Het Gevoel van Hopeloosheid transcenderen

 

Geascendeerde Meester Elohim Astrea, 10 oktober 2022. Webinar voor Amerika – De Wederopstanding van de Democratie

IK BEN de Geascendeerde Meester Elohim Astrea. Omdat ik op de Vierde Straal van Zuiverheid ben, is het vaak mijn taak geweest, zoals Sanat Kumara meerdere keren over zichzelf heeft gezegd, om de kosmische vuilnisman te zijn, degene die de rotzooi komt opruimen die mensen hebben gemaakt als ze schreeuwen om verlost te worden van die zelfgemaakte puinhoop.

Het gevoel van hopeloosheid
We realiseren ons dat de boodschappen die we op een conferentie als deze geven, enigszins ontnuchterend kunnen zijn, vooral voor de mensen die misschien nieuw zijn en onze leringen niet zo goed kennen. Het lijkt misschien alsof er in Amerika zoveel problemen zijn dat het bijna hopeloos is om er iets aan te doen. Degenen onder jullie die meer ervaring hebben met onze leringen, weten natuurlijk dat we een probleem alleen onder jullie aandacht brengen wanneer jullie er iets aan kunnen doen, door oproepen te doen, de visie vast te houden, enzovoort. Maar ik wil het hebben over een bepaalde energie, een bepaalde bewustzijnsstaat, die al enkele jaren het Amerikaanse collectieve bewustzijn is binnengeslopen. Een zeker gevoel van overweldiging, van geen uitweg kunnen zien, niet kunnen zien wat er gedaan kan worden aan de problemen die steeds ernstiger lijken te worden, zonder dat het einde in zicht is.

Deze boodschapper las onlangs een verhaal over Russen die Rusland verlieten omdat ze niet wilden vechten in de oorlog van Poetin. Het viel hem op dat een van deze mensen zei dat zijn reden van vertrek was dat ze niets aan hun eigen land konden doen. Ze hadden het geprobeerd, maar niets had gewerkt. Dit is natuurlijk een defaitistische houding. Heel veel Russen hebben die houding na zoveel jaren Sovjet-Unie en Poetin heeft hiervan gebruik gemaakt om het voor hen nog onmogelijker te maken om het land te veranderen. Daarom zijn er zoveel mensen vertrokken.

Maar ik wil erop wijzen dat zo’n defaitistische houding geen traditionele Amerikaanse mentaliteit is. Amerika heeft van oudsher meer een houding van can-do-: “Ja, we kunnen dit, we kunnen dit obstakel overwinnen, we kunnen vooruit, we kunnen dit probleem oplossen.” Je ziet nu dat steeds meer Amerikanen dit gevoel van hopeloosheid beginnen te krijgen. Ze hebben het gevoel dat ze niets kunnen doen om dingen te veranderen. In Amerika is een uitspraak: “Je kunt het stadhuis niet bestrijden”, en veel mensen beginnen dat gevoel ook te krijgen over de federale overheid. Dit is natuurlijk niet constructief in een democratie in het algemeen, maar zeker niet in Amerika, dat zo’n grote traditie heeft van innovatief zijn, om problemen op te lossen, om te experimenteren met nieuwe dingen en altijd een manier te vinden om de obstakels te omzeilen. Ik kom mijn hulp aanbieden om deze matrix te vernietigen, de beesten, de demonen, de entiteiten, te binden die de gedachten van mensen binnendringen en hen dit gevoel van hopeloosheid geven en dat hen ertoe brengt om wat te voelen? Woede. Boosheid en frustratie. Ze zoeken iemand die ze de schuld kunnen geven. Ze zoeken een zondebok.

Nu weet ik dat andere meesters uitgebreid hebben gesproken over Trump en het presidentschap van Trump, maar ik wil hieraan toevoegen dat Donald Trump de afgelopen jaren meer dan iemand anders het gevoel heeft verspreid dat de Amerikanen niets aan bepaalde problemen kunnen doen. Zelfs toen hij zich kandidaat stelde voor het presidentschap, sprak hij over de ‘deep state’ (een staat binnen de staat), het moeras, alsof er een grote, onzichtbare regeringsinstantie was waar niemand iets aan kon doen. Hij beloofde er iets aan te doen als hij verkozen zou worden. Maar wat deed hij eigenlijk toen hij verkozen werd?

De essentie van complottheorieën
Welnu, wat had hij kunnen doen? Hij had zich kunnen concentreren op enkele echte, praktische, problemen, en tot op zekere hoogte heeft hij dat ook gedaan, maar hij kon niets doen aan een onbekende entiteit die niet echt bestaat, behalve dan in het hoofd van de mensen. Maar wat zag je toen dep hij de verkiezingen niet won? Toen gaf hij die onzichtbare entiteit, de staat binnen de staat, het systeem dat de verkiezingen van hem had gestolen, de schuld. Veel van de mensen die hem volgden, namen die energie van hopeloosheid over en daarom geven veel van deze mensen die nog steeds in die staat van woede verkeren, hun eigen regering de schuld. Ze weten niet echt wie ze de schuld geven. Natuurlijk de Democraten en Antifa, en de huidige president wordt een uitlaatklep. Maar als ze er echt over nadenken, zouden ze niet echt kunnen zeggen wie ze de schuld geven, wie die staat binnen de staat is.

Dit is de essentie van veel complottheorieën. Er is een geheim genootschap dat achter de schermen de zaken regelt. Maar de aard van een geheim genootschap is dat het geheim is, het is onzichtbaar. Hoe kun je dat ooit gaan zien? Hoe kun je er ooit iets aan doen? Dat is precies de reden waarom complottheorieën worden verzonnen, zodat ze mensen een hopeloos gevoel kunnen geven. Ontmoediging is het beste werktuig in de gereedschapskist van de duivel en veel Amerikanen zijn ontmoedigd geraakt.

Astrea’s aanbod
Nu hebben we jullie veel leringen gegeven dat het beter zou zijn als mensen hun woede richtten op de machtselite, veranderingen in veel systemen eisten, en beseften dat dit verder moet gaan dan de politieke kloof, omdat noch de Republikeinen noch de Democraten alleen hier iets aan kunnen doen. Dat vereist een totaal andere aanpak die over de kloof in het politieke spectrum heen gaat, want die kloof wordt gemaakt en vergroot door de machtselite. Ik kom mijn hulp aanbieden aan degenen onder jullie die zich hier zorgen over maken, aan degenen onder jullie die tijd hebben om er iets aan te doen. Zeg mijn decreten op en doe een specifieke oproep aan mij om deze wolk van hopeloosheid te vernietigen, om deze houding van het-kan-niet, en deze demonen, deze entiteiten, deze collectieve beesten te binden en te vernietigen, de matrix erachter, de gedachtematrix erachter, te vernietigen.

Ondanks de vele problemen waarvan we jullie bewust hebben gemaakt, staat Amerika niet aan de vooravond van een ramp. Amerika is op weg naar de Gouden Eeuw. Dit kun je op veel verschillende terreinen zien, door veel nieuwe innovaties, veel nieuwe ideeën, door veel mensen die zich openstellen voor nieuwe ideeën. Amerika is geen verloren zaak. De situatie in Amerika is niet hopeloos. Maar helaas kunnen veel Amerikanen dat niet zien omdat ze lijden aan een aandoening die we internetverslaving zouden kunnen noemen.

Medescheppen via de chakra’s
We hebben uitgelegd wat chakra’s zijn. We hebben uitgelegd dat chakra’s portalen zijn voor energie en dat de energie beide richtingen op kan. Wat doe je als medeschepper? We hebben gezegd dat je met je gedachten een matrix formuleert, je projecteert die matrix op het Ma-terlicht, maar hoe projecteer je die matrix daarop? Waardoor projecteer je die matrix? Dat doe je door je chakra’s. Wanneer je mede een toestand schept, wordt het licht dat je ontvangt van je IK BEN Aanwezigheid door de chakra’s naar buiten geleid. Dit zorgt voor een bepaalde sensatie in de chakra’s die, bij gebrek aan een beter woord, plezierig is. Het is plezierig om te voelen dat het licht door de chakra’s wordt afgegeven. Dat gebeurt er als je aan het medescheppen bent. Maar veel mensen zijn het dualiteitsbewustzijn ingegaan, waardoor je in de meeste gevallen niet echt iets mede schept, je reageert. In plaats van in een gemoedstoestand van medescheppen te zijn, waarin je voortdurend vanuit je gedachten iets naar buiten stuurt, reageer je op omstandigheden.

Verslaving aan de websites die je energie verlagen
Veel Amerikanen, maar natuurlijk ook veel mensen over de hele wereld, zijn zo gewend dat ze het internet opgaan om naar pagina’s te zoeken die hen iets geven wat hun geest stimuleert. Wanneer hun geest wordt gestimuleerd, laten ze licht door hun chakra’s gaan en dit geeft hen een bepaald aangenaam gevoel. Helaas gaat dit licht vaak naar duistere krachten op het astrale vlak, entiteiten, demonen, collectieve beesten, maar het gevoel dat energie door de chakra heen gaat, is vrijwel hetzelfde, of in ieder geval bijna hetzelfde als wat je voelt als je medeschept. Dit kan mensen een gevoel van plezier geven, zelfs een gevoel van zingeving, omdat ze iets doen. Maar bij veel mensen kun je zien dat dit obsessief-compulsief is geworden. Het is een verslaving geworden. Het is niet alleen een kwestie van pornografie. Het is ook een kwestie van bijvoorbeeld complotwebsites of andere websites zoeken die het beeld van doemdenken presenteren; dat er heel veel problemen zijn, dat er van alles aan de hand is en dat jij er niets aan kunt doen. Je wordt gestimuleerd door al die informatie en je voelt dat het licht door je chakra’s naar buiten gaat. Daarna voel jij op een dieptepunt zitten. In je dagelijks leven laag voel jij je depressief omdat je geen energie meer hebt. Je denkt dat je die website nog eens moet bezoeken en nog wat meer moet lezen om weer het gevoel te krijgen dat er in ieder geval iets gebeurt.

Dit is een verslaving geworden voor heel veel Amerikanen en natuurlijk ook mensen over de hele wereld die naar de websites moeten gaan die je energie verlagen. Zelfs studenten van de geascendeerde meesters zijn hierin meegezogen. Maar wij hebben jullie de hulpmiddelen gegeven. Concentreer je op je hart en voel: “Krijg ik er meer energie van? Krijg ik minder energie?” Als het je energie verlaagt, doe er dan niet aan mee, breek hiermee. Maar nogmaals, je kunt ook oproepen doen dat andere mensen verlost worden van die internetverslaving, die verslaving aan negativiteit, de verslaving aan hopeloosheid, het gevoel dat er niets aan te doen is. In het algemeen heb je het gevoel dat er niets aan gedaan kan worden, maar wanneer het licht uit je chakra’s wordt geduwd, heb je het gevoel dat je iets doet. Je maakt geen contact met de lage energie die jij voelt en dat dit veroorzaakt werd doordat het licht op een onevenwichtige manier vrijkwam. Mensen blijven dit doen, dag in dag uit, uur na uur, nemen al die dingen in zich op, luisteren naar de radio, kijken tv, waardoor ze opnieuw geprikkeld worden door al die negativiteit, al die problemen. Ze raken eraan verslaafd.

Er zijn mensen die verslaafd zijn aan bepaalde televisiezenders, bepaalde radioprogramma’s, met presentatoren die al die samenzweringstheorieën, negatieve dingen, promoten, en dan hun producten verkopen aan mensen die bang zijn in deze defaitistische gemoedstoestand, die denken dat de wereld volgende week zal vergaan, dus ze kunnen maar beter voorraden inslaan. Dit is een hele industrie in de Verenigde Staten die wordt gevoed door een enorm beest en je kunt natuurlijk oproepen doen dat ik dat beest zal binden. Ik zal dit doen als jullie mij machtigen om dit te doen door jullie oproepen. Dit kan tot gevolg hebben dat steeds meer mensen hiervan worden afgesneden, zodat ze eroverheen groeien en tot het besef komen: “Maar dit doet me eigenlijk niets. Ik voel me alleen maar steeds slechter wanneer ik op die websites kom en daaraan denk. Ik moet een andere manier vinden om het leven te benaderen. Ik moet iets anders vinden.” De meesten zullen geen leer van een geascendeerde meester vinden, maar iets anders positiefs en constructiefs vinden.

Het realistisch optimisme van de geascendeerde meesters
Er is een beweging in de Verenigde Staten van mensen die geen traditionele politici zijn, die zich kandidaat stellen. Er zitten meerdere mannen en vrouwen in het Congres die zijn gekozen bij de laatste verkiezingen, die je geen politici zou kunnen noemen, maar mensen die besloten dat ze wilden zien of zij het politieke systeem konden uitdagen en iets nieuws konden brengen. Er zijn heel vele initiatieven; heel veel dingen in de Verenigde Staten die vooruitwijzen en de natie naar de Gouden Eeuw trekken. Het is bepaald geen hopeloze situatie.

We zijn natuurlijk niet alleen optimisten. We zijn realisten, omdat we zien dat de duistere krachten de strijd aan het verliezen zijn. Ze worden altijd razend, ze raken altijd in paniek, en dan gooien ze de mensen toe wat ze kunnen in de verwoede hoop dat ze de situatie kunnen veranderen, zoals Poetin nu doet in Oekraïne. Ze raken altijd in paniek en denken: “Als ik maar hard genoeg kan pushen, win ik wel.” Maar als je eenmaal begonnen bent te verliezen, dan komt dat omdat je in de eerste plaats aan het pushen was en het geweld dat je hebt gebruikt, een tegenkracht heeft opgewekt die je niet kunt overwinnen. Dus hoe hard je ook duwt, je wekt gewoon meer tegenkracht op en kun je het niet winnen. Daarom werd Hitler verslagen. Daarom werd de Sovjet-Unie uiteindelijk verslagen. Dat is de reden waarom al die dictators en krijgers in het verleden, deze veroveraars, uiteindelijk uitgeblust raakten; ze liepen tegen de terugkerende stroom uit het materierijk aan, en dat konden ze niet verslaan.

Daarom zijn we realisten. We kennen dit mechanisme, we hebben keer op keer gezien dat dit zich openbaarde en daarom weten we dat deze planeet stap voor stap op weg is naar de Gouden Eeuw van Saint Germain. Het is zeker dat de Gouden Eeuw zich zal manifesteren. Het is alleen de vraag wanneer en welk pad deze precies zal volgen voordat die zich manifesteert. Desalniettemin is het een zekerheid en we hopen dat jullie, die directe studenten zijn, dat realistische optimisme dat wij hebben, die zekerheid die wij hebben, kunnen vasthouden en daarom niet zo ongerust worden over de gebeurtenissen op de wereld.

We begrijpen dat ze voor de meeste mensen verontrustend zijn, en dat er onrust is in het collectieve bewustzijn, en dat zelfs mensen buiten Amerika ook een gevoel van hopeloosheid hebben: “Wat kun je eraan doen?” Maar als je teruggaat in de tijd naar elk moment, elke crisis, vooral als het duidelijker is, dan zijn er altijd mensen geweest die dachten: “Dit is het einde. Dit is hopeloos. We kunnen niet uit deze situatie komen. Er kan niets aan gedaan worden.” Toen veranderde er toch iets, de planeet ging verder, de samenleving ging verder en er kwamen nieuwe oplossingen in beeld. Nu herinnert niemand zich wat er is gebeurd in 1929, of in 1914, of in 1939 en al die andere crisismomenten in de geschiedenis.

Jullie als studenten denk na over de keuze die je maakt, de bewuste keuze om je hierop te richten, concentreer je op de voortgang, focus op het positieve. U kunt nog steeds oproepen doen voor de vele problemen die we jullie vragen te doen, maar jullie hoeven niet door de negativiteit aangetrokken te worden. Integendeel, wanneer jullie oproepen doen, denken jullie dan dat het niet werkt?

Hoe je oproepen doet
Ik weet dat sommigen van jullie hebben gevraagd: “Waarom is de oorlog niet gestopt door alle decreten die we hebben opgezegd voor de situatie in Oekraïne?” Maar we hebben dit uitgelegd: dingen kosten tijd. Kijk hoe de oorlog verloopt, kijk hoe Rusland wordt teruggedrongen. Denken jullie dat jullie oproepen hier geen invloed op hebben gehad? Realiseer je nu één ding, dit is iets wat we jullie al heel lang proberen te vertellen. Wat er in het fysieke octaaf gebeurt, is een weerspiegeling van wat er gebeurt in het identiteitsrijk, het mentale en emotionele rijk. De keten begint in het identiteitsrijk, filtert door het mentale rijk, naar het emotionele en tenslotte naar het fysieke. Dit kost tijd. Als je een oproep doet, ben je fysiek geïncarneerd, je zendt hem omhoog en daarna komt hij terug. Maar alles werkt binnen de beperkingen van de vrije wil en het collectieve bewustzijn en de persoonlijke bereidheid van mensen om hun bewustzijn te verhogen. We kunnen jullie oproep niet direct beantwoorden omdat we met een zeer complex systeem werken. Maar jullie kunnen er zeker van zijn dat de oproep het antwoord afdwingt, wanneer jullie een oproep doen.

Er begint onmiddellijk een stroom terug te keren door het identiteits-, het mentale, het emotionele rijk en uiteindelijk naar het fysieke vlak. Dit komt misschien niet precies overeen met wat je oproept, of wat je in gedachten had toen je de oproep deed, maar de stroom gaat terug. Vaak zien we studenten die ontmoedigd zijn geraakt omdat ze al een tijdje oproepen doen, maar die in gedachten besloten dat ze er geen tijd meer aan wilden besteden omdat ze nog niet hadden gezien dat de resultaten zich manifesteerden, en dat ze die dan niet zouden gaan krijgen. Ze gaven het dus op, werden misschien zelfs negatief over het hele idee om oproepen te doen. In veel gevallen gaven die studenten het op vlak voordat de fysieke manifestatie er zou komen. Andere studenten hebben het opgegeven nadat er zich fysiek iets had gemanifesteerd, omdat het niet precies was wat ze voor ogen hadden. Ze hebben het dus niet gezien. Ze erkenden het niet. Wij hopen dat jullie beter kunnen beseffen dat het resultaat heeft wanneer jullie een invocatie of decreet opzeggen. Er komt een stroom van energie van ons terug die naar beneden filtert. Zelfs als er geen zichtbaar effect is op het fysieke niveau, dan is er nog wel effect op de drie hogere niveaus.

We hebben al vaker gezegd dat er een bepaalde cyclus is waar ze in veel gevallen doorheen moeten gaan als dingen eenmaal zijn overgegaan naar het fysieke vlak. Dit betekent dat je een bepaald probleem kunt hebben, zoals de oorlog, je doet er oproepen voor, maar het kost in de eerste plaats tijd voordat die terugkerende stroom het fysieke vlak bereikt. Zelfs op het fysieke vlak is er een bepaald momentum en dat heeft tijd nodig om dat te overwinnen. Dan is er natuurlijk nog een ander aspect, namelijk dat alles een les is en de mensen moeten de consequenties van hun daden en de noodzaak om te veranderen begrijpen. Dit kan nogmaals tijd nemen. Zoals we hebben gezegd, is deze oorlog een kans voor het Russische volk om iets te zien wat ze niet wilden zien, maar ook voor het Oekraïense volk en voor de mensen in democratische landen. We hebben verschillende keren leringen gegeven over wat mensen moeten begrijpen. Nogmaals, soms houden we ook het resultaat tegen omdat de mensen hun les nog niet hebben geleerd. Maar het resultaat sijpelt wel door de drie hogere lagen van de geest en dat het maakt voor mensen gemakkelijker om de les te leren. Dit kan de tijd die nodig is om een bepaald probleem op te lossen aanzienlijk verkorten.

De behoefte aan onmiddellijke bevrediging
In de jaren dertig en aan het begin van de jaren veertig van de vorige eeuw gaven heel veel studenten van de I AM Movement decreten met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog. Ze hadden niet direct effect. Deze oorlog was zo’n enorme onderneming dat die niet onmiddellijk kon worden gestopt. Maar als de studenten van de I AM Movement hun decreten niet hadden opgezegd, dan zou de oorlog tweeënhalf jaar langer hebben geduurd dan nu. Door de decreten is een zeer groot aantal doden nu gespaard gebleven. Als er meer mensen waren geweest die decreten hadden opgezegd, dan had het nog korter kunnen zijn, maar niet voorbij een bepaald punt. Soms moeten dingen zich fysiek ontwikkelen opdat mensen iets kunnen zien wat ze op andere manieren niet wilden zien. Wanneer je dit weet, wanneer jij je dit realiseert, kun je voorkomen dat je ontmoedigd raakt en accepteren dat de oproep het antwoord afdwingt, maar het antwoord is niet altijd wat jij je voorstelt of wenst te zien met je uiterlijke geest.

Deze boodschapper voelde enkele van de decreten en invocaties die jullie hebben opgezegd en hij voelde dat de stroom vanuit het spirituele rijk door de Heilige Geest door hem heen stroomde. Hij realiseerde zich dat hij dit ook al had gevoeld toen hij vele jaren geleden voor het eerst decreten begon op te zeggen. Hij besefte dat dit altijd genoeg voor hem was geweest, want toen hij die stroom voelde, wist hij dat de decreten effect hadden. Je kunt natuurlijk die houding aannemen omdat je beseft dat de stroom energie effect zal hebben. Die moet wel effect hebben. Maar misschien niet zoals je uiterlijke geest wil op exact hetzelfde moment dat jij het wilt. Dit is een algemene tendens in de moderne wereld. Omdat mensen allemaal een klein stukje plastic in hun portemonnee hebben dat ze eruit kunnen halen om te kopen wat ze willen en het dan meteen krijgen, zijn ze bijna verslaafd geraakt aan onmiddellijke bevrediging.

Waarom zouden jullie, onze directe studenten, verslaafd moeten zijn aan onmiddellijke bevrediging? Als jullie onze leringen hebben begrepen, dan is jullie doel dat jullie aan je ascensie werken, en je weet dat dit tijd kost, misschien wel de rest van dit leven of volgende levens. Je hebt een doel op lange termijn. Waarom zou je ongeduldig moeten zijn als jouw decreten niet onmiddellijk effect hebben? Wat heeft Jezus gezegd? “Door uw volharding zul u het leven verkrijgen.” Het is natuurlijk belangrijk dat spirituele studenten dat onthouden. Je raakt niet gehecht aan resultaten op de wereld. Je raakt niet ontmoedigd als je niet de resultaten krijgt die je in gedachten verwacht. Als je denkt dat dit een probleem voor je is, gebruik dan onze hulpmiddelen om het gescheiden zelf te ontmaskeren en het te laten sterven, zodat je gemoedsrust kunt krijgen. Je doet het werk van eeuwen. Niet het werk van het moment. Je kunt niet onmiddellijk resultaten verwachten op het spirituele pad. Dat is niet realistisch. Maar je kunt wel verwachten dat de resultaten zich zullen manifesteren, hoe het er in het materiële rijk ook uitziet.

Hiermee heb ik jullie de impuls, het momentum, de energie, gegeven die ik wilde geven en ik hoop dat het sommigen van jullie zal helpen om dat gevoel van ontmoediging of hopeloosheid te doorbreken dat je misschien hebt. Je kunt een stap verder gaan en iets voelen waar de andere meesters over hebben gesproken en dat is de vreugde, de vreugde om te weten, zoals Master MORE heeft gezegd, dat we vanaf het begin al hadden gewonnen. We winnen, want dit is niet langer het begin. Ik verzegel je in de Vierde Straal van Zuiverheid, de vreugde van zuiverheid, want hoe kun jij je niet vreugdevol voelen als je zuiverheid voelt? Gebrek aan vreugde is een onzuiverheid die niet kan bestaan in een Vlam van Zuiverheid. Wees verzegeld in de aanwezigheid van de Elohim Astrea.