Nieuwe leringen over de kosmische klok?

Vraag: Zullen de leringen over de kosmische klok die Elizabeth Claire Prophet heeft gegeven, nog worden uitgebreid of wordt er nog meer op ingegaan?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar voor Rusland

In deze dispensatie zullen we niet verder ingaan op de vorige leringen of ze uitbreiden. Ik kan op een bepaald moment beslissen dat ik een lering geef die daar parallel aan loopt, maar dan op een iets hoger niveau die meer past bij de leringen die we in deze dispensatie geven.

Dus dat zal niet hetzelfde zijn, en ook niet zo genoemd worden, maar het kan wel dezelfde toepassingen hebben als de oudere lering.