Vraag over Elena Roerich

Vraag: Bij de Summit Lighthouse werd er beweerd dat de kinderen van Elizabeth en Mark Prophet de reïncarnatie zijn van beroemde publieke figuren. Sean was Koning Salomo; Erin, de oudste dochter, was Mahatma Gandhi; Moya was John F. Kennedy; Tatiana was Elena Roerich. Is dat echt het geval?

Kunnen zielen die zoveel bereikt hebben in hun vorige leven zoals bijvoorbeeld Elena Roerich, die boodschapper voor de geascendeerde meesters was, in het volgende leven incarneren in een heel andere hoedanigheid, zelfs een die totaal het tegenovergestelde is van het vorige, of zelfs naar lagere niveaus dalen? Wat heeft Elena Roerich ervan weerhouden om niet net als haar man te ascenderen? En levert de mantel die aan de boodschapper is gegeven, ook voordeel op?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar voor Rusland

We hebben al vaker uitgelegd dat de Summit Lighthouse de laatste dispensatie was die we in het Vissentijdperk mochten uitbrengen. En daarom werden er bepaalde dingen bij de Summit Lighthouse gezegd die specifiek bedoeld waren om een paar dingen aan te vechten die mensen nog niet hadden losgelaten in het Vissentijdperk, maar die ze in ieder geval wel hadden moeten overwinnen.

Daarom werden er bepaalde dingen gezegd die je niet letterlijk moest opvatten omdat ze voor een ander doel werden gezegd. Nu zou je kunnen zeggen dat dit bedrog is. Je zou ook kunnen zeggen dat die alleen maar een aanpassing was aan het bewustzijn van de mensen.

Als je naar de eerste tijd van de Summit Lighthouse kijkt, dan waren er veel mensen van de staf of mensen die meer betrokken waren bij de organisatie, die meer te horen kregen over hun laatste leven. Dit betekent dat er veel beroemde mensen uit de geschiedenis in die kleine groep mensen zouden zitten.

De vraag is of dit wel realistisch is. Dat is natuurlijk niet zo, maar er was een reden waarom die mensen de test kregen dat ze dachten dat ze beroemde mensen waren geweest in de geschiedenis. We hebben al vaker gezegd dat jij, als je denkt dat je een bepaalde persoon uit de geschiedenis bent, de kans krijgt om bepaalde psychologische problemen op te lossen die de persoon openbaarde.

Veel andere beroemde mensen uit de geschiedenis dienen als een soort archetype die een bepaald soorten psychologische problemen uitbeelden die veel mensen hebben. Er zijn mensen die alleen maar iets aan hun psychologische problemen willen doen als ze denken dat ze echt die persoon in een vorig leven zijn geweest. Daarom kregen sommige mensen dat te horen als initiatie op het pad.

Wat betreft Elena Roerich en of een boodschapper beslist moet ascenderen, is het natuurlijk geen natuurwet die zegt dat een boodschapper moet ascenderen. De mantel van boodschapper geeft de boodschapper veel bescherming en is ook een kans voor de boodschapper om als boodschapper te groeien, maar de boodschapper moet wel willen groeien. Het is mogelijk dat een man en vrouw die als boodschapper dient en de ene wel ascendeert en de andere misschien niet.

Dit was het geval met Nikolas en Elena Roerich. De reden dat Elena zich niet plaatste voor haar ascensie, was dat er bepaalde aspecten in haar psyche waren die ze in dat leven niet kon of wilde loslaten. Daarom moest ze opnieuw incarneren en dezelfde initiaties opnieuw krijgen in een ietwat andere context.

Je begrijpt wel dat het doel van een levensstroom is dat ze de psychologische problemen die er zijn, oplost. Dit is de belangrijkste kwalificatie voor de ascensie, het oplossen van psychologische problemen. Als een levensstroom een bepaalde positie had, maar niet de psychologische problemen had opgelost, dan helpt het niet als die levensstroom weer onder dezelfde omstandigheden reïncarneert. Er moeten overeenkomsten zijn, maar niet beslist onder precies dezelfde omstandigheden. Zodoende krijgt de levensstroom de kans om het vanuit een enigszins ander standpunt te bekijken en dan wordt het hopelijk gemakkelijker om te begrijpen wat hij of zij moet overwinnen.

Ik wil ook nog noemen dat er natuurlijk geen enkele garantie is dat die persoon, omdat hij als boodschapper was geselecteerd, zal ascenderen, significant vooruitgang zal boeken in dat leven. Het is mogelijk dat iemand een terugval heeft, naar een lagere bewustzijnsstaat gaat, omdat niets op de wereld mechanisch gaat. Dit zou tegen de Wet van Vrije Wil en de bedoeling van groei ingaan. Hoe kan een boodschapper van de geascendeerde meesters als voorbeeld dienen als die in een soort robot verandert, hoe kun je dan een voorbeeld zijn voor andere mensen die op het pad zijn?

Een boodschapper kan dus als voorbeeld dienen, of hij of zij nu groeit of niet, maar iemand kan dienen om op het pad te illustreren wat je allemaal moet meemaken als je op het spirituele pad wilt blijven; je moet al je psychologische problemen oplossen en er is geen garantie dat iemand dat doet. Het is een vrijwillige individuele beslissing.