Vertegenwoordigers van de Goddelijke Moeder voor grote groepen mensen

 

Vraag: Ik weet dat er vertegenwoordigers zijn van de Goddelijke Moeder op veel niveaus, ook voor de aarde, in beide hemisferen. Zijn er ook vertegenwoordigers van de Goddelijke Moeder specifiek voor ieder land?

Antwoord van de Geascendeerde Meester Moeder Maria. Webinar voor Amerika van 2022 – De Wederopstanding van de Democratie

Die zijn er zeker, we hebben vertegenwoordigers van de Goddelijke Moeder in ieder land, voor ieder ras, iedere religie, iedere grote groep mensen die je kunt identificeren. Dit zijn niet noodzakelijk vrouwelijke wezens. Veel van hen zijn mannelijke wezens die zich vrijwillig hebben aangemeld om met een specifieke groep mensen te werken om hen te helpen hun bewustzijn te verhogen. Dit betekent vaak dat dit wezen, een meester of engel, de mensen bepaalde energie geeft, maar ook bepaalde ideeën uitgeeft om te proberen samen te werken met de mensen in de groep die gevoelig zijn en openstaan voor die ideeën.

Maar er zijn natuurlijk ook andere manieren waarop we mensen van verschillende groepen bedienen, zelfs op het energetische niveau, waardoor bijvoorbeeld natuurrampen of andere gebeurtenissen enigszins verzacht kunnen worden. Of we kunnen bepaalde karmische energie opheffen als we denken dat het beter is om de mensen een kans te geven. Of door in sommige gevallen te werken op energetisch niveau door wat karma, wat opgehoopte energie die afdaalt, te verteren en daarbij met mensen samen te werken. In sommige gevallen binden of verteren we ook bepaalde demonen, zelfs bepaalde collectieve beesten en duistere krachten, die deze groep mensen tegenwerken. Maar er zit altijd een limiet aan wat we kunnen doen in verband met de vrije wil – en wat dat betekent met betrekking tot het collectieve bewustzijn – van de groep.

Nogmaals, het gaat erom dat mensen leren groeien in bewustzijn en veel groepen op aarde bevinden zich nog steeds op het niveau waarop ze alleen iets kunnen leren op de Harde Leerschool, dus we kunnen niet voorkomen dat er harde klappen op de deur van de mensen kloppen. Hoe geslotener die deuren zijn, hoe dikker die deuren, hoe harder er moet worden geklopt en vaak moeten we afstand nemen en iets zich laten ontwikkelen wat vanuit menselijk perspectief volkomen onrechtvaardig en oneerlijk kan lijken. En dit heeft ertoe geleid dat veel mensen boos op God zijn geworden omdat ze vinden dat een ramp niet had mogen gebeuren, wat hadden die mensen gedaan om dit te verdienen? Maar er is altijd een reden voor, omdat het bewustzijn van de mensen de gebeurtenis heeft veroorzaakt, of in ieder geval het bewustzijn van sommige mensen de gebeurtenis heeft veroorzaakt.