Een groep zielen die incarneert

Vraag: Wat gebeurt er in situaties waarin een groep zielen die niet is geascendeerd op incarnatie wacht als groep? Wat gebeurt er in situaties waarin een groep zielen die niet is geascendeerd als groep op incarnatie wacht en hun verplichte tijd in het devachan en demonchan hebben afgerond, maar er nog geen fysiek lichaam om aarde beschikbaar is om in te incarneren? Worden hun zielen dan in slaap gebracht of naar andere planeten gezonden als ze daar karma in evenwicht moeten brengen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar voor Rusland

De mogelijkheid bestaat natuurlijk niet om die zielen in slaap te brengen. Als er geen fysiek lichaam op aarde beschikbaar is, dan zullen ze niet beslist in het devachan en demonchan blijven, maar op het hogere emotionele niveau of het mentale niveau of het identiteitsniveau blijven en daar lessen leren. In sommige gevallen kunnen ze naar andere planeten gestuurd worden en daar incarneren, maar zij zullen hun tijd goed gebruiken totdat er een lichaam beschikbaar komt.

Wanneer je het hebt over een groep zielen, dan moet jij je ervan bewust zijn dat er nooit een groep van vijfhonderd zielen ineens op aarde hoeft te incarneren en dat ze dan alle vijfhonderd moeten wachten tot er vijfhonderd lichamen beschikbaar zijn. Zielen incarneren op individuele basis en hoewel ze soms in een groep kunnen komen, is het niet zo dat ze ook als groep moeten komen. Met andere woorden, je houdt niet vijfhonderd zielen tegen totdat er vijfhonderd incarnaties mogelijk zijn in een specifiek land, bijvoorbeeld. Het is niet zo strikt. Dan zullen ze individueel incarneren, en net zoveel als er lichamen zijn. En misschien ook wel in andere delen van de wereld.