Intellectueel begrip van de oeroude spirituele principes

Vraag: Ik wil graag iets aan Gautama Boeddha vragen. Je onderwees je discipelen over het Nirvana en Arhat toen je op aarde was geïncarneerd. Wat was het concept van die leringen in die tijd?
En klopt het dat je de Vipassana en kalmte onderwees als een boeddhistische oefening die naar Nirvana zou leiden?

Antwoord van Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 2021 – Webinar De Open Deur zijn voor Planeet Aarde

Het is correct dat ik veel verschillende leringen heb gegeven. Sommigen zijn Vipassana geworden, andere spirituele leringen of boeddhistische oefeningen. Ik heb ook de concepten Nirvana, verlichting, en anders concepten onderwezen. Het is belangrijk dat je begrijpt dat de vraag die je stelt vanuit het mentale niveau komt. Je probeert verstandelijk te begrijpen hoe de mensen deze concepten vijfentwintighonderd jaar geleden hebben ervaren.

Dat kan niet omdat het collectieve bewustzijn op aarde is verhoogd in vijfentwintighonderd jaar. En je kunt op geen enkele manier echt begrijpen hoe de mensen in die tijd tegen die concepten aanzagen gezien de ervaringen die jullie tegenwoordig hebben. Bovendien begrepen de mensen die concepten destijds niet met hun verstand. Zij kregen een bepaalde ervaring. Je zou deze ervaring in principe ook wel kunnen krijgen, maar dat is in werkelijkheid onmogelijk omdat het collectieve bewustzijn verder is gekomen. Je kunt niet peilen hoe de mensen destijds naar het leven keken.

Wat voor zin zou het ook hebben om zo’n ervaring te krijgen? De waarheid is dat de mensen destijds veel, veel minder intellectueel waren dan nu. En dat hoeft niet positief te zijn, maar er zaten wel positieve kanten aan omdat de mensen meer ervaringen hadden, zij konden iets, een lering, een oefening, beter ervaren zonder de mentale laag eroverheen te leggen van veel mensen in de moderne tijd, vooral in het westen.

Wat voor jullie in het huidige tijdperk belangrijk is, is dat je niet probeert om de leringen met je verstand te begrijpen, of het nu de boeddhistische leringen zijn die ik destijds heb gegeven, of leringen van de geascendeerde meesters tegenwoordig. Je probeert de diepere waarheid in de lering te zoeken. Dit betekent niet dat je niet je verstand gebruikt om een bepaald inzicht te krijgen in het spirituele pad en het universum, want als dat alles is wat je uit de leringen haalt, dan heb je niet begrepen wat het volledige potentieel van de leringen is.

Intellectueel begrip van de oeroude spirituele principes
Vraag: Ik wil graag iets aan Gautama Boeddha vragen. Je onderwees je discipelen over het Nirvana en Arhat toen je op aarde was geïncarneerd. Wat was het concept van die leringen in die tijd?
En klopt het dat je de Vipassana en kalmte onderwees als een boeddhistische oefening die naar Nirvana zou leiden?

Antwoord van Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 2021 – Webinar De Open Deur zijn voor Planeet Aarde

Het is correct dat ik veel verschillende leringen heb gegeven. Sommigen zijn Vipassana geworden, andere spirituele leringen of boeddhistische oefeningen. Ik heb ook de concepten Nirvana, verlichting, en anders concepten onderwezen. Het is belangrijk dat je begrijpt dat de vraag die je stelt vanuit het mentale niveau komt. Je probeert verstandelijk te begrijpen hoe de mensen deze concepten vijfentwintighonderd jaar geleden hebben ervaren.

Dat kan niet omdat het collectieve bewustzijn op aarde is verhoogd in vijfentwintighonderd jaar. En je kunt op geen enkele manier echt begrijpen hoe de mensen in die tijd tegen die concepten aanzagen gezien de ervaringen die jullie tegenwoordig hebben. Bovendien begrepen de mensen die concepten destijds niet met hun verstand. Zij kregen een bepaalde ervaring. Je zou deze ervaring in principe ook wel kunnen krijgen, maar dat is in werkelijkheid onmogelijk omdat het collectieve bewustzijn verder is gekomen. Je kunt niet peilen hoe de mensen destijds naar het leven keken.

Wat voor zin zou het ook hebben om zo’n ervaring te krijgen? De waarheid is dat de mensen destijds veel, veel minder intellectueel waren dan nu. En dat hoeft niet positief te zijn, maar er zaten wel positieve kanten aan omdat de mensen meer ervaringen hadden, zij konden iets, een lering, een oefening, beter ervaren zonder de mentale laag eroverheen te leggen van veel mensen in de moderne tijd, vooral in het westen.

Wat voor jullie in het huidige tijdperk belangrijk is, is dat je niet probeert om de leringen met je verstand te begrijpen, of het nu de boeddhistische leringen zijn die ik destijds heb gegeven, of leringen van de geascendeerde meesters tegenwoordig. Je probeert de diepere waarheid in de lering te zoeken. Dit betekent niet dat je niet je verstand gebruikt om een bepaald inzicht te krijgen in het spirituele pad en het universum, want als dat alles is wat je uit de leringen haalt, dan heb je niet begrepen wat het volledige potentieel van de leringen is.