De lessen na de Tweede Wereldoorlog voor de mensen uit de Sovjet-Unie

 

Vraag: Wat voor soort test hebben mensen, levensstromen die in de USSR leefden tijdens jullie Tweede Wereldoorlog? Waar moesten ze doorheen? Wat voor ervaring moesten ze krijgen?

Antwoord van de Geascendeerde Meester Saint Germain, Webinar van 2022 – Democratie en Christusschap:

Het is niet zo dat ze maar één ervaring nodig hadden. Er waren veel lessen die geleerd hadden kunnen worden. Maar de belangrijkste les was dat ze zouden beseffen dat er een fundamenteel gebrek aan menselijkheid was in het Sovjetstelsel. Dit werd gepersonifieerd door Stalin. Maar het Sovjetstelsel had bijna totaal gebrek aan menselijkheid, er heerste in feite antimenselijkheid in het Sovjetstelsel. Die werd niet alleen veroorzaakt door Stalin, maar ook door de communistische ideologie en Lenins interpretatie ervan.

En wat ze zich hadden kunnen realiseren, was dat ondanks alle mooie beweringen van een arbeidersparadijs scheppen en mensen bevrijden van de onderdrukking van het tsaristische regime, het Russische volk niet werd bevrijd. Ze waren van de ene dictator naar een andere dictator gegaan die eigenlijk nog erger was. En dit had ertoe kunnen leiden dat het Russische volk begreep dat hun leiders helemaal niets om hen gaven.

Sommigen beseffen dit natuurlijk wel. Maar heel erg weinig namen de volgende stap door zich af te vragen waarom ze dit soort leiders hadden aangetrokken, waarom ze van de ene onderdrukkende regering naar de andere waren gegaan in plaats van grotere vrijheid te bereiken zoals in het westen, waar mensen die grotere vrijheid hadden gekregen. En heel erg weinig mensen waren in staat om dit soort vragen te stellen.

En daarom kwam er na de Tweede Wereldoorlog geen verandering. Je ziet dat er tijdens die oorlog vele miljoenen mensen zijn omgekomen. Er waren veel soldaten die terugkeerden die in een situatie hadden gezeten waarin ze ofwel tegen de Duitsers opliepen die op hen zouden schieten of beschoten werden door het partijleger dat achter hen aankwam en iedereen neerschoot die probeerde te deserteren.

Er waren genoeg mensen die de onmenselijkheid hadden ervaren waardoor er een verschuiving had kunnen plaatsvinden. En mensen hadden kunnen besluiten dat ze dit niet wilden. Het is niet gebeurd. En daarom heeft de Sovjet-Unie zo lang bestaan. En daarom is Poetin erin geslaagd om Rusland geleidelijk aan steeds onmenselijker te maken. Als je ernaar kijkt, is de onderdrukking van het Russische volk, de angst om iets in het openbaar te zeggen, de angst om iets te zeggen, natuurlijk onmenselijk. Hoe kan het niet onmenselijk zijn als je onderdrukt wordt, maar je mag er niet eens over praten, zelfs niet privé.