Breng je Geest tot rust en laat je meevoeren door de Rivier van Leven

 

Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 10 oktober 2022. Webinar voor Amerika – De Wederopstanding van de Democratie

IK BEN de Geascendeerde Meester Gautama Boeddha. “Onstuimige gedachten houden nu op”. Toen ik vele eeuwen geleden was geïncarneerd als de Boeddha, zou je kunnen zeggen dat een groot deel van mijn dienstbaarheid in de Sangha van de Boeddha eruit bestond dat ik de studenten hielp om hun gedachten tot rust te brengen, zodat die onstuimige gedachten zouden ophouden. Dit was vijfentwintighonderd jaar geleden nodig. Je kunt je in de moderne wereld nauwelijks voorstellen hoe mensen toen leefden. Kunnen jullie het je zelfs voorstellen? Kunnen jullie je herinneren, degenen van jullie die oud genoeg zijn om zich het te herinneren, hoe het was toen er nog geen internet was? Kun jij je voorstellen hoe het was toen er nog geen televisie was? Geen radio? Kun jij je voorstellen hoe het was toen er nog geen boeken waren, toen de meeste mensen niet konden lezen?

Onstuimige gedachten
De meeste mensen hadden het natuurlijk druk met fysieke taken om in hun levensonderhoud te voorzien. Maar er was niets om hen te vermaken of te stimuleren vergeleken met wat er nu allemaal is. Bedenk eens hoeveel dingen in een moderne wereld jouw aandacht trekken. Is het verwonderlijk dat je onstuimige gedachten hebt? Er zijn zoveel dingen die jouw aandacht opeisen dat jij je erop concentreert, erop reageert, er iets aan doet. Maar zelfs in die tijd was dat ook zo. Zelfs toen waren de onstuimige gedachten van mensen de grootste uitdaging voor mij als spiritueel leraar.

Stel je eens voor, door alle prikkels die er tegenwoordig zijn, is het veel moeilijker voor je om de Vlam van Vrede te voelen, zodat je onstuimige gedachten ophouden. De geest tot rust brengen is altijd een uitdaging geweest. Maar in de opgetekende geschiedenis is het nog nooit zo’n grotere uitdaging geweest als tegenwoordig. We zijn ons er als geascendeerde meesters heel erg van bewust dat we het jullie niet per se gemakkelijker maken om de onstuimige gedachten tot rust te brengen wanneer we jullie leringen geven, door jullie zoveel leringen te geven als we hebben gedaan.

De meeste mensen, ook deze boodschapper, kunnen dat natuurlijk ook bij zichzelf herkennen; ze gaan door een periode heen waarin ze voor het eerst het spirituele pad vinden en dat stimuleert veel mensen enorm. Veel van jullie zijn opgegroeid zonder enige spiritualiteit in jullie leven. Maar je wist dat er iets te vinden was, er ontbrak iets aan, Je begreep een heel klein beetje waar je naar verlangde. Je vindt dan een spirituele leer vinden en dan maken je gedachten overuren. Je wilt de leer bestuderen, je wilt die begrijpen, je wilt je die eigen maken, je wilt in praktijk brengen wat de leer voorschrijft om je spiritualiteit te beoefenen. En je gaat je daar heel erg op concentreren.

En daar is niets mis mee. Het is iets waar je doorheen moet. Maar begrijp je dat dit in feite weer een niveau van onstuimige gedachten veroorzaakt? Veel mensen concentreren zich op de leer, de uiterlijke beoefening, de cultuur in de organisatie waarin ze zich bevinden. En ze gaan er zo in op dat er nauwelijks een moment is waarop hun geest stil is, waarop hun geest neutraal is, waarop ze luisteren, waarop ze een luisterend oor hebben.

De voortdurende projecties op je geest/gedachten
Dan komt er een moment waarop jij het innerlijke pad opgaat. En dan begrijp je dat het er eigenlijk niet om gaat dat je die leer beoefent of bestudeert. Het gaat erom dat jij je psychologische problemen oplost. Je concentreert je op het oplossen van je psychologische problemen zoals veel van jullie, inclusief deze boodschapper, jarenlang hebben gedaan. Maar dit levert weer een ander niveau van onstuimige gedachten op. Plots komt de gedachte bij je op: “O, misschien ben ik geneigd om zo te doen. Waarom reageerde ik zo op die situatie? Heb ik iets niet gezien? Heb ik iets niet opgelost? Oh, ik kan maar beter eens kijken, ik kan maar beter uitzoeken wat dat is, want ik wil deze niet-oplossing natuurlijk niet in mijn hoofd houden.” Op elk niveau van het pad is er een reeks onstuimige gedachten. Ze worden op je geprojecteerd door duistere krachten, gevallen wezens, het collectieve bewustzijn en de gescheiden zelven die je nog over hebt. Er wordt voortdurend iets op jou geprojecteerd.

Uiteraard kunt jij hier iets aan doen. We hebben jullie geleerd dat je Aartsengel Michaël kunt oproepen om je geest en je chakra’s te verzegelen. Je kunt oproepen aan Astrea doen om je te bevrijden van de vele banden met duistere krachten, maar er worden voortdurend onstuimige gedachten geprojecteerd. Sommige boeddhistische leraren noemen dit de ‘apengeest’ die altijd aan het denken is. Er wordt voortdurend op jou geprojecteerd. Wat kun je eraan doen? Kun je het uitzetten? Je kunt het eigenlijk niet uitschakelen. De gevallen wezens zullen blijven doen wat ze doen. Het collectieve bewustzijn zal blijven doen wat het doet. Je kunt de zelven opruimen en dat zal die gedachten verminderen. Maar toch, je hebt een brein, een fysiek brein. En het fysieke brein is ontworpen om te denken, of op zijn minst om gedachten te hebben. Het fysieke brein is ook in staat om gedachten te scheppen, geen hogere gedachten, maar het is wel in staat om gedachten te scheppen omdat het verschillende ervaringen en sensaties kan scheppen. Wanneer je op het spirituele pad komt, zullen je hersenen spirituele gedachten gaan scheppen en misschien krijg je dan het gevoel dat je verplicht bent om die te denken. Deze boodschapper was al vele jaren bezig voordat het tot hem doordrong dat hij niet verplicht was om over elke gedachte die in zijn hoofd opkwam, na te denken.

De dwangmatige keten van gedachten
Denk hier eens over na, een gedachte komt uit de lucht vallen en komt in je hoofd. Die kan ergens vandaan worden geprojecteerd waar jij niets mee te maken hebt. Maar toch voelt jouw geest zich verplicht om dat te denken. Jij denkt, de meeste mensen denken, dat het hun eigen gedachte is. En jij voelt je verplicht om aan die gedachte te denken. Dan ontwikkelt er zich een proces in je hoofd door die gedachte. Maar dan leidt die gedachte tot een associatie en ineens is er nog een gedachte en voor je het weet zijn er enkele minuten verstreken en door die oorspronkelijke gedachte heb je allemaal raaklijnen gevonden die ver verwijderd zijn van de oorspronkelijke gedachte. Het heeft lang geduurd voordat deze boodschapper werkelijk bereid was om toe te geven dat hij dit fenomeen al zijn hele leven had gehad. En dat de gedachteketens, denkprocessen, nergens toe leidden, niets opleverden. Ze losten niets op, ook al namen ze soms de vorm aan van problemen. Maar ze hielden nooit op. Ze hebben eigenlijk nooit iets opgelost, nooit iets opgeleverd.

Ik zeg niet dat je geen opbouwende gedachten kunt hebben die ertoe leiden dat je actie onderneemt en resultaat boekt, maar vaak tollen je gedachten gewoon in cirkels of springen van het ene onderwerp naar het andere en leveren niets op. Dit noem ik onstuimige gedachten. Veel mensen, de overgrote meerderheid van de mensen voelt: “Oh, dit moet een gedachte van mij zijn, waarom zou die anders in mijn hoofd opkomen, en als dit mijn gedachte is, moet ik hem denken, ik moet er iets mee, ik moet mijn aandacht daarop vestigen”. Veel mensen brengen hun hele leven in deze gemoedstoestand door, ze hebben voortdurend onstuimige gedachten waarvan ze denken dat ze zo moeten denken. Ze leiden tot een associatie, dit gaat een paar seconden zo door en leidt dan tot een andere, en dan springen ze van de hak op de tak zoals een aap in een boom. En ze komen nergens uit, net als de aap. Hij gaat van tak naar tak, maar hij zit nog steeds in de boom.

De geest wil bezig zijn
Er komt een moment op het pad waarop het noodzakelijk wordt om je bewust te worden van dit fenomeen en jezelf af te vragen: “Wil ik echt dat deze weerbarstige gedachten mijn gedachten in beslag nemen? Wil ik me verplicht voelen om ze te denken en in te gaan op deze denkprocessen, deze associaties, dit heen en weer gaan?” Als spirituele student ga je er vaak tegenin, want wanneer je een spirituele leer bestudeert, richt jij je op die leer en ineens sluit je dan veel gedachten van buitenaf, vaak zonder dat je het beseft, omdat jij je concentreert op de leer. De gedachten komen in je op omdat je geest en je hersenen zijn ontworpen om te denken, dus ze denken dat ze de hele tijd moeten denken. Een deel van je geest, zelfs je brein, heeft het gevoel dat er iets mis is, dat hij zijn werk niet goed doet, als hij niet denkt. Het is vergelijkbaar met je hart dat niet klopt. Dat zou natuurlijk wel een probleem zijn. Het is echt geen probleem als je geest even niet denkt, maar je geest denkt van wel; die denkt dat je doodgaat als hij niet denkt.

Je kunt dat ook tegengaan door decreten en invocaties op te zeggen, omdat het je geest in beslag neemt. Je geest moet ergens mee bezig zijn. Hij kan een spirituele leer bestuderen, hij kan decreten en invocaties opzeggen, hij kan iets praktisch doen, maar de geest moet wat inhoud in de geest hebben. Er moet iets in de geest aan de hand zijn. Anders heeft de geest het gevoel dat er iets mis is. Je ziet dat de geest geneigd is om bezig te zijn. De geest wil iets doen. Een behoorlijk aantal jaren geleden realiseerde deze boodschapper zich dat een deel van zijn geest de probleemoplosser was. En dat die was gemaakt om problemen op te lossen. En hij had problemen nodig die hij moest oplossen. En als hij geen problemen had om op te lossen, zou hij ze innerlijk in het leven roepen. En hij realiseerde zich dat hij de rest van zijn leven de problemen in zijn geest zou kunnen oplossen die in zijn geest waren geschapen, maar zou het hem ergens op het spirituele pad of in het leven brengen?

Hoe kun je aan gedachten ontsnappen?
Wat gebeurt er op dit moment in je hoofd als jij jezelf observeert terwijl je dit beluistert of leest? Je erkent dat ik een spirituele leraar en geascendeerde meester ben. Ik geef je een lering en ik heb daar een bedoeling mee. Ik wil je helpen om het spirituele pad op te gaan, zodat jij je verplicht voelt om je aandacht op die lering te richten. En wat gebeurt er als je dit doet? Er komen gedachten bij je op. Dat kunnen veel verschillende soorten gedachten zijn voor veel verschillende mensen. Maar je hebt enkele gedachten: “Wat betekent deze lering? Hoe kan ik hem implementeren? Wat moet ik doen? Hoe kan ik deze onstuimige gedachten voorkomen? Want het lijkt alsof Gautama suggereert dat ik dat zou moeten doen.” Sommigen van jullie voelen zich misschien hopeloos, sommigen van jullie denken misschien na over manieren om te stoppen met denken. Denk daar eens over na, je denkt na over manieren om te stoppen met denken. Hoe is dat ooit mogelijk? De vraag is: wat doe je hieraan?

Veel spirituele leraren en veel spirituele studenten hebben door de eeuwen heen op verschillende manieren geprobeerd met dit probleem om te gaan. Veel mensen, vooral in de boeddhistische traditie, zijn zich bewust van de apengeest. Veel mensen hebben als doel gekregen dat ze die geest tot rust willen brengen. Ze hebben verschillende hulpmiddelen gebruikt, meditatie, contemplatie, om de geest tot rust te brengen. Vandaag de dag bestuderen heel veel mensen, zowel in Amerika als elders, het boeddhisme en proberen de boeddhistische leringen toe te passen. Ze leven in de westerse wereld, maar ze vinden dat ze in staat zouden moeten zijn om hun geest tot rust te brengen, zoals je in een soort sangha of ashram, in de bergen in het oosten, zou kunnen doen.

Maar hoe realistisch is dit als je in de drukke westerse wereld leeft? Hoe realistisch is het dat je de geest tot rust kunt brengen als je allemaal dingen hebt die je aandacht trekken, alle dingen die op jou worden geprojecteerd? Als je trouwens naar de Himalaya bent gereisd en in een klooster woont, is dat dan realistisch dat je zelfs daar de geest tot rust kunt brengen; gezien de moderne wereld en het massabewustzijn? Je kunt geografisch geïsoleerd zijn, maar welke limiet zit er aan nadenken? Moet het denken zich zelfs aan de kosmische snelheidslimiet of de lichtsnelheid houden? Nee, een gedachte hoeft niet naar een bepaalde locatie te reizen om daar fysiek aanwezig te zijn. Die is er meteen. Hoe kun je aan gedachten ontsnappen? Hoe kun je ontsnappen aan het massabewustzijn? Er zijn natuurlijk gradaties van intensiteit, maar je kunt er eigenlijk nooit aan ontsnappen. En hoe kun je ontsnappen aan je eigen geest die de hele tijd wil denken, zodat hij voelt dat hij zijn werk goed doet?

Door de eeuwen heen hebben mensen verschillende manieren gevonden om daarmee om te gaan. Sommige boeddhistische leraren hebben toegegeven dat het onmogelijk is en hebben zich afgevraagd of het wel nodig is om de geest tot rust te brengen.

Je kunt je geest niet tot rust brengen door na te denken over hoe jij je geest tot rust kunt brengen
Als je erkent dat je een student van de geascendeerde meesters bent en dat we je bepaalde hulpmiddelen hebben gegeven, dan zou ik zeggen dat dit een van de manieren is om met dit probleem om te gaan. Je gebruikt de hulpmiddelen natuurlijk. Je vraagt om bescherming, je doet oproepen om losgesneden te worden, je doet oproepen om je geest te beschermen en te verzegelen tegen duistere krachten en het massabewustzijn. Het is belangrijk om dit te doen. Het is goed om dit te doen. Maar ik stel ook voor dat je tussen al je decreten en invocaties door, al je studies en al je dagelijkse bezigheden, wat tijd vrijmaakt om gewoon te gaan zitten. Je probeert je geest niet tot rust te brengen, want wat doe je als je probeert de geest tot rust te brengen? Je gebruikt je geest om je geest tot rust te brengen. En hoe moet de geest anders je geest tot rust brengen dan door na te denken over hoe hij de geest tot rust kan brengen? Als je nadenkt over hoe je jouw geest tot rust kunt brengen, denk je nog steeds. Jouw geest doet wat hij denkt dat hij moet doen, zelfs als je zogenaamd jouw geest tot rust wilt brengen.

De gedachten opgeven
Ik stel voor dat je voor een andere aanpak kiest. Allereerst besluit je dat je wat tijd gaat reserveren, je gaat naar een rustige kamer, eerst kun je misschien decreten en invocaties opzeggen, maar je gaat naar een rustige kamer. Je gaat daar niet in een meditatieve houding zitten, met gekruiste benen zoals men altijd doet. Je gaat op een zacht bed of een bank liggen waarop jij je lichaam kunt ontspannen, zodat er geen prikkels zijn, geen ongemak omdat je in een bepaalde houding moet blijven. Je ligt daar gewoon, het liefst in een donkere kamer, maar zeker in een rustige kamer. En dan is het de bedoeling dat je de geest tot rust brengt, in een neutrale gemoedstoestand komt. Het is belangrijker dat je neutraal bent dan je geest tot rust brengen, zodat je geen gedachten hebt. In plaats daarvan probeer je, streef je ernaar, is jouw doel: “Ik word neutraal.”

Dit betekent dat je niet probeert je gedachten af te sluiten, maar je houdt je er niet mee bezig. Je besluit: “Ik ben hier niet om over iets na te denken, ik ben hier niet om iets te begrijpen, ik ben hier niet om iets te zien. Ik ben hier niet om problemen op te lossen of een openbaring te krijgen. Ik ben hier alleen maar om me niet bezig te houden met de gedachten die opkomen”. En daarom lig je hier met je ogen dicht. Je observeert gewoon je geest. Wanneer er een gedachte opkomt, zeg je rustig in gedachten: “Ik geef hem op. Ik laat hem los”. Je geeft die gedachte op. In plaats van erover na te denken, je aandacht erop te vestigen, de gedachte allerlei richtingen op te laten gaan, geef jij je over, je denkt er niet aan, je laat hem gewoon los. Dit kan in het begin moeilijk zijn, maar hoe meer je de gescheiden zelven in je geest opruimt, hoe gemakkelijker het wordt. En je kunt op het punt komen waarop je dit, althans een tijdlang, kunt blijven doen: ‘Ik geef hem op. Ik laat hem los. Ik geef hem op. Ik laat hem los”. Elke gedachte die opkomt, geef je gewoon op. Je doet er niets mee. Je merkt misschien heel goed dat je geest hierdoor geërgerd kan raken. Die kan hectisch worden, in paniek: “Waarom denk je niet de gedachten die ik je stuur? Waarom negeer je mij? Vind je me niet meer leuk?” Al dat soort dingen kunnen bij je opkomen. Of misschien voel je wel een zekere ergernis of verwarring omdat je geest niet weet wat hij moet doen als jij die gedachten niet denkt. Maar je kunt het blijven doen.

Af en toe zal er een gedachte komen die je aandacht trekt. Je volgt hem. En als je dat doet, besef je ineens: “O, ik denk weer”. Maar dan ga je gewoon terug: “Ik geef hem op. Ik geef hem op. Ik geef hem op.” Wees nu voorzichtig. Raak hierdoor niet in paniek. Wek geen spanning op. Raak niet gestrest. Heb niet het gevoel dat je deze oefening moet kunnen en je de gedachten moet kunnen opgeven. Oefen het gewoon op een ontspannen manier, zo ontspannen als maar kan. En dit kan je zeker helpen om die momenten te krijgen, zoals we hebben gezegd, omdat de Bewuste Jij zich buiten de uiterlijke geest bevindt en zuiver gewaarzijn ervaart. Wat is zuiver bewustzijn? Dat je er bewust bent zonder gedachten te hebben. Het is alsof je bewust bent, maar het bewustzijn heeft geen inhoud.

De mantra gebruiken
Sommige meditatietechnieken hebben dit als doel. Sommige meditatietechnieken gebruiken een mantra die geen betekenis geeft, maar je herhaalt de mantra. En als jij je realiseert dat je aan het denken bent, dan ga je gewoon terug naar de mantra. In zekere zin doe je dat hier. Maar de mantra is: “Ik geef hem op.” Als dit voor jou niet werkt, dan kun je een andere mantra gebruiken. Dan stel ik voor dat je in gedachten in stilte OM, OM, gebruikt. Als je een gedachte hebt, keer je gewoon terug naar OM. Je concentreert je op OM en herhaalt OM. Maar voor veel van jullie zal het effectiever zijn om te zeggen: “Ik geef hem op, ik geef die gedachte op.”

Ik zeg niet dat dit een wondermiddel is, dat het beslist de onstuimige gedachten zal laten ophouden, maar het kan je helpen om het te oefenen. Je hoeft het niet lang te doen. Je hoeft het niet eens elke dag te doen. Je kunt dit trouwens ook doen voor je ’s avonds gaat te slapen. Het kan je geest openstellen voor een gevoel van vrede. De vrede die de zee van Samsara tot bedaren brengt.

Je geest tot rust brengen door neutraal te zijn
Wat is de zee van Samsara? Velen denken dat het de wereld is en de fysieke activiteiten op de wereld, maar eigenlijk zijn het je gedachten. Waar vindt het lijden plaats? In je gedachten. Waar overwin je het lijden? In je gedachten. Mensen die de leer van de Boeddha niet begrijpen, zijn gefocust op de uiterlijke dingen. Ze denken dat omstandigheden op de wereld ervoor zorgen dat hun gedachten lijden ervaren. En daarom denken ze dat de enige oplossing is dat ze die omstandigheden veranderen. Maar in veel gevallen kunnen ze de omstandigheden niet veranderen, deels omdat andere mensen niet willen meewerken, ze leven dus met die constante frustratie die de zee van Samsara is.

Nu kun je, als student van een geascendeerde meester, je eigen versie van de zee van Samsara bedenken, omdat jij, zoals PadmaSambhava zei, voortdurend bezig bent om iets in je psyche op te ruimen, of de wereld te veranderen, of invocaties op te zeggen, of de leringen te begrijpen, of iets te doen om de wereld te veranderen of de leringen te verspreiden of iets dergelijks. Je zou kijkend naar deze boodschapper kunnen zeggen: “Wel, hij is al vele jaren op het spirituele pad, hij is al bijna twintig jaar boodschapper, hij heeft een zinvol leven omdat hij met de geascendeerde meesters samenwerkt en allemaal leringen en boeken en websites publiceert en ga zo maar door.” Maar misschien realiseer jij je niet hoe uitdagend dit is geweest. Hij had zich wel dood kunnen werken. Hij had zichzelf in zo’n staat van stress kunnen brengen dat hij had kunnen instorten. Hij had overmand kunnen raken door het verantwoordelijkheidsgevoel dat hij al die dingen moest doen. En er zijn periodes geweest waarin hij zich zeer gefrustreerd voelde omdat niets wat hij deed, ooit genoeg of goed genoeg was, en altijd meer wilde doen. Maar hij heeft het uiteindelijk overleefd en we willen dat jullie het allemaal overleven. Hij heeft het overleefd door over de dingen na te denken die ik met jullie heb besproken. Het vinden van de balans, het vinden van de Middenweg, en niet gefrustreerd raken, niet hectisch zijn, niet obsessief-compulsief zijn. Maar gewoon af en toe je geest tot rust brengen.

Het heeft de boodschapper geholpen dat hij zich in een vroeg stadium realiseerde dat hij in een neutrale gemoedstoestand moest zijn om een boodschap van de geascendeerde meesters te kunnen ontvangen. In jouw Goddelijke plan staat misschien niet dat je boodschapper zult worden, maar er staat zeker in je Goddelijke plan dat je rechtstreeks van ons aanwijzingen kunt ontvangen in plaats van een uiterlijke lering. Om je IK BEN Aanwezigheid of een geascendeerde meester te kunnen horen, moet je in een neutrale gemoedstoestand zijn. Je moet wat tijd reserveren waarin je ernaar streeft om in een neutrale gemoedstoestand te komen door er niet naar te streven, maar door je geest voor de gek te houden, de geest in verwarring te brengen, zodat de onstuimige gedachten niet je aandacht trekken.

Een evenwichtige benadering van de leringen
Heel veel dingen trekken aan je geest. Heel veel dingen. We erkennen dat onze leringen gemakkelijk kunnen worden veranderd in een nieuwe aantrekkingskracht op je gedachten. We nemen een ingecalculeerd risico. Wanneer je bekijkt wat er is gebeurd in de bijna twintig jaar van deze dispensatie, dan zie je, zoals we al eerder hebben gezegd, dat er leringen zijn gegeven op verschillende niveaus. Leringen die verder gingen dan wat er in het begin werd gezegd. Je ziet dat er mensen zijn die de leer hebben gevonden, daar een tijdje mee bezig zijn geweest en daarna zijn ze weggegaan naar iets anders. Sommigen hebben de boodschapper ervan beschuldigd dat hij een valse boodschapper is geworden. Anderen hebben alleen maar een andere leer gevonden waar ze zich op richtten.

We hebben vastgesteld dat deze boodschapper bereid was om zijn bewustzijnsniveau zodanig te transcenderen dat we die verschillende niveaus van leringen konden geven en daarom blijven we leringen geven; we willen zoveel mogelijk leringen naar het fysieke brengen als mogelijk is, maar dit betekent niet dat jij je verplicht moet voelen om altijd de nieuwste leringen te volgen. Het is prima dat je een bepaalde lering vindt, zelfs een die jaren geleden werd gegeven, die je aanspreekt, die jou belangrijk lijkt. Het is prima om je op die lering te concentreren, die te bestuderen, die in praktijk te brengen, die te internaliseren en te negeren wat er daarna naar voren is gekomen.

Je hoeft niet op iedere conferentie of webinar aanwezig te zijn. Je hoeft niet ieder boek of ieder dictaat of ieder antwoord dat op de site wordt gepost te lezen. Je hoeft geen druk te voelen over het feit dat je deze leringen hebt. Dit is een hele verandering ten opzichte van eerdere organisaties waarin de aandacht veel meer erop gericht was dat mensen de hele tijd iets deden, zelfs urenlang decreten opzeiden om de wereld te veranderen. Wij willen jullie de vrijheid geven om naar binnen te gaan, je te concentreren op de leringen waarop jij je wilt concentreren en dan de rest negeren. Het is prima als je een paar maanden of meerdere jaren nodig hebt om je op een bepaalde lering te concentreren, en daarna het gevoel krijgt dat je daarmee hebt gedaan wat nodig is, en dan kom je terug en zeg je: “Waar zijn de meesters nu mee bezig?”

Er is niet één manier om het spirituele pad te bewandelen. Toetreden tot een spirituele leer zou geen keurslijf moeten worden zoals dat wel voor veel mensen is, zowel studenten van geascendeerde meesters als andere spirituele studenten en natuurlijk ook de meeste religieuze mensen. Maar om dit te voorkomen moet je bereid zijn om naar je eigen psyche te kijken en te beseffen dat deze reactie van een zelf in je geest komt. Master MORE zei: “Kijk naar het leven. Alles wat er in het leven gebeurt, is een kans om aan je psychologische problemen te werken.” Wel, kijk op dezelfde manier naar een spirituele leer en een spiritueel pad en een spirituele beweging. Alles is een kans om iets in je eigen geest, in je eigen psyche, te zien wat niet is opgelost. Waarom reageer je zo?

De oorzaak van je innerlijke ervaring zit in je geest
Je ziet dat er mensen zijn die de spirituele leer hebben verlaten en dan de goeroe of de leraar of de boodschapper of de leer zelf de schuld geven. Waar zijn ze mee bezig? Ze projecteren dat de oorzaak van hun ervaring buiten hun geest ligt. De ervaring zit in hun hoofd, maar de oorzaak ligt daarbuiten. Dan ben je niet echt een spirituele student, want de essentie van het spirituele pad is dat jij je eigen geest beheerst. En hoe kun jij je eigen geest beheersen als je denkt dat de oorzaak van je innerlijke ervaring buiten jouw geest ligt? Als je denkt dat een goeroe of een boodschapper macht heeft over jouw innerlijke ervaring, dan ben je niet bij machte om jouw innerlijke ervaring te veranderen. Maar hoe kun je vooruitgang boeken op het spirituele pad dat draait om het beheersen van je innerlijke ervaring als je niet bij machte bent om je innerlijke ervaring te veranderen? Cognitieve dissonantie, als je beweert dat je een spirituele student bent, maar uitstraalt dat de oorzaak van jouw innerlijke ervaring buiten jouw geest ligt.

Verwachten dat de leringen je waarnemingsfilter bevestigen
We zien, niet specifiek in deze beweging, maar wel in veel spirituele bewegingen, dat een bepaald percentage van de mensen die een spirituele leer, een deugdelijke en echte spirituele leer, vindt zo’n reactie krijgen of die reactie houden omdat ze die al hadden voordat ze de leer vonden, omdat ze projecteren. Wat heeft Jezus uitgelegd over het Petrusbewustzijn? Petrus zag dat er iets bijzonders aan Jezus was, maar hij begreep niet dat het bijzondere aan Jezus was dat hij niet zo dacht als Petrus en Petrus dus een referentiekader kon geven buiten zijn geest om. In plaats daarvan wilde Petrus dat Jezus ook ging denken zoals hij en dat hij zich aanpaste aan de beelden en verwachtingen die Petrus in gedachten had.

Duizenden, tienduizenden mensen, zowel in het westen als het oosten, maar vooral in het westen, vinden een echte spirituele leer, maar projecteren die naar buiten. Ze erkennen dat die leer iets heeft, maar daarna gaan ze projecteren dat de leraar zich aan hun verwachtingen moet aanpassen. Ze begrijpen niet dat het hele doel van het spirituele pad is dat je ontsnapt aan je eigen geest, die geest transcendeert door de beperkingen in je eigen geest op te lossen.

De uiterlijke situatie is de trigger, niet de oorzaak
Als je dit begrijpt, dan begrijp je dat een externe oorzaak onmogelijk de innerlijke verschijnselen in je geest kan veroorzaken. Dat kan niet. De innerlijke verschijnselen van je geest worden geproduceerd door de geest. Ze kunnen worden getriggerd, ze kunnen een reactie zijn op een situatie in de buitenwereld, maar die situatie veroorzaakt niet jouw innerlijke beleving. De geest veroorzaakt de innerlijke toestand door de manier waarop hij reageert op de uiterlijke toestand. Dit is in essentie de leer die ik vijfentwintighonderd jaar geleden gaf. Dit vind je in geen enkele schriftelijke lering terug. Dit werd niet met zoveel woorden gezegd, dit werd niet zo duidelijk gezegd als we tegenwoordig kunnen, omdat het collectieve bewustzijn is verhoogd. Maar ik probeerde mijn studenten dit te vertellen. Sommigen begrepen het, veel ook niet. Jezus probeerde dit ook aan zijn discipelen te vertellen. Sommigen begrepen het, veel ook niet, Petrus was nog maar één van hen.

We hopen dat degenen onder jullie die open staan voor deze leringen, die verandering in je geest wel kunnen maken. Dat je kunt accepteren dat niets buiten je geest de oorzaak is van wat er in jouw geest omgaat. Alles wat in je geest gebeurt, is het resultaat van omstandigheden in je geest. Je denkt misschien dat ik mezelf tegenspreek door wat ik eerder zei over de vele gedachten die op jouw geest worden geprojecteerd. Maar die gedachten kunnen alleen een patroon triggeren, een gescheiden zelf, dat al in je geest zit. Ik sprak hier vijfentwintighonderd jaar geleden over, de samskara’s in de geest, de patronen in de geest. We noemen het nu gescheiden zelven. Ze zijn daar latent aanwezig, liggen te slapen. Er gebeurt iets in een situatie, er wordt een gedachte op je geest geprojecteerd die een van deze zelven tot actie laat overgaan. Maar hoe kun je de innerlijke reactie in je geest veranderen als jij je concentreert op een oorzaak in de buitenwereld, of de uiterlijke situatie, en denkt dat dit de oorzaak is? Je kunt de gedachten die op je afkomen, niet uitschakelen. Je kunt als individu het collectieve bewustzijn niet veranderen, maar wel je eigen bewustzijn, zodat jij niet op het collectieve bewustzijn reageert.

Wat het betekent om de geest tot rust te brengen
En dit kan geleidelijk aan gaan gebeuren als je de zelven oplost, wanneer je de oefening doet om je gedachten op te geven. Je kunt niet op een punt komen waarop het zo is dat er geen gedachten van buitenaf op jouw geest worden geprojecteerd. Het is niet zo dat je hersenen en je uiterlijke geest geen gedachten van binnenuit produceren, maar de Bewuste Jij, jouw bewuste gewaarzijn, houdt zich er niet mee bezig. Ze passeren. Denk aan het beeld dat PadmaSambhava gaf van de man of die persoon die in een uitgestrekt landschap staat maar het landschap niet ziet, maar zich alleen concentreert op de zwarte wolk. Misschien denk je dat er veel gedachten in je hoofd opkomen, maar er zijn ook heel veel toestanden op de wereld die je niet opmerkt, waar je geen aandacht aan schenkt. Misschien ben je lopend op straat veel verschillende mensen tegengekomen, maar je hebt ze niet opgemerkt. Misschien een of twee, maar de rest loop je gewoon voorbij. Je kunt op het punt komen dat er allerlei gedachten in je hoofd opkomen, maar ze gaan gewoon voorbij omdat jij je er niet op concentreert. En dan heb jij je geest tot rust hebt gebracht. “Hiermee houden onstuimige gedachten op” betekent niet dat de gedachten stoppen, maar dat ze geen invloed meer hebben op je bewuste geest en bewust jouw aandacht trekken. Zo houden de onstuimige gedachten op.

De Vlam van Kosmische Vrede ervaren
Wat staat er in dit refrein dat je zojuist hebt opgezegd: Gautama, Vlam van Kosmische Vrede, onstuimige gedachten houden hierbij op. Je kunt erover nadenken en je afstemmen op de Vlam van Kosmische Vrede die ik voor de aarde vasthoud. En je kunt dat ook gebruiken om te voorkomen dat jij je op de gedachten concentreert. Maar de meeste mensen kunnen daar niet mee beginnen en daarom heb ik jullie eerst die andere oefeningen gegeven. Maar wanneer je een bepaald niveau van onthechting van de gedachten hebt bereikt, zijn er mensen die na een bepaalde periode kunnen zeggen: “Ik geef hem op, ik geef hem op, ik geef hem op”; je kunt besluiten om je te concentreren op mijn Vlam van Kosmische Vrede, stem je erop af, stel je geest ervoor open en laat je er gewoon door omhullen.

Maar wees hier voorzichtig mee. Wat gebeurt er in je geest als ik de Vlam van Kosmische Vrede zeg? De geest van de boodschapper denkt dat hij hem als een vlam moet zien. Er moet een soort van vlam zijn die een of andere vorm heeft en hij moet zich erop af kunnen stemmen. Maar dat houdt de denkende geest meteen al bezig. Je stemt je dan niet af op de vlam, je denkt erover na om je af te stemmen op die vlam. En zolang je erover nadenkt, denk je, zie je, die vlam gescheiden van jou, ergens anders, buiten jou: “De vlam is daar, ik ben hier, ik moet me afstemmen op wat er is.” Dat kan niet. Dat kun je niet doen. Je kunt in de vlam zijn of niet in de vlam zijn. Je kunt in de vlam zijn of je kunt erover nadenken om in de vlam te zijn. Maar erover na denken is niet hetzelfde als erin zijn. Daarom is er een bepaalde oefening voor nodig om op het punt te komen dat jij je niet echt op de vlam afstemt, je ervaart de vlam, je zit erin, je wordt erin gehuld.

In de wake om je psychologische problemen op te lossen staat een oefening, een invocatie, die de Aanwezigheid van Liefde heeft gegeven, de visualisatie dat er een uitkijktoren is en dat je beseft dat er een trap is die leidt naar een plateau en dat er een meester op dat plateau staat. Toen de boodschapper aan deze oefening begon, visualiseerde hij in gedachten dat er een meester in de vorm van een menselijk figuur op dit platform stond en dat hij naar boven liep en die meester omhelsde zoals hij een mens omhelst. Maar na een paar dagen realiseerde hij zich dat dit hem eigenlijk onrustig maakt omdat hij voelde dat hij het proces moest visualiseren en dat het zijn aandacht in feite afleidde om de meester te ervaren. En toen realiseerde hij zich dat hij in plaats van een mensachtig figuur en zichzelf te visualiseren als een mensachtig figuur die de meester omhelsde, in plaats daarvan kon veranderen en echt kon voelen dat hij geen mens was die de trap opging, hij was slechts een aandachtspunt en dat hij werd gehuld in de sfeer die de meester was, de sfeer van bewustzijn, de Aanwezigheid van de meester. Hij kon zichzelf zelfs ervaren als een punt binnen de sfeer van de meester en kijken door de Aanwezigheid van de meester en dit gaf hem een intiemere ervaring.

Dat geldt ook voor de Vlam van Vrede. Je bent niet een menselijk figuur dat zich afstemt op de vlam die brandt en vlammen heeft zoals bij een vuur. De vlam is een sfeer, jij bent een punt. Je zit in die sfeer. Je ervaart de vlam, zelfs door de vlam heen. Je kunt zelfs door de vlam naar de wereld kijken, als je momentum opbouwt. Zo kun je de Vlam van Vrede gebruiken. En wanneer je alleen maar de Vlam van Vrede ervaart en jezelf in die vlam, één met de vlam, dan zullen je onstuimige gedachten ophouden. Maar zoals ik al zei, maar weinig mensen kunnen dit als uitgangspunt nemen, je moet een aantal stappen doorlopen.

Nogmaals, voor sommige mensen zal dit moeilijk zijn. Raak hierover niet in de stress. Heb niet het gevoel dat je dit moet doen. Het is een aanbod voor degenen die er klaar voor zijn. Als jij er niet aan toe bent, is het geen probleem. Je hoeft je niet te schamen. Je doet niets verkeerd. Zoek een lering die je aanspreekt, richt je daarop. Zoals PadmaSambhava zei, kun je soms verslaafd raken aan het oplossen van iets in je psyche, bijna verslaafd raken aan het bewandelen van het pad en het gevoel hebben dat je alles moeten kunnen wat we je voorschotelen. Dat je ervan moet profiteren. Dat je dit moet gebruiken. Dat je het een en ander moet kunnen visualiseren.

Je intuïtie gebruiken om het pad te volgen
Stap naar achteren. Je hoeft niet alles te kunnen. Je hoeft niet te profiteren van alles wat we hier geven. Je moet dat aspect van de leringen vinden dat je aanspreekt op je huidige niveau van de honderdvierenveertig bewustzijnsniveaus. Je hoeft niet per se te weten op welk niveau je zit, maar je voelt gewoon intuïtief aan welke lering je aanspreekt. Dan richt jij je daarop zo lang als jij het gevoel hebt dat dit nodig is. Veel van jullie hebben dit niet gedaan. Die hebben voor een actievere benadering gekozen, ze vonden de leringen, waren er enthousiast over en zeiden: “O, ik wil alles doen. Ik wil alles bestuderen, alles lezen. Ik wil alles doen, alle invocaties opzeggen, en dergelijke.” Dat is prima, maar het is een fase. Er komt hopelijk een fase waarin je meer intuïtie begint te krijgen. In plaats van te proberen het pad met je uiterlijke geest te bewandelen, begin je naar je intuïtie te luisteren. En in plaats van te proberen alles tegelijk te doen, concentreer jij je op dat ene wat je nu nodig hebt en daar krijg je geen spijt van, geen gevoel van verplichting, geen gevoel dat je meer zou moeten doen. Je concentreert je op dat ene, dan doe je daar je voordeel mee zolang je dat nodig hebt en dan vind je het volgende wat je op het volgende niveau zal brengen.

We hebben jullie veel dingen verteld omdat we weten dat mensen wanneer ze voor het eerst het pad vinden, vaak niet die sterke innerlijke leiding hebben. Ze zeggen: “Wat kan ik doen? Geef me iets wat ik kan doen”. Zo voelde deze boodschapper zich ook toen hij voor het eerst leringen van geascendeerde meesters vond. Hij was erg enthousiast zou je kunnen zeggen, obsessief-compulsief, om decreten op te zeggen en de leringen te bestuderen en naar Amerika te gaan en cursussen te volgen, enzovoort. Nogmaals, hij moest door die fase heen, maar er kwam een moment waarop hij besefte dat het tijd was om het anders aan te pakken. Het was tijd om zich niet meer te concentreren op het redden van de wereld voor Saint Germain en in plaats daarvan zijn eigen psychologische problemen op te lossen. Er kwam een moment waarop hij in plaats van zijn uiterlijke geest dit verwoed te willen laten doen, en dat te willen laten doen, naar zijn intuïtie begon te luisteren en daarom steeds meer aanwijzingen van ons begon te krijgen, totdat hij die richting kon opgaan die Jezus wilde, door iets voor hem te doen en dit heeft geleid tot de diensten die hij heeft bewezen.

Eén stap tegelijk doen is genoeg
Dat patroon kunnen jullie ook volgen. Jullie gaan natuurlijk niet allemaal dezelfde soort dienst bewijzen, maar je kunt wel het proces van luisteren volgen, stap voor stap nemen, je concentreren op één stap tegelijk. Je kunt een trap niet oplopen door alle treden tegelijk te nemen. Je kunt proberen om twee of drie stappen tegelijk te zetten, maar dan raak je al uitgeput voordat je de top bereikt. Wees tevreden met elke stap die je doet. Er is niets mis mee met het achtenveertigste niveau van bewustzijn en je erop concentreren dat je op het negenenveertigste komt. Je zult altijd op een bepaald niveau zijn totdat je ascendeert en de uitdaging is altijd dat je de volgende stap zet. Daar gaat het pad over.

Je dagelijkse gedachten willen allerlei trucjes uithalen. Jullie gescheiden zelven willen zeggen: “O, ik moet verder zijn dan ik ben. Ik zou op een hoger niveau moeten zijn dan ik ben. Ik zou niet op het niveau moeten zijn waarop ik nu zit, ik zou tien of vijftig treden hoger moeten zijn. Ik zou alles moeten kunnen doen wat de meesters ons zeggen. Ik zou alle leringen moeten kennen.” Dit komt allemaal alleen maar uit je gedachten voort, de onstuimige gedachten, en worden geproduceerd door de gescheiden zelven of projecties van duistere krachten die proberen je uit te putten, zodat je opbrandt op het pad.

Stap naar achteren. Luister naar je innerlijk. Wanneer de uiterlijke geest op je projecteert: “Je zou dit moeten doen of je zou dat moeten doen”, dan is je reactie: “Ik geef hem op. Ik geef hem op. Ik geef het op dit te doen, ik geef het op om dat te doen, ik geef het op.” En je blijft het opgeven, totdat je zover bent dat je naar je innerlijk kunt luisteren. En dan komt er een gedachte op: “O, dat ga ik doen, want dit kwam niet van buitenaf en het kwam niet met de lading dat ik dit moet doen.” Het is een gedachte die opkwam aan wat je zou kunnen doen. Er zit geen druk op en dus ga je erin mee. Maar het is een uitdaging, een enorme uitdaging om dat te doen in de moderne wereld die zo druk is, waar zoveel dingen je aandacht trekken, je heen en weer trekken, waar zo’n druk op de mensen ligt om te presteren, om het beter te doen, om te studeren, een opleiding of carrière te krijgen, geld te verdienen, een groot huis te hebben, al dat soort dingen, vooral in Amerika waar iedereen de Jansens moet bijhouden en niemand de tijd neemt om te vragen: “Wel, wie houden de Jansens bij? Bestaan ze eigenlijk wel? Heeft iemand John Doe gezien?”

Je realiseert je dat het een uitdaging is wanneer je voor het eerst een spiritueel pad vindt, zoals ik zei over de boodschapper die het als een uitdaging zag. Als het beklimmen van een berg. Het was een klus die geklaard moest worden. Het was een loopbaan om op het spirituele pad te zijn. Het was een streven. Hij vond dat hij iets moest presteren. Hij moest voldoen aan zijn eigen verwachtingen en de verwachtingen van andere mensen en de verwachtingen van de boodschapper en de verwachtingen van de meesters. Hij moest zoveel dingen waarmaken en hij stond te popelen om dat te doen, maar in plaats van zichzelf op te branden, kwam hij gelukkig op het punt waarop hij een stap achteruit deed en zich realiseerde dat hij zich op zijn psychische problemen moest concentreren. En jullie kunnen dat ook allemaal doen.

Het is geen carrière, er is geen druk, er is niet iets wat je moet bereiken en volbrengen. Waar hebben we het over gehad? Over mensen die bereid zijn geweld te gebruiken. Met geweld kom je nergens op het spirituele pad. Je kunt de hemel niet met geweld nemen. Je kunt een imitatie van de hemel met geweld nemen, maar dat is niet de hemel. Dwing jezelf niet om het spirituele pad te bewandelen. Geweld komt van het gescheiden zelf. Herken het, laat het los. En hoe bewandel je het spirituele pad dan als jij jezelf niet tot iets dwingt? Je stroomt mee met de Rivier van Leven. Ik weet heel goed dat dit een moeilijk concept is, vooral voor mensen die in de westerse wereld zijn opgegroeid. Meestromen met de Rivier van Leven. Maar toch, het is iets om over na te denken, samen met de andere leringen die we hebben gegeven, en nog zullen geven.

Jezelf laten drijven
Hoe luidt de uitspraak? “Goed gedaan, goede en trouwe dienaar. Een paar dingen heb je trouw gedaan. Ik zal je aanstellen over veel dingen.” Nogmaals, het vermenigvuldigen van de talenten. Je hebt de talenten vermenigvuldigd die wij hebben gegeven. Je hebt vooruitgang geboekt. Erken het. Stap naar achteren. Bekijk hoe je het spirituele pad tot nu toe hebt benaderd en besluit dan om dit op te geven en te kijken wat er van binnenuit op je afkomt. Je denkt misschien dat de boodschapper een speciale vaardigheid heeft of iets verworven heeft en dat hij daarom boodschapper is. Dat werd geprojecteerd in eerdere organisaties van geascendeerde meesters waarin de boodschapper als speciaal werd beschouwd. Maar waarom is deze boodschapper boodschapper? Waarom is hij boodschapper geworden? Waarom is hij twintig jaar later nog steeds boodschapper? Omdat hij keer op keer iets heeft willen opgeven. Hij was bereid alles op te geven waaraan hij gehecht was in de leringen, aan het boodschapper zijn. Er komt een moment waarop de enige manier om vooruit te komen op het spirituele pad niet met geweld of inspanning is, niet door je dagelijkse gedachten. De enige weg vooruit is overgave, door iets op te geven, jezelf toe te staan om je op de stroom te laten drijven.

Hiermee heb ik jullie gezegd wat ik jullie wilde vertellen en ik kan alleen maar onze dankbaarheid betuigen omdat jullie aan deze conferentie hebben deelgenomen en gebruik maken van de leringen. Hiermee verzegel ik deze conferentie in de vreugdevolle Vlam van de Kosmische Vrede van de Boeddha die IK BEN. Wees in vrede. Vrede, wees stil.