Het ervaren van de Bewuste Jij versus het begrijpen van de Bewuste Jij

Vraag: Ik heb het gevoel dat het mij ontbreekt aan spiritueel inzicht in de Bewuste Jij. Kun je me helpen om te begrijpen wat het is, waar het uit bestaat, hoe we dat moeten gebruiken, enzovoort?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar voor Amerika

We hebben veel en uitgebreid leringen gegeven over de Bewuste Jij. Veel te veel om in een antwoord zoals dit weer te geven. Vanzelfsprekend kun je op de website zoeken, maar ik raad je aan om ook het boek van Guru Ma, ‘Don’t drink your own Kool Aid’, te lezen waarin gesproken wordt over de Bewuste Jij. Wees je er echter heel erg van bewust dat er, zoals we hebben gezegd, onder spirituele mensen een heel lange traditie bestaat om alles te willen begrijpen met de analytisch, wereldlijke gedachten, ergens een label op te plakken, iets in een categorie te plaatsen dat past in hun database.

Toen we het concept Bewuste Jij gaven, en zelfs de naam Bewuste Jij, was dit om de lineaire, analytische geest in zekere mate te verwarren. Er zijn diverse mensen die tegen dit concept proberen in te gaan, maar de Bewuste Jij is geen concept dat je kunt begrijpen of waar je tegenin kunt gaan. De bedoeling is dat je de Bewuste Jij ervaart.

De leringen, de verklaringen die we hebben gegeven, zijn niet bedoeld om je te helpen om te begrijpen wat de Bewuste Jij is, maar je zo te stimuleren dat je de Bewuste Jij wilt ervaren, die zoals we hebben gezegd, zuiver gewaarzijn is. Wat bedoelen we met zuiver gewaarzijn?

Nogmaals, je kunt hier concepten voor vinden, maar het betekent alleen maar dat jij je van iets bewust bent, maar je bewustzijn heeft geen inhoud, je denkt niet, je voelt niet, er is alleen bewustzijn en wanneer je die ervaring krijgt, dan vormt dat een contrast met je normale, drukke gemoedstoestand waarin je gedachten altijd analyseren, categoriseren, evalueren, beoordelen, denken, voelen, wat ook maar. Dat wordt de fundering om tot het besef te komen dat jij niet je dagelijkse gedachten, je dagelijkse gevoelens, zelfs niet je dagelijkse persoonlijkheid bent. Je bent zelfs niet het voertuig van de ziel, je bent méér.

En dan ben je er niet zo mee geïdentificeerd, je neemt niet alles zo serieus, je vat dingen niet zo persoonlijk op, omdat jij je ervan bewust bent dat jij niet je wereldlijke gedachten bent en dit vormt vervolgens de fundering voor het besef dat je al die gescheiden zelven niet bent. De gescheiden zelven hebben die gevoelens, gedachten, nachtmerries, patronen, reacties. Jij niet. De Bewuste Jij reageert niet, denkt niet, voelt niet. Jij staat daar boven. En dat betekent dat jij je daarvan los kunt maken, je kunt je leven depersonaliseren en een andere fundering hebben voor spirituele groei.

Wanneer je met je dagelijkse gedachten probeert je dagelijkse gedachten te overwinnen, wat een heel moeilijk karwei is, hoewel er mensen zijn die dat af en toe voor elkaar hebben gekregen, hoofdzakelijk omdat zij zo gestrest raakten dat zij dat niet meer konden verdragen en ineens eruit vlogen en zuiver gewaarzijn hebben ervaren.