Het verdraaien van de leringen van Confucius

Vraag: Ik heb gehoord dat Confucius al een geascendeerde meester is en dat hij nu een andere planeet dient. Wanneer we naar Confucius, naar zijn leer, kijken vanuit het moderne standpunt, dan zou je kunnen zeggen dat zijn leringen de discriminatie van vrouwen hebben bevorderd en van invloed zijn geweest op de cultuur die berust op dualiteit. Waarom zijn die dingen gebeurd? Werden de leringen van Confucius net als de leringen van Jezus ook verdraaid door de gevallen wezens? Als dat zo is, is het dan ook mogelijk om de leer van Confucius op de juiste manier op de moderne wereld te introduceren?

Antwoord van Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 2021 Webinar – De Open Deur zijn voor Planeet Aarde

In de eerste plaats is er nog nooit een spirituele leer geweest die niet op deze planeet is verdraaid. Als een leer eenmaal in woorden is uitgedrukt, dan kan die worden gedupliceerd en verspreid, dan kun je de woorden anders interpreteren, er kunnen dingen aan toegevoegd worden, en de gevallen wezens hebben altijd geprobeerd om elke leer te verdraaien. De leringen van Confucius zijn ook vervormd natuurlijk. Die zijn als excuus gebruikt om de staat onder leiding van één persoon, onder één leider te brengen. Zij zijn in zekere zin gebruikt om discriminatie van vrouwen te bevorderen, maar de vrouwen werden al heel erg gediscrimineerd in de tijd van Confucius, en het was gewoon niet mogelijk om daar in die tijd vanaf te komen.

Confucius heeft zich dat gerealiseerd en nam het standpunt in van een praktische realist en veranderde wat hij kon veranderen met het bewustzijnsniveau dat hij destijds bezat. En natuurlijk werd hij ook enigszins geïnspireerd door de geascendeerde meesters, maar slechts in beperkte mate.

Of de leringen, de belangrijkste leringen van Confucius, opnieuw op de moderne wereld zijn geïntroduceerd? Wel door de leringen van de geascendeerde meesters die wij op de moderne wereld geven; zouden ze opnieuw kunnen worden geïntroduceerd als: Dit zijn de echte leringen van Confucius? Dat is heel moeilijk, omdat de mensen die nog steeds de leringen van Confucius bestuderen of ze aanhangen, zouden de laatste mensen zijn die ze erkenden. En daarom maken de mensen zich niet zo druk over Confucius, waarom zou je de leringen van Confucius binden; waarom zou je die niet gewoon in andere contexten gebruiken zoals wij doen?