De band tussen een avatar en zijn of haar oorspronkelijke planeet


Vraag: Leren nieuwe avatars ook iets van avatars die al eerder in de val van illusies zijn gelopen, bijvoorbeeld: “Steek je neus niet in planeet aarde, omdat het je miljoenen jaren kan kosten als je verdwaalt op zo’n duistere plaats.”

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Estland

Natuurlijk is er een band tussen de avatars die van een specifieke natuurlijke planeet zijn afgedaald en de wezens die nog steeds op die planeet zijn – die op die planeet wonen. En hoewel jij, als je op een dichte planeet als de aarde geïncarneerd bent, je er misschien niet van bewust bent dat je een band met je natuurlijke planeet hebt, men er aan de andere kant, van bewust kan zijn wat degenen die van die planeet op aarde zijn gekomen, op aarde hebben meegemaakt.

En dat houdt in dat avatars kunnen zien wat er met jou gebeurt wanneer je o[p een onnatuurlijke planeet incarneert zonder dat je dat zelf hoeft. En er zijn al een paar, een groot aantal eigenlijk die hebben besloten: Ik hoef niet persoonlijk te ervaren hoe het op een planeet als de aarde is, omdat ik wel kan zien wat er met anderen van mijn planeet is gebeurd die dat wel hebben gedaan.