Mensen die vielen terwijl ze anderen probeerden te helpen

 

Vraag: Maitreya spreekt er in zijn boek over dat de leiders en hun volgelingen tot de dualiteit vervielen in de vierde sfeer. Ik heb het gevoel dat dit ook voor veel andere inwoners een zeer traumatische gebeurtenis is geweest, omdat velen probeerden hun broeders en zusters ervan te overtuigen om zich niet van God af te keren en de leiders te volgen naar gescheidenheid. Toen ze de anderen niet konden veranderen doordat hun pogingen tevergeefs waren, veranderde hun hopeloosheid in boosheid op zichzelf en boosheid op de leiders, en hierdoor vielen zij ook naar de volgende sfeer. Kunnen de masters hier meer over vertellen?

Antwoord van de Geascendeerde Meester Maitreya. Webinar voor Amerika van 2022 – De Wederopstanding van de Democratie

Ja, daar valt natuurlijk veel over te zeggen. We proberen onze openbaringen altijd in fasen te geven, gebaseerd op wat wij denken dat mensen aankunnen. Ook openbaren we soms iets aan specifieke groepen mensen. Tot nu toe hebben we ons meer gericht op het geven van openbaringen aan avatars en de oorspronkelijke bewoners van de aarde, omdat zij zich het vaakst aangetrokken voelen tot spirituele leringen. We hebben niet echt specifieke leringen gegeven voor de mensen die vielen, zoals je beschrijft, omdat ze probeerden anderen te helpen.

We zouden hier een onderscheid kunnen maken en kunnen zeggen dat er gevallen wezens waren die vielen vanwege hun ontkenning dat de geascendeerde meesters en het Christusbewustzijn bestaan. Ze vielen door een bewuste weloverwogen ontkenning: de weigering om te veranderen, om hun gescheiden zelf los te laten. Dan was er ok nog een grote groep mensen die de wezens die vielen, volgden, op welke planeten ze ook waren, of het nu de vierde sfeer was of een latere. En zij voelden zich eenvoudig loyaal, zou je kunnen zeggen, aan de gevallen wezens, of liever, de wezens die vielen, omdat het geen gevallen wezens waren in de vierde sfeer.

En dan is er een bepaalde groep mensen die, zoals je beschrijft, viel omdat ze probeerden te voorkomen dat anderen de gevallen wezens zouden volgen. Het klopt dat sommigen van hen boos waren, zoals je beschrijft, maar niet allemaal. Sommigen van hen boden vrijwillig aan om de wezens te volgen die vielen, om hen te helpen, om te proberen hen te helpen. We zouden kunnen zeggen dat die enigszins lijken op een avatar die een bepaald niveau van verworvenheid op een natuurlijke planeet heeft bereikt en bereid is die te riskeren door naar een onnatuurlijke planeet te gaan. Veel van die wezens hadden een bepaalde verworvenheid en daarom dachten ze dat ze, óf de wezens die vielen konden helpen, óf in ieder geval degenen die hen blindelings volgden, door met hen mee te gaan naar de volgende sfeer in plaats van te ascenderen uit hun oorspronkelijke sfeer.

Veel van de leringen die we hebben gegeven, zijn natuurlijk ook van toepassing op deze wezens, want je moet de gevallen wezens gaan herkennen, je moet het dualiteitsbewustzijn gaan doorzien. Je moet tot het besef komen dat je andere mensen niet kunt redden als ze niet gered willen worden. Je kunt een ander niet redden als hij niet bereid is naar zichzelf en zijn eigen gemoedstoestand te kijken. Je kunt mensen niet dwingen om gered te worden, je kunt hen niet dwingen. En je moet zo vastberaden worden dat je zegt: “Ik zie dat de gevallen wezens andere mensen proberen te dwingen om in die lagere bewustzijnsstaat te blijven, maar dat wil ik vanzelfsprekend niet en ik zie ook dat het nutteloos is om te proberen mensen te dwingen om hun bewustzijn te verhogen; dat kan niet onder dwang.” En als je dit begrijpt, dan kun je de manier waarop je andere mensen probeert te helpen verfijnen of je kunt zeggen: “Ik heb er genoeg van, het wordt tijd dat ik ascendeer.” En dan kun jij je daar op concentreren.

Als je boos bent op de gevallen wezens of boos op jezelf, dan moet je daar natuurlijk aan werken. Die boosheid zit in afzonderlijke zelven. Je moet onze hulpmiddelen gebruiken om ze op te ruimen, omdat jij als de Bewuste Jij eigenlijk geen boosheid voelt, noch op de gevallen wezens, noch op jezelf. Je moet op het punt komen dat je erkent dat de gevallen wezens hun vrije wil uitoefenen. En als je de vrije wil respecteert, dan ben je niet verantwoordelijk voor het redden van deze mensen.

Als jij in Jezus’ dictaat beluistert dat hij vandaag gaf over de boosheid van christenen omdat ze zich gevangen voelen, dan moet je begrijpen dat jij je boos voelt omdat jij je gevangen voelt. En je voelt je gevangen omdat je de situatie vanuit een beperkt standpunt bekijkt. Je denkt dat je iets voor andere mensen moet doen, maar je kunt begrijpen dat het onmogelijk is om iets aan andere mensen te doen. Je kunt wel het idee veranderen dat je andere mensen zou moeten veranderen. Daardoor voel jij je gevangen en dat geeft aanleiding tot boosheid, frustratie, vanwege het gevoel dat je in een situatie zit die je niet kunt uitstaan. Maar je begrijpt niet hoe je daar weer uit kunt komen. Je bent aan handen en voeten gebonden en in de buitenste duisternis geworpen waar geween en tandengeknars is.

Je hebt jezelf gebonden, je gescheiden zelven hebben de Bewuste Jij gebonden, omdat jij je identificeert met deze gescheiden zelven. Je denkt dat dit de reden is waarom je hier op aarde bent; dat je deze mensen moet helpen. En je moet jezelf bevrijden van die overtuiging, hem als een illusie beschouwen, hem loslaten, het gescheiden zelf laten sterven; de gescheiden zelven laten sterven, die deze beslissing steunen, die uit deze beslissing zijn ontstaan, en erkennen dat het tijd is om te ascenderen wat andere mensen ook wel of niet doen. Omdat je nooit zult ascenderen totdat jij besluit om je op jouw eigen ascensie te concentreren, ongeacht wat andere mensen doen of niet doen. Hetzelfde geldt voor avatars, je kunt op aarde blijven reïncarneren, totdat je besluit dat je klaar bent om te ascenderen, ongeacht wat er op deze planeet aan de hand is, hoe erg de dingen ook lijken. Je hebt er genoeg van en je wilt verder.

Je hebt het recht om die beslissing te nemen. Ik zeg niet dat je dat moet doen, die is aan de Bewuste Jij, maar je kunt die beslissing pas nemen als jij jezelf van die zelven hebt bevrijd. Als jij jezelf eenmaal van dit zelf hebt bevrijd, kun je vrij een beslissing nemen. Je kunt zeggen: “Ik wil de aarde achter me laten” of je kunt zeggen: “Ik wil bij de aarde blijven en mensen proberen te helpen.” Maar dan doe je het niet vanwege gescheiden zelven die de obsessieve dwang voelen om dit te doen; dat je dit moet doen. Dan voel jij je niet meer vastzitten. Je begrijpt dat jij er vrijwillig voor kiest om hier te blijven en dat dit doet omdat jij mensen wilt helpen, maar je bent niet gehecht aan het resultaat. En dan voel je geen frustratie en woede, je voelt je niet gevangen.