Niemand heeft jou ooit iets aangedaan

Geascendeerde meester Serapis Bey, 5 september 2021 – Webinar voor Amerika

IK BEN de geascendeerde meester Serapis Bey, de Chohan van de Vierde Straal, vaak de Straal van Zuiverheid genoemd, maar ik noem het liever de Straal van Acceleratie.

Wat wil ik graag tegen jullie zeggen vanuit het perspectief van de Vierde Straal? Waar hebben de andere Chohans het over gehad? We hebben gesproken over het feit dat alle mensen op aarde onopgeloste psychologische problemen hebben. Jullie hebben in je Goddelijke plan gezet dat jullie specifieke aspecten van die problemen wilden opruimen. Vaak in vorige levens ontstaan, misschien wel heel veel levens geleden, helemaal teruggaand tot aan je geboortetrauma. Wij hebben gezegd dat jullie relaties met mensen zijn aangegaan die zelf onopgeloste psychologische problemen hebben. Dat is de reden dat ze op bepaalde manieren handelen en dat zorgt ervoor dat jouw onopgeloste psychologische problemen naar boven komen als je op hen reageert.

Wanneer je naar de wereld in het algemeen kijkt, dan zie je dat ieder menselijk wezen wel een paar onopgeloste psychologische problemen heeft. Wat betekent dat eigenlijk? In zekere zin betekent dit dat alles wat mensen doen het resultaat is, of in ieder geval beïnvloed door, onopgeloste psychologische problemen.

Jij bent een spirituele student en jij bent je heel goed bewust van het spirituele pad en jij weet wel, zoals Master MORE heeft gezegd, dat de essentie van het spirituele pad is dat jij je bewustzijn verhoogt door de onopgeloste psychologische problemen op te lossen op jouw huidige niveau.

Wanneer je hiernaar kijkt, als je een stap naar achteren doet, dan zie je dat je in je leven veel dingen hebt gedaan die het gevolg waren van je onopgeloste psychologische problemen. Als je naar je leven kijkt, dan zie je ook dat je op bepaalde momenten een bepaalde beslissing hebt genomen, bepaalde dingen hebt gedaan die tot onaangename consequenties leidden die je liever had vermeden. Maar je kunt ook begrijpen dat de reden dat je het deed, was dat je onopgeloste psychologische problemen had.

Dit wil ik je als eerste meegeven. Vanuit het perspectief van de geascendeerde meesters en vooral het perspectief van de Vierde Straal van Acceleratie hoef jij je echt niet te schamen, omdat je nog onopgeloste psychologische problemen hebt. Ik weet dat de meeste mensen wel enigszins geschokt zullen zijn door deze uitspraak, omdat je bent geprogrammeerd, vele levens bent gebrainwasht, door de gevallen wezens om te denken dat je op een of andere manier perfect zou moeten zijn. En als dat niet zo is, dan zou jij je daar slecht over moeten voelen. Dit is een van de voornaamste manieren waarop de gevallen wezens jou in hun macht proberen te krijgen, door jou tegen te houden, te vernederen, te vernietigen. Zij willen dat je denkt dat er iets met jou helemaal verkeerd, slecht, kwaadaardig, schaamtevol, is omdat je onopgeloste psychologische problemen hebt.

Ik vraag je nu om een stap naar achteren te doen en te kijken op wat voor planeet je bent. Zoals we hebben gezegd, ben je niet op een ideale planeet. Zie eens wat hier aan de hand is, wat mensen elkaar aandoen. Hoe had je vele levens op een planeet als deze geïncarneerd kunnen zijn zonder psychische wonden en trauma’s op te lopen? Hoe had je geen onopgeloste psychologische problemen kunnen krijgen? Wat hebben we in feite gezegd? Je blijft steeds meer psychologische problemen opruimen tot je het honderdvierenveertigste niveau bereikt en wanneer je geen onopgeloste psychologische problemen meer hebt, dan kun je geen fysiek lichaam meer vasthouden en ascendeer je. Alleen het feit dat je op aarde geïncarneerd bent, geeft aan dat je onopgeloste psychologische problemen hebt.

Als iets onvermijdelijk is, is er dan een reden om je daarvoor te schamen? Is er dan een reden om kritiek op jezelf te hebben? Heb je kritiek op jezelf vanwege de kleur van je haar of de kleur van je ogen? Die dingen gebeuren nu eenmaal. Je bent op een planeet waar bepaalde dingen gebeuren en er is geen reden om je daar schuldig over te voelen of je voor te schamen.

Waarom willen de gevallen wezens dat jij je schuldig voelt of je schaamt? Omdat dit verhindert dat je echt naar die psychologische problemen kijkt. Als je niet naar je onopgeloste psychologische problemen kunt kijken, kun je ze ook niet oplossen. Dat kan alleen als je naar je psychologische problemen kijkt, de illusies doorhebt, de energie loslaat en de valse overtuigingen loslaat. Als je daar niet naar kunt kijken, omdat jij je heel erg schaamt of bang bent, of je schuldig voelt, dan kun je die niet oplossen en dan zit je vast. Nu kan ik je ervan verzekeren dat het laatste wat wij, degenen die de Vierde Straal dienen, willen, is dat jij vastzit. We willen dat je tempo maakt en vastzitten is het tegenovergestelde van acceleratie. Je hebt gewoon onopgeloste psychologische problemen, dat is een feit. Geen reden om je te schamen. Het is zoals je zou kunnen zeggen, niets om je druk over te maken. Het is gewoon een kwestie van de zaak oplossen en verder gaan.

Maar laten we er nu eens anders naar kijken. Je bent in heel erg veel levens geprogrammeerd, gebrainwasht, dat je iets hebt gedaan wat men als verkeerd beschouwt. Als je iets hebt gezegd wat men verkeerd vond, of iets hebt gedaan wat je niet had mogen doen, of iets niet hebt gezegd wat je wel had moeten zeggen, dan zit je ook fout.

Laten we zeggen dat je bepaalde dingen in je leven verkeerd hebt gedaan wat je verkeerd vindt, iets wat de meeste mensen verkeerd vinden. Je hebt bepaalde dingen gedaan of gezegd die andere mensen hebben gekwetst, die hen bijvoorbeeld van streek hebben gemaakt. Maar waarom heb je dat gedaan? Omdat je onopgeloste psychologische problemen had. Wat betekent het dat je onopgeloste psychologische problemen hebt? Nu, het betekent dat je volgens de leringen die je van ons hebt gehad, een zelf had dat jou dat liet doen.

En wat hebben we steeds weer opnieuw gezegd? Wat is het hele idee achter de leringen over de Bewuste Jij? Dat er een kern in jouw wezen is dat zuiver gewaarzijn is. Wat betekent dit? Het betekent dat hij geen aardse eigenschappen heeft, hij kan niet verkeerd zijn. Hij kan trouwens ook niet juist zijn, in dualistische betekenis. In wezen kan de Bewuste Jij niets doen op aarde, hij moet zich uitdrukken door middel van een gescheiden zelf.

Zo handel je door je vier lagere lichamen. Wie doet iets? Wie heeft iets gedaan wat jij verkeerd vond? Eigenlijk was dat niet de Bewuste Jij, het was een gescheiden zelf. Het gescheiden zelf was de doener. Het gescheiden zelf heeft gedaan wat jij hebt gedaan. Wie denkt dat het verkeerd was? Is dat de Bewuste Jij? Nee, omdat hij zuiver gewaarzijn is, hij denkt niet in goed en fout. Wie denkt dat het fout is wat je hebt gedaan? Welnu, dat is een gescheiden zelf. Nu heb je één gescheiden zelf dat ervoor heeft gezorgd dat je iets hebt veroorzaakt en er is een ander zelf dat ervoor heeft gezorgd dat jij je daarover schuldig voelt, maar jij bent die twee zelven eigenlijk niet. Hoe overwin je dat? Uiteindelijk overwin je dat alleen maar als je inziet dat jij hen niet bent.

Er was een zelf dat een overtuiging had, een bepaalde energetische matrix, maar het is slechts een zelf, hij is uiteindelijk niet echt, en jij bent het zeker niet. Wanneer je dat begrijpt, kun je de overtuiging loslaten, je kunt de energie loslaten omdat je die niet meer voedt. Met andere woorden, je deed iets omdat je onopgeloste psychologische problemen had.

Kijk nu eens naar andere mensen. Je kunt heel duidelijk zien dat zij onopgeloste psychologische problemen hebben. Waarom hebben zij iets gedaan? Waarom hebben zij jou iets aangedaan? Omdat zij onopgeloste psychologische problemen hadden. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat zij ook een Bewuste Jij hebben die de kern van hun wezen is. De Bewuste Jij van die andere persoon heeft jouw Bewuste Jij niet iets aangedaan. Een gescheiden zelf van die ander heeft een gescheiden zelf van jou iets aangedaan. Wat betekent dat?

Dit is het enige geschenk dat ik jullie namens de Vierde Straal wil geven. Het betekent: Niemand heeft jou ooit iets aangedaan. Niemand die echt is, heeft de echte jij ooit iets aangedaan. Er waren alleen maar gescheiden zelven die zo met elkaar omgingen. Het gescheiden zelf in die ander maakt die persoon boos en zorgt ervoor dat jij de schuld krijgt, laat hem projecteren dat jij je moet schamen, of slecht voelen voor iets wat je hebt gedaan. Het zijn allemaal gescheiden zelven.

Nu kan iemand anders je wel iets hebben aangedaan wat duidelijk misbruik was, maar wat heeft die ander gedaan dat jou heeft beïnvloed? De waarheid is dat dit niet zo was. Ik weet het, we moeten nu een onderscheid maken tussen rechtstreeks fysiek misbruik en het misbruik dat meer op psychologisch, emotioneel, mentaal niveau plaatsheeft. Als iemand je slaat, treft, is dat duidelijk een fysieke handeling. Maar zelfs die fysieke handeling heeft effect op je fysieke lichaam. Het heeft niet rechtstreeks effect op je emotionele, mentale en identiteitslichaam. Hoewel fysiek misbruik duidelijk over een bepaalde grens heengaat, is dit hetzelfde mechanisme als psychologisch misbruik. Je wordt niet beïnvloed door de fysieke daden of de woorden die de ander zegt.

Je wordt beïnvloed door iets wat er in jouw psyche omgaat; in je emotionele, mentale en identiteitslichaam. Je wordt beïnvloed door jouw reactie. Hoe beïnvloedt die jou? Door ervoor te zorgen dat je een zelf creëert, of versterkt, of een gescheiden zelf prikkelt.

Waarom is dit belangrijk? Waar gaat de Vierde Straal over? Die gaat over acceleratie. En hoe doe je dat? Eigenlijk heb ik gigantische kracht. Ik kan enorme hoeveelheden licht uitgeven. Zelfs als Chohan die minder licht heeft dan een aartsengel en de Elohim, kan ik genoeg licht uitgeven om één enkele persoon ogenblikkelijk op een hoger niveau te brengen. Maar dan zou ik natuurlijk wel de vrije wil overtreden. Ik kan jou niet accelereren. Jij bent de enige die jouw tempo kan verhogen. Maar welk wezen, welk deel van jouw wezen, kan jou accelereren? Niet de gescheiden zelven, omdat zij zoals we hebben gezegd, geen zelfgewaarzijn hebben. Alleen de Bewuste Jij kan dat doen. Door je ervan bewust te worden dat jij niet het gescheiden zelf bent, en daardoor de beslissing te nemen om zoveel tempo te maken dat je die matrix, die overtuigingen, de energie van het gescheiden zelf, achterlaat.

Hoe kun je dat doen? Dat kan alleen wanneer jij de macht in eigen handen neemt. En waarom moet je dat doen? Omdat de gevallen wezens erin geslaagd zijn om die van je af te pakken. Alle mensen zijn in meer of mindere mate ontkracht. Dat is gewoon onvermijdelijk. Het is niet mogelijk om op aarde te incarneren zonder dat jou je macht wordt ontnomen, omdat er heel veel dingen doelgericht op je worden geprojecteerd. Neem de leringen die ik je net heb gegeven. De meeste mensen zullen zeggen: “Die persoon heeft me iets aangedaan, ze hebben me iets aangedaan.” Wat betekent dat? Dat betekent dat die persoon macht over jou heeft. Hoe kun jij jouw macht terugpakken met betrekking tot andere mensen?

Dat kan alleen wanneer je erkent wat ik net heb gezegd. Niemand heeft jou ooit iets aangedaan. En dat betekent dat niemand macht heeft over de reactie die jij hebt vanwege jouw eigen psychologische problemen. We moeten die uitspraak misschien iets aanpassen. Niemand heeft je ooit iets aangedaan, maar iemand heeft je misschien wel in een vorig leven iets aangedaan wat zo heftig was, zo agressief was, ten opzichte van jou dat jij een gescheiden zelf hebt geschapen.

Het klinkt hard om te zeggen dat niemand jou ooit iets heeft aangedaan, maar ik denk dat je mijn punt wel begrijpt. Uiteindelijk heeft niemand jou ooit iets aangedaan, zelfs toen de gevallen wezens je aan het kosmische geboortetrauma blootstelden, was jij degene die dat gescheiden zelf heeft geschapen, dat daarna jouw reactie vormde, en die reactie sindsdien voor jou heeft uitgevoerd. We mogen zeggen dat andere mensen wel enige macht over je hebben, maar alleen via de gescheiden zelven die je hebt geschapen. Dit is essentieel.

Als je denkt dat de gevallen wezens, of andere mensen, de macht hebben om je psyche te beïnvloeden, om gescheiden zelven te creëren in jouw gedachten, dan hebben ze wel macht over jou. Je kunt nooit die macht terugpakken. Je kunt alleen je eigen macht terugkrijgen als je toegeeft: Ik heb die gescheiden zelven geschapen. Waarom is dit belangrijk? Omdat alleen de persoon die een gescheiden zelf heeft geschapen, dat gescheiden zelf weer kan ontscheppen. Alleen als je accepteert dat je een gescheiden zelf hebt geschapen dat ervoor zorgt dat je op een bepaalde manier op andere mensen reageert, ben je in staat om te accepteren dat jij en jij alleen dat zelf weer kunt ontscheppen.

Waarom is dit belangrijk? Omdat dit de manier is om je macht terug te pakken. Stel je voor dat je een relatie hebt; een liefdesrelatie met een echtgenoot met wie je al vele jaren samenwoont. In die relatie is een bepaald patroon dat ervoor zorgt dat je een bepaalde reactie krijgt. Als je denkt dat iemand anders moet veranderen om jou van je patroon te bevrijden, dan heb je niet jouw macht teruggepakt, maar geef je die ander macht. Pas wanneer je erkent dat jij alleen de macht hebt om een gescheiden zelf te scheppen en ontscheppen, pak jij je eigen macht terug. Want jij kunt veranderen, zelfs als de ander niet wil veranderen.

Wat hebben wij gezegd? Je bent relaties aangegaan met mensen die specifieke psychologische problemen hebben die jou dwingen om jouw onopgeloste psychologische problemen aan te pakken. Enkele mensen hebben heel zware problemen, enkele zijn gevallen wezens; er is weinig kans dat die zullen veranderen. Je kent misschien al mensen naar wie je kunt kijken, en de geschiedenis die je met hen hebt, en dan zie je dat het heel onwaarschijnlijk is dat die mensen zullen veranderen. Hoe kun jij dan wel veranderen? Hoe kun jij je bevrijden als die mensen niet veranderen?

Je kunt je alleen maar bevrijden wanneer je erkent dat jij wel kunt veranderen, zelfs als andere mensen iet veranderen, omdat je de macht hebt om de gescheiden zelven die je hebt te ontscheppen. De gescheiden zelven zorgen ervoor dat jij reageert op die andere persoon. En daarom zorgen de gescheiden zelven ervoor dat jij in de war raakt door de andere persoon. En dat gevoel, die reactie, kun je alleen maar overwinnen wanneer je de gescheiden zelven opruimt.

Wat is de magie van deze lering over de gescheiden zelven? Juist dit: Er is geen probleem dat je moet opruimen. Als je op een wereldlijke manier denkt, dan zou je in een situatie waarin iemand anders je misbruikt met wie je een nauwe relatie hebt, zeggen: “Het probleem ligt in het gedrag van die ander en daarom kan ik me maar op één manier bevrijden en dat is de andere persoon veranderen. Ik moet het probleem oplossen dat het gedrag van die ander is.”

De magie van de leringen over het gescheiden zelf is eenvoudig dat jij de macht terug kunt pakken en kunt zeggen: “Ik hoef iemand anders niet te veranderen om me te bevrijden van mijn reactiepatronen. Ik kan zelf veranderen, ik kan het zelf laten sterven, ik hoef niets op te lossen, ik hoef geen probleem op te lossen en daarom is het probleem opgelost.” Wat was het probleem met het gedrag van die ander ook alweer? Nee, jouw probleem was jouw reactie, omdat je daardoor werd beïnvloed.

Je kunt het probleem met jouw reactie oplossen zonder het probleem met het gedrag van iemand anders op te lossen. Dit zijn een revolutionaire, magische leringen vergeleken met wat men weet over psychologische problemen en in spirituele leringen. Veel van jullie hebben dit al toegepast, met verbazingwekkende resultaten. Veel van jullie stonden versteld van de effecten die het kan hebben. En iedereen kan die ervaring krijgen. Er zit bepaalde magie in. We zouden dit een magische vorm van acceleratie kunnen noemen, waardoor je kunt bevestigen dat, zoals de andere Chohans hebben gezegd, opzettelijk een relatie bent aangegaan met deze heel moeilijke persoon. En je hebt dit gedaan om jezelf, je dagelijkse gedachten, te dwingen om het in je psyche, in jou, op te lossen. Dwing jezelf hiertoe; eraan te werken, het op te ruimen, opdat jij je ervan kunt bevrijden. Vrij te zijn om een hogere dienst te bewijzen en je Goddelijke plan uit te voeren in die en komende levens of vrij te zijn om te kunnen ascenderen.

Acceleratie kan heel goed verkeerd begrepen worden. Dat weet ik. In veel vorige dispensaties van de geascendeerde meesters hebben de studenten dit punt verkeerd begrepen. Ze gingen Serapis Bey beschouwen als een strenge leermeester die altijd op strenge toon sprak, wat lijkt op wat ik nu doe, zou je kunnen zeggen, en strenge discipline van zijn studenten eiste. De waarheid is dat ik tempo wil maken. Daarom spreek ik met een bepaalde kracht, om alle weerstand te doorbreken. Maar ik probeer de studenten niet te dwingen om tempo te maken en ook wil ik niet dat zij een vorm van dwang gebruiken.

Hoe maakt een auto tempo, wanneer je naar een auto kijkt die accelereert? Je moet harder op het gaspedaal trappen, waardoor en meer kracht ontstaat om de auto vooruit te stuwen, maar in spirituele betekenis accelereer je niet op die manier. Waarom niet? Omdat acceleratie in spirituele betekenis niet een kwestie is van kracht gebruiken. Het is een kwestie van kracht verminderen, de kracht die je aan de aarde gehecht houdt, die je aan de aarde gebonden houdt. De kracht die je verder afbrengt van jouw IK BEN Aanwezigheid en dichter bij de aarde brengt. Wanneer je de kracht verwijdert die je bij de aarde houdt, dan zul je spontaan dichterbij je IK BEN Aanwezigheid en de ascensie komen.

Niemand is er ooit in geslaagd om te ascenderen door op een of andere manier die immense fysieke macht, die immense fysieke kracht, te beheersen. Je slaagt er juist in om te ascenderen als je die tegenovergestelde kracht opgeeft of misschien zegt dat je die kracht totaal transcendeert. Je laat het los, je geeft het op. Dan kan het wezen dat uit de hemel afdaalde, spontaan versnellen en naar de hemel gaan wanneer geen enkele kracht hem meer aan de aarde bindt. Op die manier ascendeer je. Hierin geef ik les aan studenten die daaraantoe zijn in mijn retraiteverblijf in Luxor, maar dat kost natuurlijk wel wat tijd.

In principe moet je dan verder zijn dan het honderdvierentwintigste bewustzijnsniveau, om dit volledig te kunnen integreren. Maar ik vertel het nu zodat je dit in ieder geval in je achterhoofd kunt houden. En als je hierover nadenkt, kun je dit natuurlijk gebruiken om je te realiseren dat een gescheiden zelf overwinnen nooit een kwestie van kracht is.

We zien bepaalde studenten, vooral studenten uit vroegere dispensaties, die gewend waren om decreten op te zeggen als ze een probleem moesten overwinnen. Om dat echt te kunnen, moest je zoveel macht, zoveel kracht, gebruiken, zoveel momentum opwekken met je decreten als maar kon. Het heeft wel een bepaalde waarde om decreten op te zeggen met een bepaald momentum, maar zoals we vaker hebben gezegd, zijn er ook mensen die karma hebben gemaakt toen ze hun decreten een vibratie gaven die op angst berustte, en dat versnelt je tempo niet. Angst verlaagt het tempo, liefde accelereert. Je begrijpt dat ook al vertellen we jullie dat decreten energie oplost, we niet willen dat je dit met angst doet. Het gaat er niet om dat je dit met enorm veel kracht moet doen en als je niet de resultaten krijgt die je wilt, decreten luider of sneller, meer of langer moet opzeggen. Het zijn niet de Olympische Spelen mijn geliefden. Je streeft er niet naar om steeds meer te kunnen.

Als je verstandig bent, dan vind je een andere aanpak, één die niet berust op kracht om naar spirituele groei te streven. Kracht brengt je niet in de hemel. Hoeveel ook, want als dat zo was, dan waren de gevallen wezens al lang geleden naar de hemel gegaan, dan hadden ze het daar overgenomen en hadden ze een grote rotzooi gemaakt van het spirituele rijk. Dat zal nooit gebeuren. Het is een eenvoudig veiligheidsmechanisme dat is ingebouwd en dat je alleen door liefde en niet-kracht, het allerhoogste wezen kunt worden, een geascendeerde meester, een aartsengel, een Elohim of zelfs hogere niveaus van de kosmische hiërarchie.

Ik heb nu gezegd wat ik wilde in deze verhandeling. Ik vertrouw erop dat het voor sommigen van jullie van enige waarde is. Natuurlijk geven wij, de zeven Chohans, jullie allemaal een bepaald idee. Dit betekent niet dat je ze evenveel aandacht moet geven. Je moet je afstemmen op: Waar zit ik, met mijn huidige niveau? Wat heb ik op dit moment nodig? Concentreer je dan op dat ene van ons, of de andere leringen die worden gegeven in dit webinar en maak er daarna het beste gebruik van. En op een bepaald moment in de toekomst ben je misschien toe aan iets anders. Maar wij hopen natuurlijk dat de zeven sleutels die wij jullie geven de moeite waard zijn voor jullie in diverse stadia waarin jullie spirituele pad zich ontwikkelt en jullie je houding ten aanzien van relaties zich verder kan ontwikkelen. Hiermee verzegel ik jullie in het withete vuur van de Accelererende Vlam van de Vierde Straal die IK BEN.