De relatie tussen karma en ziekte

 

Vraag: Hoe verhouden karma en ziekten zich tot elkaar? Waarom en hoe kun je van karma worden verlost door een ziekte te krijgen? Wat is hier de logica?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, Webinar van 2022 – Democratie en Christusschap:

Er is een zeer complexe relatie tussen karma en ziekte. Ik zal nu niet ingaan op alle aspecten ervan, maar ik zal wel iets zeggen om te kunnen begrijpen dat er een bepaalde logica in zit.

Wat doet een ziekte? In sommige gevallen betekent het dat mensen bepaalde dingen niet kunnen doen. Om het in zwartwittermen te zeggen: Iemand krijgt een bepaalde ziekte en dat betekent dat hij geen soldaat kan worden en oorlog kan voeren. Dit betekent dat hem wordt verhinderd om karma te maken en dat zou hij hebben gemaakt door oorlog te voeren en andere mensen te doden. Dit karma, deze ziekte, het karma dat resulteerde in deze ziekte, werd gemaakt in een vorig leven waarin die persoon ten strijde trok en mensen doodde. Toen dit karma terugkeerde naar het fysieke vlak, manifesteerde het zich als een fysieke ziekte die de persoon verhinderde om nog meer karma te maken. Dit is één manier waarop karma en ziekte met elkaar in verband staan.

Nu kan het ook zijn dat iemand in zijn Goddelijke plan heeft gezet dat hij in dit leven een bepaalde groei wilt bereiken. En om die groei te bereiken moet je een bepaald momentum overwinnen dat je in vorige levens hebt gehad. Met andere woorden, je moet naar jezelf kijken en beseffen dat je een bepaald momentum hebt. Laten we het nogmaals in eenvoudige bewoordingen uitdrukken: je hebt een bepaald momentum om altijd ruzie te maken met andere mensen, om altijd gelijk te willen hebben. En je hebt besloten dat dit veel van je incarnaties heeft vernietigd of vervormd en dat het tijd wordt om dit te overwinnen.

Je wilt jezelf dwingen om dit momentum in dit leven het hoofd te bieden. Je zet dit in je goddelijke plan en je hebt het potentieel om dit te kunnen gaan zien omdat je natuurlijk met dit momentum incarneert; je zult dus ruzie maken met andere mensen. En dan kan er een moment komen waarop je dit ziet en besluit dat je dit niet meer wilt, je wilt ermee stoppen. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je weigert om het te begrijpen of weigert om er iets aan te doen. In dat geval had je in je Goddelijke plan kunnen laten zetten dat je karma uit vorige levens een lichamelijke ziekte zal materialiseren, waardoor het moeilijker voor je wordt om ruzie te maken en te vechten met mensen. En daardoor word je gedwongen om naar jezelf te kijken, of in ieder geval de kans te krijgen om naar jezelf te kijken en jezelf af te vragen: “Waarom heb ik deze ziekte? Wat zit erachter?”

In de meeste gevallen manifesteert het karma dat zich als een ziekte, omdat je wilt voorkomen dat je karma maakt, of om het jezelf moeilijker te maken om de lessen die je moet leren te negeren. Er kunnen andere redenen zijn, je bewaart het evenwicht voor het collectief, je neemt een bepaald collectief karma op je. En je wilt aantonen dat je of een constructief leven kunt leiden met een ziekte of dat je een ziekte kunt overwinnen. Hier zijn verschillende redenen voor. Maar ik heb je nu tenminste iets gegeven om over na te denken.

Nogmaals, dit is niet het volledige beeld omdat het volledige beeld heel erg complex is. Als je kijkt naar enkele overwegingen en berekeningen die de Karmische Raad maakt met betrekking tot welk karma terug moet komen en welk karma moet worden tegengehouden, dan is het eerlijk gezegd buitengewoon ingewikkeld, zoals we eerder hebben gezegd. Zelfs de beste supercomputers zouden de berekeningen die worden gemaakt door de Karmische Raad en hun helpers niet aankunnen.