De band tussen een avatar en zijn of haar oorspronkelijke planeet


Vraag: Leren nieuwe avatars ook iets van avatars die al eerder in de val van illusies zijn gelopen, bijvoorbeeld: “Steek je neus niet in planeet aarde, omdat het je miljoenen jaren kan kosten als je verdwaalt op zo’n duistere plaats.”

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Estland

Natuurlijk is er een band tussen de avatars die van een bepaalde natuurlijke planeet zijn afgedaald en de wezens die nog steeds op die planeet zijn – die op die planeet leven. En hoewel jij, als je op een dichte planeet als de aarde geïncarneerd bent, je er misschien niet van bewust bent dat je een band met je natuurlijke planeet hebt, men zich er aan de andere kant wel van bewust kan zijn wat degenen die van die planeet op aarde zijn gekomen, op aarde hebben meegemaakt.

En dat houdt in dat avatars kunnen zien wat er met jou gebeurt wanneer je op een onnatuurlijke planeet incarneert zonder dat ze dat zelf hoeven te doen. En er zijn al een paar, een groot aantal eigenlijk, die hebben besloten: Ik hoef niet persoonlijk te ervaren hoe het op een planeet als de aarde is, omdat ik wel kan zien wat er met anderen van mijn planeet is gebeurd die dat wel hebben gedaan.