Hoe verloopt de transformatie in bewustzijn?

Vraag: Als we artikelen lezen over bijna-doodervaringen, dan zeggen de mensen die bijna dood zijn geweest, dingen als: “Toen ik mijn lichaam verliet, stond mijn gezichtsveld naar alle kanten open en ik kon gaan waar ik maar wilde en de situaties bekijken waar ik nieuwsgierig naar was. Bovendien kon ik, telepathisch, alle kennis ontvangen over alle vragen die ik had, ook al waren het kosmische zaken of als die gingen over de principes van het leven.” En we kunnen zien dat de mensen na een bijna-doodervaring hun beeld van het leven veranderen en hun bewustzijn verhogen. Op dezelfde manier zullen wij nadat we zijn overleden, ook diverse dingen horen zonder door ons lichaam beperkt te worden, totdat we weer incarneren. We kunnen ons in die tijd vooral realiseren dat we veel dingen hebben gedaan op grond van illusies. Maar als we reïncarneren, herhalen we wel steeds weer oude patronen. Waarom leren we die kennis niet voordat we reïncarneren, door ze te bewaren in het voertuig van de ziel opdat we die in het volgende leven opnieuw kunnen gebruiken?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar De Open Deur zijn voor Planeet Aarde

In de eerste plaats moet je een beetje voorzichtiger zijn met het beoordelen van bijna-doodervaringen. Een bijna-doodervaring is een heel waardevol fenomeen dat mensen helpt om een spirituelere kijk en houding ten aanzien van het leven te krijgen/aan te nemen. Je moet ook begrijpen dat niet alles wat sommige mensen hebben ervaren tijdens een bijna-doodervaring, op alle mensen van toepassing is.

Heel veel mensen vragen zich af waarom zij niet zulke ervaringen krijgen wanneer zij met spiritualiteit bezig zijn. Er zijn mensen geweest die bijna-doodervaringen hebben gehad en die niet diepgaande spirituele ervaringen hebben gekregen en zij vragen zich af hoe dat komt. Je moet je realiseren dat er mensen zijn die heel grote bijna-doodervaringen hebben gehad die al een tamelijk hoog bewustzijnsniveau hadden. Zij zijn zich hier misschien niet altijd van bewust, maar zij hadden al veel bereikt in vorige levens.

Dit betekent dat zij niet zo gehecht zijn aan hun fysieke lichaam. Daarom vinden ze het tamelijk gemakkelijk om hun lichaam te verlaten en hun bewustzijn te behouden. Veel mensen vinden het veel moeilijker om hun lichaam te verlaten, of ze nu anesthesie hebben gekregen, of in slaap zijn, of als hun lichaam echt dood is. Veel mensen hebben meer tijd nodig om hun lichaam te verlaten. En nadat ze hun lichaam hebben verlaten, gaan veel mensen naar een rijk dat aan hun bewustzijnsniveau is aangepast. Er zijn bepaalde mensen die zover buiten hun lichaam kunnen treden dat zij ervaringen meemaken die dieper gaan.

Wat betreft de vraag wat je leert wanneer je tussen incarnaties in buiten je lichaam bent: In de eerste plaats ben je niet uit al je vier lagere lichamen wanneer je uit je lichaam bent. Je bent wel uit je fysieke lichaam, maar niet buiten je emotionele, mentale en identiteitslichaam. Dan kunnen er perioden zijn waarin jij je wel van die lichamen afscheidt en ergens heengaat waar je bepaalde ervaringen meemaakt, maar voor je volgende incarnatie en je voorbereiding op je Goddelijke plan in die omgeving, ben je veel in je emotionele, mentale en identiteitslichaam omdat de volgende incarnatie zo gepland wordt dat je de wonden, de gescheiden zelven, de trauma’s, kunt helen die je nog in die lichamen hebt.

Dit kan niet, in ieder geval niet alles, tussen twee incarnaties in. Bepaalde dingen moet je doen, moet je loslaten terwijl je fysiek geïncarneerd bent. Je leert bepaalde lessen die boven je bewustzijnsniveau liggen, maar niet al te ver boven je emotionele, mentale en identiteitslichaam. Wanneer je weer incarneert, dan vergeet je wat je hebt geleerd toen je niet in je lichaam was, omdat dit bij het leerproces hoort dat je ontdekt als je in een dicht fysiek lichaam bent.

Bij veel spirituele mensen bestaat een bepaald misverstand en dat komt heel veel voor in de new age gemeenschap, en dat is dat het de bedoeling van spirituele groei is dat je het allerhoogste bewustzijnsniveau moet bereiken. Of je dat nu verlichting noemt of iets anders, maakt niet uit. Je moet een doel bereiken en die mensen denken dat het alleen maar een kwestie is van dit doel zo snel mogelijk bereiken: “Waarom komen de geascendeerde meesters me niet helpen om al mijn problemen op te lossen opdat ik niet opnieuw hoef te reïncarneren?” Zo werkt het niet. Het doel is niet dat je zo snel mogelijk de geascendeerde staat bereikt. Zoals we al vaker hebben gezegd, is het doel van het leven niet dat je incarneert, karma maakt, dat karma overwint en daarna vertrekt. Het doel is transformatie van bewustzijn.

Het verwarrende voor velen is dat die transformatie van bewustzijn op het niveau van je IK BEN Aanwezigheid gebeurt en aan je jouw Aanwezigheid ervaringen geeft die in het causale lichaam worden opgeslagen. Die ervaringen worden gebaseerd op alles wat de Bewuste Jij ervaart terwijl jij bent geïncarneerd. Het is niet zo dat je zo snel mogelijk een bepaald probleem moet oplossen. Het gaat erom dat je het proces doorloopt waarin je de keuzes die je vroeger hebt gemaakt, herziet. En pas wanneer de Bewuste Jij een keuze herziet die de Bewuste Jij in het verleden heeft gemaakt, op een lager bewustzijnsniveau, resulteert de ervaring van jouw IK BEN Aanwezigheid in groei op dat niveau.

Het zou geen zin hebben als je hulp van de geascendeerde meesters zou ontvangen om binnen vijf minuten verlichting te bereiken. Het heeft enige tijd geduurd om uit vrije wil keuzes te maken om het labyrint van de realiteitssimulator in te komen. Dit is prima in orde. Dit hoorde bij de onderdompelingsfase. Maar de ontwaakfase bestaat eruit dat je op je schreden terugkeert en die beslissingen herziet. En door dat stap voor stap te doen, één ding tegelijk, kun je groei bereiken. En de bedoeling van jouw IK BEN Aanwezigheid om de Bewuste Jij naar beneden te sturen, was dat hij zou groeien. Het was niet alleen maar naar beneden gaan en hier zo snel mogelijk weer weg te zien komen. Je moest zoveel mogelijk ervaring opdoen en zoveel groeien als maar mogelijk was in een niet-geascendeerde sfeer of onnatuurlijke planeet.