De westerse houding ten aanzien van Rusland voor de oorlog in Oekraïne

 

Vraag: De Baltische staten, Polen, Oekraïne en de Russische oppositie waarschuwden het westen dat Poetin na de oorlogen in Tsjetsjenië, Georgië in 2008, de Krim en Donbas in 2014, de georganiseerde migrantencrisis en de vervolging van de oppositie in de Russische Federatie, niet zou stoppen. Maar het westen, vooral Duitsland, Merkel, heeft met hun geld voor gas, de Nord Stream 2 pijpleidingen en kosmetische sancties in feite een nieuwe tiran en zijn oorlog tegen Oekraïne en Europa gevoed. Waarom? Wat was de reden voor die houding? Waren het alleen de ego-illusies van de leiders van het westen om projecten te hebben om Poetin economisch te binden of was het gewoon commerciële hebzucht of een confrontatie te vermijden uit angst? Of was het hun psychologisch analfabetisme met betrekking tot Poetin of de invloed van de duistere krachten?

Antwoord van de Geascendeerde Meester Saint Germain, Webinar van 2022 – Democratie en Christusschap:

Ik ben hier al uitvoerig op ingegaan in mijn laatste dictaat, waarin ik het heb over de mentaliteit van het westen. Wat ik hier wil zeggen, is dat ja, je kunt in zekere zin zeggen dat ze zich niet bewust waren van duistere krachten, gevallen wezens die via Poetin aan het werk waren. En daarom konden ze het kwaad dat hier aan het werk is, niet echt begrijpen. Maar dit is, nogmaals, zoals ik al zei in mijn dictaat, onderdeel van de fase die de democratische naties hebben doorgemaakt. Je zou kunnen zeggen dat er in termen van Christusonderscheid meer inzicht in het kwaad en de oorzaak van het kwaad ontbreekt. En dat is er natuurlijk in de eerste plaats niet vanwege de wetenschappelijke materialistische denkwijze die veel westerse landen en hun denken domineert. Ze willen niet denken in termen van kwade krachten die de geest van mensen kunnen overnemen.

Nogmaals, kun je zeggen dat het een vergissing was? Maar zoals ik al zei in mijn dictaat, als je ernaar kijkt vanuit het perspectief van de geascendeerde meesters, dan denken we niet in die termen; we zeggen gewoon dat dit destijds door de bewustzijnsstaat kwam. En nu bij wijze van spreken de zeepbel is gebarsten, moeten we ons concentreren op wat de democratische naties kunnen doen om vooruit te komen en de wereld vooruit te helpen.

Ik wil zeggen dat ik volledig begrijp dat er mensen waren in de Baltische staten, in de Russische oppositie, die duidelijk de bedoelingen van Poetin doorzagen. En je kunt altijd terugkijken en zeggen dat ze vanzelfsprekend gelijk hadden. Ja dat was zo, maar je moet niettemin erkennen dat die mensen ook een onrealistische beeld hadden omdat hun visie op wat het Westen hieraan zou moeten doen, niet realistisch was.

Wat had het Westen dan kunnen doen als je naar de situatie kijkt? Wat had het Westen kunnen doen? Ze hadden kunnen proberen om Poetin te vermoorden of ze hadden een grote oorlog tegen Rusland kunnen beginnen, met het risico van misschien een nucleaire confrontatie. Maar het is niet realistisch dat de Russische oppositie dit van het Westen verwacht en evenmin is het realistisch dat de mensen in de Baltische staten dit van het Westen verwachten. Zoals ik al zei, gezien de mentaliteit die ik beschreef: dat ze wilden dat Rusland zich zou ontwikkelen tot een natie en hen wat tijd geven om dit te doen, was het gewoon niet realistisch. En wat had het Westen eigenlijk rechtstreeks met Poetin kunnen doen? Nu ze hadden meer kunnen doen, zoals ik al zei, vooral na 2014, maar zoals ik al zei, lagen de verhoudingen desalniettemin anders en daarom heb je de situatie die je nu hebt en hoe gaan we vanaf daar mee verder.