Covid – Wat zou jij doen als je de leider van een land was?

 

Vraag: Bij een bespreking door de meesters werd er gezegd dat aan het begin van 2021 het einde in zicht zou zijn. Dit is een groter probleem dan op werd geanticipeerd. Veel naties gebruiken diverse middelen om haar bevolking te verleiden en te intimideren om zich te laten vaccineren. Is het nog steeds zo dat de mensen die aan COVID zijn gestorven, ook aan het eind van het jaar zouden zijn gestorven of gewoon eerder zijn overleden?

Hoe zit het met de vrije wil van de mensen om zich niet te laten vaccineren en van het levensscherm te verdwijnen? In Australië zeggen veel bedrijven: “Je moet gevaccineerd zijn anders word je ontslagen.” Wij hebben gezien dat je in zeldzame gevallen niet de garantie hebt dat je bent gevaccineerd en geen COVID oploopt en sterft. De draai die men eraan geeft, is dat je misschien wel COVID krijgt, maar waarschijnlijk niet overlijdt. Natuurlijk weten we nog niet wat de effecten op lange termijn zijn van de diverse vaccinaties. Dokters worden gevrijwaard. Toch zegt de regering dat ze niemand dwingen om zich te laten vaccineren, maar de enige toevlucht die ze hebben, is iedereen dwingen om zich te laten vaccineren. Wij gaan af op een splitsing van de mensen tussen gevaccineerde en niet gevaccineerde mensen en als je niet gevaccineerd bent, dan word je een verschoppeling. Wat is de les die er geleerd moet worden van de wereldwijde COVID?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2012 – Webinar voor Amerika

Ik zou een klein gedachtenexperiment met je willen doen. Stel je voor dat jij leider bent van een land, je krijgt berichten dat er een nieuwe ziekte zich aan het verspreiden is, de mensen worden ziek. Er zijn mensen die naar het ziekenhuis moeten, sommigen moeten naar de intensive care en krijgen zuurstof en anderen sterven. Je beseft dat vooral de ouderen en mensen met ademhalingsproblemen aan de ziekte sterven. Je bent de leider van een land, dus iedereen kijkt naar jou om te beslissen wat er moet gebeuren. Wat zou jij doen in die situatie? Zou je een overhaaste beslissing nemen of zou je meer informatie proberen te krijgen, zo dat je een beter geïnformeerde beslissing kunt nemen?

Stel je voor dat je besluit om meer informatie te krijgen. Waar zou je die informatie dan weghalen? Je hebt twee opties, twee belangrijke opties. Je kunt die krijgen van het regeringsapparaat in je land, de wetenschappers, medisch specialisten, bureaucraten, mensen in de regering, politici. Je kunt luisteren naar wat zij te zeggen hebben. Je kunt horen wat hun aanbevelingen zijn. De andere optie is dat je op het internet gaat kijken en ziet wat daar te vinden is. Je vindt veel informatie die uit een bekende bron komt of van mensen die beweren dat ze enig gezag hebben hoewel er geen bewijs is dat zij dat gezag ook hebben. Je zult zien dat er voor elke bewering die de autoriteiten in jouw regeringsapparaat doen, een bewering is die de officiële bewering ontkent.

Wat zou je dan doen? Hoe zou jij jouw beslissingen nemen? Zou je die nemen op grond van beweringen op het internet of zou je die nemen op grond van het regeringsapparaat dat in ieder geval een soort traditie heeft, wetenschappelijk onderzoek, observaties door ziekenhuizen en dokters, waar zij zich op baseren. Die hebben ervaring met andere ziekten. Zij doen aanbevelingen op grond van die ervaringen.

Wat zou jouw basis zijn om beslissingen te nemen? Besef dat het in ieder geval jouw beslissing is, en wat de uitkomst ook is, jij krijgt het op je bord.

Nu zou je kunnen beslissen dat, wij zullen ons nu voorstellen, je de vele beweringen opzijzet die er op het internet zijn. Je kijkt naar wat de regering zegt of in ieder geval de professionele bronnen. Dan zie je dat je twee dingen kunt beweren. De ene is dat je de verspreiding van de ziekte zoveel mogelijk moet proberen tegen te houden. De andere is dat je de ziekte op haar beloop moet laten opdat we zo snel mogelijk immuniteit kunnen krijgen, om zo snel mogelijk groepsimmuniteit te kunnen krijgen.

Je kunt bijvoorbeeld naar het land Zweden kijken dat in een vroeg stadium van de pandemie besloot om het land alle gevolgen van de ziekte te laten ondervinden zonder enig beperkingen op te leggen of een lockdown, om groepsimmuniteit te bereiken. Je weet dat de meeste andere landen besloten om een andere koers te varen door te proberen om de ziekte, de verspreiding van de ziekt, te beperken door alle maatregelen te nemen die daarvoor nodig waren. Wat zou jij beslissen?

Laten we ons nu eens voorstellen dat je de verspreiding van de ziekte wilt beperken. Je besluit dat je voor een lockdown zorgt die het contact tussen mensen beperkt. Veel bedrijven moeten sluiten, vooral de restaurants en de entertainmentindustrie, culturele instellingen, enzovoort. Het reizen wordt beperkt. Veel bedrijven zullen sluiten of mensen zullen vanuit huis werken, hetzelfde geldt voor kantoren van de regering, om te voorkomen dat er een hevige en snelle verspreiding van de ziekte komt die zoals je weet, zal leiden tot overbelaste ziekenhuizen en daardoor sterven er mensen die niet zouden zijn gestorven als de ziekte meer verspreid was.

Nogmaals, je besluit daartoe en ziet wat de gevolgen zijn. Na een poosje zie je vanzelfsprekend dat dit de verspreiding van de ziekte heeft beperkt; je ziekenhuisstelsel is niet overbelast, hoewel wel zwaar belast, maar niet overbelast. En je kunt zelfs zien dat er minder mensen zijn gestorven in jouw land dan in Zweden waar ze geen beperkingen hebben opgelegd.

Je ziet zelfs dat de Zweedse autoriteiten en de mensen in Zweden die benadering beginnen te betwijfelen om groepsimmuniteit te krijgen omdat de prijs hoog was. Vooral veel mensen in verzorgingstehuizen sterven aan de ziekte. Je beseft wel dat het waarschijnlijk de meest pragmatische beslissing was om voor een soort lockdown te gaan, maar je realiseert je ook wel dat een lockdown niet eeuwig door kan gaan. Dat kan de economie gewoon niet aan. Wat doe je dan?

Ineens doet er zich een nieuwe ontwikkeling voor. Er worden meerdere vaccins op de markt gebracht. Je kunt nu mensen vaccineren waardoor er minder kans is dat ze de ziekte krijgen. Wat doe je dan? Nogmaals, je kunt luisteren naar de professionals op dat terrein, je eigen regering, of je kunt op het internet gaan en daar kun je allerlei mensen vinden die totaal tegenovergestelde beweringen doen van wat de officiële bronnen zeggen. Sommigen zeggen dat de vaccins niet werken, sommigen beweren dat de ziekte niet eens bestaat, dat het allemaal verzonnen is. Sommigen beweren dat vaccins de mensen zullen schaden of dat het een schending van hun vrijheid is, hun constitutionele rechten, enzovoort. Wat beslis je dan?

Je weet dat je de pandemie kunt stoppen als je het vaccin maximaal gebruikt en er een bepaald percentage mensen wordt gevaccineerd; dan kun je de beperkingen opheffen en dan kan de samenleving in ieder geval weer terug naar een normale levensstijl, ook al zou er de komende jaren in mindere vorm nog steeds COVID zijn. Wat doe je dan?

Laten we ons nu eens voorstellen dat je het vaccin besluit te nemen. Per slot van rekening ben je een ontwikkeld land, je burgers zijn tegen andere zieketen gevaccineerd en je weet dat er in het verleden is bewezen dat vaccinaties hebben geholpen om bepaalde ziekten uit te roeien die nu geen probleem meer zijn. Je besluit het vaccin te nemen. In het begin zijn er een heleboel mensen die zich willen laten vaccineren, maar na een tijdje komen er mensen die weigeren om zich te laten vaccineren hoewel er vaccins voor hen beschikbaar zijn. Wat doe je dan?

Je weet dat de vaccins effect hebben, een bepaald percentage mensen moet worden gevaccineerd. Het lijkt alsof er in jouw land niet genoeg mensen zijn gevaccineerd. Probeer je hen ertoe te verleiden? Of komt er een punt waarop je de mensen dwingt dat te doen voor het geheel? Wat doe je?

Denk erom dat ik niet zeg, dat je dit moet doen. Ik verhelder alleen de opties.

Je bent natuurlijk geen dictator. Er zit een limiet aan wat je bedrijven kunt zeggen te moeten doen. Er zijn veel bedrijven die in een lockdown zitten of waarvan de werknemers thuis werken, beide zijn tijdelijke oplossingen. Je kunt die bedrijven eigenlijk niet zeggen wat ze moeten doen, maar je ziet dat veel van die bedrijven zeggen: “We moeten terug naar normaal en zakendoen en dan is vaccinatie de praktische manier om dat te doen en het kan niet zo zijn dat er in een bedrijf met honderd werknemers twee mensen weigeren om zich te laten vaccineren en de pandemie in stand houden, niet zozeer omdat ze de gevaccineerde mensen besmetten, maar onze klanten.” Het bedrijf zegt: “Het beleid van ons bedrijf is dat je niet kunt komen werken als je niet gevaccineerd bent en als je niet thuis kunt werken, dan moet je een andere baan zoeken, waar het niets kan schelen of je gevaccineerd bent.” Wat kun je dan doen als je geen dictator bent?

Nogmaals, ik zeg niet wat je wel of niet moet doen. Ik vraag je alleen om het scenario te bekijken of je voor te stellen dat in plaats van naar de regering te kijken en hun beslissingen te beoordelen, jij degene bent die een beslissing moet nemen. Wat zou jij doen in die situatie, in de wetenschap dat jij het allemaal op je bord krijgt?

Nu vraag ik je om iets anders te doen en uit je persoonlijke kijk op de situatie te stappen en te zien wat er gebeurt, wat er op de wereld aan de hand is. Ik zal twee landen als voorbeeld nemen omdat de boodschapper in beide heeft gewoond en daarmee bekend is. Het land Denemarken. In het begin van 2021 lag Denemarken achterop bij de Verenigde Staten wat betreft vaccins. Dit kwam voornamelijk omdat de Verenigde Staten meer vaccins had omdat die daar werden gemaakt. Denemarken kwam achterop; ze begonnen de meest kwetsbare groepen als eerste te vaccineren, maar aan het begin van de zomer kwam Denemarken in feite voor te liggen op de Verenigde Staten wat betreft het percentage mensen dat was gevaccineerd. Natuurlijk niet in aantallen omdat er vijf miljoen mensen in Denemarken zijn tegenover driehonderd miljoen in de Verenigde Staten, maar in percentages.

Dit houdt in dat men in Denemarken, dat de Deense regering nu de meeste beperkingen heeft opgeheven. Er zijn nog wel een paar reisbeperkingen voor andere landen, maar in het land zelf zijn de meeste beperkingen weg. Hoe kon dat? Waarom heeft de regering besloten om dat te doen? Omdat er nu meer dan tweederde van de volwassen bevolking volledig is gevaccineerd. Dat het niet hoger ligt, komt omdat het vaccin niet is goedgekeurd voor kinderen. Maar alle mensen die het vaccin is aangeboden, meer dan vijfennegentig procent, hebben gekozen voor vaccinatie.

Kijk nu eens naar de Verenigde Staten. Zoals ik al zei, lag de Verenigde Staten eerst voor op alle andere landen wat betref het percentage mensen dat was gevaccineerd omdat veel Amerikanen zichzelf vrijwillig lieten vaccineren. Toen begon het langzamer te gaan, hoewel de huidige regering een heel efficiënt proces had ontwikkeld om de vaccins te produceren, te distribueren en de mensen te laten vaccineren. Het aantal mensen dat gevaccineerd was, begon te verminderen. Hoe kwam dat? Omdat een groot percentage van de mensen in de Verenigde Staten zich niet wilde laten vaccineren om diverse redenen. Het maakt niet uit waarom. Ik vertel gewoon wat iedereen kan zien.

De situatie is nu dat er staten zijn die veel beperkingen hebben opgeheven en je kunt gewoon kijken naar de onmiskenbare getallen dat het aantal gevallen oploopt, het aantal doden stijgt, het aantal ziekenhuisopnames stijgt en dat er staten zijn waar de gezondheidszorg overbelast begint te raken. Het is gewoon een kwestie van de feiten observeren. Je kunt natuurlijk ontkennen: “Het is allemaal fake.” Maar is dat echt zo? Je kunt gewoon een observatie maken. De situatie is nu zo dat de ziekte zich verspreidt vanwege de Deltavariant.

De situatie in de Verenigde Staten begint te lijken op die van afgelopen herfst toen er geen vaccin was en de ziekte zich voornamelijk verspreidde onder de mensen die niet gevaccineerd waren. De regering van de Verenigde Staten weet heel goed dat er grote weerstand is tegen een mandaat van de regering en is daardoor terughoudend. Maar er zijn natuurlijk particuliere bedrijven die niet worden beperkt door de regering. Zij beginnen te zeggen dat hun werknemers gevaccineerd moeten zijn, gedeeltelijk omdat ze zich daartoe verplicht voelen ten opzichte van de samenleving, gedeeltelijk omdat ze weer gewoon zaken willen doen en gedeeltelijk omdat ze hun klanten moeten beschermen. Hoe kun je in het Amerikaanse stelsel bedrijven verbieden om dat te doen? Het is een particulier bedrijf. Het regeringsstelsel heeft niets om dat aan particuliere bedrijven te verbieden; zij kunnen bepalen wat de voorwaarden zijn om daar te kunnen werken.

Wat is het verschil tussen Denemarken en de Verenigde Staten? Als je naar de situatie kijkt, dan zie je dat Denemarken een gezondheidszorgstelsel heeft en de Verenigde Staten niet. Veel Amerikanen noemen dit gesocialiseerde geneeskunde, maar dat is niet zo. Als je kijkt naar mijn dictaat over gezinnen, dan zou je zien dat ik zei dat men in veel moderne democratieën de basale menselijkheid meer erkent. Er is een toename in sociaal bewustzijn.

In Denemarken heeft men vergeleken met de Verenigde Staten een veel hoger gevoel van sociaal bewustzijn. Er is één reden waarom Denemarken een openbaar gezondheidszorgstelsel heeft: de Denen hebben gezegd: “Wij willen niet dat het leven van de mensen wordt verwoest of dat ze failliet gaan door rekeningen voor medicijnen. Die last moeten we met elkaar dragen. Daarom willen we meer belasting betalen om openbare gezondheidszorg te hebben.”

De waarheid is dat Denemarken als land een kleiner percentage van de economische middelen aan gezondheidszorg besteedt dan de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten heb je een tussenbedrijf of een particuliere verzekeringsmaatschappij die winst probeert te maken. Die heeft geen reden om te beperken wat bedrijven kunnen vragen voor een medische behandeling, omdat er in ieder geval een ongeschreven overeenkomst is tussen de verzekeringsindustrie en de zorgverlenersindustrie. Zij hebben een ongeschreven overeenkomst over wat ze kunnen vragen opdat ze er allebei de maximale winst uit kunnen behalen.

In Denemarken zegt het sociale bewustzijn: We kunnen mensen niet winst laten maken op de ziekte van een ander en daarom moeten we de kosten van de gezondheidszorg zoveel mogelijk beperken binnen de beperkingen van het systeem. Dit hogere sociale bewustzijn heeft de meerderheid van de Denen ervoor laten kiezen om zich vrijwillig te laten vaccineren. De regering heeft hen op geen enkele manier gedwongen omdat zij dat niet hoefde te doen vanwege dit hogere sociale bewustzijn.

In de Verenigde Staten is gebrek aan sociaal bewustzijn en daarom hebben mensen hun vrijheid, persoonlijke vrijheid, verdraait om hun sociale verantwoordelijkheid ten opzichte van andere mensen niet te willen zien. Met andere woorden, veel Amerikanen zijn zoals men zegt, looking out for number one. Zij geven alleen maar om zichzelf. Wat heb ik eraan? Zij hebben niet het sociale bewustzijn om naar het geheel te kijken, terwijl de mensen in Denemarken naar de samenleving als geheel kijken en zeggen: “Wat moet ik doen om het geheel te helpen?”

In Amerika bestaat bij veel mensen dat sociale bewustzijn niet. Er zijn in Amerika natuurlijk mensen die dat wel hebben maar velen ook overduidelijk niet. In de vraag stelde je dat er een splitsing komt tussen mensen die niet gevaccineerd zijn en dat zij verschoppelingen worden.

In de Verenigde Staten is er een duidelijke splitsing tussen gevaccineerde en niet gevaccineerde mensen en de mensen die niet gevaccineerd zijn, gaan dood. Dat is de naakte waarheid die je op dit moment kunt observeren.

De boodschapper heeft naar deze situatie gekeken en hij kwam tot het besef, omdat zijn geest zo werkt en hij naar diepere verbindingen kijkt, dat de Republikeinse partij en president Trump, de voormalige president Trump, de mensen zijn die individuele vrijheid, constitutionele vrijheid bij hun kiezers aanprijzen. En daarom willen ze hen niet dwingen om zich te laten vaccineren. Tegelijkertijd hopen die mensen dat zij de meerderheid in het Congres en de Senaat bij de midterm verkiezingen terug kunnen winnen en sommigen hopen dat Donald Trump zich in ieder geval weer kandidaat kan stellen voor de verkiezingen in 2024. De boodschapper realiseerde zich dat zij niet zien dat het risico bestaat dat hun kiezers, als zij hun mogelijke kiezers niet aanmoedigen om zich te laten vaccineren, zullen sterven voor de verkiezingen, geen meerderheid kunnen vormen. Ze laten letterlijk hun eigen supporters sterven aan een ziekte die voorkomen had kunnen worden, omdat er een vaccin voor is.

De boodschapper bekijkt zo’n situatie en begrijpt niet dat de mensen dat niet zien. Een ander deel van zijn geest realiseert zich wel hoe dat komt. We hebben leringen gegeven over waarnemingsfilters, cognitieve dissonantie, de gevallen wezens, enzovoort. Maar ik geef je gewoon wat dingen om over na te denken waardoor je in de positie komt om de beslissingen te nemen: Wat zou je doen? Je kunt neutraal bekijken wat iedereen kan zien, door gewoon naar de statistieken, de getallen, te kijken. Je kunt natuurlijk alles ontkennen, dat besef ik. Maar kun je wel die getallen negeren die door mensen overal ter wereld zijn verzameld omdat de meeste mensen willen dat deze pandemie stopt?

Nogmaals, ik zeg niet wat je wel of niet mag denken, maar ik vraag je wel om te denken.