De betekenis van de roos als symbool

Vraag: De roos is een oeroud symbool vooral in associatie met het kruis. Organisaties hebben het gebruikt om het spirituele pad en de vervolmaking van de ziel te symboliseren, maar wij weten door de leringen van de geascendeerde meesters dat de ziel het ego is en dat die niet onsterfelijk kan worden. Na vijf jaar in een grot kwam Jezus naar buiten met de geur van een roos om zich heen. Master MORE heeft het ook over zijn rozentuin op het etherische vlak en hoe bijzonder het effect is van het parfum van een roos. Maar wat is de diepere betekenis van de roos, symbolisch gesproken dan? Staat het symbool voor het moment waarop de Bewuste Jij bevrijd is van alle geesten, van het ego, behalve dan dat ene zelf dat werd geschapen om naar de wereld van vorm te komen en daardoor klaar is om te ascenderen? Of is het wat anders?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2021 – Webinar voor Amerika

Het verhaal dat ik vijf jaar in een grot heb doorgebracht en naar buiten kwam met de geur van rozen om mij heen is niet correct. Dat is gewoon een mythe die is geschapen, geen feit. Wanneer je historisch gezien hiernaar kijkt, dan is de roos gebruikt als symbool om verschillende dingen te symboliseren bij verschillende bewegingen. Het kan worden gebruikt als symbool voor het spirituele pad waarop jij je wezen ontvouwt. Het kan ook worden gebruikt om het ontvouwen van het hartchakra te symboliseren, de blaadjes van de hartchakra, en dat je het hart van de roos opent zodat de energie van je IK BEN Aanwezigheid vrij door je hartchakra kan stromen.

In onze leringen hebben we jullie ervan bewust gemaakt dat de ziel zoals die traditioneel wordt gebruikt, het ego is, je uiterlijke geest, maar zo is het niet altijd gezien. Leringen van vroeger beschouwen de ziel ongeveer hetzelfde als de Bewuste Jij zoals wij die tegenwoordig uitleggen; met andere woorden, de ziel groeit naar een hogere bewustzijnsstaat en daardoor kan een roos die zich opent, worden gezien als de reis van de ziel zoals die in die leringen werd uitgelegd.

In deze dispensatie hebben we een geavanceerde lering gegeven, dat er aspecten zijn die traditioneel worden gezien als het voertuig van de ziel, de vier lagere lichamen, die niet ascenderen, en dat er een kern in jouw wezen is die wel kan ascenderen en als je de leringen bekijkt die we nu geven over de Bewuste Jij, dan zie je dat ik die lering heb voorspeld aan Nicodemus toen ik zei dat ‘alleen de man die uit de hemel is afgedaald, weer naar de hemel kan opstijgen’. Dat is natuurlijk geen man, maar alleen een wezen dat uit de hemel kan afdalen, kan weer naar de hemel gaan. Alleen de Bewuste Jij, zoals we het nu noemen, kan ascenderen. Maar zelfs tweeduizend jaar geleden heb ik al aanwijzingen gegeven voor die lering.