De Boeddha(natuur) in een plant of een dierlijke vorm

Vraag: Volgens de boeddhistische teksten heeft de Boeddha gezegd dat hij in een paar vorige levens een plant of een dier is geweest. Is dit waar of accuraat?

Antwoord van Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 2021 – Webinar voor Amerika

Dit is opnieuw een antwoord dat je niet met ja of nee kunt beantwoorden, omdat dit afhangt van hoe jij die concepten beziet. Je moet ze scheiden. En dat kunnen de meeste mensen bijna niet. Je moet de Boeddha als fysieke incarnatie, als fysiek persoon, scheiden van de Boeddha als ruimer bewustzijn. Dit is ook een probleem dat veel christenen hebben, omdat er een persoonlijk aspect is, namelijk dat Jezus incarneert als de Christus, en daarnaast heb je het Christusbewustzijn.

Als je naar het concept Boeddha kijkt, dan zie je dat de Boeddhanatuur in alles is, alles heeft de Boeddha in zich. Wanneer je het hebt over de Boeddhanatuur, dan kun je zeggen dat die in stenen, planten en dieren zit.

Maar tegenwoordig vertellen we dat de kern van je wezen de Bewuste Jij is, die een verlengstuk is van je IK BEN Aanwezigheid en die Bewuste Jij is niet afgedaald in een steen, een plant of een dier. Dat betekent dat jij als individuele levensstroom geen plant of dier in vorige levens bent geweest en je daarna geleidelijk aan ontwikkeld hebt tot mens. Je bent voor de eerste keer afgedaald in een menselijk lichaam, of in ieder geval een mensachtig lichaam als dat op een andere planeet is geweest.

Ik, die als Gautama Boeddha vijfentwintighonderd jaar geleden was geïncarneerd, was in een vorig leven geen steen of plant. Dat heb ik ook niet gezegd; zo hebben mensen het later geïnterpreteerd, omdat zij een bepaald beeld van de wereld hadden dat er tegenwoordig niet is. Jullie bekijken de westerse wereld heel anders dan de mensen vijfentwintighonderd jaar geleden in de streek van de wereld waar ik incarneerde.

Zij interpreteerden het zo, ze dachten dat alles uit dezelfde bron voortkomt. En zij dachten op een heel rechtlijnige manier, op een manier die wel enigszins parallel loopt aan de evolutionaire leringen die je tegenwoordig hebt, dat de schepping geleidelijk aan is begonnen. Eerst waren er primitievere vormen, stenen en mineralen, toen planten, toen dieren, en daarna mensen. Daarom moest incarnatie in die primitievere vormen beginnen.

Zoals ik zei, is dat niet helemaal onjuist, wanneer je dit als bewustzijn beschouwt. Maar als je er als individueel wezen naar kijkt, dan is het een ander verhaal. De waarheid is dat de Elohim de aarde fysiek hebben gemanifesteerd in een aantal stadia. Eerst waren er mineralen en stenen, daarna kwamen de planten en toen de dieren en vervolgens menselijke lichamen. Pas toen er menselijke lichamen kwamen, met een complex brein en zenuwstelse,l daalden spirituele wezens af naar het fysieke niveau.