroorzaken die oorlogen en conflicten, maar een specifiek soort mensen dat eigenlijk geen normaal menselijk wezen is. En die zullen blijven doen wat ze door de geschiedenis heen hebben gedaan, omdat ze niet stop kunnen zeggen en daarom moeten de mensen stop zeggen.