Vraag over de overgang naar de dood van bekende en beroemde mensen

Vraag: Kan iemand iets zeggen over wat er met een levensstroom gebeurt die algemeen bekend is op aarde, een popster of een leider van een land, als hij of zij het fysieke vlak verlaat? Is het moeilijk om verder te gaan als zo veel mensen aan je denken en over je parten? Zijn ze emotioneel gehecht, enzovoort? Beperken de mensen die deze levensstroom vast blijven houden het vermogen om verder te gaan?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie

Je kunt wel begrijpen dat veel beroemde mensen die van het levensscherm zijn verdwenen in veel gevallen moeite hebben om verder te gaan. En dit komt nogmaals omdat zij eigenlijk gevallen wezens zijn, maar zelfs veel van degenen die geen gevallen wezen waren, willen graag verafgood worden. Zij hebben de wens dat er naar hen wordt opgekeken en ze als een belangrijk persoon worden gezien en dat zij iets nalaten.

Als iemand een grote wens heeft om iets na te laten, dan kan hij vaak niet gewoon die incarnatie loslaten. Hij wil blijven en controleren wat er gebeurt, wat de mensen erover zeggen, wat ze doen, of ze rouwen, of ze verdriet hebben, of ze aan hen blijven denken en over hen praten, enzovoort. En in veel gevallen heeft dit het vermogen om door te gaan vertraagd.

Het is belangrijk om je te realiseren dat je, als je eenmaal je lichaam hebt verlaten, klaar bent met die incarnatie. En dan moet je gewoon alles uit die incarnatie loslaten, of ascenderen. En vooral als je wilt ascenderen, moet je die incarnatie loslaten, want pas als je alles achter je laat, kun je ascenderen.