INV04: Moeder Maria’s Invocatie om het Hart te Zuiveren

Zuivert het hart en het energiecentrum dat je spirituele hart vormt. Dit centrum is het beginpunt van al je gedachten, gevoelens en handelingen en daardoor kleurt de conditie van je hart ieder aspect van je leven.

Lees leringen over deze invocatie

(De afbeeldingen die bij deze tekst horen, kun je hier bekijken.)

 

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Moeder van Licht. Amen.

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, draag ik deze rozenkrans op aan de manifestatie van de volmaakte visie van Christus in… (voeg hier een persoonlijk gebed toe.)

Ik eer het hart
Ik eer mijn hart als het centrum van mijn Wezen.
Ik eer mijn hart als het begin van mijn gedachten, gevoelens en daden.
IK BEN bereid mijn hart van elke onbalans en onvolkomenheid te zuiveren.

IK BEN bereid de opdracht van Jezus op te volgen om de Heer mijn God lief te hebben met geheel mijn hart, ziel en verstand en mijn naaste lief te hebben als mezelf.
IK BEN bereid om te horen bij degenen die zo zuiver van hart zijn dat zij God zullen zien.
IK BEN bereid de gesteldheid van mijn hart te kennen, alle onvolkomenheden te zien en ze op te geven, zodat ze door de Vlam van God, die IK BEN, verteerd worden.

Ik erken dat waar mijn schat is, waar mijn verlangens zijn, mijn hart ook zal zijn.
IK BEN bereid mijn verlangens te zuiveren van alles wat minder is dan mijn goddelijke plan en het volmaakte concept voor mijn leven.
IK BEN bereid mijn hart dichterbij mijn Godvlam te laten komen, zodat ik voor mezelf schatten in de Hemel kan vergaren en de verlangens naar de dingen van deze wereld op kan geven.

IK BEN bereid mijn hart te zuiveren, zodat het de goede schat kan zijn die veel goede vruchten voortbrengt.
IK BEN bereid mijn hart te zuiveren, zodat elk woord van mij vanuit een evenwichtige Drievoudige Vlam kan stromen en Gods Kracht, Wijsheid en Liefde in volmaakte harmonie kan uitdrukken en het Moederlicht van alle onvolmaakte voorstellingen zuivert.

Ik kom met mijn hart dichterbij God. IK BEN bereid met mijn ogen te zien, met mijn oren te horen en met mijn hart te begrijpen en bekeerd te worden en door de Levende Christus geheeld.
Ik eer God met elk aspect van mijn Wezen en al mijn gedachten, gevoelens, woorden en daden trachten alle leven te verheffen en Gods koninkrijk op aarde te brengen.

Mijn schat is het koninkrijk van God en dat is waar mijn hart is.
Ik eer mijn hart als het Hart van God dat de open deur is voor mijn Godvlam om zich in deze wereld uit te drukken. Daarom zijn ik en mijn vader één van hart.

 

IK BEN evenwichtige Godkracht
1. Geliefde Aartsengel Michaël, bescherm het hart en sluit het af voor de aanvallen van het ego en de prins van deze wereld. Maak ons bewust van onze liefde voor God, zodat we niet langer verkeerde goden tussen ons en de Levende God laten komen. IK BEN het volmaakte evenwicht van de Drievoudige Vlam van Kracht, Wijsheid en Liefde, in zuiverheid verenigd!

Wees gegroet Evenwichtig Hart (na elk couplet herhalen):

De Heilige Stroom, in de vorm van een acht,
van God Boven naar allen beneden.
Ik zie de schoonheid in Gods plan
om de Christus in elk mens te verheffen
door elk hart te zuiveren en allen een nieuwe start te geven.

O, Moeder Maria, door jouw Genade
is het hart nu een Geheiligde Ruimte.
Met Kracht, Wijsheid en Liefde in balans
stroomt het Licht van Boven
en elk wiel van licht zal snel ronddraaien.
Het Gouden Tijdperk zal nu beginnen.

2. Geliefde Aartsengel Michaël, zuiver het hart van de angst van het ego om verloren te gaan en van het gevoel door God verlaten te zijn. Maak ons bewust van onze liefde voor God opdat we zullen erkennen dat het ware deel van ons wezen niet zal sterven als het ego sterft. IK BEN het volmaakte evenwicht van de Drievoudige Vlam van Kracht, Wijsheid en Liefde, in zuiverheid verenigd!

3. Geliefde Aartsengel Michaël, zuiver het hart van de boosheid van het ego tegen God, de Vader en zijn wrok geen macht over God te kunnen hebben. Maak ons bewust van onze liefde voor God opdat we onze liefde voor Gods Wet weer kunnen ontdekken als de sleutel naar vrijheid. IK BEN het volmaakte evenwicht van de Drievoudige Vlam van Kracht, Wijsheid en Liefde, in zuiverheid verenigd!

4. Geliefde Aartsengel Michaël, zuiver het hart van de haat van het ego tegen God, de Moeder en zijn wrok geen macht over de stoffelijke wereld te kunnen hebben en het Moederlicht te laten stoppen met het afbreken van zijn torens van Babel. Maak ons bewust van onze liefde voor God opdat we weer onze liefde voor het Moederlicht zullen ontdekken als de basis voor onze creatieve inspanningen. IK BEN het volmaakte evenwicht van de Drievoudige Vlam van Kracht, Wijsheid en Liefde, in zuiverheid verenigd!

5. Geliefde Aartsengel Michaël, zuiver het hart van de wrok van het ego tegen de Christus voor het aan het licht brengen van zijn dualistische logica en de weigering zich te voegen naar zijn verwachtingen van hoe de Christus in deze wereld zou moeten zijn. Maak ons bewust van onze liefde voor God opdat we niet langer de Levende Christus in ons ontkennen. IK BEN het volmaakte evenwicht van de Drievoudige Vlam van Kracht, Wijsheid en Liefde, in zuiverheid verenigd!

6. Geliefde Aartsengel Michaël, zuiver het hart van het verzet van het ego tegen de Heilige Geest als een instrument tot groei. Maak ons bewust van onze liefde voor God die de hardheid van het hart zal verteren die voortkomt uit de onwil van het ego om te veranderen. IK BEN het volmaakte evenwicht van de Drievoudige Vlam van Kracht, Wijsheid en Liefde, in zuiverheid verenigd!

7. Geliefde Aartsengel Michaël, zuiver het hart van de poging van het ego macht te gebruiken om de hele wereld te overheersen in een nutteloze poging compensatie te vinden voor het feit dat het ego nooit het koninkrijk van God kan ingaan. Maak ons bewust van onze liefde voor God opdat we zullen accepteren dat we gered zullen worden, wanneer we het ego opgeven. IK BEN het volmaakte evenwicht van de Drievoudige Vlam van Kracht, Wijsheid en Liefde, in zuiverheid verenigd!

8. Geliefde Aartsengel Michaël, zuiver het hart van het misbruik van macht van het ego om andere mensen te overheersen, ze tot zondebok te maken of ze met eindeloze dualistische twisten bezig te laten zijn. Maak ons bewust van onze liefde voor God opdat we elkaar liefhebben zoals God ons liefheeft. IK BEN het volmaakte evenwicht van de Drievoudige Vlam van Kracht, Wijsheid en Liefde, in zuiverheid verenigd!

9. Geliefde Aartsengel Michaël, zuiver het hart van de neiging van het ego om macht op een extremistische manier te gebruiken zonder het met wijsheid en liefde in evenwicht te willen brengen. Maak ons bewust van onze liefde voor alle manifestaties van God opdat in plaats van alleen ons bewustzijn te verhogen, wij alle leven trachten te verhogen. IK BEN het volmaakte evenwicht van de Drievoudige Vlam van Kracht, Wijsheid en Liefde, in zuiverheid verenigd!

1. Keel, Solar plexus (8 visualiseren)
Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel schitteren.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke mal achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
We aanbidden het leven.

Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

De keel straalt o zo blauw.
Gods wil is altijd juist.
Gods kracht wordt in liefde gegeven
onder de Christusleiding van Boven.

Het zonnecentrum is vredig,
omdat wij angst en boosheid loslaten.
De heilige tien zullen nu een gloed
van purper en van goud ontvouwen.

Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan ze de macht van duisternis.
Samen met Jezus en onze Saint Germain
brengen zij de Gouden Eeuw terug.

Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige verrukking ben.
Ik zweef in een sublieme ruimte
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddhanatuur is in allen
en dus staan we op om acht te slaan
op de oproep de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

 

IK BEN Godwijsheid in evenwicht
1. Geliefde Jezus, breng Gods oordeel over alle krachten die het hart aanvallen en de geest van de antichrist gebruiken om onze gedachten, gevoelens en daden te beheersen. Open ons hart voor de waarheid van de Christus opdat we alle machtspelletjes kunnen doorzien en opgeven. IK BEN het Licht van de Christus, die de Drievoudige Vlam op alle zeven stralen in evenwicht brengt!

Wees gegroet Evenwichtig Hart (na elk couplet herhalen):

De Heilige Stroom in de vorm van een acht
van God Boven naar allen beneden.
Ik zie de schoonheid in Gods plan
om de Christus in elk mens te verheffen
door elk hart te zuiveren en allen een nieuwe start te geven.

O, Moeder Maria, door uw Genade
is het hart nu een Geheiligde Ruimte.
Met Kracht, Wijsheid en Liefde in balans
stroomt het Licht van Boven
en elk wiel van licht zal snel ronddraaien.
Het Gouden Tijdperk zal nu beginnen.

2. Geliefde Jezus, breng Gods oordeel over het ego en zijn onwil om verantwoordelijkheid voor het leven en voor verlossing te nemen. Open ons hart voor de waarheid van de Christus opdat we volledige verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden en ons van ons ego los kunnen maken door één met ons Christus Zelf te worden. IK BEN het Licht van de Christus, die de Drievoudige Vlam op alle zeven stralen in evenwicht brengt!

3. Geliefde Jezus, breng Gods oordeel over het ego en zijn dualistische logica, wat het hart verwart en een sluier van illusies schept, wat ons verhindert ons goddelijke plan te zien. Open ons hart voor de waarheid van de Christus opdat we alle verlangens, die ons weghouden van onze reden van bestaan, kunnen doorzien en opgeven. IK BEN het Licht van de Christus, die de Drievoudige Vlam op alle zeven stralen in evenwicht brengt!

4. Geliefde Jezus, breng het Gods oordeel over de krachten van de antichrist die een wig van twijfel in het hart drijven door de kromme verleiding te gebruiken om goed en kwaad buiten Gods Wet vast te stellen. Open ons hart voor de waarheid van de Christus opdat wij alle kromme leugens kunnen doorzien. IK BEN het Licht van de Christus, die de Drievoudige Vlam op alle zeven stralen in evenwicht brengt!

5. Geliefde Jezus, breng Gods oordeel over de onverzadigbare zucht van het ego om gelijk te krijgen en zijn onmogelijke zoektocht om te proberen Gods koninkrijk in te gaan door rechtvaardig in de ogen van mensen te zijn. Open ons hart voor de waarheid van de Christus opdat we alle verlangens om gelijk te hebben in deze wereld kunnen doorzien en opgeven en enkel rechtvaardig in de ogen van God proberen te zijn. IK BEN het Licht van de Christus, die de Drievoudige Vlam op alle zeven stralen in evenwicht brengt!

6. Geliefde Jezus, breng Gods oordeel over de onverzadigbare zucht van het ego om beter dan anderen te zijn, waardoor we ons hart met de geest van trots en zinloze rivaliteit vervuilen. Open ons hart voor de waarheid van de Christus opdat we elk verlangen om beter dan anderen te zijn, kunnen doorzien en opgeven. IK BEN het Licht van de Christus, die de Drievoudige Vlam op alle zeven stralen in evenwicht brengt!

7. Geliefde Jezus, breng Gods oordeel over alle krachten, die angst in het hart veroorzaken door ons gevoelslichaam tot extremisme en fanatisme aan te zetten. Open ons hart voor de waarheid van de Christus opdat we elke emotionele overheersing kunnen doorzien en opgeven. IK BEN het Licht van de Christus, die de Drievoudige Vlam op alle zeven stralen in evenwicht brengt!

8. Geliefde Jezus, breng Gods oordeel over alle machten die twijfel in het hart veroorzaken om ons mentale lichaam te overheersen en ons gevangen te houden in de rationele gemoedsgesteldheid, die tot onverschilligheid en geestelijke verlamming leidt. Open ons hart voor de waarheid van de Christus opdat we het geloof van het ego kunnen doorzien en opgeven dat hij God door het verstand kan kennen. IK BEN het Licht van de Christus, die de Drievoudige Vlam op alle zeven stralen in evenwicht brengt!

9. Geliefde Jezus, maak ons bewust van de werkelijkheid, dat we hier zijn om medescheppers met God te zijn en onze scheppende krachten te vermenigvuldigen. Wanneer we de Christus in ons hart laten heersen, kunnen we heerschappij over de aarde nemen. IK BEN het Licht van de Christus, die de Drievoudige Vlam op alle zeven stralen in evenwicht brengt!

2. Derde Oog, Sacraal Chakra (8 visualiseren)
Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel schitteren.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke mal achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
We aanbidden het leven.

Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

Het voorhoofd zendt een smaragdgroene tint uit.
De volmaakte visie van Christus streven we na
en omdat we Gods volmaakte plan zien,
voelen we Gods liefde voor ieder mens.

De ziel koestert zich in vreugde,
omdat de violette vlam helder schijnt.
De ziel ademt Gods zuivere lucht in.
Ze voelt zich zo vrij in Moeders zorg.

Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan ze de macht van duisternis.
Samen met Jezus en onze Saint Germain
brengen zij de Gouden Eeuw terug.

Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige verrukking ben.
Ik zweef in een sublieme ruimte
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddhanatuur is in allen
en dus staan we op om acht te slaan
op de oproep de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

 

IK BEN evenwichtige Godliefde
1. Geliefde Saint Germain, breng de alchemie van het hart voort en transmuteer alle onvolmaakte energieën die ons gevangen houden in een zelfvernietigende kijk op het leven. Maak ons bewust van de waarheid dat ware vrijheid in het hart begint. IK BEN de Vrijheidsvlam van Saint Germain op alle zeven stralen!

Wees gegroet Evenwichtig Hart (na elk couplet herhalen):

De Heilige Stroom in de vorm van een acht
van God Boven naar allen beneden.
Ik zie de schoonheid in Gods plan
om de Christus in elk mens te verheffen
door elk hart te zuiveren en allen een nieuwe start te geven.

O, Moeder Maria, door uw Genade
is het hart nu een Geheiligde Ruimte.
Met Kracht, Wijsheid en Liefde in balans
stroomt het Licht van Boven
en elk wiel van licht zal snel ronddraaien.
Het Gouden Tijdperk zal nu beginnen.

2. Geliefde Saint Germain, breng de alchemie van het hart voort die de illusie verdrijft dat we onze huidige beperkingen moeten accepteren. Maak ons bewust van de waarheid dat wij met God in elke situatie méér kunnen ZIJN. IK BEN de Vrijheidsvlam van Saint Germain op alle zeven stralen!

3. Geliefde Saint Germain, breng de alchemie van het hart voort die de illusie verdrijft dat de aarde nooit boven haar huidige beperkingen uit kan stijgen. Maak ons bewust van de waarheid dat met God de aarde méér kan ZIJN en dat daarom de Gouden Eeuw echt bestaat. IK BEN de Vrijheidsvlam van Saint Germain op alle zeven stralen!

4. Geliefde Saint Germain, breng de alchemie van het hart voort die elk gevoel van depressie en verlamming transmuteert. Maak de liefde voor vrijheid in ons hart wakker opdat we zullen opstaan en onze vrijheid om méér te ZIJN zullen opeisen. IK BEN de Vrijheidsvlam van Saint Germain op alle zeven stralen!

5. Geliefde Saint Germain, breng de alchemie van het hart voort die alle onwetendheid, verwarring en geestelijke blindheid verteert. Maak de liefde voor vrijheid in ons hart wakker opdat we ons Goddelijke plan en uw plan voor de Gouden Eeuw zullen zien en accepteren. IK BEN de Vrijheidsvlam van Saint Germain op alle zeven stralen!

6. Geliefde Saint Germain, breng de alchemie van het hart voort die alle onwil en angst voor verandering verteert. Maak de liefde voor vrijheid in ons hart wakker opdat we God méér door ons laten ZIJN. IK BEN de Vrijheidsvlam van Saint Germain op alle zeven stralen!

7. Geliefde Saint Germain, breng de alchemie van het hart voort die alle krachten van antivrijheid verteert die ons individuele Christusschap tegenwerken. Maak de liefde voor vrijheid in ons hart wakker opdat we zullen opstaan en God in ons de tiran van het ego omver laten werpen, die onze ziel talloze levens tot slaaf heeft gemaakt. IK BEN de Vrijheidsvlam van Saint Germain op alle zeven stralen!

8. Geliefde Saint Germain, breng de alchemie van het hart voort die alle krachten van de antichrist verteert die het verhogen van het collectieve bewustzijn tegenwerken. Maak de liefde voor vrijheid in ons hart wakker opdat we zullen opstaan en God in ons de prins van deze wereld laten berispen, die de mensheid millennia tot slaaf heeft gemaakt. IK BEN de Vrijheidsvlam van Saint Germain op alle zeven stralen!

9. Geliefde Saint Germain, breng de alchemie van het hart voort die alle krachten van antivrijheid verteert die de Gouden Eeuw tegenwerken. Maak de liefde voor vrijheid in ons hart wakker opdat we zullen opstaan en God in ons de machtselite omver laten werpen die de mensheid eeuwenlang tot slaaf heeft gemaakt. IK BEN de Vrijheidsvlam van Saint Germain op alle zeven stralen!

3. Kruin, Stuit (8 visualiseren)
Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel schitteren.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke mal achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
We aanbidden het leven.

Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

De kruin is een zee van goud gelijk,
omdat duizend bloemblaadjes zich nu ontvouwen.
We zien de Boeddha in de kruin,
uitgedost in zijn hemelgewaad.

De stuit is van het zuiverste wit.
Vier bloembladen stralen jouw licht uit.
Boven buigt de Moeder zich
in de zuiverste liefde naar God, de Vader.

Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan ze de macht van duisternis.
Samen met Jezus en onze Saint Germain
brengen zij de Gouden Eeuw terug.

Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige verrukking ben.
Ik zweef in een sublieme ruimte
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddha Natuur is in allen
en dus staan we op om acht te slaan
op de oproep de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

 

IK BEN Godzuiverheid in actie
1. Geliefde Moeder Maria, beveel het Moederlicht in het hart de boeien van egocentrische verlangens af te werpen die ons in een eindeloze zoektocht naar de tijdelijke genoegens van het leven gevangen houden. Maak ons bewust van onze hogere liefde voor ons Goddelijke plan opdat wij de eeuwige vervulling van de Geest kunnen zoeken. IK BEN het Zonlicht van Moeder Maria op alle zeven stralen!

Wees gegroet Evenwichtig Hart (na elk couplet herhalen):

De Heilige Stroom in de vorm van een acht
van God Boven naar allen beneden.
Ik zie de schoonheid in Gods plan
om de Christus in elk mens te verheffen
door elk hart te zuiveren en allen een nieuwe start te geven.

O, Moeder Maria, door uw Genade
is het hart nu een Geheiligde Ruimte.
Met Kracht, Wijsheid en Liefde in balans
stroomt het Licht van Boven
en elk wiel van licht zal snel ronddraaien.
Het Gouden Tijdperk zal nu beginnen.

2. Geliefde Moeder Maria, beveel het Moederlicht in de hartchakra de Goddelijke Liefde uit te stralen, wat Gods koninkrijk op aarde zal brengen. IK BEN het Zonlicht van Moeder Maria op alle zeven stralen!

3. Geliefde Moeder Maria, beveel het Moederlicht in de keelchakra de Goddelijke Kracht uit te stralen, wat Gods koninkrijk op aarde zal brengen. IK BEN het Zonlicht van Moeder Maria op alle zeven stralen!

4. Geliefde Moeder Maria, beveel het Moederlicht in de solar plexuschakra de Goddelijke Vrede uit te stralen wat, Gods koninkrijk op aarde zal brengen. IK BEN het Zonlicht van Moeder Maria op alle zeven stralen!

5. Geliefde Moeder Maria, beveel het Moederlicht in de derde-oogchakra de Goddelijke Visie uit te stralen, wat Gods koninkrijk op aarde zal brengen. IK BEN het Zonlicht van Moeder Maria op alle zeven stralen!

6. Geliefde Moeder Maria, beveel het Moederlicht in de sacraalchakra de Goddelijke Creativiteit uit te stralen, wat Gods koninkrijk op aarde zal brengen. IK BEN het Zonlicht van Moeder Maria op alle zeven stralen!

7. Geliefde Moeder Maria, beveel het Moederlicht in de kruinchakra de Goddelijke Wijsheid uit te stralen, wat Gods koninkrijk op aarde zal brengen. IK BEN het Zonlicht van Moeder Maria op alle zeven stralen!

8. Geliefde Moeder Maria, beveel het Moederlicht in de stuit chakra de Zuiverheid van de Goddelijke Moeder uit te stralen, wat Gods koninkrijk op aarde zal brengen. IK BEN het Zonlicht van Moeder Maria op alle zeven stralen!

9. Geliefde Moeder Maria, beveel het Moederlicht in alle chakra’s de ketenen van de illusie af te werpen dat we geen recht hebben Gods medescheppers op deze wereld te zijn. Maak ons bewust van de werkelijkheid dat we hier zijn om de stroom in de vorm van een 8 tussen God en onszelf tot stand te brengen opdat we het geestelijke Licht kunnen uitstralen dat deze wereld in het koninkrijk van God zal veranderen. IK BEN de volmaakte balans van de Drievoudige Vlam van Kracht, Wijsheid en Liefde, verenigd in zuiverheid!

4. Gecombineerd (8 visualiseren)
Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel schitteren.

Refrein: (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke mal achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
We aanbidden het leven.

Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

De keel straalt o zo blauw.
Gods wil is altijd juist.
Gods kracht wordt in liefde gegeven
onder de Christusleiding van Boven.

Het zonnecentrum is vredig,
omdat wij angst en boosheid loslaten.
De heilige tien zullen nu een gloed
van purper en van goud ontvouwen.

Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

Het voorhoofd zendt een smaragdgroene tint uit.
De volmaakte visie van Christus streven we na
en omdat we Gods volmaakte plan zien,
voelen we Gods liefde voor ieder mens.

De ziel koestert zich in vreugde,
omdat de violette vlam helder schijnt.
De ziel ademt Gods zuivere lucht in.
Ze voelt zich zo vrij in Moeders zorg.

Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

De kruin is een zee van goud gelijk,
omdat duizend bloemblaadjes zich nu ontvouwen.
We zien de Boeddha in de kruin,
uitgedost in zijn hemelgewaad.

De stuit is van het zuiverste wit.
Vier bloembladen stralen jouw licht uit.
Boven buigt de Moeder zich
in de zuiverste liefde naar God, de Vader.

Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan ze de macht van duisternis.
Samen met Jezus en onze Saint Germain
brengen zij de Gouden Eeuw terug.

Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige verrukking ben.
Ik zweef in een sublieme ruimte
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddha Natuur is in allen
en dus staan we op om acht te slaan
op de oproep de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam het hart van alle mensen van de duistere geesten en de duistere energie zuiveren.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam het hart van alle mensen van de leugens van de antichrist zuiveren.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam het hart van alle mensen van geestelijke slavernij onder de krachten van de antichrist zuiveren.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam het hart van alle mensen van materiële slavernij onder de machtselite zuiveren.

Ik kies ervoor om één met mijn God te zijn en daarom ben ik de Aanwezigheid van Aartsengel Michaël, die het hart van elk land en het hart van Moeder Aarde zuivert.

De aarde en haar volheid is van de Heer (3x). Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Moeder van Licht. Amen.

Verzegeling
Ik bevestig dat het hart in de eeuwige stroom, in de vorm van een 8, van de Kracht, Wijsheid en Liefde van God wordt verzegeld. Ik heb het hart lief en ik beloof hier beneden alles te ZIJN wat ik Boven ben – en MEER. Ik verklaar mijn eenzijn met mijn Godvlam en ik beloof mijn drievoudige Vlam in balans te brengen en het Zonlicht van Moeder Maria op alle zeven stralen te ZIJN. Ik beloof alle beperkingen te transcenderen en in de stroom van de Rivier van Leven te ZIJN.

In naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest, in naam van de Goddelijke Moeder, bevestig ik dat het méér van de Rivier van Leven, nu en voor altijd, door mijn hart stroomt. Ik bevestig dat het méér van de Rivier van Leven, nu en voor altijd, door het hart van alle mensen stroomt. Ik bevestig dat het méér van de Rivier van Leven, nu en voor altijd, door het hart van Moeder Aarde stroomt. Amen.