Wat de geascendeerde meesters voor ons kunnen doen

De meeste mensen die zich openstellen voor het bestaan van geascendeerde meesters beschouwen zichzelf ‘spiritueel maar niet religieus’. Wij zouden nooit de versie van God en de spirituele kant van het leven accepteren dat door de grote religies wordt gepresenteerd. Noch kunnen we alle spiritualiteit ontkennen en het wetenschappelijk materialisme accepteren. We hebben altijd intuïtief het gevoel gehad dat we meer te weten kunnen komen over de spirituele kant van het leven dan een van die geloofssystemen alleen.

De geascendeerde meesters kunnen in de eerste plaats ons intuïtieve gevoel bevestigen dat het leven ook een spirituele kant heeft. Er ligt inderdaad een spiritueel rijk of een spirituele wereld achter het fysieke en er zijn intelligente, van zichzelf bewuste, wezens in die wereld. Die wezens willen ons wel iets leren over de spirituele waarheid om ons te helpen ons bewustzijn te verhogen opdat wij rechtstreeks contact met hen kunnen maken en niet via een of andere gezagsdrager, goeroe, paus of organisatie op aarde.

Ons het gevoel geven dat er een bedoeling is
De meeste spirituele mensen hebben sterk intuïtief het gevoel dat het leven betekenis moet hebben, dat er een bedoeling is waarom wij op een planeet zijn die de meesten van ons als heel erg moeilijk of zelfs primitief beschouwen. De geascendeerde meesters hebben veel leringen gegeven om uit te leggen waarom we hier zijn en wat de bedoeling van het leven echt is.

Hoewel dit op diverse plekken meer wordt uitgediept, zijn dit de onmiddellijk doelen waarom wij zijn geïncarneerd op deze planeet op dit specifieke moment:

• Wij zijn hier om ons bewustzijn persoonlijk te verhogen. Wij zijn hier om bepaalde lessen te leren waarvoor planeet aarde, met al haar onrust, de beste leeromgeving is. De meesters hebben veel leringen gegeven om ons persoonlijke doel te helpen ontdekken.

• We hebben allemaal een levensplan of een Goddelijk plan dat we samen met de geascendeerde meesters hebben gemaakt voor we incarneerden. Dit plan specificeert waar we geboren worden, welke mensen we ontmoeten, welk beroep we moeten krijgen, welke spirituele lessen we moeten leren en wat wij kunnen doen om de wereld te verbeteren.

• De meeste mensen die openstaan voor de geascendeerde meesters hebben hun bewustzijn al verhoogd naar het niveau waarop ze iets kunnen doen voor andere mensen, zelfs iets voor onze samenleving of de planeet als geheel. De meesters hebben veel leringen gegeven over wat wij voor anderen kunnen doen en voor de meesters zelf. Later meer hierover.

• De geascendeerde meesters onderrichten dat er bepaalde spirituele cycli op aarde zijn. De laatste tweeduizend jaar was dat het Vissentijdperk en de geascendeerde meester die hier toezicht op hield, was voornamelijk Jezus. Nu zijn we in het Aquariustijdperk en de belangrijkste geascendeerde meester die toezicht houdt op dit tijdperk is Saint Germain, die van plan is om een Gouden Eeuw op aarde te manifesteren. Veel spirituele mensen hebben aangeboden om op dit moment te incarneren om Saint Germain te helpen zijn Gouden Eeuw te openbaren. Velen zijn echter ook gekomen om Jezus te helpen om meer inzicht te krijgen in de ware leringen van Jezus, leringen die door het christendom zijn verdraaid. Een groter aantal mensen moet de ware leringen van Jezus begrijpen voordat deze planeet het Aquariustijdperk in kan gaan. De ware leringen van Jezus worden meer uitgediept in de sectie De Mystieke Leringen van Jezus op deze website.

Spirituele leringen
Nogmaals, de geascendeerde meesters dienen als universele leraren die proberen alle mensen te helpen om de spirituele kant van het leven te begrijpen en hoe die ons leven op de materiële wereld beïnvloedt. Voor de meeste mensen is het grootste voordeel van de geascendeerde meesters ontdekken dat we onmiddellijk een enorme hoeveelheid materiaal vinden om te bestuderen. Dit kan ons inzicht enorm vergroten, niet alleen in spirituele onderwerpen, maar ook in de praktische kant van het leven op deze heel moeilijke planeet.

Deze website is een onderdeel van het Ascended Master Resources Network, die ook nog twee andere sites (op deze site secties) heeft die je een enorme hoeveelheid leringen geven om te bestuderen. De sectie Ascended Master Answers bestaat uit een groot aantal vragen die mensen zoals jij aan de geascendeerde meesters hebben gesteld en die ze via hun menselijke boodschapper hebben beantwoord. De website Ascended Master Light bevat honderden directe boodschappen, dictaten, van de geascendeerde meesters over een groot scala aan onderwerpen. Dit materiaal staat iedereen vrij ter beschikking. De geascendeerde meesters hebben ook een groot aantal boeken gedicteerd die je kunt kopen bij Amazon of via onze STORE.

Helpen met onderscheid maken tussen de waarheid en illusies
Hoe bepalen we in dit tijdperk met het internet dat dingen beweert, het tegendeel beweert en samenzweringstheorieën heeft, wat echt is en wat gewoon een illusie is die of in het leven geroepen is door goedbedoelende maar naïeve mensen, of mensen die de intentie hebben om de samenleving te manipuleren? De geascendeerde meesters bieden ons een goede plaats om te beginnen omdat hun leringen worden gegeven vanuit een bewustzijnsstaat die alle egoïstische intenties ontstijgt.

We kunnen de leringen van de meesters gebruiken om ons vermogen te vergroten om onderscheid te maken tussen waarheid en illusie. De meesters hebben ook uitgebreid leringen gegeven over de methodes die worden gebruikt om de mensheid te manipuleren, waaronder het dualiteitsbewustzijn en de epische denkwijze die veel dictators door de hele geschiedenis heen hebben gebruikt.

De geascendeerde meesters hebben ons uitgebreid leringen gegeven over het bestaan van een machtselite (of beter meerdere machtselitegroepen) die van plan zijn om de samenleving te manipuleren om aan macht en privileges te komen. De meesters hebben uitgelegd dat de machtselite bestaat uit een speciaal soort wezens die tegen de bedoeling van het universum in, in opstand zijn gekomen en het psychologische profiel hebben van narcisten, psychopaten en sociopaten. Zij voelen geen empathie met de mensheid en zij proberen ons alleen maar te manipuleren met een groot scala aan leugens.

De geascendeerde meesters hebben die leugens ontmaskerd en je kunt de leringen van de meesters gebruiken om je van die heel subtiele leugens te bevrijden. Dit is essentieel om een hogere bewustzijnsstaat te krijgen.

Ons spirituele energie geven
Zoals meer wordt uitgelegd op diverse andere plaatsen is ons bewustzijn verhogen niet alleen een kwestie van kennis en inzicht vergaren. Er zit ook een energetische kant aan.

Zoals Albert Einstein heeft bewezen, wordt alles in de materiële wereld gemaakt van energie. Dit betekent dat iedere actie die we ondernemen, en gevoelens en gedachten die we hebben, impulsen van energie produceren. We kunnen eenvoudig niet iets doen of zelfs maar bestaan, zowel op fysiek als psychisch niveau, zonder energie te gebruiken.

We hebben vrije wil gekregen en dus kunnen we doen wat we willen met de energie die we tot onze beschikking hebben. We zijn echter ook verantwoordelijk voor wat we doen met die energie of liever, welke kwaliteit we geven aan de energie die we gebruiken. Wij hebben in principe twee opties:

• We kunnen energie een hogere vibratie geven, en dat betekent dat een vibratie op liefde berust. Dit zorgt ervoor dat de energie die we kwalificeren met liefde naar het spirituele rijk kan opstijgen, waar het wordt vermenigvuldigd door ons hogere zelf en de geascendeerde meesters. Wij krijgen daardoor meer energie en verhogen ons bewustzijn.
• We kunnen energie een lagere vibratie geven, een vibratie die op angst berust. Deze vorm van energie kan niet naar het spirituele rijk toe, deze energie moet dus bij ons blijven en wordt verzameld in het energieveld dat om het fysieke lichaam zit. (Hier staat daar meer over.) Deze energie, die berust op angst, zal onze groei in bewustzijn beperken en kan na een poosje zelfs onze fysieke situatie beperken. Dit is het equivalent van iets wat in veel spirituele leringen karma heet.

De menselijke situatie komt er in principe op neer dat wij allemaal worden beperkt doordat we in het verleden energie hebben opgewekt die op angst berust. Als we graag spiritueel willen groeien en onze situatie in de praktijk willen verbeteren, dan moeten we een praktische manier vinden om de vibratie van die lagere energie te verhogen. Dat kan alleen maar als je toegang krijgt tot hoogfrequente energie en die richt op de laagfrequente energie, waardoor de vibratie van de lagere energie wordt verhoogd en we verlost worden van deze ballast.

Een van de functies van de geascendeerde meesters is dat ze ons die hoogfrequente energie geven om ons van die lagere energie te kunnen bevrijden. Omdat de aarde echter een instituut is om te leren, kunnen de meesters ons niet gewoon onze lagere energie afnemen. Wij moeten hen iets geven wat zij kunnen vermenigvuldigen en wij moeten bereid zijn om ons bewustzijn te verhogen om niet nog meer lagere energie op te wekken.

De geascendeerde meesters geven ons veel leringen om ons te helpen onze gedachten te bevrijden van alle egoïstische neigingen en de meesters geven ons ook een aantal praktische hulpmiddelen waardoor we spirituele energie kunnen oproepen en ergens op richten. Door die middelen te gebruiken kunnen de meesters onze inspanningen vermenigvuldigen en kunnen wij ons geleidelijk van de last van die lagere energie bevrijden (of ons karma in evenwicht brengen, zoals veel spirituele leringen zeggen).

Je vindt een heel scala van zulke hulpmiddelen in de sectie Transcendence Toolbox.

Persoonlijke leiding
Het is niet de bedoeling van de geascendeerde meesters dat je afhankelijk wordt van de leringen op deze website of de menselijke boodschapper die ze naar buiten brengt. Het doel van de meesters is dat je geleidelijk aan je bewustzijn verhoogt om een directe, innerlijke, persoonlijke, relatie met de meesters te kunnen opbouwen.

Vanwege de brede kloof tussen het gewone menselijke bewustzijn en het bewustzijn van de geascendeerde meesters, kan dit wel even duren (afhankelijk van wat je in het verleden hebt gedaan). Het is een doel dat voor iedereen openstaat en de bedoeling van deze website is dat je zover komt dat je rechtstreeks leiding van de meesters kunt ontvangen, of dat je die duidelijker kunt ontvangen dan nu.

Omdat je deze website hebt gevonden, heb jij je bewustzijn waarschijnlijk al meer dan normaal verhoogd. Er is een spirituele wet die zegt: “Wanneer de student eraan toe is, verschijnt de leraar.” Omdat je op dit punt van je persoonlijke pad deze website hebt gevonden, is het waarschijnlijk dat je deze leringen en hulpmiddelen nodig hebt om vooruitgang te boeken op jouw huidige niveau.

Naarmate je vooruitgaat, zul je een niveau bereiken waarop de geascendeerde meesters op den duur directer met je kunnen werken. Wanneer jij eraan toe bent, verschijnt de leraar.

Nieuwe ideeën en uitvindingen
Zoals gezegd, heeft Saint Germain plannen voor een Gouden Eeuw op aarde, maar omdat men hier vrije wil heeft, kan hij die niet zomaar uit het niets tevoorschijn toveren.

Om een Gouden Eeuw te kunnen manifesteren, moeten er veel verschuivingen in het collectieve bewustzijn komen opdat een cruciaal aantal mensen de diepgaande veranderingen die Saint Germain heeft gepland, kan bevatten en accepteren. Er zijn veel spirituele mensen hier om die veranderingen tot stand te brengen.

Om een Gouden Eeuw te kunnen openbaren, moeten er veel nieuwe ideeën naar het materiële rijk worden gebracht op alle terreinen van het leven. Nogmaals, omdat iedereen vrije wil heeft, kunnen die ideeën niet gewoon uit de lucht komen vallen. Er moeten mensen geïncarneerd zijn die hun gedachten kunnen afstemmen op de geascendeerde meesters om een of meer ideeën te kunnen ontvangen.

Hier is zowel intuïtieve openheid als afstemming op de geascendeerde meesters voor nodig, maar ook wat expertise op een bepaald terrein. Veel spirituele mensen hebben aangeboden om zulke ideeën te ontvangen en door de hulpmiddelen en leringen te gebruiken die op deze website worden aangeboden, kun je jouw vermogen om rechtstreeks nieuwe ideeën van de geascendeerde meesters te ontvangen, enorm vergroten.

Een veel hogere bewustzijnsstaat bereiken
De geascendeerde meesters onderrichten dat de meeste mensen op aarde vastzitten in een bewustzijnsstaat die hen een vervormde waarneming van het leven geeft en tegelijkertijd verhindert dat ze zien dat hun waarneming vervormd is. Mensen zien alleen maar illusies, maar geloven dat die waar zijn.

Dit wordt gedemonstreerd door het overduidelijke feit dat mensen veel verschillende overtuigingen en meningen hebben en dat de mensen ervan overtuigd zijn dat hun mening niet een geloof of mening is, maar de allerhoogste waarheid. Al die andere mensen hebben overtuigingen en meningen omdat zij niet die ene en enige waarheid erkennen.

Gezond verstand vertelt ons dat mensen die meningen hebben die het tegenovergestelde van elkaar zijn en elkaar wederzijds uitsluiten, niet allemaal gelijk kunnen hebben. Maar er is ook een andere mogelijkheid: Ze zouden allemaal weleens ongelijk kunnen hebben.

De geascendeerde meesters onderrichten dat de meeste mensen in een bewustzijnsstaat vastzitten die wordt gekarakteriseerd door mensen die zichzelf als een gescheiden wezen zien. De mensen denken dat zij van hun bron (God), van hun omgeving (de natuur) en andere mensen zijn gescheiden. Juist deze bewustzijnsstaat zorgt voor alle conflicten tussen mensen.

De illusie dat je gescheiden bent, berust op het bewustzijn dat de geascendeerde meesters het dualiteitsbewustzijn noemen. In deze gemoedstoestand wordt alles gekenmerkt door twee tegenovergestelde polariteiten, zoals goed en fout, goed en slecht. Men denkt dat we moeten kiezen tussen een van die twee polariteiten, omdat er geen alternatief is. Hier hoort ook een waardeoordeel bij, namelijk dat iets of goed of fout is, maar nogmaals daar zit niets tussenin.

De geascendeerde meesters onderrichten dat de mensen zolang ze in het dualiteitsbewustzijn gevangenzitten, altijd wel een argument kunnen vinden dat voor hen bevestigt dat zij gelijk hebben en dat iemand die niet hun ene en enige waarheid deelt, ongelijk heeft. Daarom kunnen mensen het goedkeuren om andere mensen te doden. Zo’n bewustzijnsstaat kan nooit tot vrede leiden, zoals de geschiedenis in ruime mate heeft bewezen.

De geascendeerde meesters onderrichten dat er een alternatief is voor het dualiteitsbewustzijn en dat werd door Jezus en Gautama aangetoond. Het begint met het vermogen om onderscheid te maken tussen de dualistische illusies (altijd verdeeld in twee polariteiten met een waardeoordeel) en een hogere visie. De meesters noemen dit Christusonderscheid. Het is het vermogen om verder te kijken dan indelingen en begrijpen dat al het leven één is.

Het Christusonderscheid is een bewustzijnsstaat die alle mensen kunnen bereiken die bereid zijn om zich hierop toe te leggen en de meesters hebben veel leringen en hulpmiddelen gegeven om die gemoedstoestand te bereiken. De meesters onderrichten dat er op dit moment tienduizend mensen zijn geïncarneerd die diverse gradaties van het Christusbewustzijn hebben, maar veel zijn zich er niet van bewust en van wat het betekent. Als al die mensen zich hiervan bewust zouden worden en zich verenigden, dan zouden ze het collectieve bewustzijn kunnen verhogen en daardoor dramatische veranderingen op deze planeet kunnen bewerkstelligen.

Het Christusbewustzijn is geen statische toestand maar een dynamisch proces om je bewustzijn te verhogen. Als we op hogere niveaus komen, dan bereiken we het boeddhische bewustzijn, zoals de meesters dat noemen, en dat is dat we een diepere mate van eenheid zien, vooral dat we één zijn met onze bron, waaronder ons hogere zelf. De meesters hebben ook diepgaande leringen gegeven over hoe je dat bewustzijnsniveau kunt bereiken.

De ascensie – uit de cyclus van wedergeboorte stappen
Volgens de geascendeerde meesters geven de meeste religies en zelfs new ageleringen of spirituele leringen ons een onrealistisch beeld van wat het inhoudt om in de hemel te komen en gered te worden. Zij schilderen het bijna af als een bijna automatisch of mechanisch proces, waarbij het genoeg is om lid te zijn van een kerk en je aan de regels te houden of al je karma in evenwicht te brengen. De waarheid is echter dat niets van dit menselijke egoïsme dat we op aarde zien, in het spirituele rijk kan bestaan. Om in het spirituele rijk te komen moeten we weloverwogen en bewust ons bewustzijn boven al het egoïsme verhogen (dat ontstaat uit de illusie dat we gescheiden zijn en het dualiteitsbewustzijn).

De geascendeerde meesters onderrichten dat de aarde een opleidingsinstituut is waarin we de gelegenheid krijgen om te experimenteren en te begrijpen hoe we doen als we gescheiden wezens zijn. De illusie van gescheidenheid kan voor de overtuiging zorgen dat wij iets kunnen doen wat andere mensen of de natuur beïnvloedt, maar ons niet. Het kan zelfs voor de illusie zorgen dat wat wij doen, geen consequenties voor ons heeft (in ieder geval niet na dit leven). Die illusies worden versterkt door het dualiteitsbewustzijn omdat wij in principe elk menselijk gedrag kunnen rechtvaardigen als we dat op een dualistische manier beredeneren. In de hele geschiedenis zie je dit terug bij dictators die deze dualistische manier van redeneren hebben gebruikt om grote aantallen mensen te doden.

De meesters onderrichten dat wij, zolang we in die illusie vastzitten en als een gescheiden wezen handelen, deze planeet niet kunnen achterlaten. De reden is dat de enige manier om het opleidingsinstituut dat de aarde is te verlaten, is dat we slagen voor het eindexamen en dat betekent dat we de illusie moeten loslaten dat we gescheiden wezens zijn.

Alles wat we op aarde doen, gebeurt met energie, voornamelijk psychische energie. We ontvangen die energie van ons hogere zelf en de geascendeerde meesters. Wij hebben de vrije wil om met die energie te doen wat we willen, maar wij zijn wel verantwoordelijk voor de kwaliteit die deze energie krijgt. We hebben twee opties:

• Energie die de we de vibratie van liefde meegeven (omdat we gedeeltelijk verder kijken dan de illusie van gescheidenheid), zal opstijgen naar het spirituele rijk waar het wordt vermenigvuldigd en naar ons teruggezonden. Wij kunnen die vervolgens gebruiken om ons bewustzijn verder te verhogen, boven de gescheidenheid uit.
• Energie die we de vibratie van angst meegeven, kan niet opstijgen, maar wordt in ons onderbewuste opgeslagen waar het ballast wordt en die verhindert dat we ons bewustzijn kunnen verhogen boven de gescheidenheid uit. Er zijn religies en spirituele leringen die dit karma noemen.

De geascendeerde meesters onderrichten dat het bewustzijn dat je gescheiden bent een zichzelf versterkende neerwaartse spiraal wordt. Dit komt gedeeltelijk omdat we de energie verzamelen die op angst berust, maar ook omdat we iedere keer dat wij iets doen vanuit gescheidenheid, we de illusie versterken dat we gescheiden wezens zijn. En gescheiden wezens kunnen niet in het spirituele rijk komen. Dit noemen de meesters de Harde Leerschool en die wordt een zichzelf versterkende illusie. De enige uitkomst is dat de mensen het leven voor zichzelf steeds moeilijker maken totdat ze hun manier van doen, hun bewustzijnsstaat, willen onderzoeken.

Het probleem is dat wij, als we in de val van de illusie van gescheidenheid zitten, denken dat we in een aparte omgeving leven met andere aparte wezens. Dan ontstaat gewoonlijk de overtuiging dat onze omstandigheden niet door ons zijn gecreëerd, dat die niet onze bewustzijnsstaat uitbeelden. De waarheid is volgens de geascendeerde meesters dat de materiële wereld een kosmische spiegel is die eenvoudig fysieke omstandigheden laat zien van wat wij in gedachten (collectief en individueel) denken. De limieten en conflicten die je op aarde ziet, openbaren eenvoudig het collectieve bewustzijn.

Zolang we in die gemeenschappelijke illusie geloven, kunnen we de schoolklas op aarde niet verlaten. In plaats daarvan binden we ons aan de cyclus van dood en wedergeboorte. De geascendeerde meesters weten dat reïncarnatie bestaat; zij hebben diepgaande leringen over karma en reïncarnatie gegeven die dieper op alles ingaan dan al het andere wat je op de wereld kunt vinden.

Uiteindelijk kunnen we op een keerpunt komen waarop we aan de gemeenschappelijke illusie beginnen te twijfelen en ons gaan afvragen of er ook een ander manier is om naar het leven te kijken. Wij kunnen dan de verantwoordelijkheid dragen voor onze eigen situatie in plaats van te projecteren dat wij het slachtoffer zijn van omstandigheden buiten ons. Wanneer we op dit keerpunt komen, zijn we toe om te beginnen aan het spirituele pad, zoals de meesters het noemen, dat ons weghaalt uit de gescheidenheid en dualiteit en we een steeds hogere ervaring van de spirituele waarheid krijgen die de dualistische illusie ontstijgt.

Wanneer we inderdaad die hogere bewustzijnsstaat krijgen, kunnen we op het punt komen dat we niet meer op aarde hoeven te reïncarneren. Wij kunnen dan aan een proces beginnen dat tot onze ascensie leidt, en dat is dat we de aarde voorgoed verlaten.

De geascendeerde meesters heten zo omdat zij allemaal zijn geascendeerd, hetzij van de aarde of van andere planeten. Veel van de geascendeerde meesters die met de aarde samenwerken, zijn hiervan geascendeerd, en daardoor zijn ze op een unieke manier geschikt om ons te helpen hetzelfde te doen. Zij hebben ervaren hoe het is om geïncarneerd te zijn op een planeet met dichte materie en een laag bewustzijn en daardoor weten ze hoe zij ons kunnen helpen om de vele illusies die hier zijn, los te laten. De geascendeerde meesters hebben echt alle antwoorden die ons kunnen helpen om van de aarde te ascenderen en zelf geascendeerde meesters te worden.