De effecten van het gebruik psychedelische middelen

 

Vraag: Het sjamanisme prijst de deugden van energiecentrales als een manier om het bewustzijn sneller te verhogen. Kan moeder Maria hier iets over zeggen? En vooral, wat kan iemand doen om een psychotische episode te verhelpen door dit te overdrijven in combinatie met marihuanagebruik?

Antwoord van de Geascendeerde Meester Moeder Maria. Webinar voor Amerika, 2022 – De Wederopstanding van de Democratie

We hebben meerdere keren aangegeven waarom we het gebruik van deze planten niet aanbevelen. In wezen hebben we gezegd dat het geen spiritueel pad is als je een fysiek materieel middel gebruikt. Het spirituele pad gaat niet over het hebben van ervaringen, maar over meesterschap over je geest.

Als iemand met drugs heeft geëxperimenteerd, want laten we het zo noemen, en een negatieve ervaring of zelfs een psychotische episode heeft gehad, dan kun je het beste toegeven dat een van de effecten van deze planten is dat ze je aura openen, je chakra’s beïnvloeden vanuit het astrale vlak. Dit gebeurt wanneer je geest wordt overweldigd door de chemicaliën in de planten, waardoor je vrije wil als het ware wordt opgeschort. Je bent je niet zo bewust van wat je in je geest hebt toegelaten. En sommige mensen willen zelfs zo graag een ongewone ervaring krijgen dat ze vrijwillig hun geest openstellen voor allerlei lagere wezens.

Dit betekent dat je aura en je chakra’s zijn binnengevallen door entiteiten, demonen uit het astrale vlak. Wanneer je dit begrijpt, kun je de hulpmiddelen gebruiken die we jullie hebben gegeven. In de eerste plaats de decreten aan Astrea, dan de decreten aan Aartsengel Michael en oproepen dat hij die entiteiten of demonen bindt, jou lossnijdt van alle banden met het astrale vlak, om je chakra’s te zuiveren.

Maar je moet dan ook onze hulpmiddelen gebruiken om je psychologische problemen te helen en jezelf afvragen waarom je dit in de eerste plaats wilde doen. Er zijn, zoals Jezus zelfs sprak over tweeduizend jaar geleden, mensen die proberen het koninkrijk der hemelen met geweld te nemen. Ze zijn eigenlijk niet in staat om het koninkrijk der hemelen met geweld in te nemen, maar ze zijn wel in staat om een bepaalde ervaring af te dwingen die op een spirituele ervaring lijkt, of zelfs een ervaring op weg naar een hoger bewustzijn. Het lijkt misschien zelfs op hoger bewustzijn, maar als het wordt gecreëerd door een chemische stof die de hersenen aantast, dan is het geen spirituele ervaring, maar dan zijn het gewoon de hersenen die een ervaring produceren.

Je krijgt een echte spirituele ervaring wanneer je de hersenen transcendeert en de Bewuste Jij een hoger rijk ervaart. Dit wordt niet geproduceerd door de hersenen. Je moet jezelf afvragen waarom je een obsessief-compulsief verlangen hebt om een spirituele ervaring of een ongewone ervaring te krijgen. En je moet gaan begrijpen dat dit afkomstig is van een gescheiden zelf, hoogstwaarschijnlijk vele afzonderlijke zelven, en je moet onze hulpmiddelen gebruiken om die gescheiden zelven op te lossen en verder te gaan.