Kinderen en duistere krachten

Vraag: Mijn vraag gaat over duistere krachten die jonge kinderen aanvallen, ze zijn zes of achtjaar oud en begrijpen het niet, ze zijn bang, ze slapen niet. Ik kom bij hen als hun moeders me uitnodigen, maar ik kan hen niet uitleggen waarom de duistere krachten hen aanvallen en ze zijn nog heel klein.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Nederland

In sommige gevallen worden kinderen aangevallen door duistere krachten omdat zij spiritueel al verder ontwikkeld zijn en het potentieel hebben om een hogere bewustzijnsniveau te bereiken in dit leven of iets belangrijks voor de samenleving te doen en de duistere krachten willen hun missie ontregelen zodra dat maar even kan. In andere gevallen komt het omdat kinderen grote wonden in hun psyche hebben uit vorige levens die hen kwetsbaar maken voor duistere krachten die altijd iedereen aanvallen die ze maar kunnen aanvallen.

In zo’n geval en dat geldt voor jullie allemaal, als jullie dit fenomeen tegenkomen, is dat je in de eerste plaats oproepen doet voor bescherming en dat die kinderen worden losgesneden door Astrea, beschermd worden door Aartsengel Michaël, enzovoort. Afhankelijk van de leeftijd en het bewustzijn van de kinderen, kun je ook proberen om er openlijk met hen over te praten en hen uit te leggen dat er bepaalde duistere krachten zijn die hen proberen aan te vallen en dat zij het recht hebben om néé te zeggen. Je begrijpt dat wij al vele malen hebben gezegd dat wij, wanneer jij oproepen doet voor andere mensen niet mogen ingrijpen en tegen de vrije wil van mensen ingaan. Dus in sommige gevallen is het noodzakelijk dat de kinderen het bewustzijn hebben dat er een duistere kracht is die hen aanvalt en dat zij néé moeten zeggen – hun vrije wil moeten gebruiken om niet door de duistere krachten te worden beïnvloed.

Dit kan niet altijd werken, omdat er in sommige gevallen een ingewikkelder reden is omdat kinderen in vorige levens duistere krachten kunnen hebben uitgenodigd om in hun bewustzijn te komen. Dit kan om diverse redenen zijn. Dit betekent dat het kind niet het niveau van begrip en bewustzijn heeft dat hij dat daarmee kan omgaan. Dat kan misschien wel later in het leven, vooral wanneer het openstaat voor een spirituele lering, maar er zullen een paar kinderen zijn die je niet kunt helpen. Je moet dat accepteren; je kunt hen niet helpen omdat zij de duistere krachten hebben uitgenodigd om een heel complexe reden. Dan willen ze niet kijken of zijn ze er nog niet aan toe om te kijken en daarom kun je geen oproepen doen tegen de vrije wil van het kind, omdat het kind het innerlijke bewustzijn moet krijgen en de vastberadenheid ontwikkelen om de keuze te maken om die duistere kracht los te laten.

In sommige gevallen komt dat omdat het kind in een vorig leven macht wilde en bij wijze van spreken zijn ziel aan de duivel verkocht en zei: “Ik laat je binnen als jij me de macht geeft over deze situatie.” Het zou kunnen zijn dat iemand een relatie wilde met een bepaald persoon en dan zei: “Als jij ervoor zorgt dat deze persoon verliefd op mij wordt, dan laat ik je binnen.” Het kunnen ook veel andere aspecten zijn.

Het kan ook zijn dat ze geen verantwoordelijkheid voor zichzelf wilden dragen en daarom een duistere kracht vroegen om niet zelf beslissingen te hoeven nemen. Er zijn diverse ingewikkelde redenen voor en in dat geval zullen je oproepen geen effect hebben. Jouw gesprek met het kind kan geen effect hebben en je moet gewoon geduld hebben en hopen dat het kind als het opgroeit, zich hier meer van bewust zal worden en bereid is om naar die complexe psychologische problemen te kijken.