INV06: Jezus’ Invocatie voor Overwinning op de Dood

Uitgebracht door Jezus om je te helpen het planetaire geweld van het doodsbewustzijn te overwinnen en die ‘laatste vijand’, door jezelf te bevrijden van elke angst voor de dood

 

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Moeder van Licht. Amen.

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, draag ik deze invocatie op aan de manifestatie van de volmaakte visie van Christus in… (Voeg hier een persoonlijk gebed toen.)

IK BEN bereid het raadsel van leven en dood te ontrafelen
Geliefde Jezus, ik ben bereid het mysterie van leven en dood te ontrafelen. Ik ben bereid mijn angst voor de dood onder ogen te zien, de angst die voorkomt dat ik de dood nader bekijk en zo voorkomt dat ik de waarheid begrijp dat de dood niet echt bestaat. Ik ben bereid jouw innerlijke lering over leven en dood te begrijpen, zodat ik weg kan gaan bij degenen die spiritueel dood zijn en zo de gelederen kan versterken van degenen die spiritueel levend zijn.

Geliefde Jezus, onderwijs me over de weg die van de dood naar het leven leidt. Toon mij de nauwe poort en de smalle weg die naar het eeuwige leven leidt. Ik ben bereid de wijde poort en de brede weg die naar vernietiging leidt, te verlaten, zodat ik niet langer een blinde volgeling van de blinde leiders ben. Ik wil graag één van jouw discipelen zijn en ik verklaar me bereid alles los te laten wat voorkomt dat ik jou op de Weg naar het Leven volg. Ik ben niet aan mijn materiële, emotionele of mentale bezittingen gehecht, noch aan mijn sterfelijke identiteitsgevoel. Daarom ben ik bereid mijn netten met de dingen waar ik in verwikkeld zit op deze wereld achter me te laten om de Levende Christus te volgen. Ik ben bereid mezelf allerlei dingen te ontzeggen, mijn kruis op te nemen en jou te volgen. Toon mij de Weg opdat ik een Volgeling van de Weg kan zijn – de Weg naar het Leven.

 

Ik aanvaard de verantwoording voor mijn eigen verlossing
1. Geliefde Jezus, ik aanvaard jou als mijn spirituele leraar en ik erken dat jij één bent met de hiërarchie van de geascendeerde meesters die de ware leraren van de mensheid zijn. Geliefde Jezus, ik wil één worden met de Hiërarchie van het Leven en ik wil de verkeerde leraren van de dood – waaronder mijn ego – achterlaten. Toon mij alle elementen van het doodsbewustzijn in mijn wezen en ik ZAL het leven kiezen.

Wees gegroet Christus in mij (na elk couplet herhalen):

O Christus in mij, mijn Levensbron,
ik kies ervoor elke strijd los te laten.
Mijn oog is maar op één doel gericht,
terwijl ik voorbij de sluier van dualiteit zie.
Mijn Wezen is geheel met Licht gevuld
om de ziel van haar duistere nacht te bevrijden.

O Jezus, ik geef de geest op en
sluit me bij de geascendeerde meesters aan.
Ik word herboren in het eenzijn,
het wonder van de Paasmorgen.
Ik hoor de Klok van het Eenzijn luiden,
omdat de dood voor altijd zijn prikkel heeft verloren.

2. Geliefde Jezus, ik ben bereid de weg te verlaten die een mens goed toe lijkt, maar waar aan het einde de dood wacht. Help mij me volledig de waarheid eigen te maken dat de weg naar de dood juist lijkt, omdat dit niet van mensen verlangt hun ego los te laten. Help mij in te zien dat de ware weg – de Weg naar het Leven – van mij verlangt mijn ego te laten sterven opdat mijn ziel in het eeuwige leven kan opstaan. Daarom is de Weg naar het Leven de weg naar de dood van mijn ego. Toon mij alle elementen van het doodsbewustzijn in mijn wezen en ik ZAL het leven kiezen.

3. Geliefde Jezus, ik ben bereid voorgoed de keus te maken om het leven boven de dood te verkiezen. Help mij me de waarheid volledig eigen te maken die mij in staat zal stellen bewust voor het leven te kiezen en bewust mijn ego te laten sterven. Help mij in te zien dat de Weg naar het Leven het Pad naar Eenzijn is, terwijl de weg naar de dood het pad naar gescheidenheid is. Toon mij alle elementen van het doodsbewustzijn in mijn wezen en ik ZAL het leven kiezen.

4. Geliefde Jezus, ik ben bereid de volledige en uiteindelijke verantwoording voor mijn leven te nemen, zowel mijn leven op deze wereld, als mijn binnengaan van het eeuwige leven. Help mij me de waarheid volledig eigen te maken dat wanneer het Bewuste Zelf de volledige verantwoording accepteert, ik het levensbewustzijn heb, maar wanneer mijn Bewuste Zelf deze verantwoording van zich afschuift, ik tot het doodsbewustzijn verval. Toon mij alle elementen van het doodsbewustzijn in mijn wezen en ik ZAL het leven kiezen.

5. Geliefde Jezus, ik ben bereid de Weg naar het Leven te bewandelen, het pad dat mij terug naar het Eenzijn met God leidt. Help mij me de waarheid volledig eigen te maken dat het mijn keus was mij van de Hiërarchie van het Leven af te scheiden, wat ervoor gezorgd heeft dat ik de wenteltrap begon af te lopen die naar het doodsbewustzijn, de catacomben van de hel, leidt. Help mij in te zien dat ik bewust elke keus ongedaan moet maken – elke geest bewust moet opgeven – die mij één trede naar beneden heeft gebracht. Zo kan ik weer de trap op gaan en terug bij het Eenzijn met de Hiërarchie van het Leven komen, waar ik altijd deel van heb uitgemaakt. Toon mij alle elementen van het doodsbewustzijn in mijn wezen en ik ZAL het leven kiezen.

6. Geliefde Jezus, ik ben bereid mijn ego-zelf te verloochenen, mijn kruis op te nemen en jou te volgen. Help mij me de waarheid volledig eigen te maken dat mijn Bewuste Zelf de keus moet maken het identiteitsgevoel te weigeren dat op mijn ego gebaseerd is. Help mij in te zien dat ik alleen maar door mijn kruis op te nemen, namelijk mijn verantwoording om alle illusies in mijn vier lagere lichamen te overwinnen, jou naar het eeuwige leven van het Christusbewustzijn kan volgen. Toon mij alle elementen van het doodsbewustzijn in mijn wezen en ik ZAL het leven kiezen.

7. Geliefde Jezus, ik ben bereid de illusie van de dood, de illusie van gescheidenheid te overwinnen. Help mij me de waarheid volledig eigen te maken dat zonder God, zonder het Woord van het Kosmische Christusbewustzijn, niets gemaakt werd dat gemaakt werd. Daarom kan ik in werkelijkheid nooit van God gescheiden worden – gescheidenheid kan alleen bestaan als een illusie die door mijn ego is gecreëerd. Help mij in te zien dat mijn Bewuste Zelf zich kan vereenzelvigen met alles waarvoor hij kiest en daarom ben ik alleen maar gescheiden van Gods koninkrijk zolang ik mij met mijn ego vereenzelvig. Toon mij alle elementen van het doodsbewustzijn in mijn wezen en ik ZAL het leven kiezen.

8. Geliefde Jezus, ik ben bereid de Weg naar het Leven te bewandelen die mij bij mijn heelheid brengt. Help mij me de waarheid volledig eigen te maken dat ik, omdat ik een verlengstuk van mijn Schepper ben, toegang tot Gods koninkrijk heb, ik heb de sleutel van kennis hier binnenin mij. Help mij in te zien dat ik de mogelijkheid heb heel te worden door mij opnieuw met mijn hogere Wezen, de Hiërarchie van het Licht te verbinden. Ik geef de illusie van mijn ego op dat ik iets of iemand buiten mij nodig heb om heel te worden. Toon mij alle elementen van het doodsbewustzijn in mijn wezen en ik ZAL het leven kiezen.

9. Geliefde Jezus, ik ben bereid de volledige verantwoording voor mijn verlossing te aanvaarden. Help mij me de waarheid volledig eigen te maken dat mijn ego de illusie schept dat ik een kerk, een verlosser of een God in de buitenwereld nodig heb om gered te worden. Help mij in te zien dat de ware sleutel tot verlossing, het binnengaan van het koninkrijk van God binnenin mij is en één met de God in mij te worden. Toon mij alle elementen van het doodsbewustzijn in mijn wezen en ik ZAL het leven kiezen.

 

Zeg het volgende decreet ten minste één keer op. Je kunt dit zo vaak doen als je wilt voor je verder gaat met de invocatie.

De Levende Christus overwint op aarde
1. Geliefde Jezus, jij hebt gewonnen,
God heeft iedereen gewekt.
De wederkomst is op handen,
omdat de Christussen hun plaats innemen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

De Levende Christus is nu in mij.
Het zegel van Christus op mijn voorhoofd.
De liefde van Christus is in mijn hart;
aan Jezus’ missie neem ik deel.

De Christus is weer gekomen in mij.
Ik straal zijn licht uit opdat ieder het kan zien.
Zijn volmaakte liefde verteert elke angst,
zodat ieder zijn aanwezigheid hier kan voelen.

2. De blinde leiders kunnen de mensheid
niet meer onderling verdelen en overwinnen.
We volgen Christus, onze koning in ons.
We beloven iedereen zijn waarheid te brengen.

3. Ons oog is op één doel gericht,
omdat we de waarheid van Christus zien die ons bevrijdt.
We schreeuwen zijn boodschap van het dak
omdat we zijn levende bewijs worden.

4. Geliefde Jezus, we zullen de Christuswezens zijn
die de aarde bevrijden.
We zetten ons in om het leven te verdedigen.
De wederkomst is nabij.

5. De toorts van het Vissentijdperk houden we omhoog,
we ontvouwen nu het Aquariustijdperk.
We delen jouw liefde voor Saint Germain,
hij zal de aarde met Rechtvaardigheid regeren.

6. Jouw overwinning voor de aarde is een feit.
De Gouden Eeuw is al begonnen.
De Christus in ons bevrijdt ons om
nu in de Aanwezigheid van God zelf te zijn.

 

Ik ben bereid de geest op te geven
1. Geliefde Jezus, ik ben bereid jouw voorbeeld te volgen en de geest van mijn ego en elk identiteitsgevoel op te geven dat op mijn ego wordt gebaseerd. Help mij me de waarheid volledig eigen te maken dat mijn Bewuste Zelf mijn ego in het leven heeft geroepen door de keus te maken zich van de Hiërarchie van het Leven af te scheiden. Help mij in te zien dat alleen mijn Bewuste Zelf de geest van mijn ego kan opgeven door opnieuw te bevestigen dat ik één ben met de levenspiramide. Aartsengel Michaël, snijd mij los van alle banden met het doodsbewustzijn.

Wees gegroet Christus in mij (na elk couplet herhalen):

O Christus in mij, mijn Levensbron,
ik kies ervoor elke strijd los te laten.
Mijn oog is maar op één doel gericht,
terwijl ik voorbij de sluier van dualiteit zie.
Mijn Wezen is geheel met Licht gevuld
om de ziel van haar duistere nacht te bevrijden.

O Jezus, ik geef de geest op en
sluit me bij de geascendeerde meesters aan.
Ik word herboren in het eenzijn,
het wonder van de Paasmorgen.
Ik hoor de Klok van het Eenzijn luiden,
omdat de dood voor altijd zijn prikkel heeft verloren.

2. Geliefde Jezus, ik ben bereid jouw voorbeeld te volgen en elke gehechtheid aan de dingen op deze wereld op te geven. Help mij me de waarheid volledig eigen te maken dat ik in elke situatie waarin ik vanuit het doodsbewustzijn op het leven heb gereageerd, een geest schiep, een identiteitsgevoel dat onecht is. Help mij in te zien dat ik enkel door elke geest op te geven die door het bewustzijn van gescheidenheid werd gecreëerd bij het Eenzijn terug kan komen. Aartsengel Michaël, snijd mij los van alle banden met het doodsbewustzijn.

3. Geliefde Jezus, ik ben bereid mijn kruis op te nemen en jou te volgen. Help mij me de waarheid volledig eigen te maken dat de geesten die ik in het leven heb geroepen, mij aan het kruis genageld houden en me verlamd laten voelen. Help mij in te zien dat ik enkel op deze wereld vastzit zolang ik mij vereenzelvig met – mij herken in – het ingebeelde identiteitsgevoel dat mijn ego heeft gemaakt. Aartsengel Michaël, snijd mij los van alle banden met het doodsbewustzijn.

4. Geliefde Jezus, ik ben bereid mij volledig los te maken van het ingebeelde identiteitsgevoel van mijn ego. Help mij me de waarheid volledig eigen te maken dat zolang ik elementen – welke geesten ook – van het doodsbewustzijn in het vat van mijn zelf laat blijven, ik vastzit aan het planetaire doodsbewustzijn en de hel. Help mij in te zien dat ik alleen bij het Eenzijn terug kan komen door de verbinding tussen mijn energieveld en de catacomben van de hel te verbreken. Aartsengel Michaël, snijd mij los van alle banden met het doodsbewustzijn.

5. Geliefde Jezus, ik ben bereid vanuit de dood naar het leven te gaan. Help mij me de waarheid volledig eigen te maken dat elke band tussen mij en het doodsbewustzijn een opening vormt voor de krachten van de dood om in mijn energieveld te komen. Help mij in te zien dat de magnetische aantrekkingskracht van de planetaire impuls richting de dood mij wegtrekt van het Pad naar Eenzijn. Aartsengel Michaël, snijd mij los van alle banden met het doodsbewustzijn.

6. Geliefde Jezus, ik ben bereid te erkennen dat alleen de Gods macht mij kan bevrijden. Help mij me de waarheid volledig eigen te maken dat ik niet de kracht heb mij uit het doodsbewustzijn los te snijden. Help mij in te zien dat ik alleen losgesneden kan worden door de kracht die uit de Hiërarchie van het Leven afdaalt. Aartsengel Michaël, snijd mij los van alle banden met het doodsbewustzijn.

7. Geliefde Jezus, ik ben bereid te vragen opdat ik kan ontvangen. Help mij me de waarheid volledig eigen te maken dat hoewel de hiërarchie van de dood geen enkel respect voor mijn vrije wil heeft, de Hiërarchie van het Leven het grootste respect voor Gods wet heeft. Help mij in te zien dat hulp van Boven royaal gegeven wordt, maar enkel aan diegenen die erom vragen. Daarom vraag ik nu de Hiërarchie van het Leven om de Godkracht vrij te geven die mij zal bevrijden omdat ik mijn gehechtheid aan mijn ‘leven’ op deze wereld opgeef. Aartsengel Michaël, snijd mij los van alle banden met het doodsbewustzijn.

8. Geliefde Jezus, ik ben bereid de droom van een automatische verlossing op te geven. Help mij me de waarheid volledig eigen te maken dat de tussenkomst van de Hiërarchie van het Leven nooit tegen de keuzes die ik uit vrije wil maak, zal ingaan. Help mij in te zien dat ik bereid moet zijn de keuzes ongedaan te maken die de verbinding tussen het vat van mijn zelf en het doodsbewustzijn hebben gevormd. Aartsengel Michaël, snijd mij los van alle banden met het doodsbewustzijn.

9. Geliefde Jezus, ik ben bereid één met de Hiërarchie van het Leven te worden. Help mij me de waarheid volledig eigen te maken dat de Hiërarchie van het Leven mij niet zal redden, maar mij in staat zal stellen mijzelf te redden. Help mij in te zien dat ik alleen door Gods macht en genade gered word, maar dat ik bereid moet zijn om die kracht als verlengstuk van de Hiërarchie van het Leven te richten. Daarom werkt mijn Vader en ik werk. Aartsengel Michaël, snijd mij los van alle banden met het doodsbewustzijn.

 

Zeg het volgende decreet ten minste één keer op. Je kunt dit zo vaak doen als je wilt voor je verder gaat met de invocatie.

Aartsengel Michaël, neem de leiding

1. Aartsengel Michaël, neem de leiding.
Godbestuur in ieder land.
Gods macht, wijsheid en zijn liefde,
stroomt van Boven naar onze planeet.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Aartsengel Michaël laat je macht
elk moment op ons neerdalen.
Vul ons met Gods Diamanten Wil.
Wij zullen aan de bedoeling met ons beantwoorden.

Moeder Aarde wordt nu bevrijd
om aan haar bedoeling te beantwoorden.
Omdat Liberty de leiding heeft,
verspreidt ze haar licht over ieder land.

2. Hef de toorts van de Vrijheidsvlam omhoog,
opdat allen de naam van ‘IK BEN’ mogen kennen.
We blijven de hele nacht op koers,
omdat we geleid worden door jouw licht.

3. De mensheid is altijd vrij
om één volk onder God te zijn.
Onze liefde voor de aarde is zo intens
dat wij ons inzetten om haar te verdedigen.

4. Aartsengel Michaël, jij bent hier
om onze visie altijd helder te houden.
Als wij met ons heilige werk beginnen,
weten wij dat Gods koninkrijk in ons is.

5. Wij vormen Gods Lichaam hier beneden,
de open deur waar de Genade door heen stroomt.
Nu alle oude patronen verteerd worden,
lijkt de toekomst zo stralend en mooi.

6. Omdat wij nu snel in actie komen,
zullen we de Gouden Eeuw brengen.
We hebben de visie en het vuur
om deze planeet steeds verder hogerop te brengen.

 

Ik ben bereid om het alleen zijn te overwinnen door in Al-Eenzijn herboren te worden
1. Geliefde Jezus, ik ben bereid elke angst voor verandering te overwinnen, de angst die tot de dood leidt. Help mij me de waarheid volledig eigen te maken dat ik alleen gered kan worden door spiritueel herboren te worden. Help mij in te zien dat ik voor elke stap op het spirituele pad in een nieuw identiteitsgevoel herboren moet worden. Daarom moet het oude identiteitsgevoel sterven. Ik moet elke dag sterven. Geliefde Saint Germain, help mij elke angst om de macht van mijn ego op te geven, te overwinnen en mijn spirituele vrijheid te aanvaarden.

Wees gegroet Christus in mij (na elk couplet herhalen):

O Christus in mij, mijn Levensbron,
ik kies ervoor elke strijd los te laten.
Mijn oog is maar op één doel gericht,
terwijl ik voorbij de sluier van dualiteit zie.
Mijn Wezen is geheel met Licht gevuld
om de ziel van haar duistere nacht te bevrijden.

O Jezus, ik geef de geest op en sluit me
bij de geascendeerde meesters aan.
Ik word herboren in het eenzijn,
het wonder van de Paasmorgen.
Ik hoor de Klok van het Eenzijn luiden,
omdat de dood voor altijd zijn prikkel heeft verloren.

2. Geliefde Jezus, ik ben bereid de angst voor verlies te overwinnen. Help mij me de waarheid volledig eigen te maken dat ik mijn werkelijke ik niet verlies als een deel van mijn ego sterft. Help mij in te zien dat ik, alleen wanneer ik mij met mijn ego vereenzelvig, bang zal zijn dat de dood van mijn ego, de dood van mijn identiteit betekent. Geliefde Saint Germain, help mij elke angst te overwinnen om de macht van mijn ego op te geven en mijn spirituele vrijheid te aanvaarden.

3. Geliefde Jezus, ik ben bereid te erkennen dat IK meer BEN dan mijn ego. Help mij me de waarheid volledig eigen te maken dat mijn Bewuste Zelf een verlengstuk van de Hiërarchie van het Leven is. Help mij in te zien dat dit grotere Wezen dat IK BEN verduisterd wordt door het beperkte identiteitsgevoel van mijn ego. Daarom ben ik, alleen door dit sterfelijke identiteitsgevoel te laten sterven, in staat het onsterfelijke spirituele Wezen te zien dat IK BEN. Geliefde Saint Germain, help mij elke angst te overwinnen om de macht van mijn ego op te geven en mijn spirituele vrijheid te aanvaarden.

4. Geliefde Jezus, ik ben bereid elk gevoel van verlies te overwinnen. Help mij me de waarheid volledig eigen te maken dat wanneer ik mij met mijn ego vereenzelvig, ik mij van de Rivier van Leven afscheid. Dit leidt tot angst voor verlies en gevoel van gebrek. Help mij in te zien dat door spiritueel herboren te worden, ik het overvloedige leven kan ontvangen dat de Vader mij met het grootste genoegen geeft. Geliefde Saint Germain, help mij elke angst te overwinnen om de macht van mijn ego op te geven en mijn spirituele vrijheid te aanvaarden.

5. Geliefde Jezus, ik ben bereid elk gevoel van strijd te overwinnen. Help mij me de waarheid volledig eigen te maken dat zolang ik van de Rivier van Leven ben gescheiden, mijn leven een voortdurende strijd zal zijn. Help mij in te zien dat door vast te houden aan de sterfelijke identiteit van mijn ego, ik mijzelf ervan weerhoud het overvloedige leven te ontvangen. Geliefde Saint Germain, help mij elke angst te overwinnen om de macht van mijn ego op te geven en mijn spirituele vrijheid te aanvaarden.

6. Geliefde Jezus, ik ben bereid opnieuw de Weg naar het Leven op te gaan. Help mij me de waarheid volledig eigen te maken dat mijn ego mij op het valse Pad naar Minder houdt in plaats van het ware Pad naar MEER. Help mij in te zien dat door mij los te maken van dit verkeerde pad ik niets zal verliezen, maar het overvloedige leven krijg dat het Pad naar méér is. Geliefde Saint Germain, help mij elke angst te overwinnen om de macht van mijn ego op te geven en mijn spirituele vrijheid te aanvaarden.

7. Geliefde Jezus, ik ben bereid de rol die voor mij bedoeld is als medeschepper op me te nemen en mijn eigen beslissingen te nemen. Help mij me de waarheid volledig eigen te maken dat geen beslissingen nemen ook een beslissing is. Daarom liegt mijn ego, wanneer hij beweert dat als mijn Bewuste Zelf geen besluiten neemt, ik ook geen fouten kan maken. Help mij in te zien dat ik door niet de verantwoording op mij te nemen om te kiezen, ik juist de grootste fout van al kan maken. Daardoor KIES ik er nu voor TE ZIJN in plaats van te kiezen er niet te zijn. Geliefde Saint Germain, help mij elke angst te overwinnen om de macht van mijn ego op te geven en mijn spirituele vrijheid te aanvaarden.

8. Geliefde Jezus, ik ben bereid elk gevoel van het alleenzijn te overwinnen. Help mij me de waarheid volledig eigen te maken dat mijn ego mij van de Hiërarchie van het Leven gescheiden houdt en mij dus dat gevoel van alleen zijn geeft. Help mij in te zien dat mijn ego de illusie heeft geschapen dat als ik mijn ego laat sterven, ik helemaal alleen ben en niemand heb die mij helpt besluiten te nemen. In werkelijkheid verbind ik mij, door mijn ego te laten sterven, opnieuw met de Hiërarchie van het Leven, waardoor ik de volmaakte leiding krijg om juiste beslissingen te nemen. Geliefde Saint Germain, help mij elke angst te overwinnen om de macht van mijn ego op te geven en mijn spirituele vrijheid te aanvaarden.

9. Geliefde Jezus, ik ben bereid bij het Al-Eenzijn te komen. Help mij me de waarheid volledig eigen te maken dat door mijn ego te laten sterven, ik van alleenzijn naar Al-Eenzijn ga. Help mij in te zien dat dit mij opnieuw met de volmaakte liefde verbindt die alle angsten die uit de scheiding van het ego met God voortkomen, uitbant. Geliefde Saint Germain, help mij elke angst te overwinnen om de macht van mijn ego op te geven en mijn spirituele vrijheid te aanvaarden.

 

Zeg het volgende decreet ten minste één keer op. Je kunt dit zo vaak doen als je wilt voor je verder gaat met de invocatie.

De aarde wordt verzegeld in de Vrijheidsvlam
1. O Saint Germain, breng de Vrijheidsvlam,
Jij komt naar de aarde in Christus’ eigen naam.
De violette vlam is jouw eigen plan
om de Christus in iedereen te verhogen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Violette vlam, laat het vloeien.
Doordring alle leven hier beneden,
altijd stromend,
steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.
Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig.
We zijn zuiver,
we worden genezen.
In jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij
in God te zijn.

2. Want Christus is Heer en jij bent koning,
nu jullie vrede en vrijheid brengen.
Met Jezus wijs je nu de weg
die de dageraad van een nieuwe dag brengt.

3. Samen slaan jullie de bladzij om
en leiden ons de Gouden Eeuw in,
waar de Vrijheidsvlam oppermachtig regeert
en de mooiste droom van de hemel vervult.

4. O lieve Saint Germain en Jezus,
we komen dichter bij jullie en Maria.
Van jullie boven naar ons beneden
houden we een constante stroom in stand.

5. Samen brengen we nu het licht
dat de aarde tot zo’n stralende ster maakt.
Haar stralen zullen door de ruimte schijnen
en het IK BEN ras wakker maken.

6. De banier van Christus’ zege wordt door Michael omhoog geheven opdat allen het kunnen zien.
Alle duisternis wordt vervangen door licht,
omdat de hele kosmos zo stralend schijnt.

7. O Saint Germain, we houden de vlam van vrijheid
brandend in jouw naam,
totdat we de Gouden Eeuw zien.
Een eeuw waarin al het leven vrij is.

 

Ik ben bereid van de overheersing door mijn ego op Goddelijke leiding over te stappen
1. Geliefde Jezus, ik ben bereid te erkennen dat ik niet de doener ben. Help mij me de waarheid volledig eigen te maken dat ik zelf niets kan doen, maar alleen mede kan scheppen door de macht van de Vader en het Licht van de Moeder te gebruiken. Help mij in te zien dat mijn ego, doordat hij van God is gescheiden, de illusie geschapen heeft dat hij eigenmachtig kan handelen. Geliefde Moeder Maria, help mij elke overheersing door mijn ego op te geven en één te ZIJN met de IK BEN DIE IK BEN in mij.

Wees gegroet Christus in mij (na elk couplet herhalen):

O Christus in mij, mijn Levensbron,
ik kies ervoor elke strijd los te laten.
Mijn oog is maar op één doel gericht,
terwijl ik voorbij de sluier van dualiteit zie.
Mijn Wezen is geheel met Licht gevuld
om de ziel van haar duistere nacht te bevrijden.

O Jezus, ik geef de geest op en sluit me
bij de geascendeerde meesters aan.
Ik word herboren in het eenzijn,
het wonder van de Paasmorgen.
Ik hoor de Klok van het Eenzijn luiden,
omdat de dood voor altijd zijn prikkel heeft verloren.

2. Geliefde Jezus, ik ben bereid de behoefte aan overheersing door mijn ego op te geven. Help mij me de waarheid volledig eigen te maken dat mijn ego, omdat hij denkt dat hij de doener is, probeert het hele universum in zijn macht te krijgen om het op zijn gesneden beelden te laten lijken. Help mij in te zien dat dit een onmogelijke zoektocht is, omdat de uitbreidende kracht van de Vader en de samentrekkende kracht van de Moeder onvermijdelijk het sterfelijke identiteitsgevoel dat mij van God scheidt, zal afbreken. Geliefde Moeder Maria, help mij elke overheersing door mijn ego op te geven en één te zijn met de IK BEN DIE IK BEN in mij.

3. Geliefde Jezus, ik ben bereid elk verlangen op te geven iets op deze wereld te bezitten. Help mij me de waarheid volledig eigen te maken dat mijn ego probeert de macht op de wereld te krijgen door de Rivier van Leven tot stilstand te brengen. Help mij in te zien dat geen enkele kracht op deze wereld de Rivier van Leven kan stuiten, maar dat het ego de illusie kan scheppen dat ik van die rivier gescheiden ben. Deze illusie zet me onvermijdelijk gevangen in het gevoel van gebrek dat mijn leven tot een voortdurende strijd maakt. Geliefde Moeder Maria, help mij elke overheersing door mijn ego op te geven en één te zijn met de IK BEN DIE IK BEN in mij.

4. Geliefde Jezus, ik ben bereid medeschepper met God te ZIJN en mijn talenten te vermenigvuldigen. Help mij me de waarheid volledig eigen te maken dat mijn Bewuste Zelf ontworpen is om het Licht van mijn Godvlam op deze wereld te laten schijnen door royaal te geven van wat ik royaal ontvangen heb. Help mij in te zien dat ik niet ontworpen ben om mij van mijn Godvlam gescheiden te zijn, maar de kracht van de Vader bewust richt om over het Moederlicht te heersen en Gods koninkrijk op aarde te brengen. Geliefde Moeder Maria, help mij elke overheersing door mijn ego op te geven en één te zijn met de IK BEN DIE IK BEN in mij.

5. Geliefde Jezus, ik ben bereid God de doener in mijn leven te laten zijn. Help mij me de waarheid volledig eigen te maken dat mijn Bewuste Zelf ontworpen is om een verlengstuk van de Hiërarchie van het Licht te zijn die zich van mijn IK BEN Aanwezigheid helemaal uitstrekt naar God, de IK BEN DIE IK BEN. Help mij in te zien dat de enige manier om te vermijden verkeerde keuzes te maken, is door mijn ego de macht te ontnemen en de IK BEN DIE IK BEN in mij de macht te geven. Daarom werkt mijn Vader tot nu toe en ik werk. Geliefde Moeder Maria, help mij elke overheersing door mijn ego op te geven en één te zijn met de IK BEN DIE IK BEN in mij.

6. Geliefde Jezus, ik ben bereid mijn Goddelijke Plan te vervullen. Help mij me de waarheid volledig eigen te maken dat ik niet hier ben om de wensen van mijn ego te vervullen en mijn hele leven te verspillen door te proberen de wereld in mijn macht te krijgen. Help mij in te zien dat ik hier ben om het Goddelijke Plan te vervullen dat door mijn eigen hogere wezen werd gemaakt. Ik ben hier niet om me bij de tekortkomingen op deze wereld aan te passen. Ik ben hier om de IK BEN DIE IK BEN in mij het volmaakte concept voor de aarde volledig fysiek te laten manifesteren. Geliefde Moeder Maria, help mij elke overheersing door mijn ego op te geven en één te zijn met de IK BEN DIE IK BEN in mij.

7. Geliefde Jezus, ik ben bereid het verkeerde pad naar verlossing door middel van macht te verlaten. Help mij me de waarheid volledig eigen te maken dat zolang ik mijn ego laat proberen de wereld in zijn macht te krijgen, ik het bewustzijn van de spirituele dood houd. Help mij de illusie van mijn ego los te laten dat wanneer hij alle macht op de wereld krijgt, ik gered zal worden. In werkelijkheid zal ik alleen gered worden, als mijn Bewuste Zelf alle macht overgeeft aan het grotere wezen dat IK BEN. Dan kan ik met Jezus zeggen: “Ik en mijn Vader zijn één!” Geliefde Moeder Maria, help mij elke overheersing door mijn ego op te geven en één te zijn met de IK BEN DIE IK BEN in mij.

8. Geliefde Jezus, ik ben bereid voor jou mijn sterfelijke leven te verliezen, om de Christus op aarde te worden. Help mij me de waarheid volledig eigen te maken dat als ik probeer het levensgevoel dat door mijn ego is gecreëerd, te redden, ik het leven van mijn ziel zal verliezen. Help mij in te zien dat mijn ziel kan herrijzen en herboren kan worden, terwijl mijn ego nooit het koninkrijk van God kan ingaan. Daarom kan ik enkel gered worden, wanneer mijn Bewuste Zelf bereid is mijn ego te laten sterven door eindelijk de geest van mijn ego op te geven. Geliefde Moeder Maria, help mij elke overheersing door mijn ego op te geven en één te zijn met de IK BEN DIE IK BEN in mij.

9. Geliefde Jezus, ik ben bereid de illusie van mijn ego te overwinnen dat de dood het verlies van mijn identiteit betekent. Help mij me de waarheid volledig eigen te maken dat de dood de laatste vijand wordt genoemd, omdat de laatste illusie die ik moet overwinnen de leugen is dat wanneer mijn ego sterft, ik ook zal sterven. Help mij in te zien dat mijn Bewuste Zelf in werkelijkheid nooit kan sterven. Daarom is de dood de grote bevrijder, want de dood van het ego betekent dat ik voorgoed van mijn ego bevrijd ben. Wanneer ik het ego laat sterven, verlies ik het gevoel van alleenzijn en word ik herboren in Al-Eenzijn met het Leven zelf. In dat Eenzijn zal ik nooit meer die angst voor verlies kennen die mijn ego de dood noemt. Daarom heeft de dood zijn prikkel verloren. Geliefde Moeder Maria, help mij elke overheersing door mijn ego op te geven en één te zijn met de IK BEN DIE IK BEN in mij.

 

Zeg het volgende decreet ten minste één keer op. Je kunt dit zo vaak doen als je wilt voor je verder gaat met de invocatie.

Het Moederlicht wordt in allen verhoogd

1. Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel schitteren.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

2. De stuit is van het zuiverste wit.
Vier bloembladen stralen jouw licht uit.
Boven buigt de Moeder zich
in de zuiverste liefde naar God, de Vader.

3. De ziel koestert zich in vreugde,
omdat de violette vlam helder schijnt.
De ziel ademt Gods zuivere lucht in.
Ze voelt zich zo vrij in Moeders zorg.

4.Het zonnecentrum is vredig,
omdat wij angst en boosheid loslaten.
De heilige tien zullen nu een gloed
van purper en van goud ontvouwen.

5. Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

6. De keel straalt o zo blauw.
Gods wil is altijd juist.
Gods kracht wordt in liefde gegeven
onder de Christusleiding van Boven.

7. Het voorhoofd zendt een smaragdgroene tint uit.
De volmaakte visie van Christus streven we na
en omdat we Gods volmaakte plan zien,
voelen we Gods liefde voor ieder mens.

8. De kruin is een zee van goud gelijk,
omdat duizend bloemblaadjes zich nu ontvouwen.
We zien de Boeddha in de kruin,
uitgedost in zijn hemelgewaad.

9. Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan ze de macht van duisternis.
Samen met Jezus en onze Saint Germain
brengen zij de Gouden Eeuw terug.

10. Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige verrukking ben.
Ik zweef in een sublieme ruimte
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddhanatuur is in allen en dus staan we op
Om gehoor te geven aan de oproep om
de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

Ik ben bereid voor de wereld te sterven en in de Geest te leven
Geliefde Jezus, ik ben bereid voor de wereld te sterven opdat ik in de Geest herboren kan worden, terwijl ik in mijn fysieke lichaam blijf. Ik ben bereid mijn rechtmatige rol te vervullen door over de aarde te heersen in plaats van de materiële wereld tot slaaf te zijn. Ik geef de geest van de sterfelijke identiteit op die mij door het doodsbewustzijn tot slaaf van deze wereld maakt.

Ik besef dat mijn Bewuste Zelf de kern van mijn lagere Wezen is en een verlengstuk van de Aanwezigheid van God. Mijn ego heeft geen zelfbewustzijn en blijft gedachteloos steeds weer hetzelfde doen. Mijn Bewuste Zelf heeft zelfbewustzijn dat mij de vaardigheid geeft uit mijn huidige identiteitsgevoel te stappen en met de ogen van Christus naar mezelf te kijken. Geliefde Jezus, ik ben bereid naar alle elementen van het doodsbewustzijn in mijn Wezen te kijken opdat iedere geest wordt ontmaskerd en ik de basis vind om het leven te kiezen. Geliefde Jezus, laat mij een geest zien en ik geef hem op.

IK BEN het middelpunt van de volmaakte liefde die elke angst voor verlies uitbant en daarom geef ik bewust de volgende geest op

(Beschrijf in het kort het deel van je sterfelijke identiteit dat je opgeeft. Visualiseer vervolgens hoe je het aan je Godvlam overgeeft waarin het verteerd wordt.)

In volledige overgave aan het Eenzijn met mijn hogere Wezen, de IK BEN DIE IK BEN zeg ik:

IK KIES VOOR HET LEVEN (4x).

Ik omarm het Bewustzijn van Leven en IK BEN herboren in het koninkrijk van God. Daarom heeft God in mij, de IK BEN DIE IK BEN, heerschappij over de aarde en onderwerpt haar, zodat het Ma-terlicht het koninkrijk van God vergroot uitbeeldt. Daarom wordt wat bij de mensen onmogelijk is nu mogelijk met God. Zolang IK op de wereld BEN is de IK BEN DIE IK BEN in mij het licht der wereld. Daarom werkt mijn Vader tot nu toe en ik werk!

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël, en zijn miljarden engelen van de Blauwe Vlam, alle mensen bevrijdt van de geesten en energieën van de dood.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël, en zijn miljarden engelen van de Blauwe Vlam, alle mensen bevrijdt van de leugens van het doodsbewustzijn.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël, en zijn miljarden engelen van de Blauwe Vlam, alle mensen bevrijdt van spirituele slavernij aan de hiërarchie van de dood.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël, en zijn miljarden engelen van de Blauwe Vlam, alle mensen bevrijdt van materiële slavernij aan de vertegenwoordigers van de dood op deze wereld.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël, en zijn miljarden engelen van de Blauwe Vlam, alle mensen bevrijdt van het doodsbewustzijn dat hen minder maakt. Ze zijn nu vrij het levensbewustzijn te benutten en méér te ZIJN, de aarde te transformeren in het méér van het koninkrijk van God.

De aarde, en haar volheid, is van de Heer (3x). Amen.

In de naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Moeder van Licht. Amen.

Verzegeling
Ik bevestig dat ik verzegeld ben in de eeuwige stroom, in de vorm van een 8, van de Rivier van Leven. Ik heb de Hiërarchie van het Leven lief en ik beloof hier beneden alles te ZIJN wat ik Boven ben – en MEER. Ik verklaar dat ik één ben met mijn IK BEN Aanwezigheid en de geascendeerde meesters en ik beloof het licht der wereld te zijn. Ik beloof mijn licht, het Licht van de IK BEN DIE IK BEN in mij te laten schijnen, zodat de mensen mijn goede werken kunnen zien en de IK BEN DIE IK BEN die in al het leven is, eren.

In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in naam van de Goddelijke Moeder, bevestig ik dat ik, nu en eeuwig, verzegeld ben in het Volmaakte Concept. Ik bevestig dat alle mensen, nu en eeuwig, verzegeld zijn in het Volmaakte Concept. Ik bevestig dat de aarde, nu en eeuwig, verzegeld is in het Volmaakte Concept. Amen.