Alpha

Alpha is een kosmisch wezen en de hoogste vertegenwoordiger van de Schepper voor onze niet-geascendeerde sfeer. Alpha verblijft in de Grote Centrale Zon met Omega, dat geen fysieke locatie is maar een concentratiepunt in het identiteitsrijk.