Het verhaal van een avatar: de wens opgeven om andere mensen te redden of te veranderen

Vraag: Ik heb mijn hele leven te maken gehad met mannen die een soort narcistische persoonlijkheid hadden. Ik was iemand die alles weggaf en zij namen het aan en speelden de baas over mij. Ik hoopte op liefde, maar dat soort mannen wilde me nooit liefde geven. Ik heb de cursus van de zeven stralen gedaan en ik ben me bewust van mijn patronen. Ik heb nu een man aangetrokken die liegt, bedriegt en alles doet om er zelf profijt van te hebben. Wanneer ik met hem praat, lijkt hij wel lief en hij heeft ook een heel mooie kant, behalve dan dit speciale gedrag. Ik wist vanaf het allereerste moment dat ik geen relatie met hem moest hebben, maar een deel van mij voelt zich sterk tot hem aangetrokken. Ik ben een poosje met hem blijven omgaan om bewust het proces in mijzelf te volgen. Na een maand ben ik gestopt met het contact, omdat ik zag dat hij loog, bedroog en heel egoïstisch was. Behalve dat het een goede beslissing was om hem niet meer te zien, voel ik me verscheurd vanbinnen. Ik zou willen weten hoe het kan dat ik me zo verscheurd voel, hoewel ik niet lang contact met hem heb gehad en de band voelt heel intens. Het voelt alsof er tentakels van zijn kant komen die om mij heen zitten en dat ik me daaruit moet losmaken. Wat in mij zorgt ervoor dat die tentakels binnen kunnen komen? Wat is het mechanisme van het zelf of de geest waar ik mee te maken heb? Help me alsjeblieft om dit beter te begrijpen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar voor Amerika

We hebben het daarover gehad in onze dictaten: Je hebt karmische banden met mensen waardoor jij je tot hen aangetrokken voelt, maar de kern voor jou als avatar is eigenlijk de wens om andere mensen te helpen of te redden. Het hoeft niet iemand in het bijzonder te zijn, maar in het algemeen heb je het verlangen om andere mensen te redden of te veranderen. Zoals we hebben gezegd, moet je zover komen dat je dit verlangen loslaat, vooral als dit je laatste incarnatie is of wilt dat dit je laatste incarnatie is.

Je kunt niet ascenderen als je nog onafgemaakte zaken hebt omdat je het gevoel hebt dat er mensen zijn die je moet redden of helpen. Je moet over de vrije wil nadenken en dat je andere mensen niet kunt veranderen. Je moet je afstemmen en het zien als dit je laatste incarnatie is en je moet dus heel vastberaden besluiten dat je alle banden, alle gehechtheden die je met andere mensen hebt, moet doorknippen.

Maar ik zeg tegen jou het volgende: Het probleem is niet deze ene persoon. Het zijn de zelven die je hebt; die zorgen ervoor dat jij andere mensen wilt helpen of redden. Je denkt dat je verplicht bent om andere mensen te veranderen, dat je hier bent om anderen te veranderen. In werkelijkheid ben je hier alleen maar om jezelf te veranderen opdat je de vrijheid krijgt om uitdrukking te geven aan wie jij bent. En op die manier kun je de aarde veranderen, zoals we hebben gezegd.

Intuïtief heb je al veel van het antwoord aangevoeld, je moet je er alleen nog meer bewust van worden, de leringen bestuderen die we op de conferentie hebben gegeven en op het punt komen dat je dit zelf echt kunt loslaten; de wens die je al had voordat je hier kwam om anderen te veranderen, of iets op aarde te veranderen.

Je kunt op het punt komen dat jij je realiseert dat je eigenlijk niet op aarde kwam voor andere mensen, zoals veel avatars geloven. Je kwam hier om zelf te groeien en de bedoeling dat je hier bent, is eigenlijk dat je groeit totdat je de open deur kunt worden voor jouw IK BEN Aanwezigheid ongeacht alle omstandigheden op aarde. Met andere woorden, je kunt jezelf zijn hoe andere mensen ook zijn en wat ze van jou eisen. Dit is de allergrootste test voor een avatar.